ปรโลกนิวส์ เมื่อวันที่บุญส่งผล

ด้วยบุญที่ทำไว้ดีแล้วในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ จึงส่งผลให้ก่อนละโลกจิตผ่องใสเศร้าหมอง มีสุคติเป็นที่ไป เสวยสุขยาวนานในปรโลก https://dmc.tv/a10313

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > ปรโลกนิวส์
[ 1 มี.ค. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 14890 ]

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554

เมื่อวันที่บุญส่งผล

 
ปรโลกนิวส์ เมื่อวันที่บุญส่งผล
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ
 
คำถามข้อที่ 1.คุณพ่อและคุณแม่ของลูกตายแล้วไปไหน และท่านได้รับบุญที่ลูกอุทิศไปให้บ้างหรือไม่ ท่านมีอะไรฝากถึงลูกบ้างคะ
 
        ก่อนที่คุณพ่อของลูกจะเสียชีวิต ท่านได้นึกถึงบุญที่ตัวท่านได้เคยทำเอาไว้ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิต เช่น บุญที่ตัวท่านได้เคยช่วยสร้างกุฏิและหอสวดมนต์ที่วัดใกล้บ้าน รวมถึงบุญที่ท่านเป็นผู้ริเริ่มวางรากฐานสร้างพระอุโบสถในช่วงบั้นปลายของชีวิต เป็นต้น ด้วยเหตุนี้เอง ใจของท่านจึงมีความผูกพันอยู่กับบุญจากการสร้างพระอุโบสถ ซึ่งส่งผลทำให้กระแสบุญต่างๆที่ท่านได้เคยทำเอาไว้ ได้ช่องและชิงช่วงส่งผลก่อนวิบากกรรมฝ่ายอกุศลอื่นๆ เช่น วิบากกรรมเลี้ยงหมูขาย เป็นต้น 
 
ก่อนที่คุณพ่อของลูกจะเสียชีวิต ท่านนึกถึงบุญได้
 
        ดังนั้น ภายหลังจากที่คุณพ่อของลูกเสียชีวิตลงไปแล้ว ท่านก็มีความรู้สึกเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้น ท่ามกลางวิมานในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เฟสสาม โดยท่านได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรที่มีบริวารเป็นจำนวนมาก ซึ่งวิมานของท่านจะทำด้วยทอง และประดับประดาด้วยไม้ผสมรัตนชาติเป็นองค์ประกอบเสริมอยู่ตามจุดต่างๆของตัววิมาน ทำให้วิมานของท่านแลดูใหญ่โตอลังการเป็นอย่างมาก สำหรับวัสดุที่ประกอบเป็นวิมานบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้น จะมีลักษณะไม่เหมือนกับวัสดุบนโลกมนุษย์ เพราะบนนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความละเอียดประณีตกว่าบนโลกมนุษย์มาก ยกตัวอย่าง เช่น ไม้บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์จะมีผิวที่ละเอียดประณีต ไร้สากเสี้ยน อีกทั้งลวดลายของลายไม้ยังมีความสวยงาม มีลายที่สม่ำเสมอ และเนื้อไม้ยังมีรัศมีออกมาโดยรอบอีกด้วย
 
        ส่วนบุญที่ทำให้คุณพ่อของลูกมีบริวารเป็นจำนวนมาก และมีวิมานที่ใหญ่โตอลังการนั้น ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากผลแห่งบุญที่ตัวท่านได้เคยสั่งสมเอาไว้ในพระพุทธศาสนา-(ซึ่งถือเป็นบุญหลัก)-เช่น บุญจากการสร้างศาสนสถาน อาทิ พระอุโบสถ และศาลา เป็นต้น รวมถึงบุญที่ท่านได้เคยทำบุญแบบสงเคราะห์โลกเอาไว้ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิต เช่น บุญที่ท่านได้ให้ความช่วยเหลือและรักษาคนป่วย เป็นต้น 
 
ด้วยบุญที่คุณพ่อของลูกทำไว้ตอนมีชีวิตทำให้ ท่านได้ไปเป็นเทพบุตรที่ดาวดึงส์
 
        ในตอนนี้ คุณพ่อของลูกกำลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเป็นอย่างมาก และท่านก็กำลังเพลิดเพลินกับการตรวจตราดูทิพยสมบัติของตัวท่านเองอยู่ และในทุกๆครั้งที่ตัวลูกทำบุญแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งไปให้ท่าน ผลบุญทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้ไปจรดเชื่อมที่ศูนย์กลางกายของท่าน ซึ่งก็เป็นผลทำให้รัศมีสีสันของท่านมีความสว่างไสวผ่องใสมากยิ่งขึ้น อีกทั้งวิมานอันเป็นทิพย์ของท่านก็ขยายใหญ่ขึ้น และละเอียดประณีตมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกด้วย ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้คุณพ่อของลูกมีความสุขและปลื้มปีติใจเป็นอย่างมาก
 
 คุณพ่อของลูกได้รับบุญทุกๆบุญที่ลูกอุทิศไปให้
 
        ในช่วงที่พระธรรมกายไปเยี่ยมคุณพ่อของลูกที่วิมานของท่าน ท่านก็ได้ฝากสาส์นแห่งความรักและความคิดถึง มาถึงลูกสาวสุดที่รักของท่านด้วยว่า ท่านได้รับบุญทุกๆบุญที่ลูกอุทิศส่งมาให้แล้ว ท่านรู้สึกดีใจและมีความสุขเป็นอย่างมากที่ท่านได้เห็นลูกทำบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลัง ทำให้ท่านรู้สึกภูมิใจในตัวลูกมาโดยตลอด และขอให้ลูกตั้งใจสร้างบารมีสร้างความดีและเอาบุญใส่ตัวให้เต็มที่ ให้อดทนหนักเอาเบาสู้ แล้วลูกก็จะได้ปลื้มเมื่อเห็นผลบุญที่ลูกทำ เหมือนอย่างที่ท่านปลื้มปีติในผลแห่งบุญที่ท่านกำลังได้รับอยู่ในขณะนี้ และในทุกๆครั้งที่ลูกสั่งสมบุญ ก็ให้ลูกหมั่นอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหลายส่งมาให้ท่านอีกบ่อยๆ 
 
คุณพ่อของลูกภูมิใจในตัวลูกและให้ลูกสร้างความดีต่อไป
 
        สำหรับคุณแม่ของลูก เมื่อท่านละสังขารแล้ว ด้วยผลแห่งบุญที่ท่านได้เคยสั่งสมเอาไว้ในสมัยที่ตัวท่านยังมีชีวิต เช่น บุญที่ท่านตื่นแต่เช้ามาใส่บาตรพระอยู่เป็นประจำทุกวัน หรือบุญที่ท่านไปวัดรักษาศีลแปดทุกวันพระในช่วงเข้าพรรษา หรือบุญที่ท่านร่วมสร้างโรงทานเลี้ยงพระและเลี้ยงสาธุชนที่ไปสั่งสมบุญตามวัดต่างๆ รวมไปถึงบุญที่ท่านสวดมนต์ทุกวัน เป็นต้น ด้วยผลแห่งบุญที่ตัวท่านสั่งสมมาด้วยดีนี้เอง จึงทำให้จิตของท่านผ่องใสสว่างไสวเป็นอย่างมาก
 
 ก่อนที่คุณแม่ของลูกจะเสียชีวิต ท่านนึกถึงบุญได้
 
        ดังนั้น เมื่อคุณแม่ของลูกละโลกไปแล้ว ท่านจึงเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เฟสสอง โดยท่านได้ไปบังเกิดเป็นเทพธิดาที่มีบริวารแวดล้อมอยู่อย่างมากมาย ส่วนวิมานของท่านเทพธิดาจะทำด้วยทอง และประดับประดาด้วยไม้ผสมรัตนชาติเป็นองค์ประกอบเสริมอยู่ตามจุดต่างๆของตัววิมาน คล้ายๆกับวิมานของคุณพ่อของลูก เพียงแต่วิมานของเทพธิดาจะแลดูอลังการและมีความสวยงามละเอียดประณีตกว่ามาก เพราะวิมานของคุณแม่ของลูกจะอยู่ที่ดาวดึงส์เฟสสอง ส่วนวิมานของคุณพ่อของลูกจะอยู่ที่ดาวดึงส์เฟสสาม 
 
ด้วยบุญที่คุณแม่ของลูกทำไว้ตอนมีชีวิตทำให้ ท่านได้ไปเป็นเทพธิดาที่ดาวดึงส์
 
        ส่วนสาเหตุที่ทำให้คุณแม่ของลูกไปอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เฟสสอง ทั้งนี้ก็ด้วยบุญที่ตัวท่านเองได้เคยกระทำไว้ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เป็นหลัก เช่น บุญที่ท่านตื่นแต่เช้ามาใส่บาตรพระอยู่เป็นประจำทุกวัน บุญที่ท่านไปวัดรักษาศีลแปดทุกวันพระในช่วงเข้าพรรษา รวมไปถึงบุญที่ท่านได้ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรชักชวนผู้อื่นให้ทำแต่ความดี และด้วยผลบุญดังกล่าวนี้เอง จึงทำให้คุณแม่ของลูกได้มีวิมาน และมาบังเกิดอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เฟสสองแห่งนี้ 
 
ด้วยบุญที่คุณแม่ของลูกได้ทำตอนมีชีวิตทำให้ ท่านมีความสุขในปรโลก
 
        ในตอนนี้ คุณแม่ของลูกกำลังมีความสุขอย่างมาก เพราะท่านกำลังเพลิดเพลินในทิพยสมบัติของท่านอยู่ ยิ่งในเวลาที่ลูกได้ทำบุญทุกๆบุญแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งไปให้ท่าน ท่านก็ยิ่งรู้สึกปลื้มปีติกับบุญทุกๆบุญที่ลูกได้ทำ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะท่านสามารถรับบุญทุกๆบุญที่ลูกส่งไปให้ท่านได้ ยิ่งเวลาที่บุญเหล่านั้นไปจรดเชื่อมที่ศูนย์กลางกายของท่าน รัศมีกายของท่านก็จะสว่างไสวและมีสีสันสวยงามสว่างไสวเจิดจ้ายิ่งขึ้นไปกว่าเดิมเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นผลทำให้อาภรณ์อันเป็นทิพย์ และเครื่องประดับต่างๆในวิมานของท่าน พลอยสว่างไสว มีความละเอียดประณีต และใหญ่โตอลังการหนักมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม นอกจากนั้น บริวารของท่านก็ยังมีปริมาณเพิ่มขึ้นอีกมากมาย อีกทั้งทิพยาหารที่ประณีตก็มีปรากฏให้ท่านได้เพลิดเพลิน ทำให้ท่านมีความสุขและปีติในผลบุญทุกบุญอย่างสุดประมาณ 
 
ขณะนี้คุณแม่ของลูกมีความสุขและปีติในบุญมาก
 
        คุณแม่ของลูกได้ฝากสาส์นแห่งความรักและความคิดถึง มาถึงลูกด้วยว่า ท่านขอบคุณลูกมากๆที่ลูกได้ดูแลตัวท่านเป็นอย่างดี แล้วก็ทำอย่างเต็มที่โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยมาโดยตลอด นับตั้งแต่ช่วงที่ท่านเจ็บป่วยจนกระทั่งมาถึงช่วงที่ท่านใกล้จะละจากโลก หรือแม้ตัวท่านจะมาอยู่ที่สวรรค์แห่งนี้แล้ว ลูกก็ยังทำบุญแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งบุญทุกๆบุญมาให้ท่านอีก ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ลูกได้ทำให้ท่าน ท่านรู้สึกปลื้มใจและทำให้ท่านมีความสุขเป็นอย่างมากที่ได้รับบุญทุกๆบุญจากลูก ยิ่งท่านได้เห็นภาพการทำบุญทุกๆบุญที่ลูกได้ทำไป ท่านก็ยิ่งรู้สึกปลื้มปีติใจตามลูกไปด้วย ท่านรู้สึกดีใจและรู้สึกภาคภูมิใจมากๆที่ได้ลูกมาเป็นลูกสาวของท่าน แม้ท่านจะไม่ได้อยู่กับลูกแล้ว แต่ท่านก็ขอเป็นกำลังใจให้ลูกได้ทำบุญทำความดีเช่นนี้ต่อไป และให้ลูกมั่นใจว่าผลแห่งบุญที่ลูกได้ทำไปแล้วนั้นมันมีผลจริงๆ และมีผลมากเกินกว่าที่ท่านเคยคาดคิดเอาไว้ และเมื่อลูกทำบุญทุกๆบุญแล้ว ก็ให้ลูกอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งมาให้ท่านอีก
 
คุณแม่ของลูกภูมิใจในตัวลูกและให้ลูกสร้างความดีต่อไป 
 
โปรดติดตามตอนต่อไป...บุพการี คือ ต้นทางสวรรค์ของลูกหลาน
 
รับชมวีดีโอ เมื่อวันที่บุญส่งผล

รับชมคลิปวิดีโอเมื่อวันที่บุญส่งผล
ชมวิดีโอเมื่อวันที่บุญส่งผล  MP3 ธรรมะเมื่อวันที่บุญส่งผล   Download ธรรมะเมื่อวันที่บุญส่งผล

http://goo.gl/nht1x


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก