พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 89 เมตตาบารมี

เมตตาบารมี คือ ความรัก ความปรารถนาดี หรือความคิดช่วยเหลือเกื้อกูลให้ผู้อื่นมีความสุขความเจริญ แบบ...ไม่เลือกที่รักผลักที่ชัง https://dmc.tv/a10490

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > พระศรีอริยเมตไตรย์
[ 23 มี.ค. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 19852 ]

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2554

ตอน พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 89 เมตตาบารมี

 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 89 "เมตตาบารมี"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        หลังจากที่พระโพธิสัตว์สั่งสมบารมีมาถึงบารมีขั้นที่แปดแล้ว บารมีขั้นต่อไปที่พระโพธิสัตว์จะได้บำเพ็ญนั้น คือ เมตตาบารมี
 
9.เมตตาบารมี คือ ความรัก ความปรารถนาดี หรือความคิดช่วยเหลือเกื้อกูลให้ผู้อื่นมีความสุขความเจริญ สำหรับพระโพธิสัตว์ผู้มุ่งปรารถนาจะนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้พ้นจากกองทุกข์ไปสู่ฝั่งพระนิพพานนั้น ตัวท่านจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษอันสำคัญประการหนึ่ง นั่นก็คือ ความน่าเข้าใกล้อันเกิดจากความรัก และความปรารถนาดี แบบ...ไม่เลือกที่รักผลักที่ชัง
 
พระโพธิสัตว์จะมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายโดย ไม่เลือกที่รักผลักที่ชัง
 
        เรียกได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม หากได้พบได้เจอ หรือได้ยินแค่เพียงเสียงของพระโพธิสัตว์แล้ว ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นมิตรหรือศัตรู ความรู้สึกสบายอกสบายใจ และความรู้สึกที่อยากจะเข้าใกล้ เพื่อจะสนทนาปราศรัย (อันเป็นไปเพื่อการสั่งสมบุญสร้างบารมี)-กับพระโพธิสัตว์ ย่อมเกิดขึ้นกับใจของบุคคลผู้นั้นอย่างอัศจรรย์ ดังนั้น เมตตาบารมีจึงเป็นบารมีที่จะคอยหล่อหลอมและส่งเสริมให้พระโพธิสัตว์ มีจิตใจที่อ่อนโยน มีเมตตาน่าเข้าใกล้ และมีความรักความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างแท้จริง
 
 เมตตาบารมีจะหล่อหลอมให้พระโพธิสัตว์มีจิตใจที่อ่อนโยน มีเมตตาน่าเข้าใกล้
 
        แม้พระโพธิสัตว์จะประสบพบเจอกับบุคคลผู้ไม่หวังดี ที่คอยคิดเบียดเบียนประทุษร้ายตัวท่าน แต่สำหรับพระโพธิสัตว์แล้ว แทนที่ท่านจะคิดประทุษร้ายต่อบุคคลผู้นั้นคืน ท่านก็หาได้ทำเช่นนั้นไม่ ตรงกันข้าม พระโพธิสัตว์กลับยิ่งมีแต่ความรู้สึกที่เมตตาปรารถนาดีต่อบุคคลผู้นั้น และพร้อมจะให้อภัยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่บุคคลผู้นั้นได้ผิดพลาดกระทำลงไปอีกด้วย
 
 แม้กับบุคคลผู้ไม่หวังดี พระโพธิสัตว์ก็จะมีเมตตา และให้อภัยต่อคนเหล่านั้น
 
        ด้วยเหตุนี้เอง กระแสแห่งความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดีของพระโพธิสัตว์ จึงได้แผ่ขยายไปสู่สรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกหนทุกแห่งอย่างไม่มีประมาณ โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ใดๆ ด้วยความคิดว่า สรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนต่างก็เป็นหมู่ญาติอันเป็นที่รักของท่านทั้งสิ้น และด้วยความรักความเมตตาและความปรารถนาดี อันไม่มีประมาณของพระโพธิสัตว์นี้เอง จึงทำให้ท่านคิดปรารถนาที่จะนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้ข้ามพ้นจากห้วงทะเลแห่งกองทุกข์หรือวัฏสงสารนี้ไปให้หมด
 
 พระโพธิสัตว์ปรารถนาจะนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลาย ออกจากวัฏสงสาร
 
        ดังนั้น การบำเพ็ญเมตตาบารมีของพระโพธิสัตว์ จึงอุปมาเหมือนกับสายน้ำย่อมแผ่ความเย็นให้กับคนดีและคนเลวโดยเสมอกัน อีกทั้งยังสามารถชำระล้างมลทิน คือ ธุลี ให้แก่คนทุกชนชั้นรวมไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ ฉันใด พระโพธิสัตว์ทั้งหลายย่อมเพิ่มพูนเมตตาในชนทั้งหลาย ทั้งที่เคยเกื้อกูลและที่ไม่เคยเกื้อกูลแก่ตัวท่าน โดยไม่เลือกชนชั้น วรรณะ เพศ วัย หรือเผ่าพันธุ์ใดๆ ฉันนั้น
 
พระโพธิสัตว์บำเพ็ญเมตตาบารมีประดุจดั่งสายน้ำที่ให้ ความชุ่มเย็นและชำระธุลีแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย 
 
 
Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 89


http://goo.gl/fQY0C


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก