ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 2

คุณแม่ของลูกเสียชีวิตก่อนหมดอายุขัย ถ้าหากวิบากกรรมไม่ได้ช่องมาตัดรอนเสียก่อน ท่านจะมีอายุยืนถึงประมาณ 60 กว่าปีเลยทีเดียว https://dmc.tv/a12198

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > ปรโลกนิวส์
[ 17 ก.ย. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 16999 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2554
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 2
 
 
 
 
ปรโลกนิวส์... ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 2
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ
  
        จนกระทั่งวันเวลาได้ล่วงเลยผ่านไป กายละเอียดของคุณแม่ของลูกก็ยังคงวนเวียนอยู่ภายในบ้านและยังไม่ไปบังเกิดอยู่ในภพภูมิอื่น สาเหตุที่ทำให้ท่านยังคงวนเวียนอยู่ภายในบ้านและยังไม่ไปบังเกิดอยู่ในภพภูมิอื่น ทั้งนี้ก็เป็นเพราะสาเหตุหลักๆทั้งหมด 4 ประการที่มารวมกันส่งผล
 
ประการที่ 1. คุณแม่ของลูกได้เสียชีวิตก่อนที่ตัวท่านจะหมดอายุขัย ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะวิบากกรรมปาณาติบาตที่คุณแม่ของลูกได้เคยฆ่าสัตว์ทำอาหารในภพชาติปัจจุบัน (ซึ่งเป็นวิบากกรรมหลัก) ได้ไปดึงดูดให้วิบากกรรมปาณาติบาตและวิบากกรรมกาเมฯที่ท่านได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้จากภพชาติในอดีต ให้มาได้ช่องรวมกันส่งผล เมื่อวิบากกรรมทั้งหมดดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ได้ช่องตามมาส่งผลร่วมกัน จึงเป็นผลทำให้คุณแม่ของลูกต้องมาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งที่ทรวงอกก่อนที่ตัวท่านจะหมดอายุขัย (ถ้าหากวิบากกรรมดังกล่าวไม่ได้ช่องมาตัดรอนเสียก่อน คุณแม่ของลูกจะมีอายุยืนถึงประมาณ 60 กว่าปีเลยทีเดียว)
 
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
วิบากกรรมปาณาติบาตที่คุณแม่ของลูกได้เคยฆ่าสัตว์ทำอาหารในภพชาติปัจจุบัน ได้ไปดึงดูดให้วิบากกรรมปาณาติบาต
และวิบากกรรมกาเมฯที่ท่านได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้จากภพชาติในอดีต ให้มาได้ช่องรวมกันส่งผล
 
ประการที่ 2. ภายหลังจากที่คุณแม่ของลูกเสียชีวิตไปแล้ว บาปอกุศลกรรมที่ท่านได้เคยกระทำเอาไว้ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ไม่ว่าจะเป็นกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหาร และกรรมเชือดคอเป็ด-ไก่เพื่อนำมาไหว้เจ้า เป็นต้น ยังไม่ได้ช่องตามมาส่งผล ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นผลทำให้กายละเอียดของคุณแม่ของลูกยังไม่ต้องไปรับโทษทัณฑ์อยู่ในอบายภูมิ
 
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
บาปอกุศลกรรมที่คุณแม่ของลูกได้เคยกระทำเอาไว้ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ไม่ว่าจะเป็นกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหาร
และกรรมเชือดคอเป็ด-ไก่เพื่อนำมาไหว้เจ้า ยังไม่ได้ช่องตามมาส่งผล
 
ประการที่ 3. กอปรกับได้มีบุญหลักๆอยู่ทั้งหมด 2 บุญด้วยกันที่มาอุ้มกายละเอียดของคุณแม่ของลูกเอาไว้ ไม่ให้ท่านต้องพลัดไปบังเกิดในอบายภูมิ คือ บุญที่คุณแม่ของลูกได้เคยสั่งสมเอาไว้เองในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ไม่ว่าจะเป็น บุญใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ตามเทศกาลต่างๆ และบุญที่ท่านได้ทำบุญแบบสงเคราะห์โลก คือ ไปทำบุญที่โรงเจ เป็นต้น กับบุญที่ลูกชายคนโตของท่านได้เคยบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา (เป็นการบวชระยะสั้น) ได้มารวมกันส่งผล แต่ด้วยความที่ผลแห่งบุญดังกล่าว ยังไม่ได้ช่องส่งผลอย่างเต็มที่เต็มกำลัง ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้กายละเอียดของคุณแม่ของลูกยังคงวนเวียนอยู่ภายในบ้าน และยังไม่ได้ไปบังเกิดอยู่ในภพภูมิที่สูงขึ้นไปกว่านี้
 
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
มีบุญหลักๆที่มาอุ้มกายละเอียดของคุณแม่ของลูกเอาไว้ ไม่ให้ท่านต้องพลัดไปบังเกิดในอบายภูมิ คือ บุญที่ท่านได้เคยสั่งสมเอาไว้เอง
ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ และบุญที่ลูกชายคนโตของท่านได้เคยบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
 
ประการที่ 4. ประการสุดท้ายที่ทำให้กายละเอียดของคุณแม่ของลูกยังคงวนเวียนอยู่ภายในบ้าน และยังไม่ไปบังเกิดอยู่ในภพภูมิอื่น คือ ใจของคุณแม่ของลูกเอง ที่ยังคงรู้สึกเป็นห่วงครอบครัวและลูกๆของท่านอยู่ เมื่อใจของท่านยังมีความเป็นห่วงและผูกพันกับครอบครัวของท่านอยู่เช่นนี้ กายละเอียดของคุณแม่ของลูกจึงยังคงวนเวียนไปๆมาๆอยู่ภายในบ้าน และคอยเฝ้ามองดูทุกๆคนในครอบครัวของท่านด้วยความรักและปรารถนาดีอยู่ตลอดเวลา
 
 ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
เมื่อใจของคุณแม่ของลูกยังมีความเป็นห่วงและผูกพันกับครอบครัว ท่านจึงยังคงวนเวียนไปๆมาๆอยู่ภายในบ้าน
 
        ด้วยสาเหตุหลักๆทั้ง 4 ประการดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงเป็นผลทำให้กายละเอียดของคุณแม่ของลูกยังคงวนเวียนอยู่ภายในบ้าน และยังไม่ไปบังเกิดอยู่ในภพภูมิอื่น ภายหลังจากที่คุณแม่ของลูกได้เสียชีวิตไปได้สักระยะหนึ่ง พี่ชายคนโตของลูกจึงได้ฝากเรื่องราวของคุณแม่ของลูก มากราบเรียนขอบารมีธรรมจากคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เพื่อขอให้ท่านคุมบุญให้กับคุณแม่ของลูก
 
 ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
ด้วยสาเหตุหลักๆทั้ง 4 ประการดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงเป็นผลทำให้กายละเอียดของคุณแม่ของลูกยังคงวนเวียน
อยู่ภายในบ้าน และยังไม่ไปบังเกิดอยู่ในภพภูมิอื่น
 
        ในเวลาต่อมา พระธรรมกายได้เมตตาไปช่วยกายละเอียดของคุณแม่ของลูก ด้วยการประมวลรวมบุญทุกๆบุญที่พี่ชายคนโตของลูกได้สั่งสมมาอย่างดีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นบุญจากการบวชเป็นพระธรรมทายาท และตั้งใจฝึกฝนตนเองเป็นพระแท้ในพระพุทธศาสนา (เป็นการบวชระยะสั้น หลายๆ ครั้ง) บุญจากการเข้าวัดฟังธรรม ปฏิบัติธรรม และบุญจากการเป็นประธานชมรมพุทธฯในสมัยที่เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น ให้มาประมวลรวมกันกับบุญทุกๆบุญที่คุณแม่ของลูกได้เคยสั่งสมเอาไว้ด้วยตัวของท่านเองในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ ไม่ว่าจะเป็น บุญใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ตามเทศกาลต่างๆ และบุญที่ท่านได้ทำบุญแบบสงเคราะห์โลก คือ ไปทำบุญที่โรงเจ เป็นต้น
 
 ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
พระธรรมกายได้เมตตาไปช่วยกายละเอียดของคุณแม่ของลูก ด้วยการประมวลรวมบุญทุกๆบุญที่พี่ชายคนโตของลูกได้สั่งสมมาอย่างดีแล้ว
มาประมวลรวมกันกับบุญทุกๆบุญที่คุณแม่ของลูกได้เคยสั่งสมเอาไว้ด้วยตัวของท่านเองในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่
 
        จากนั้น พระธรรมกายได้เมตตานำบุญทุกๆบุญที่พี่ชายคนโตของลูกได้สั่งสมมาอย่างดีดังที่กล่าวมาแล้ว กับบุญทุกๆบุญที่คุณแม่ของลูกได้เคยสั่งสมเอาไว้ด้วยตัวของท่านเองในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ ไปจรดเชื่อมเข้าที่ศูนย์กลางกายของกายละเอียดของคุณแม่ของลูก ทันทีที่บุญทุกๆบุญได้ไปจรดเชื่อมที่ศูนย์กลางกายของคุณแม่ของลูกแล้ว ทันใดนั้นเอง กายละเอียดของคุณแม่ของลูกก็พลันสว่างวาบ แล้วกายละเอียดของคุณแม่ของลูกก็ได้แปรเปลี่ยนไปเป็นกายเทพธิดาภุมมเทวาชั้นสูง พร้อมกับแวบไปบังเกิดในวิมานไม้ขนาดใหญ่ในทันที
 
 ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
จากนั้น พระธรรมกายได้เมตตานำบุญทุกๆบุญดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ไปจรดเชื่อมเข้าที่ศูนย์กลางกายของกายละเอียดของคุณแม่ของลูก
 
        ซึ่งวิมานของเทพธิดาภุมมเทวาจะมีลักษณะเป็นวิมานไม้ทรงจีนขนาดใหญ่ 2 ชั้น ตั้งอยู่ในหมู่บ้านภุมมเทวาที่มีลักษณะเป็นแบบคนจีนยุคเก่าๆ (กล่าวง่ายๆว่าหมู่บ้านภุมมเทวาแห่งนี้ก็เป็นเหมือนไชน่าทาวน์ในเมืองมนุษย์นั่นเอง) เมื่อกายละเอียดของคุณแม่ของลูกได้ไปบังเกิดเป็นเทพธิดาภุมมเทวาแล้ว ภายในวิมานของท่านจะมีบริวารอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งบริวารเหล่านี้จะคอยต้อนรับ ดูแล และปรนนิบัติท่านเป็นอย่างดี ทำให้เทพธิดาภุมมเทวามีความเป็นอยู่ที่สุขสบายมากขึ้นไปกว่าเดิมเป็นอย่างมาก
 
 ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
วิมานของเทพธิดาภุมมเทวาจะมีลักษณะเป็นวิมานไม้ทรงจีนขนาดใหญ่ 2 ชั้น ตั้งอยู่ในหมู่บ้านภุมมเทวาที่มีลักษณะเป็นแบบคนจีนยุคเก่าๆ
 
        หลังจากที่กายละเอียดของคุณแม่ของลูกได้ไปบังเกิดเป็นเทพธิดาภุมมเทวาแล้ว พระธรรมกายได้เมตตาสอนให้ท่านนั่งสมาธิ(Meditation) ซึ่งในช่วงแรกๆนั้น เทพธิดาภุมมเทวาก็ตั้งใจนั่งสมาธิเป็นอย่างดี จนทำให้ท่านได้รับความสุขความสดชื่นจากการนั่งสมาธิเป็นอย่างมาก แต่เมื่อวันเวลาได้ล่วงเลยผ่านไป ท่านเทพธิดาภุมมเทวาก็เริ่มนั่งสมาธิน้อยลง...น้อยลง ไปตามลำดับ
 
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
หลังจากที่กายละเอียดของคุณแม่ของลูกได้ไปบังเกิดเป็นเทพธิดาภุมมเทวาแล้ว พระธรรมกายได้เมตตาสอนให้ท่านนั่งสมาธิ
 
โปรดติดตามตอนต่อไป
 
รับชมวีดีโอ ปรโลกนิวส์...ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 2

รับชมคลิปวิดีโอชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 2
ชมวิดีโอชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 2   Download ธรรมะชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 2
 
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 3

http://goo.gl/8p0lO


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก