ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 19

ด้วยบุญที่เธอได้อุทิศชีวิตมาเป็นอุบาสิกาช่วยงานพระพุทธศาสนา ส่งผลให้บิดาที่ละโลกไปแล้ว ได้ไปอยู่ในภพภูมิที่สูงขึ้นกว่าเดิมเป็นอัศจรรย์ https://dmc.tv/a12353

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > ปรโลกนิวส์
[ 8 ต.ค. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 15956 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2554
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 19
 
ปรโลกนิวส์... ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 19
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ
  
        จากเรื่องราวที่ผ่านมา เราคงจะจำกันได้ว่าภายหลังจากที่คุณพ่อและคุณแม่ของลูกได้เสียชีวิตไปแล้ว ท่านทั้งสองได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาภุมมเทวาอยู่ในหมู่บ้านภุมมเทวาแบบคนจีนในสังคมชั้นสูง (แลดูคล้ายไชน่าทาวน์ในเมืองมนุษย์) ตามความเชื่อของตน ซึ่งท่านทั้งสองก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมภุมมเทวาของท่าน
 
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
ภายหลังจากที่คุณพ่อและคุณแม่ของลูกได้เสียชีวิตไปแล้ว ท่านทั้งสองได้ไปบังเกิด
เป็นเทพบุตรเทพธิดาภุมมเทวาอยู่ในหมู่บ้านภุมมเทวาแบบคนจีนในสังคมชั้นสูง
 
        ในขณะที่คุณพ่อและคุณแม่ของลูกกำลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่นั้น ด้วยผลแห่งบุญที่ลูกได้อุทิศตนเข้ามาเป็นอุบาสิกาอยู่เขตใน และได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองและปฏิบัติธรรมควบคู่ไปกับการรับบุญ มารวมกับบุญทุกๆบุญที่ลูกได้ตั้งใจทุ่มเทสร้างบารมีกับหมู่คณะอย่างเต็มที่เต็มกำลัง แบบเอาชีวิตเป็นเดิมพัน โดยไม่มีข้อแม้ข้ออ้างและเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น (โดยรับบุญอยู่ที่หน่วยงานระดมทุนมาเป็นระยะเวลา 15 ปีเต็ม) ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้พระธรรมกายได้เมตตาตรวจตราดูกำลังบุญของลูก ซึ่งถือว่าเป็นบุญหลัก เพื่อที่จะทำการเปลี่ยนภพภูมิให้กับคุณพ่อและคุณแม่ของลูก เพื่อที่ท่านทั้งสองจะได้ไปบังเกิดในภพภูมิที่สูงยิ่งๆขึ้นไปกว่าเดิม
 
 ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
ด้วยผลแห่งบุญที่ลูกได้อุทิศตนเข้ามาเป็นอุบาสิกาอยู่เขตใน จึงทำให้พระธรรมกายได้เมตตาตรวจตราดูกำลังบุญของลูก
ซึ่งถือว่าเป็นบุญหลัก เพื่อที่จะทำการเปลี่ยนภพภูมิให้กับคุณพ่อและคุณแม่ของลูก
 
        เมื่อพระธรรมกายได้ตรวจตราดูด้วยญาณทัสสนะของท่านแล้ว ก็พบว่ากำลังบุญที่ลูกได้ตั้งใจทุ่มเทสั่งสมบุญสร้างบารมีเป็นอุบาสิกาอยู่เขตในกับหมู่คณะมาตลอด 15 ปี กับบุญทุกๆบุญที่คุณพ่อและคุณแม่ของลูกได้เคยสั่งสมเอาไว้ ทั้งจากภพชาติในอดีต (เช่น ทำบุญใส่บาตร ถวายสังฆทาน เป็นต้น) และบุญทุกทุกๆบุญที่ท่านทั้งสองได้เคยสั่งสมไว้ในภพชาติปัจจุบัน เมื่อมารวมกันแล้ว จะสามารถเปลี่ยนภพภูมิให้ท่านทั้งสองไปบังเกิดอยู่ในภพภูมิที่ละเอียด ประณีต และสูงยิ่งขึ้นไปกว่านี้ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ พระธรรมกายจึงได้ไปหาคุณพ่อของลูกที่วิมานไม้ 2 ชั้นในหมู่บ้านภุมมเทวาแบบคนจีนในสังคมชั้นสูง
 
 ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
พระธรรมกายได้เมตตาไปหาคุณพ่อของลูกที่วิมานไม้ 2 ชั้นในหมู่บ้านภุมมเทวาแบบคนจีนในสังคมชั้นสูง
 
        เมื่อคุณพ่อของลูกได้เห็นพระธรรมกายมาหา ท่านก็รู้สึกตื่นเต้น ดีใจและปลื้มปีติใจเป็นอย่างมาก ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะทันทีที่คุณพ่อของลูกได้เห็นรูปกายและรัศมีกายของพระธรรมกายที่สว่างไสวแล้ว ความเลื่อมใสศรัทธาก็ได้บังเกิดขึ้นอย่างฉับพลันในดวงใจของท่าน กอปรกับตัวท่านเองก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้ คุณพ่อของลูกจึงไม่รอช้าได้ก้มลงกราบพระธรรมกายด้วยความเคารพนอบน้อมในทันที
 
 ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
ทันทีที่คุณพ่อของลูกได้เห็นรูปกายและรัศมีกายของพระธรรมกายที่สว่างไสวแล้ว
ท่านได้ก้มลงกราบพระธรรมกายด้วยความเคารพนอบน้อมในทันที
 
        หลังจากนั้น พระธรรมกายได้เมตตาประมวลรวมบุญที่ลูกได้ตั้งใจทุ่มเทสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลัง เป็นอุบาสิกาอยู่เขตในกับหมู่คณะมาตลอด 15 ปี กับบุญที่คุณพ่อของลูกได้เคยสั่งสมเอาไว้ทั้งจากภพชาติในอดีต กับบุญทุกๆบุญที่ท่านได้เคยสั่งสมไว้ในภพชาติปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นบุญตักบาตร, บุญที่ตัวลูกและพี่ชายคนโตของลูกได้ชักชวนให้ท่านได้ทำ เช่น บุญสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัว, บุญสร้างสภาธรรมกายสากล, บุญสร้างมหาวิหารพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ, บุญหล่อรูปเหมือนทองคำพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ พระผู้ปราบมาร เป็นต้น ไปซ้อนตรึงติดไว้ที่ศูนย์กลางกายของท่าน เมื่อพระธรรมกายเห็นว่ากำลังบุญของคุณพ่อของลูกมีกำลังเพียงพอที่จะทำการเปลี่ยนภพภูมิแล้ว พระธรรมกายจึงได้ทำการเปลี่ยนภพภูมิให้ โดยนำคุณพ่อของลูกไปบังเกิดเป็นเทพบุตรคนธรรพ์ ชั้นสูง อยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา เฟสหนึ่ง อย่างฉับพลันทันที
 
 ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
พระธรรมกายได้ทำการเปลี่ยนภพภูมิให้ โดยนำคุณพ่อของลูกไปบังเกิดเป็นเทพบุตรคนธรรพ์
ชั้นสูง อยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา เฟสหนึ่ง
 
        เมื่อคุณพ่อของลูกได้แปรเปลี่ยนไปเป็นเทพบุตรคนธรรพ์ ชั้นสูง ณ สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา เฟสหนึ่งแล้ว ท่านก็รู้สึกตื่นเต้น, ดีใจ และอัศจรรย์ใจอย่างที่สุดที่ตัวท่านได้มาบังเกิดอยู่ ณ สวรรค์แห่งนี้ เพราะทิพยสมบัติต่างๆที่อยู่รอบตัวท่านเป็นสิ่งที่ท่านไม่เคยเห็นมาก่อน ทั้งตอนที่เป็นมนุษย์และตอนที่เป็นภุมมเทวา โดยเฉพาะวิมานของท่าน ที่ได้แปรเปลี่ยนจากวิมานไม้ 2 ชั้น มาเป็นวิมานไม้สีทองขนาดใหญ่ที่แลดูสวยงามและวิจิตรตระการตาเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ทิพยสมบัติของท่านยังเกิดขึ้นมากมายกว่าตอนที่ท่านเป็นเทพบุตรภุมมเทวาอีกด้วย
 
 ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
คุณพ่อของลูกรู้สึกตื่นเต้น, ดีใจ และอัศจรรย์ใจอย่างที่สุดที่ตัวท่านได้มาบังเกิดอยู่ ณ สวรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา
 
        จากนั้น พระธรรมกายได้เมตตาประทานโอวาทให้กับเทพบุตรใหม่ (คุณพ่อของลูก) ในทำนองที่ว่า การที่เทพบุตรใหม่ได้มาอยู่ ณ สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาแห่งนี้ได้ ทั้งนี้ก็เป็นเพราะผลแห่งบุญที่ลูกสาวของท่านได้อุทิศตนเป็นอุบาสิกาอยู่เขตใน และบุญทุกๆบุญที่ลูกสาวของท่านได้ตั้งใจทุ่มเทสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เป็นหลัก ถ้าหากไม่ได้บุญของลูกสาวคนนี้ ท่านก็คงไม่ได้มาอยู่ที่สวรรค์แห่งนี้ ดังนั้น เทพบุตรใหม่อย่าได้ประมาท ให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรม ด้วยการนึกถึงดวงใส, องค์พระใสๆ ที่ศูนย์กลางกายอย่างสบายๆเรื่อยไป คราใดที่เทพบุตรใหม่ต้องทำกิจของชาวสวรรค์ เช่น เสวยอาหารทิพย์ หรือชมทิพยสมบัติ เป็นต้น ก็ให้เทพบุตรใหม่หมั่นประคองดวงไว้ที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดเวลา...
 
 ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
พระธรรมกายได้เมตตาประทานโอวาทให้กับเทพบุตรใหม่ว่า การที่เทพบุตรใหม่ได้มาอยู่ ณ
สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาแห่งนี้ได้ ทั้งนี้ก็เป็นเพราะผลแห่งบุญของลูกสาวของท่าน เป็นหลัก
 
        อีกทั้งเทพบุตรใหม่จะต้องหมั่นตรึกระลึกนึกถึงบุญบ่อยๆ บุญจะได้หล่อเลี้ยงรักษากายและใจของท่านให้ชุ่มชื่นชุ่มเย็นอยู่ตลอดเวลา และทุกครั้งที่ลูกๆของท่านได้ทำบุญแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งมาให้ ก็ให้เทพบุตรใหม่ได้อนุโมทนาบุญทุกๆบุญเหล่านั้น เพื่อที่ท่านจะได้อยู่ที่สวรรค์แห่งนี้ไปอีกนานๆ แต่ถ้าหากเทพบุตรใหม่ประมาท มัวเพลิดเพลินอยู่กับทิพยสมบัติและไม่ยอมประพฤติปฏิบัติธรรมตามที่บอกไว้ จนกระทั่งบุญที่ท่านได้เคยสั่งสมเอาไว้ได้หมดลง ท่านก็อาจจะพลัดไปเกิดเป็นภุมมเทวาอีกครั้ง หรือไม่ก็อาจจะพลัดตกไปในอบาย ซึ่งมีความทุกข์ทรมานมาก เพราะวิบากกรรมที่เทพบุตรใหม่ได้เคยพลาดพลั้งทำผิดทำพลาดเอาไว้ในสมัยที่เป็นมนุษย์ กำลังรอชิงช่วงส่งผลอยู่ตลอดเวลา
 
 ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
พระธรรมกายได้สอนว่า ในทุกครั้งที่ลูกๆของเทพบุตรใหม่ได้ทำบุญแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งมาให้
ก็ให้เทพบุตรใหม่ได้อนุโมทนาบุญทุกๆบุญเหล่านั้น
 
        เมื่อพระธรรมกายได้เมตตาประทานโอวาทให้แก่เทพบุตรใหม่เรียบร้อยแล้ว เทพบุตรใหม่ก็ได้รับปากกับพระธรรมกายว่าจะปฏิบัติตามคำสอนที่พระธรรมกายได้สอนไว้ทุกประการ จากนั้นเทพบุตรใหม่ได้ฝากสาส์นแห่งความรักและความคิดถึงมาถึงลูกๆของท่านทุกคนในทำนองที่ว่า ตอนนี้ท่านสบายดี ไม่ต้องเป็นห่วง ไม่ต้องกังวลอะไร ให้ลูกๆทุกคนเชื่อมั่นได้เลยว่า บุญมีจริง สวรรค์มีจริง เพราะท่านได้มาเห็นด้วยตาของตัวท่านเองแล้ว ยิ่งท่านได้มาอยู่ที่สวรรค์แห่งนี้ ท่านก็ยิ่งมีความสุขมากกว่าตอนที่เป็นภุมมเทวาอย่างมากมายแบบนึกไม่ถึงเลยทีเดียว...
 
 ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
เทพบุตรใหม่ได้ฝากสาส์นแห่งความรักและความคิดถึงมาถึงลูกๆของท่านทุกคนในทำนองที่ว่า ตอนนี้ท่านสบายดี
ไม่ต้องเป็นห่วง ไม่ต้องกังวลอะไร ให้ลูกๆทุกคนเชื่อมั่นได้เลยว่า บุญมีจริง สวรรค์มีจริง
 
        ขอขอบใจลูกๆทุกคนมากๆที่ทำบุญแล้วอุทิศส่งมาให้ตลอด ท่านได้รับบุญทุกๆบุญแล้ว ไม่ว่าจะเป็นบุญที่ลูกได้ทุ่มเทสร้างบารมีอยู่เขตในกับหมู่คณะมาตลอด 15 ปี, บุญที่ลูกชายคนโตได้เคยบวชเป็นพระภิกษุ, บุญที่ลูกชายคนโตได้ไปช่วยรับบุญเป็นอาสาสมัครช่วยงานที่วัดอยู่เป็นประจำ และบุญที่ลูกๆทุกคนได้ทำและอุทิศส่งมาให้หลังจากที่ท่านได้เสียชีวิตไปแล้ว เป็นต้น แม้ว่าตัวท่านจะมาอยู่ที่สวรรค์แห่งนี้แล้ว แต่ท่านก็จะคอยเฝ้าดูลูกๆทุกคนอยู่เสมอ และท่านจะคอยอนุโมทนาบุญกับลูกๆของท่านในทุกๆบุญ ท่านอยากให้ลูกชายคนโตช่วยดูแลน้องๆทุกคน และอยากให้ลูกๆของท่านทุกคนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและคอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน แล้วอย่าลืมสั่งสมบุญกันให้มากๆ และทุกครั้งที่สั่งสมบุญ ขอให้ทำด้วยความปลื้มปีติใจ และอย่าลืมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลมาให้กับท่านด้วย
 
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
เทพบุตรใหม่อยากให้ลูกๆของท่านทุกคนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและคอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน แล้วอย่าลืมสั่งสมบุญกันให้มากๆ
และทุกครั้งที่สั่งสมบุญ ขอให้ทำด้วยความปลื้มปีติใจ และอย่าลืมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลมาให้กับท่านด้วย
 
โปรดติดตามตอนต่อไป
 

http://goo.gl/hvw1v


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก