ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 16

ตัวอย่างของอานิสงส์แห่งบุญโดยย่อ ที่เกิดจากการทุ่มเทสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังของอุบาสิกาผู้อุทิศชีวิตให้พระพุทธศาสนา https://dmc.tv/a12312

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > ปรโลกนิวส์
[ 4 ต.ค. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 16905 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2554
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 16
 
ปรโลกนิวส์... ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 16
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ
  
2. ลูกจะมีหูทิพย์ (ทิพยโสต) กล่าวคือ ลูกจะได้ยินได้ฟังเสียงที่มนุษย์หรือคนธรรมดาไม่อาจที่จะได้ยินได้ เช่น ได้ยินเสียงอนุโมทนาสาธุการและเสียงสนทนาของเทพบุตรเทพธิดาผู้มีบุญ, ได้ยินเสียงเครื่องดนตรีขับกล่อมที่แสนจะไพเราะของชาวสวรรค์ หรือแม้แต่การสนทนากันของสัตว์เดรัจฉาน ลูกก็จะสามารถได้ยินได้ฟังและเข้าใจในเสียงต่างๆเหล่านั้นได้อย่างอัศจรรย์ ซึ่งจะทำให้ลูกสามารถสื่อสารพูดคุยกับสรรพสัตว์ทั้งหลาย และทุกๆชีวิตในปรโลก ไม่ว่าจะเป็นเทพบุตรเทพธิดาผู้มีบุญ หรืออดีตมนุษย์ที่ตกอยู่ในอบายภูมิได้อย่างเข้าใจ เมื่อเป็นเช่นนี้ ลูกก็จะสามารถเป็นสะพานเชื่อมใจ หรือเป็นบุรุษไปรษณีย์ปรโลก ที่จะนำเอาถ้อยคำของเพื่อนๆชาวสวรรค์ หรือถ้อยคำของอดีตมนุษย์ที่ละโลกไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นหมู่ญาติของลูก หรือหมู่ญาติของใครก็ตาม มาถ่ายทอดให้กับมหาชนผู้มีบุญทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้อย่างอัศจรรย์
 
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
ลูกจะมีหูทิพย์ (ทิพยโสต) กล่าวคือ ลูกจะได้ยินได้ฟังเสียงที่มนุษย์หรือคนธรรมดาไม่อาจที่จะได้ยินได้
 
3. ลูกจะแสดงฤทธิ์ได้ (อิทธิวิธี) กล่าวคือ ลูกจะสามารถแสดงฤทธิ์ได้ เช่น เหาะเหินเดินอากาศได้, ดำดินได้, เดินบนน้ำได้ หรือแม้แต่ไปท่องเที่ยวนรกสวรรค์ที่อยู่ไกลแสนไกล ลูกก็สามารถที่จะไปด้วยกายหยาบของตัวลูกเองได้ นอกจากนี้ ลูกยังสามารถที่จะไปเยี่ยมชมทิพยวิมานต่างๆที่วิจิตรตระการตาของชาวสวรรค์ได้อีกด้วย อีกทั้งลูกยังสามารถที่จะไปเทศน์สอนธรรมะให้แก่เทพบุตร, เทพธิดา และชาวสวรรค์ ให้ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ หรือแม้กระทั่งการไปเยี่ยมชมยมโลกในนรกขุมต่างๆที่ร้อนระอุกว่าในเมืองมนุษย์หลายล้านเท่า ลูกก็สามารถที่จะไปได้อย่างอัศจรรย์
 
 ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
ลูกจะแสดงฤทธิ์ได้ (อิทธิวิธี) กล่าวคือ ลูกจะสามารถแสดงฤทธิ์ได้ เช่น เหาะเหินเดินอากาศได้, ดำดินได้, เดินบนน้ำได้
 
4. ลูกจะมีฤทธิ์ทางใจ (มโนมยิทธิ) กล่าวคือ ลูกจะทำความปรารถนาที่ลูกได้ตั้งใจไว้ให้สำเร็จได้ด้วยใจของตัวลูกเอง หรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆ คือ ทันทีที่ลูกตั้งความปรารถนาในสิ่งใด ความสำเร็จก็จะบังเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีนั้น ยกตัวอย่าง เช่น ทันทีที่ลูกปรารถนาจะปาฏิหาริย์กาย ด้วยอานุภาพของใจที่เป็นธาตุสำเร็จ จะทำให้ลูกสามารถปาฏิหาริย์กายได้ตามใจปรารถนา หรือถ้าหากลูกต้องการที่จะเดินทางไปที่ไหนก็ตาม ทันทีที่ลูกตั้งจิตปรารถนา แม้ที่แห่งนั้นจะอยู่ไกลแสนไกลสักเพียงใด ลูกก็จะแวบไปอยู่ในที่แห่งนั้นได้ในชั่ววาระจิตที่ตั้งความปรารถนานั้น เป็นต้น
 
 ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
ลูกจะมีฤทธิ์ทางใจ (มโนมยิทธิ) กล่าวคือ ลูกจะทำความปรารถนาที่ลูกได้ตั้งใจไว้ให้สำเร็จได้ด้วยใจของตัวลูกเอง
 
5. ลูกจะกำหนดรู้ใจผู้อื่นได้ (เจโตปริยญาณ) กล่าวคือ ลูกจะสามารถรู้วาระจิตของผู้อื่นได้อย่างถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงและแม่นยำชัดเจน อีกทั้งลูกจะรับรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่น, รู้อุปนิสัยใจคอของผู้อื่น แม้ว่าลูกจะไม่เคยรู้จักหรือพูดคุยกับบุคคลนั้นเลยก็ตาม เป็นต้น ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะเมื่อลูกปรารถนาที่จะรู้วาระจิตของบุคคลใด ทันทีที่บุคคลนั้นคิดหรือนึกถึงสิ่งใดขึ้นมา ลูกก็จะเห็นภาพของความคิดเหล่านั้นมาปรากฏฉายอยู่ในใจของลูก ซึ่งจะเป็นผลทำให้ลูกสามารถล่วงรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดนั้นๆได้อย่างเป็นอัศจรรย์
 
 ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
ลูกจะกำหนดรู้ใจผู้อื่นได้ (เจโตปริยญาณ) กล่าวคือ ลูกจะสามารถรู้วาระจิตของผู้อื่น
ได้อย่างถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงและแม่นยำชัดเจน
 
        เมื่อลูกมีคุณวิเศษด้านการกำหนดรู้ใจหรือรู้ว่าวาระจิตแล้ว ลูกก็จะสามารถอบรมสั่งสอนและแนะนำผู้นั้นได้อย่างถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นของชีวิตทุกประการ อีกทั้งจะทำให้ลูกสามารถประกาศพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ดวงใจของมวลมนุษยชาติและมหาชนทุกหมู่เหล่าได้อย่างง่ายดายเป็นอัศจรรย์ ทั้งหมดนี้ คือ คุณวิเศษโดยย่อที่ลูกจะได้รับ ซึ่งเป็นอานิสงส์แห่งบุญที่ลูกได้ทุ่มเทสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน และทำอย่างไม่มีข้อแม้ข้ออ้างและเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
ลูกจะสามารถประกาศพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ดวงใจของมวลมนุษยชาติ
และมหาชนทุกหมู่เหล่าได้อย่างง่ายดายเป็นอัศจรรย์
 
ประการที่ 20. สำหรับกรณีของลูกๆเขตในที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ ถ้าหากลูกๆเขตในเหล่านั้นได้ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรให้กับคุณพ่อคุณแม่ จนท่านทั้งสองมีสัมมาทิฐิและเข้าใจเกี่ยวกับการอุทิศตนเข้ามาช่วยงานพระพุทธศาสนา (กล่าวคือ สามารถทำให้คุณพ่อคุณแม่ชื่นชมยินดี และอนุโมทนากับบุญทุกๆบุญที่ลูกๆของท่านได้เข้ามาสร้างบารมีอยู่เขตใน) เมื่อท่านทั้งสองละจากโลกนี้ไปแล้ว ด้วยผลแห่งบุญที่ลูกๆเขตในเหล่านั้นได้ตั้งใจทุ่มเทสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน และทำอย่างไม่มีข้อแม้ข้ออ้างและเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น จะส่งผลทำให้คุณพ่อคุณแม่ของลูกๆเขตในเหล่านั้นจะมีสุคติเป็นที่ไป (ท่านทั้งสองจะได้ไปบังเกิดเป็นชาวสวรรค์อยู่ในเทวโลก)
 
 ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ของลูกๆเขตในมีสัมมาทิฐิและเข้าใจเกี่ยวกับการอุทิศตนเข้ามาช่วยงานพระพุทธศาสนา
จะส่งผลทำให้ท่านทั้งสองจะได้ไปบังเกิดเป็นชาวสวรรค์อยู่ในเทวโลก
 
        เมื่อคุณพ่อคุณแม่ของลูกๆเขตในเหล่านั้นได้ไปบังเกิดเป็นชาวสวรรค์อยู่ในเทวโลกแล้ว แม้ว่าท่านทั้งสองจะมีกำลังบุญน้อยกว่าเทพบุตรเทพธิดาท่านอื่นๆก็ตาม แต่ท่านทั้งสองก็จะได้รับการยกย่องนับถือและเป็นที่เกรงอกเกรงใจของเหล่าเทวดาทั้งหลาย และไม่ว่าท่านทั้งสองจะเดินทางไปที่ใดก็ตาม ท่านทั้งสองก็จะได้รับการต้อนรับเชื้อเชิญอย่างดียิ่ง เปรียบเหมือนกับคนที่แม้มีเงินน้อยแต่มียศถาบรรดาศักดิ์สูง ในเวลาที่จะเดินทางไปที่ไหนก็ตาม เขาก็จะได้รับเกียรติในทุกสถานที่
 
 ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
คุณพ่อคุณแม่ของลูกๆเขตในเหล่านั้นจะได้รับการยกย่องนับถือและเป็นที่เกรงอกเกรงใจของเหล่าเทวดาทั้งหลาย
 
        ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณพ่อคุณแม่ของลูกๆเขตในเหล่านั้นจะไปฟังธรรมที่ธรรมสภา ท่านทั้งสองก็จะได้รับการเชื้อเชิญจากเหล่าเทวดาทั้งหลายให้ไปนั่งอยู่ที่บริเวณทางด้านหน้าที่นั่งของผู้แสดงธรรม ซึ่งโดยปกติแล้ว การเข้าไปนั่งฟังธรรมในธรรมสภานั้น เหล่าเทวดาทั้งหลายจะนั่งเรียงกันตามลำดับกำลังบุญและรัศมีกายเป็นหลัก กล่าวคือ เทวดาที่มีกำลังบุญมากและมีรัศมีกายสว่างไสวจะนั่งอยู่ที่บริเวณทางด้านหน้า ส่วนเทวดาที่มีกำลังบุญน้อยและมีรัศมีกายไม่สว่างมากนักจะนั่งอยู่ที่บริเวณทางด้านหลัง
 
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
เมื่อคุณพ่อคุณแม่ของลูกๆเขตในเหล่านั้นจะไปฟังธรรมที่ธรรมสภา ท่านทั้งสองก็จะได้รับการเชื้อเชิญ
จากเหล่าเทวดาทั้งหลายให้ไปนั่งอยู่ที่บริเวณทางด้านหน้าที่นั่งของผู้แสดงธรรม
 
หมายเหตุ: ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงอานิสงส์แห่งบุญโดยย่อเท่านั้น
 
โปรดติดตามตอนต่อไป
 

http://goo.gl/ixHrU


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก