พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 96 พระเจ้าสังขจักรบำเพ็ญปรมัตถบารมี ตอนที่ 4

ทันทีที่พระเจ้าสังขจักรทรงชักพระขรรค์ขึ้นเหนือพระเศียร พระองค์ก็ทรงตัดพระศอของพระองค์ขาดสะบั้นลง ต่อหน้าพระพุทธองค์ ณ ที่นั้น https://dmc.tv/a10650

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > พระศรีอริยเมตไตรย์
[ 9 เม.ย. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 17075 ]

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2554

พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 96 พระเจ้าสังขจักรบำเพ็ญปรมัตถบารมี ตอนที่ 4

 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 96 "พระเจ้าสังขจักรบำเพ็ญปรมัตถบารมี ตอนที่ 4"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... เมื่อทรงดำริดังนี้แล้ว พระเจ้าสังขจักรจึงได้กราบทูลพระพุทธองค์ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระธรรมเทศนาทั้งปวงนั้น มีพระนิพพานสิ่งเดียวเป็นที่สุด บัดนี้ ข้าพระบาทจะตัดเศียรเกล้ากับมงกุฎ กระทำสักการบูชาพระธรรมเทศนาของพระองค์ ด้วยเดชะแห่งผลสักการบูชาของข้าพระบาทนี้ ขอให้ข้าพระองค์ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหน้าด้วยเถิด”
 
        ว่าแล้วพระเจ้าสังขจักรก็ทรงชักพระขรรค์ขึ้นเหนือพระเศียรของพระองค์ ทันทีที่พระเจ้าสังขจักรทรงชักพระขรรค์ขึ้นเหนือพระเศียรของพระองค์แล้ว พระเจ้าสังขจักรก็ทรงลงพระขรรค์ที่พระศอ ตัดพระศอของพระองค์ขาดสะบั้นลง สิ้นพระชนมายุต่อหน้าพระพุทธองค์ ณ ที่นั้น
 
ว่าแล้วพระเจ้าสังขจักรก็ทรงชักพระขรรค์ขึ้น เหนือพระเศียรของพระองค์
 
        สำหรับการสละชีวิตเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาของพระเจ้าสังขจักรในครั้งนี้ ถือเป็นการบำเพ็ญปรมัตถบารมีสำหรับผู้ที่มีใจปรารถนาพุทธภูมิ ไม่ใช่เป็นการฆ่าตัวตายอย่างที่ใครหลายๆคนที่ไม่เข้าใจ แอบเข้าใจผิด ซึ่งการบำเพ็ญปรมัตถบารมีนี้ คือ การบำเพ็ญบารมีขั้นสูงสุดที่กระทำได้โดยยาก เพราะเป็นการกระทำความดีที่ต้องแลกมาด้วยชีวิต ไม่ได้ทำเพราะถูกโมหะจิต (จิตที่ประกอบด้วยความหลง)-เข้าครอบงำ แต่เป็นการกระทำเพื่อมุ่งปรารถนาพระโพธิญาณในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ก็ทรงผ่านการบำเพ็ญปรมัตถบารมี หรือยอมสละชีวิตถวายเป็นพุทธบูชา มาแทบทั้งสิ้น
 
การสละชีวิตเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาของพระเจ้าสังขจักร ในครั้งนี้ถือเป็นการบำเพ็ญปรมัตถบารมีสำหรับผู้ที่มีใจ ปรารถนาพุทธภูมิ
 
        และด้วยความที่พระเจ้าสังขจักรทรงยอมสละชีวิตของพระองค์ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสิริมิตรสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนี้ ถือเป็นการกระทำด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ใช่เป็นการฆ่าตัวตายแต่อย่างใด ดังนั้น บุญที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญปรมัตถบารมีในครั้งนี้ จึงส่งผลทำให้พระเจ้าสังขจักรมีจิตที่ผ่องใส และเมื่อละจากโลกไป พระองค์ก็ทรงไปบังเกิดอยู่บนดุสิตเทวโลก ในทันทีที่พระองค์สิ้นพระชนม์
 
เมื่อพระเจ้าสังขจักรละจากโลกไปก็ทรงไปบังเกิด อยู่บนดุสิตเทวโลก
 
        สำหรับพระชาตินี้ ถือเป็นพระชาติแรกในการบำเพ็ญปรมัตถบารมี ที่พระบรมโพธิสัตว์ได้ทรงตั้งความปรารถนา ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ด้วยการถวายชีวิตเป็นพุทธบูชา ต่อหน้าเบื้องพระพักตร์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากภพชาตินั้นเป็นต้นมา พระบรมโพธิสัตว์หรือพระเจ้าสังขจักร ก็ได้สั่งสมบุญสร้างบารมีมุ่งตรงต่อหนทางแห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเรื่อยมา
 
สำหรับพระชาตินี้ถือเป็นพระชาติแรกในการบำเพ็ญ ปรมัตถบารมีของพระบรมโพธิสัตว์
 
 
รับชมวีดีโอ พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 96


http://goo.gl/sohhb


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก