เรียน DOU คือ การเรียนวิชาชีวิต

การที่คนเราพากเพียร พยายามหมั่นศึกษาความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หมายถึงการแหกคุก คือ ออกจากโลกที่เราข้องอยู่ https://dmc.tv/a11759

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก > DOU
[ 30 ก.ค. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 17166 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2554
เรียน DOU คือ การเรียนวิชาชีวิต

 
 
 
เรียน DOU คือ การเรียนวิชาชีวิต
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง
 
        กระผม พระอำพล รกฺขิตจิตฺโต พรรษา 6 อายุ 60 ปี เป็นพระลูกชายของหลวงพ่อครับ ปัจจุบันรับบุญอยู่ที่สำนักงานกัลยาณมิตรสากล แก้วภูธรภาคใต้ จังหวัดพังงา ก่อนมาบวช กระผมรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว. (ว. ย่อมาจาก วิชาการ) หัวหน้างานการเมือง สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน เมื่อกระผมตัดสินใจว่าจะบวช กระผมก็ลาออกจากราชการครับ ทั้งๆที่ยังเหลืออายุราชการอีกถึง 6 ปี แต่กระผมคิดว่าคงไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการที่จะได้บวชเป็นพระลูกชายของหลวงพ่อครับ เมื่อบวชแล้วกระผมก็ได้สั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่ทุกวัน จวบกระทั่งถึงวันนี้ครับ กระผมรู้จักมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU) ตั้งแต่สมัยยังเป็นฆราวาสครับ แต่พอบวชแล้วจึงได้สมัครเรียน โดยมีพระไพบูลย์ อธิมุตฺโต พระภันเตในรุ่นเดียวกันเป็นกัลยาณมิตรให้ครับ ทุกวิชาที่ได้เรียนใน DOU ล้วนแต่น่าศึกษาและน่าสนใจทั้งสิ้นครับ โดยเฉพาะวิชาสมาธิ(Meditation) เพราะสมาธิทำให้ใจของเราละเอียด ทำให้ใจของเราหยุดนิ่ง เมื่อทำใจให้หยุดนิ่งได้ เราก็สามารถที่จะทำความเข้าใจบทเรียน อ่านอะไรก็เข้าใจง่าย สามารถจดจำได้มากขึ้น และสมาธิก็ทำให้กระผมสามารถเรียน DOU โดยมีความเข้าใจในทุกรายวิชา กระผมจึงจบด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00 ดีกรีเกียรตินิยมครับ
 
มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU)
 
พระอำพล รกฺขิตจิตฺโต
 
        การที่คนเราพากเพียร พยายามหมั่นศึกษาหาความรู้ใส่ตัว โดยเฉพาะความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งประมาณค่ามิได้ นั่นหมายถึงการแหกคุก คือ ออกจากโลกที่เราข้องอยู่ เดินตามพระพุทธองค์ ทำให้หมดทุกข์ ดับกิเลสได้อย่างสิ้นเชิง ไม่ต้องกลับมาเกิดอีก กระผมว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามหาศาล นอกจากจะได้ความรู้แล้ว หากตั้งใจจริงเมื่อศึกษาครบหลักสูตร ก็จะได้รับปริญญาบัตรเป็นเกียรติแก่ตนเอง สร้างความภาคภูมิใจในตนเองอีกด้วย และบัณฑิตที่จบ DOU ก็ได้ชื่อว่าเป็น “บัณฑิตที่แท้จริง” ครับ สำหรับกระผมแล้ว เรียน DOU คือ การเรียนวิชาชีวิต ซึ่งสำหรับพระภิกษุ สามารถนำความรู้ใน DOU ไปสอนญาติโยมได้เป็นอย่างดีเลยครับ กระผมเองก็ได้แนะนำพระภิกษุหลายรูปให้ท่านเรียน DOU โดยบอกกับท่านว่า “เรียนแล้วจะชอบ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในการทำหน้าที่ของพระภิกษุ ได้ถูกประมวลรวมอยู่ใน DOU แล้ว”
 
พระอำพล รกฺขิตจิตฺโต
 
พระอำพล รกฺขิตจิตฺโต
สำนักงานกัลยาณมิตรสากล แก้วภูธรภาคใต้ จังหวัดพังงา
 
        กระผมขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงครับ ที่เมตตาเปิดมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU) ให้พวกเราได้เรียน และเมตตามอบปริญญาบัตรให้กับลูกๆบัณฑิตทุกรูป/ทุกคน และในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2554 เป็นวันที่ว่าที่บัณฑิตทุกคนรอคอย ที่จะเข้าสู่พิธีประสาทปริญญาบัตร ณ สภาธรรมกายสากล กระผมขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่าน ให้มาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่กันมากๆนะครับ จะได้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับ
 
กราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงครับ
พระอำพล รกฺขิตจิตฺโต
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
        รายนามผู้เข้ารับปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก DOU ประจำปี พ.ศ.2554 ในพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU) ซึ่งได้พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานดีเด่นด้านพระพุทธศาสนา และได้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย อย่างอเนกประการ โดยในปีนี้ ทางสภามหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาผู้ที่จะเข้ารับปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต กิตติมศักดิ์ จำนวน 8 ท่าน ได้แก่
 
1. พระครูวิเทศธรรมภาวนา ไวโรจน์ วิโรจโน
 
2. พระครูวินัยธร ไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล
 
3. พระสมชาย สุคนฺโธ
 
4. พระวิษณุ ปญฺญาทีโป
 
5. พระมหามนตรี จริตมนฺโต
 
6. พระประดิษฐ์ อริญฺชโย
 
7. กัลฯพวง โชคอนันต์ตระกูล
 
8. กัลฯพวงเพ็ญ ทิสยากร
 
มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU) 
 
พระครูวิเทศธรรมภาวนา ไวโรจน์ วิโรจโน (ซ้าย)
พระครูวินัยธร ไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล (ขวา)
 
มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU) 
 
พระสมชาย สุคนฺโธ (ซ้าย) พระวิษณุ ปญฺญาทีโป (ขวา)
 
มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU) 
 
พระมหามนตรี จริตมนฺโต (ซ้าย) พระประดิษฐ์ อริญฺชโย (ขวา)
 
มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU) 
 
กัลฯพวง โชคอนันต์ตระกูล (ซ้าย) กัลฯพวงเพ็ญ ทิสยากร (ขวา)
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับเรียน DOU คือ การเรียนวิชาชีวิต
 
 
รับชมวีดีโอ  DOU (มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย)
 

รับชมคลิปวิดีโอเพลง มาร์ช DOU
ชมวิดีโอเพลง มาร์ช DOU  MP3 ธรรมะเพลง มาร์ช DOU   Download ธรรมะเพลง มาร์ช DOU

http://goo.gl/IYScn


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร