พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 (DOU)

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU) มีนักศึกษาจากทั่วโลกในระดับปริญญาตรี 11,111 คน และระดับปริญญาโท 310 คน https://dmc.tv/a11683

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก > DOU
[ 25 ก.ค. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 15427 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2554
พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 (DOU)

 
 
 
พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU)
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        วันนี้ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU) ขอแจ้งข่าวให้ทุกท่านได้ร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิต และว่าที่มหาบัณฑิต ที่กำลังจะเข้าสู่ พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2554 โดยครั้งนี้มีนักศึกษาที่เป็นพระภิกษุและฆราวาสเข้ารับปริญญาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวม 290 ท่าน ทุกครั้งที่ DOU ได้จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ก็จะนำความปลื้มปีติใจมาสู่บัณฑิตใหม่, บุคคลในครอบครัว และผู้มาร่วมแสดงความยินดี และยังได้รับความเมตตาอย่างสูงสุดจากพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) มอบปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตใหม่ DOU ทุกท่าน ซึ่งสิ่งนี้เองทำให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจที่จะเรียนให้สำเร็จโดยเร็วให้จงได้
 
 มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU)
 
นักศึกษา DOU เข้าร่วมกิจกรรมตามรอยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
โดยมี อาจารย์ลือพงศ์ ลีลพนัง เป็นวิทยากร และเป็นอาจารย์ประจำวิชา
 
 มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU)
 
รายการ DOU for You ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 12.40 น. - 13.10 น.
และ วันศุกร์ เวลา 15.15 น. - 15.45 น.
 
        ปัจจุบัน DOU มีนักศึกษาจากทั่วโลกในระดับปริญญาตรีจำนวน 11,111 คน และระดับปริญญาโท จำนวน 310 คน และยังคงมีผู้สนใจจากทั่วโลกสมัครเป็นนักศึกษา DOU อย่างตลอดต่อเนื่อง ซึ่งทางสถาบันก็พร้อมที่จะรองรับนักศึกษาด้วยสื่อการเรียนที่ทันสมัย สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ www.dou.us มีการศึกษาในระบบ e-learning สำหรับปริญญาโท, รวมถึงการผลิตรายการ DOU for You ซึ่งจะมีการอธิบายความรู้ในแต่ละรายวิชา, และยังมีปกิณกธรรมที่น่าสนใจแบบสบายๆอีกด้วย
 
มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU)
 
นักศึกษาปริญญาตรี สอบวัดระดับความรู้องค์รวมก่อนจบการศึกษา
 
 มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU)
 
นักศึกษาปริญญาโท สัมมนาวิชาการ
 
        สำหรับในวันนี้ DOU ขอนำเรื่องราวดีๆของว่าที่บัณฑิตเกียรตินิยม สองพิธีกรคู่หูดูโอ้ ที่หลายๆท่านคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีผ่านทางรายการ D-Star นั่นก็คือ กัลฯธิดา ศรวณียารักษ์ (พี่ฟ้า) และ กัลฯอัญชลี ไลประวัติ (พี่หญิง)
 
        กัลฯธิดา ศรวณียารักษ์ เล่าว่า มีความภาคภูมิใจมากที่จบปริญญาทางธรรม ดีใจและปลื้มใจสุดๆที่จะได้รับปริญญาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ การเรียน DOU เป็นการเรียนวิชาชีวิต มีหลักธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติตน เพื่อการดำเนินชีวิตให้มีความปลอดภัยในวัฏสงสาร ทำให้เราปิดอบายเปิดทางสวรรค์ให้กับตนเอง ความรู้ทางพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก เราเป็นชาวพุทธจะต้องศึกษาพระพุทธศาสนาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ การเรียน DOU ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ มีการเรียนที่มีการฝึกปฏิบัติจริง ทำให้มีผลการปฏิบัติธรรมดีขึ้น และยังได้ขัดเกลา กาย วาจา ใจ ด้วย ศีล สมาธิ(Meditation) ปัญญา ให้ดีงามยิ่งๆขึ้นไป ความจริงแล้วทุกคนล้วนมีทุกข์ และไม่รู้วิธีการดับทุกข์ มีแต่ความรู้ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่สอนให้เรารู้จักวิธีการดับทุกข์ที่ต้นเหตุแห่งทุกข์ ด้วยวิธีที่ถูกต้องปลอดภัย ความรู้ทางโลกบางสาขาวิชา เราไม่เรียน ไม่รู้ ก็ยังไม่เป็นไร แต่วิชาชีวิต ไม่เรียน ไม่รู้ ไม่ได้ เราจึงควรมาเรียน DOU กัน
 
 กัลฯธิดา ศรวณียารักษ์ (ซ้าย) และ กัลฯอัญชลี ไลประวัติ (ขวา)
 
กัลฯอัญชลี ไลประวัติ (ซ้าย) และ กัลฯธิดา ศรวณียารักษ์ (ขวา)
พิธีกรรายการ D-Star
 
        กัลฯอัญชลี ไลประวัติ เล่าว่า ชอบเรียนทุกวิชา การเรียน DOU นั้นไม่ยาก ขอให้ตั้งใจเรียน ตั้งใจทำการบ้านทุกวิชาให้ครบ ทำข้อสอบอย่างตั้งใจ ก็จะสามารถเรียนได้ดี ที่สำคัญ คือ การเรียน DOU ทำให้เข้าใจความจริงของชีวิต รู้เป้าหมายในการดำเนินชีวิต และรู้หนทางไปสู่สวรรค์ รู้วิธีการปิดอบายให้กับตนเองและคนรอบข้างได้ การเรียนทางโลกนั้น ช่วยเราได้ในเรื่องการประกอบอาชีพในโลกนี้เท่านั้น แต่การเรียน DOU ทำให้เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรม ทำให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ทำให้เราสามารถออกแบบชีวิตให้มีความสุขทั้งในภพนี้และในภพหน้าได้อีกด้วย ซึ่งนับเป็นวิชาชีวิตที่สำคัญที่ทุกคนในโลกควรจะต้องมาศึกษากัน
 
 กัลฯธิดา ศรวณียารักษ์ (ซ้าย) และ กัลฯอัญชลี ไลประวัติ (ขวา)
 
กัลฯอัญชลี ไลประวัติ (ซ้าย) และ กัลฯธิดา ศรวณียารักษ์ (ขวา)
 
        พิธีกรคู่หูดูโอ้ยังฝากทิ้งท้ายไว้ว่า “พี่ฟ้าและพี่หญิงขอเชิญชวนทุกท่านมาเรียน DOU มาเป็นนักศึกษา DOU ด้วยกันนะคะ ใครที่หยุดเรียนไปกลางคันก็ให้กลับมาเรียนใหม่ให้จบ ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านให้มาเรียนด้วย เพราะท่านจะได้เป็นบุคคลต้นแบบ จะได้ปลูกฝังคุณธรรมที่ดีงามให้กับบุตรหลาน และเชิญครูอาจารย์ให้มาเรียน DOU เพราะครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติ จะได้ให้ความรู้คู่คุณธรรม, ให้หลักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแก่ศิษย์ ส่วนบริษัท ห้างร้านต่างๆ ก็ควรสนับสนุนให้พนักงานได้เรียน DOU เราจะมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ องค์กรจะร่มเย็น สรุป คือ ให้รีบมาลงทะเบียนเรียน มาสมัครเป็นนักศึกษา DOU กันทุกคนเลยนะคะ”
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 (DOU)
 
รับชมวีดีโอ
 
รับชมวีดีโอ  DOU (มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย)
 

รับชมคลิปวิดีโอเพลง มาร์ช DOU
ชมวิดีโอเพลง มาร์ช DOU  MP3 ธรรมะเพลง มาร์ช DOU   Download ธรรมะเพลง มาร์ช DOU

http://goo.gl/Z0FPw


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร