ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 20

ด้วยบุญที่เธอได้อุทิศชีวิตมาเป็นอุบาสิกาช่วยงานพระพุทธศาสนาส่งผลให้มารดาที่ละโลกไปแล้วได้ไปอยู่ในภพภูมิที่สูงขึ้นกว่าเดิมเป็นอัศจรรย์ https://dmc.tv/a12362

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > ปรโลกนิวส์
[ 11 ต.ค. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 16127 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2554
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 20
 
ปรโลกนิวส์... ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 20
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ
  
        ภายหลังจากที่พระธรรมกายได้เมตตาไปเยี่ยม และช่วยเปลี่ยนภพภูมิให้กับคุณพ่อของลูกแล้ว พระธรรมกายก็ได้เมตตาไปเยี่ยมคุณแม่ของลูกซึ่งไปบังเกิดเป็นภุมมเทวาที่มีวิมานอยู่ติดกับวิมานเดิมของคุณพ่อของลูก ทันทีที่คุณแม่ของลูกได้เห็นพระธรรมกายมาหา ท่านก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจเป็นอย่างมาก จากนั้น ท่านก็ไม่รอช้า ได้ก้มลงกราบพระธรรมกายด้วยความนอบน้อมในทันที
 
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
ทันทีที่คุณแม่ของลูกได้เห็นพระธรรมกายมาหา ท่านก็ไม่รอช้า ได้ก้มลงกราบ
พระธรรมกายด้วยความนอบน้อมในทันที
 
        หลังจากนั้น พระธรรมกายได้เมตตาประมวลรวมบุญที่ตัวลูกได้ตั้งใจทุ่มเทสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เป็นอุบาสิกาอยู่เขตในมาตลอด 15 ปีเต็ม (บุญนี้ถือว่าเป็นบุญหลัก) กับบุญที่คุณแม่ของลูกได้เคยสั่งสมเอาไว้ในอดีตชาติ (เช่น บุญตักบาตร และถวายสังฆทาน เป็นต้น) และบุญทุกๆบุญที่ท่านได้เคยสั่งสมไว้ในภพชาติปัจจุบัน (ไม่ว่าจะเป็นบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ตามเทศกาลต่างๆ และบุญที่ท่านได้ทำแบบสงเคราะห์โลก คือ ไปทำบุญที่โรงเจ เป็นต้น) ไปซ้อนตรึงติดไว้ที่ศูนย์กลางกายของท่าน เมื่อพระธรรมกายเห็นว่ากำลังบุญของคุณแม่ของลูกมีกำลังเพียงพอที่จะทำการเปลี่ยนภพภูมิแล้ว พระธรรมกายจึงได้นำท่านไปบังเกิดเป็นเทพธิดาคนธรรพ์ ชั้นสูง อยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา เฟสหนึ่ง ในทันที
 
 ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
 คุณแม่ของลูกได้ไปบังเกิดเป็นเทพธิดาคนธรรพ์ ก็ด้วยบุญของลูกเป็นหลัก
รวมกับบุญที่ท่านได้ทำไว้ในอดีตชาติและในภพชาติปัจจุบัน
 
        เมื่อเทพธิดาใหม่หรือคุณแม่ของลูกได้เห็นทิพยสมบัติบนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ท่านก็เกิดความรู้สึกตื่นตาตื่นใจ และตื่นเต้นอย่างที่สุด เพราะทิพยสมบัติที่อยู่รอบๆตัวท่านมีแต่ความสวยสดงดงาม และวิจิตรตระการตามากกว่าทิพยสมบัติเดิมของท่าน (ในตอนที่ท่านเป็นเทพธิดาภุมมเทวา) เป็นอย่างมาก และยิ่งไปกว่านั้น สิ่งที่ทำให้คุณแม่ของลูกรู้สึกอัศจรรย์ใจเป็นพิเศษก็คือ เจ้าของวิมานที่อยู่ติดกับวิมานใหม่ของท่านนั้นเป็นบุคคลที่ท่านรู้จักและคุ้นเคยกันอย่างที่สุด ซึ่งก็คือ...คุณพ่อของลูกนั่นเอง
 
 ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
เมื่อเทพธิดาใหม่หรือคุณแม่ของลูกได้เห็นทิพยสมบัติบนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา
ท่านก็เกิดความรู้สึกตื่นตาตื่นใจ และตื่นเต้นอย่างที่สุด
 
        วิมานของคุณแม่ของลูกจะมีลักษณะคล้ายๆกันกับวิมานของคุณพ่อของลูก กล่าวคือ มีลักษณะเป็นวิมานไม้สีทองขนาดใหญ่ 2 ชั้น ที่แลดูสวยงามและวิจิตรตระการตาเป็นอย่างยิ่ง แต่วิมานของคุณแม่ของลูกจะมีขนาดเล็กกว่าวิมานของคุณพ่อของลูก ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะในสมัยที่ท่านทั้งสองยังมีชีวิตอยู่นั้น คุณแม่ของลูกได้สั่งสมบุญเอาไว้น้อยกว่าคุณพ่อของลูก
 
 ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
วิมานของคุณแม่ของลูกจะมีขนาดเล็กกว่าวิมานของคุณพ่อของลูก ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะในสมัยที่ท่านทั้งสอง
ยังมีชีวิตอยู่นั้น คุณแม่ของลูกได้สั่งสมบุญเอาไว้น้อยกว่าคุณพ่อของลูก
 
        หลังจากที่พระธรรมกายได้ทำการเปลี่ยนภพภูมิให้แล้ว พระธรรมกายได้เมตตาประทานโอวาทให้กับคุณแม่ของลูกในทำนองเดียวกันกับคุณพ่อของลูกว่า การที่เทพธิดาใหม่ได้มาบังเกิดเป็นเทพธิดาคนธรรพ์ ชั้นสูง ทั้งนี้ก็เป็นเพราะผลแห่งบุญที่ลูกสาวของท่านได้อุทิศตนเป็นอุบาสิกาอยู่เขตใน และบุญทุกๆบุญที่ลูกสาวของท่านได้ตั้งใจทุ่มเทสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เป็นหลัก ถ้าหากไม่ได้บุญของลูกสาวคนนี้ ท่านก็คงจะไม่ได้มาอยู่ที่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาแห่งนี้ ดังนั้น เทพธิดาใหม่จะต้องไม่ประมาท ให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรม ด้วยการนึกถึงดวงแก้วใสๆไว้ที่ศูนย์กลางกายอย่างสบายๆไปเรื่อยๆ ในเวลาที่เทพธิดาใหม่จะต้องทำกิจของชาวสวรรค์ เช่น เสวยอาหารทิพย์ หรือชมทิพยสมบัติ เป็นต้น ก็ให้ท่านหมั่นประคองใจนึกถึงดวงแก้วใสๆไว้ที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดเวลา…
 
 ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
พระธรรมกายได้เมตตาสอนให้คุณแม่ของลูกนึกถึงดวงแก้วใสๆไว้ที่ศูนย์กลางกาย
อย่างสบายๆไปเรื่อยๆ ในเวลาที่ท่านจะต้องทำกิจของชาวสวรรค์
 
        อีกทั้งเทพธิดาใหม่ก็จะต้องหมั่นตรึกระลึกนึกถึงบุญบ่อยๆ บุญจะได้หล่อเลี้ยงรักษากายและใจของท่านให้ชุ่มชื่น ชุ่มเย็น และผ่องใสอยู่ตลอดเวลา และทุกครั้งที่ลูกๆของท่านได้ทำบุญแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งมาให้ ก็ให้เทพธิดาใหม่อนุโมทนาบุญทุกๆบุญกับลูกๆของท่านด้วย เพื่อที่ท่านจะได้อยู่ที่สวรรค์แห่งนี้ไปอีกนานๆ แต่ถ้าหากเทพธิดาใหม่ประมาท มัวเพลิดเพลินอยู่กับทิพยสมบัติ และไม่ยอมประพฤติปฏิบัติธรรมตามที่ได้บอกเอาไว้ เมื่อบุญที่ท่านได้เคยสั่งสมเอาไว้ได้หมดลง ท่านก็อาจจะต้องพลัดไปเกิดเป็นภุมมเทวาเหมือนอย่างเดิม หรือไม่ก็อาจจะต้องพลัดไปอยู่ในอบาย ซึ่งมีความทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก เพราะวิบากกรรมที่ท่านได้เคยพลาดพลั้งไปทำผิดทำพลาดเอาไว้ในสมัยที่ยังเป็นมนุษย์ ก็กำลังหาช่องรอชิงช่วงส่งผลอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเทพธิดาใหม่ก็ได้รับปากกับพระธรรมกายว่า ท่านจะปฏิบัติตามคำสอนที่พระธรรมกายได้เมตตาสอนเอาไว้ทุกประการ
 
 ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
พระธรรมกายได้เมตตาสอนให้คุณแม่ของลูกหมั่นตรึกระลึกนึกถึงบุญบ่อยๆ บุญจะได้หล่อเลี้ยง
รักษากายและใจของท่านให้ชุ่มชื่น ชุ่มเย็น และผ่องใสอยู่ตลอดเวลา
 
        หลังจากนั้น เทพธิดาใหม่ได้ฝากสาส์นแห่งความรักและความคิดถึง มาถึงลูกๆของท่านทุกคนในทำนองที่ว่า ท่านขอบใจลูกๆทุกคนเป็นอย่างมาก ที่ได้ทำบุญแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งมาให้ท่านโดยตลอด ในตอนนี้ ท่านได้เห็นผลแห่งบุญแล้วว่า “บุญมีจริงและให้ผลมากมายจริงๆ” ซึ่งท่านก็ได้รับบุญทุกๆบุญที่ลูกๆทุกคนได้ทำแล้วอุทิศส่งมาให้ท่านแล้ว ไม่ว่าจะเป็นบุญที่ตัวลูกได้ทุ่มเทสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันอยู่เขตในมาตลอด 15 ปีเต็ม, บุญที่ลูกชายคนโตได้เคยบวชเป็นพระภิกษุ, บุญที่ลูกชายคนโตได้ไปช่วยรับบุญเป็นอาสาสมัครช่วยงานที่วัดอยู่เป็นประจำ และบุญที่ลูกๆทุกคนได้ทำแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลมาให้ท่านหลังจากที่ท่านได้ละจากโลกไปแล้ว เป็นต้น...
 
 ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
คุณแม่ของลูกขอบใจลูกๆทุกคนเป็นอย่างมาก ที่ได้ทำบุญแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งมาให้ท่านโดยตลอด
 
        ท่านอยากให้ลูกๆทุกคนไม่ต้องเป็นห่วง ท่านจะไม่ประมาทในทิพยสมบัติ และจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมตามที่พระธรรมกายได้เมตตาสอนเอาไว้ สิ่งที่ท่านปรารถนาเป็นอย่างมาก คือ ท่านอยากให้ลูกๆทุกคนสมัครสมานสามัคคีกัน และคอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน แล้วให้คอยช่วยเหลือสนับสนุนตัวลูกในทุกๆเรื่อง และท่านก็อยากให้ลูกๆทุกคนตั้งใจสั่งสมบุญเอาไว้ให้มากๆ เมื่อลูกๆทุกคนทำบุญแล้ว อย่าลืมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งมาให้ท่านด้วย
 
 ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
คุณแม่ของลูกอยากให้ลูกๆทุกคนตั้งใจสั่งสมบุญเอาไว้ให้มากๆ เมื่อลูกๆทุกคนทำบุญแล้ว
อย่าลืมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งมาให้ท่านด้วย
 
        จากเรื่องราวของปรโลกนิวส์...ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ที่เราได้ศึกษาเรียนรู้กันมานี้ พวกเราจะเห็นว่า...ชีวิตการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอันยาวนานที่หาเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุดมิได้นั้น เป็นชีวิตที่ไม่ปลอดภัยเลย เพราะทุกๆชีวิตล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้มวลมนุษยชาติทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิด หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันไป ตามกำลังแห่งบุญและบาปที่แต่ละคนได้กระทำเอาไว้ ดังนั้น ถ้าหากเราอยากจะให้ชีวิตในวัฏสงสารของเรานี้ปลอดภัยและมีความสุขยิ่งๆขึ้นไป เราก็จะต้องเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่น ทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิ(Meditation)ภาวนา เป็นต้น
 
 ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
ถ้าหากเราอยากจะให้ชีวิตในวัฏสงสารของเรานี้ปลอดภัยและมีความสุขยิ่งๆขึ้นไป เราก็จะต้องเป็นผู้ไม่ประมาท
ในการดำเนินชีวิต ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
        ส่วนตัวลูกเองนั้น ลูกก็มีประวัติการสร้างบารมีที่งดงามมาตั้งแต่พุทธันดรที่ผ่านมาจนกระทั่งมาถึงในภพชาติปัจจุบัน ดังนั้น ในภพชาตินี้ลูกจะต้องไม่ประมาท ให้ตั้งใจรับบุญทุกๆบุญที่หมู่คณะมอบหมายให้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง รวมทั้งลูกต้องหมั่นทำทาน รักษาศีล และประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้ เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกได้เข้าถึงพระธรรมกายภายใน และได้มาศึกษาวิชชาธรรมกายแล้ว เมื่อนั้นลูกก็จะได้ไปเก็บไปแก้ผังที่ตัวลูกได้เคยไปทำผิดทำพลาดเอาไว้ในอดีต เพื่อที่ในภพชาติต่อๆไป ลูกจะได้กลับมาเกิดเป็นผู้ชาย และจะได้กลับมาบวชสร้างบารมีเป็นพระภิกษุอีก ดั่งเช่นในภพชาติที่ผ่านๆมา สำหรับเรื่องราวของปรโลกนิวส์...ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ คงต้องจบลงพอสังเขปเพียงเท่านี้ เอวํ ก็มีด้วยประการละฉะนี้
 
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกได้เข้าถึงพระธรรมกายภายใน และได้มาศึกษาวิชชาธรรมกายแล้ว
เมื่อนั้นลูกก็จะได้ไปเก็บไปแก้ผังที่ตัวลูกได้เคยไปทำผิดทำพลาดเอาไว้ในอดีต
 
**********************************
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 20
 
 
 

http://goo.gl/P9Rra


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก