ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 13

ตัวอย่างของอานิสงส์แห่งบุญโดยย่อ ที่เกิดจากการทุ่มเทสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังของอุบาสิกาผู้อุทิศชีวิตให้พระพุทธศาสนา http://dmc.tv/a12289

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > ปรโลกนิวส์
[ 30 ก.ย. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 14769 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2554
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 13
 
ปรโลกนิวส์... ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 13
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ
  
ประการที่ 8. ด้วยผลแห่งบุญอันเกิดจากการที่ลูกได้อุทิศตนเข้ามารับบุญเป็นอุบาสิกาอยู่เขตใน และตั้งใจทุ่มเทสร้างบุญสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน และทำอย่างไม่มีข้อแม้ข้ออ้างและเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น มาเป็นระยะเวลา 15 ปีเต็ม จะทำให้ลูกมีบุญศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยคุ้มครองปกป้องรักษาตัวลูกอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลทำให้ลูกแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง กล่าวคือ ไม่ว่าลูกจะพักอาศัยอยู่ ณ สถานที่ใด หรือเดินทางไปยังแห่งหนตำบลไหนก็ตาม ลูกจะได้รับความปลอดภัยในทุกที่ทุกสถาน
 
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
ลูกจะแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง กล่าวคือ ไม่ว่าลูกจะพักอาศัยอยู่ ณ สถานที่ใด
หรือเดินทางไปยังแห่งหนตำบลไหนก็ตาม ลูกจะได้รับความปลอดภัยในทุกที่ทุกสถาน
 
        โดยที่ภัยอันตรายทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น โจรภัย อุทกภัย วาตภัย และศาสตราวุธต่างๆ เป็นต้น จะไม่สามารถทำอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของลูกได้เลย ซึ่งก็จะทำให้ลูกหลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข และไม่ต้องหวาดระแวงต่อภัยอันตรายทั้งปวง ด้วยเหตุนี้ จะทำให้ลูกสามารถที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบาย ปลอดกังวล และทำได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังยิ่งๆขึ้นไป
 
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
ภัยอันตรายทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น โจรภัย อุทกภัย วาตภัย และศาสตราวุธต่างๆ เป็นต้น
จะไม่สามารถทำอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของลูกได้เลย
 
ประการที่ 9. ด้วยความที่ลูกได้ทุ่มเทสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน และทำอย่างไม่มีข้อแม้ข้ออ้างและเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น มหาปูชนียาจารย์จะเมตตาเอาดวงบุญในตัวของลูกมาทับทวีให้หนาแน่นซ้อนตรึงติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของลูก เมื่อเวลาที่ลูกได้สั่งสมบุญอะไรเพิ่มเติม ก็จะยิ่งทำให้บุญในตัวของลูกทับทวีหนาแน่นเพิ่มมากยิ่งๆขึ้นไปเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้ จะทำให้ลูกมีสายบุญเชื่อมติดกับมหาปูชนียาจารย์อย่างหนาแน่นเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะทำให้ลูกได้สร้างบารมีตามติดมหาปูชนียาจารย์และหมู่คณะไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
 
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
ลูกจะได้สร้างบารมีตามติดมหาปูชนียาจารย์และหมู่คณะไปทุกภพทุกชาติ
ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
 
ประการที่ 10. เมื่อลูกละจากโลกนี้ไปแล้ว ด้วยผลแห่งบุญที่ลูกได้มีส่วนสำคัญในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา และปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ให้กับชาวโลก ด้วยผลแห่งบุญนี้ จะส่งผลทำให้ลูกเดินทางกลับไปสู่ดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ เขตใน ได้อย่างสง่างาม กล่าวคือ ในระหว่างทางที่ลูกกำลังจะเดินทางกลับไปยังทิพยวิมานของตัวเอง เหล่าเทวดาทั้งหลาย ตั้งแต่ภุมมเทวา รุกขเทวา อากาสเทวา เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิตา นิมมานรดี จนกระทั่งไปถึงเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดี ต่างก็จะกล่าวขานสรรเสริญชื่นชมและพรรณนาถึงคุณงามความดีที่ลูกได้ทุ่มเทสั่งสมเอาไว้ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ และอยากที่จะเชื้อเชิญให้ลูกมาอยู่ด้วยกันที่สวรรค์ชั้นนั้นๆ อีกทั้งเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นต่างก็จะอนุโมทนาบุญกับลูก ซึ่งจะเป็นผลทำให้เทวดาทั้งหลายเหล่านั้นได้มีส่วนร่วมในบุญทุกๆบุญกับลูกไปด้วย หรืออาจกล่าวได้ว่า “ลูกจะเป็นต้นบุญต้นแบบของเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นเลยทีเดียว”
 
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
ในระหว่างทางที่ลูกกำลังจะเดินทางกลับไปยังทิพยวิมานของตัวเอง เหล่าเทวดาทั้งหลายต่างก็จะกล่าวขาน
สรรเสริญชื่นชมและพรรณนาถึงคุณงามความดีที่ลูกได้ทุ่มเทสั่งสมเอาไว้ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่
 
ประการที่ 11. ในภพชาติต่อๆไป เมื่อลูกได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ด้วยผลแห่งบุญดังกล่าว จะส่งผลทำให้ลูกได้เกิดอยู่ในปฏิรูปเทส หรือถิ่นที่เหมาะสมในการสั่งสมบุญสร้างบารมี กล่าวคือ ลูกจะได้เกิดอยู่ในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย และจะได้อยู่ใกล้กับแหล่งแห่งเนื้อนาบุญอันประเสริฐที่จะบังเกิดขึ้นในยุคสมัยนั้น (หรือมหาปูชนียาจารย์ที่ลูกเคารพรักอย่างสูงสุด) พูดง่ายๆว่า “ลูกจะมีบ้านอยู่ใกล้วัด และสามารถเดินทางมาสั่งสมบุญที่วัดได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่ต้องลำบากในการเดินทาง”
 
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
เมื่อลูกได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ด้วยผลแห่งบุญดังกล่าว จะส่งผลทำให้ลูกได้เกิดอยู่ในปฏิรูปเทส
หรือถิ่นที่เหมาะสมในการสั่งสมบุญสร้างบารมี
 
ประการที่ 12. ด้วยผลแห่งบุญดังกล่าว จะส่งผลทำให้ลูกสามารถระลึกชาติได้ตั้งแต่เกิด ซึ่งจะทำให้ลูกรู้เป้าหมายที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ว่า “เราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี” ตั้งแต่ยังเยาว์วัย และมีมโนปณิธานในการที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมี ตามติดมหาปูชนียาจารย์และหมู่คณะไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรม เมื่อลูกรู้หน้าที่ของตัวเองเช่นนั้น จะทำให้ลูกเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิต สามารถเป็นกัลยาณมิตรสอนตัวเองได้ตั้งแต่เยาว์วัย และสามารถทุ่มเทสร้างบารมีต่อจากในภพชาติก่อนๆที่ผ่านมาได้ในทันที โดยไม่ต้องเสียเวลามาเรียนรู้ หรือทำความเข้าใจในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตใหม่อีกครั้ง
 
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
ด้วยผลแห่งบุญดังกล่าว จะส่งผลทำให้ลูกสามารถระลึกชาติได้ตั้งแต่เกิด ซึ่งจะทำให้
ลูกรู้เป้าหมายที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์
 
ประการที่ 13. ในภพชาติต่อๆไป เมื่อลูกได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ด้วยผลแห่งบุญดังกล่าว จะส่งผลทำให้ลูกเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และมีลักษณะที่สมส่วนสง่างาม โดยลูกจะไม่เข้าถึงฐานะแห่งความอาภัพ 18 ประการ (ไม่ว่าจะเป็นคนใบ้ คนบ้า คนตาบอด และคนหูหนวก เป็นต้น) ด้วยเหตุนี้ จะทำให้ลูกสามารถที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง เมื่อใดที่บุญบารมีในตัวของลูกมีมากเพียงพอ เมื่อนั้น ด้วยผลแห่งบุญดังกล่าว จะส่งผลทำให้ลูกได้ลักษณะมหาบุรุษทยอยเพิ่มขึ้นทีละประการ สองประการ จนกระทั่งครบถ้วนทั้ง 32 ประการ ซึ่งกายมหาบุรุษที่เพียบพร้อมด้วยลักษณะทั้ง 32 ประการนี้ จะเป็นกายที่ซ้อนกับผู้รู้ภายในได้อย่างสนิทพอดี จะทำให้มีพลังมาก ซึ่งจะทำให้ลูกมีอุปกรณ์สำคัญในการที่จะสู้รบปรบมือกับศัตรูที่แท้จริง (พญามาร) ได้อย่างเต็มที่
 
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
ด้วยผลแห่งบุญดังกล่าว จะส่งผลทำให้ลูกได้ลักษณะมหาบุรุษทยอยเพิ่มขึ้นทีละประการ
สองประการ จนกระทั่งครบถ้วนทั้ง 32 ประการ
 
ประการที่ 14. ในภพชาติต่อๆไป เมื่อลูกได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ด้วยผลแห่งบุญที่ลูกได้ตั้งใจทุ่มเทรักษาศีลแปด และประพฤติพรหมจรรย์อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน จะส่งผลทำให้ลูกเป็นผู้ที่มีกลิ่นศีลกลิ่นธรรมกลิ่นกายและกลิ่นปาก หอมหวนฟุ้งขจรขจายไปทั่วทั้งมนุษยโลกและเทวโลก อย่างในมนุษยโลก เมื่อมนุษย์ทั้งหลายได้กลิ่นหอมที่ออกจากกายและออกจากปากของลูกแล้ว จะทำให้มนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นต่างปรารถนาอยากที่จะมีกลิ่นอย่างนั้นบ้าง ด้วยเหตุนี้เอง จะทำให้มนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นต่างก็จะโจษจันถึงเรื่องกลิ่นหอมที่ออกจากกายและออกจากปากของลูกไปทั่วทั้งโลก และมีความปรารถนาอยากที่จะรู้ถึงสาเหตุว่า “ทำไมกลิ่นนี้ถึงหอมหวนทวนลมฟุ้งขจรขจายเช่นนี้”
 
 ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
ลูกจะเป็นผู้ที่มีกลิ่นศีลกลิ่นธรรมกลิ่นกายและกลิ่นปาก หอมหวนฟุ้งขจรขจาย
ปทั่วทั้งมนุษยโลกและเทวโลก
 
        เมื่อมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นได้รู้ว่า กลิ่นศีลกลิ่นธรรมที่หอมหวนทวนลมฟุ้งขจรขจายนี้ เกิดขึ้นจากผลแห่งบุญที่ลูกได้ตั้งใจทุ่มเทรักษาศีลแปด และประพฤติพรหมจรรย์อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน จะทำให้มนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะทำความดีสั่งสมบุญบารมีเหมือนอย่างลูกไปด้วย เท่ากับว่ากลิ่นศีลกลิ่นธรรมของลูกนั้น ได้ช่วยปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ให้กับมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นเลยทีเดียว
 
 ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
เท่ากับว่ากลิ่นศีลกลิ่นธรรมของลูกนั้น ได้ช่วยปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์
ให้กับมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นเลยทีเดียว
 
        นอกจากกลิ่นกายและกลิ่นปากกลิ่นศีลกลิ่นธรรมของลูกจะหอมหวนทวนลมฟุ้งขจรขจายไปทั่วทั้งมนุษยโลกแล้ว กลิ่นหอมเหล่านี้ก็จะหอมหวนฟุ้งขจรขจายไปจนถึงเทวโลกอีกด้วย ซึ่งจะมีการปรับสภาพไปตามความละเอียดของสวรรค์แต่ละชั้น เมื่อเทวดาทั้งหลายได้กลิ่นหอมที่ออกจากกายและออกจากปากของลูกแล้ว เทวดาทั้งหลายเหล่านั้นก็จะตรวจตราด้วยทิพยจักษุว่า “กลิ่นหอมนี้มีต้นกำเนิดมาจากผู้ใด และผู้นั้นได้สั่งสมบุญอะไรไว้จึงได้อานิสงส์แห่งบุญเช่นนี้” เมื่อเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นได้รู้ว่ากลิ่นที่หอมหวนฟุ้งขจรขจายนี้ เกิดขึ้นจากผลแห่งบุญที่ลูกได้ตั้งใจทุ่มเทรักษาศีลแปด และประพฤติพรหมจรรย์อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน จะทำให้เทวดาทั้งหลายเหล่านั้นต่างก็จะแซ่ซ้องสรรเสริญและอนุโมทนาบุญกับลูกกันไปทั่วทั้งเทวโลก
 
 ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
นอกจากกลิ่นกายและกลิ่นปากกลิ่นศีลกลิ่นธรรมของลูกจะหอมหวนทวนลมฟุ้งขจรขจายไปทั่วทั้งมนุษยโลกแล้ว
กลิ่นหอมเหล่านี้ก็จะหอมหวนฟุ้งขจรขจายไปจนถึงเทวโลกอีกด้วย
 
        จากนั้น เทวดาทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะรักษาศีลแปด และประพฤติพรหมจรรย์ตามอย่างลูกไปด้วย (โดยปกติแล้ว เทวดาจะมีศีลห้าเป็นปกติ) ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว เทวดาก็มีสิทธิ์ที่จะพลัดไปเกิดอยู่ในอบายได้เหมือนกัน ถ้าหากประมาทในการดำเนินชีวิตในเทวโลก และมัวแต่หลงเพลิดเพลินอยู่ในกามคุณอันเป็นทิพย์ เมื่อใดก็ตามที่กำลังบุญของเทวดาผู้ประมาทหมดลง กอปรกับวิบากกรรมเก่าในอดีตของเทวดาผู้ประมาทเหล่านั้นได้ช่องตามมาส่งผล จะเป็นผลทำให้เทวดาผู้ประมาทเหล่านั้นต้องพลัดไปเกิดอยู่ในอบาย
 
 ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
เทวดาก็มีสิทธิ์ที่จะพลัดไปเกิดอยู่ในอบายได้เหมือนกัน ถ้าหากประมาทในการดำเนินชีวิตในเทวโลก
และมัวแต่หลงเพลิดเพลินอยู่ในกามคุณอันเป็นทิพย์
 
        แต่สำหรับเทวดาที่ได้รักษาศีลแปด และประพฤติพรหมจรรย์ตามอย่างตัวลูก ด้วยผลแห่งบุญนี้ จะเป็นเกราะแก้วคุ้มครองป้องกันไม่ให้เทวดาทั้งหลายเหล่านั้นพลัดไปบังเกิดอยู่ในอบาย และถ้าหากเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมควบคู่ไปกับการรักษาศีลแปด ด้วยผลแห่งบุญนี้ จะส่งผลทำให้เทวดาทั้งหลายเหล่านั้นได้ไปบังเกิดอยู่ในภพภูมิที่สูงยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม เท่ากับว่ากลิ่นศีลกลิ่นธรรมของลูกนั้น ได้ช่วยปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ให้กับเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นเลยทีเดียว
 
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
เท่ากับว่ากลิ่นศีลกลิ่นธรรมของลูกนั้น ได้ช่วยปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์
ให้กับเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นเลยทีเดียว
 
หมายเหตุ: ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงอานิสงส์แห่งบุญโดยย่อเท่านั้น
 
โปรดติดตามตอนต่อไป
 

http://goo.gl/sU4MY

     
Tag : ใบ้  เทวดา  อุบาสิกา  อานิสงส์  หูหนวก  สวรรค์  มหาปูชนียาจารย์  ภพชาติ  พระพุทธศาสนา  ฝันในฝันวิทยา  ฝันในฝัน  ปรโลกนิวส์  ปรโลก  ปฏิบัติธรรม  บุญ  บารมี  ธรรมกาย  ตาบอด  กัลยาณมิตร  

พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน จุดจบที่เหลือเชื่อของการเป็นเนื้องอกในสมอง
      รายงานข่าวสว่าง ตอน เจ้าของบุญอัศจรรย์ งานตักบาตรแสนสำเร็จ
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แม้คุณยายฯละสังขารแล้วก็ช่วยได้