เรียน DOU เพื่อตนเอง เพื่อสังคม และเพื่อโลกของเรา

DOU จะทำหน้าที่ผลิตพุทธศาสตร์บัณฑิตและพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม เพื่อโลกใบนี้ เพื่อกอบกู้พระพุทธศาสนาสืบไป https://dmc.tv/a11775

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก > DOU
[ 1 ส.ค. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 14608 ]
View this page in: English
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2554
เรียน DOU เพื่อตนเอง เพื่อสังคม และเพื่อโลกของเรา

 
 
 
เรียน DOU เพื่อตนเอง เพื่อสังคม และเพื่อโลกของเรา
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        พิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU) ได้สำเร็จลงอย่างงดงาม ในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ที่ผ่านมา ในช่วงบ่ายของวันนั้น สายตาทุกคู่ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงชาวสวรรค์ ได้เล็งแลไปที่บัณฑิตและมหาบัณฑิต ด้วยความชื่นชมและอนุโมทนาบุญอย่างยิ่ง ทุกพิธีกรรมดำเนินไปอย่างศักดิ์สิทธิ์ สงบเงียบ เรียบหรู ดูน่าชื่นชมเป็นอย่างมาก และในวันนั้น บัณฑิตใหม่ของ DOU ก็ได้เห็นรอยยิ้มอันเบิกบานและปีติใจของคุณครูไม่ใหญ่ ทำให้บัณฑิต DOU ทุกท่าน มีหัวใจที่พองโตกันถ้วนหน้า วันนี้ ตัวแทนบัณฑิตใหม่ 2 ท่าน ได้กล่าวถึงความประทับใจ มาถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ ดังต่อไปนี้
 
กัลฯแพทย์หญิงศิวาลัย ธนภัทร
 
มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU)
 
กัลฯแพทย์หญิงศิวาลัย ธนภัทร
 
กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูง
 
        เมื่อวานนี้ ลูกมีความปลื้มปีติใจมากค่ะที่ได้รับปริญญา  DOU จากคุณครูไม่ใหญ่ ลูกขอย้อนอดีตนิดหนึ่งนะคะ ลูกเป็นผู้หนึ่งที่โชคดีได้เป็นรุ่นบุกเบิกมาสร้างบารมี ตั้งแต่บ้านธรรมประสิทธิ์, ได้ร่วมงานอุปสมบทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ และได้ขุดดินก้อนแรกสร้างวัดพระธรรมกาย เป็นต้น ลูกรู้จัก DOU ตั้งแต่เริ่มเปิดโครงการ แต่ขณะนั้น ลูกคิดว่าเหมาะสำหรับคนวัยหนุ่มสาวมากกว่า จึงยังไม่ได้สมัครเรียน จนได้เห็นการรับปริญญารุ่นแรก เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2551 เห็นแล้วก็รู้สึกชื่นใจในความสำเร็จในอีกหนึ่งโครงการของหลวงพ่อ ลูกจึงเกิดกำลังใจและอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จนี้ เพื่อถวายบูชาคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อค่ะ ลูกจึงสมัครเรียน DOU ในขณะที่ลูกอายุ 76 ปี จึงตั้งจิตอธิษฐานว่า “ขอให้เรียนสำเร็จก่อนอายุ 80 ปี” ลูกลงทะเบียนเรียนอย่างเต็มที่ทุกวิชา ใช้เวลาเรียน 2 ปี 7 เดือน ก็สำเร็จการศึกษาค่ะ
 
        การศึกษา DOU ทำให้ตระหนักถึงพระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระกรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า, คุณค่าอันไม่มีประมาณของพระพุทธศาสนา ที่พุทธศาสนิกชนควรรักษาให้เป็นที่เคารพบูชา ให้เป็นที่พึ่งของมวลมนุษยชาติตลอดไป ลูกขอถวายความสำเร็จนี้บูชาคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะ
 
กราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง
 
กัลฯแพทย์หญิงศิวาลัย ธนภัทร
 
พระพินิจ กิตฺติวณฺโณ
 
มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU)
 
พระพินิจ กิตฺติวณฺโณ
 
กราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูง
 
        กระผม พระพินิจ กิตฺติวณฺโณ จบการศึกษาปริญญาตรี จากคณะพุทธศาสตร์ สาขาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยเขตอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี และจบนักธรรมเอก ปัจจุบันกระผมเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง จังหวัดอุบลราชธานีครับ กระผมได้สมัครเรียน DOU พร้อมกับรองเจ้าอาวาส และพระลูกวัดอีก 5 รูป หลวงพ่อครับ กระผมชอบเรียนวิชาสมาธิ(Meditation)มากที่สุดครับ เพราะเป็นวิชาที่ศึกษาเรื่องของตนเอง ให้รู้จักตนเอง เมื่อวานนี้ (วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2554) กระผมได้รับปริญญาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ กระผมดีใจมากและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับ และกระผมขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงครับ ที่เมตตาถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรทั่วโลก ให้ได้เรียน DOU โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกันทุกรูปครับ
 
        แม้จะเป็นบัณฑิต DOU แล้ว แต่กระผมคิดว่าจะยังคงศึกษาความรู้ใน DOU ต่อไป เพราะเป็นประโยชน์กับตนเอง และยังสามารถนำเอาความรู้ที่ได้จาก DOU มาเทศน์สอนสามเณร และเทศน์สอนญาติโยมที่มาทำบุญที่วัดได้ดีอีกด้วยครับ กระผมจะขอบวชสร้างบารมีกอบกู้พระพุทธศาสนา จะเดินตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ สร้างบารมีตลอดไป จนถึงที่สุดแห่งธรรมครับ
 
กราบคารวะด้วยความเคารพอย่างสูง
 
พระพินิจ กิตฺติวณฺโณ
 
        แม้ผู้เข้ารับปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU) ทุกท่านจะได้เป็นบัณฑิตใหม่เรียบร้อยแล้ว แต่การศึกษาวิชาชีวิตยังคงต้องดำเนินต่อไป บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านของ DOU ต่างตั้งใจว่าจะนำความรู้ที่ได้มาเป็นที่พึ่งให้กับตนเอง และช่วยงานพระพุทธศาสนา อีกทั้ง มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU) ก็จะทำหน้าที่ผลิตพุทธศาสตร์บัณฑิตและพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม เพื่อโลกใบนี้ เพื่อให้ทุกคนได้พร้อมใจกัน Change the World กอบกู้พระพุทธศาสนาสืบไป
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับเรียน DOU เพื่อตนเอง เพื่อสังคม และเพื่อโลกของเรา
 
 
รับชมวีดีโอ  ไฮไลท์ พิธีประสาทปริญญา
มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU)

http://goo.gl/VqFth


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร