อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 10

อานิสงส์ข้อที่ 10 ด้วยอานิสงส์ที่ได้ตั้งใจทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเต็มที่เต็มกำลังแบบสุดๆ อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน จะส่งผลทำให้ลูกๆมีขาและเท้าอัน............ https://dmc.tv/a12847

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > ธรรมะน่ารู้จากคุณครูไม่ใหญ่
[ 16 ธ.ค. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 15875 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 15 ธันาวาคม พ.ศ.2554
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า ตอนที่ 10

 
 
พิธีทอดผ้าป่า
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า ตอนที่ 10

เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 
 
ด้วยอานิสงส์ที่ได้ตั้งใจทำบุญทอดผ้าป่าอีกทั้งยังได้ใช้เท้าอันเป็นมงคลของลูกก้าวเดินไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรเชิญชวนมหาชนให้มาทำบุญทอดผ้าป่าด้วย 
 
ด้วยผลแห่งบุญนี้จะส่งผลทำให้ลูกๆมีขาและเท้าอันเรียวงามสมส่วน
 
      อานิสงส์ข้อที่ 10. ด้วยอานิสงส์ที่ลูกๆนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้ตั้งใจทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเต็มที่เต็มกำลังแบบสุดๆ อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน อีกทั้งยังได้ใช้เท้าอันเป็นมงคลของลูกก้าวเดินไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตร เชิญชวนมหาชนผู้มีบุญให้มาทำบุญทอดผ้าป่าด้วยความปลื้มปีติ เบิกบานใจ ด้วยผลแห่งบุญนี้ จะส่งผลทำให้ลูกๆมีขาและเท้าอันเรียวงาม,สมส่วน, และมีผิวขาอันเรียบเนียนที่ดูดีโดดเด่นโดนใจ ประดุจเทพบุตรหรือเทพธิดาบนสวรรค์นั่นเอง
 
อาการผิดปกติหรือเป็นโรคเกี่ยวกับขาและเท้าอันเนื่องมาจากวิบากกรรมปาณาติบาต

อาการผิดปกติหรือเป็นโรคเกี่ยวกับขาและเท้าอันเนื่องมาจากวิบากกรรมปาณาติบาต

     และถ้าในภพชาติปัจจุบัน ลูกๆ มีอาการผิดปกติหรือเป็นโรคเกี่ยวกับขาและเท้า อันเกิดจากวิบากกรรมเก่าในอดีตชาติที่ลูกได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ได้ช่องตามมาส่งผล เช่น มีขาและเท้าที่โก่งงอไม่สมส่วน ซึ่งเป็นผลมาจากวจีกรรมที่ลูกได้เคยพูดหรือทำท่าล้อเลียนคนขาโก่งจนทำให้เขารู้สึกเจ็บใจเอาไว้ หรือเป็นโรคขาและเท้าไม่มีแรงหรือเกร็งอย่างไม่มีสาเหตุ อันเนื่องมาจากวิบากกรรมปาณาติบาตที่ลูกเคยจับสัตว์เป็นๆ มามัดเท้ารวมกันแล้วก็นำไปขาย เป็นต้น

ด้วยผลแห่งบุญจะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมที่ทำให้ตัวลูกต้องมาป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวกับขาและเท้าให้บรรเทาเบาบางลงไปได้อย่างอัศจรรย์
 
ด้วยผลแห่งบุญจะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมที่ทำให้ตัวลูกต้องมาป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวกับขาและเท้า
ให้บรรเทาเบาบางลงไปได้อย่างอัศจรรย์

      แต่ด้วยผลแห่งบุญที่ลูกๆ ได้ตั้งใจทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตร ก้าวเดินไปเชิญชวนมหาชนผู้มีบุญให้มาทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันนี้เองก็จะไปดึงดูดเอาบุญเก่าๆ ที่ลูกๆ ได้เคยสั่งสมเอาไว้จากภพชาติในอดีตให้มารวมกันส่งผลในภพชาติปัจจุบัน ซึ่งผลแห่งบุญดังกล่าว ก็จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมต่างๆ ที่ทำให้ตัวลูกต้องมาป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวกับขาและเท้าให้บรรเทาเบาบางลงไปได้อย่างอัศจรรย์ หรือก็คือ บุญนี้จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมเก่าให้มีกำลังอ่อนลงคือจากหนักก็เป็นเบาจากเบาก็เป็นหายจากร้ายก็จะกลายเป็นดีและท้ายที่สุด เมื่อกำลังบุญในตัวลูกเต็มเปี่ยม ลูกก็จะหายจากโรคที่เกี่ยวกับขาและเท้าได้อย่างเป็นอัศจรรย์เลยทีเดียว
 
ลูกๆะมีเท้าที่สมส่วนสวยงามแข็งแรงและไม่ต้องกลับมาเป็นโรคเกี่ยวกับขาและเท้าอีกต่อไป

ลูกๆจะมีเท้าที่สมส่วนสวยงามแข็งแรงและไม่ต้องกลับมาเป็นโรคเกี่ยวกับขาและเท้าอีกต่อไป

     และที่ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าหากลูกๆ ยังตามตรึกระลึกนึกถึงบุญทอดผ้าป่า ที่ได้ทำด้วยตัวลูกเองและก้าวเดินไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรชักชวนมหาชนผู้มีบุญให้มาสั่งสมบุญร่วมกันอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ด้วยความปลื้มปีติเบิกบานใจอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ ถ้าหากลูกๆ ทำได้อย่างนี้เป็นอย่างน้อย ผลแห่งบุญดังกล่าวก็จะไปคุ้มครองป้องกันไม่ให้วิบากกรรมเก่าที่จะทำให้ตัวลูกต้องป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวกับขาและเท้าได้ช่องตามมาส่งผลอีกเมื่อเป็นเช่นนี้ลูกๆ ก็จะมีเท้าที่สมส่วน,  สวยงาม,  แข็งแรงและไม่ต้องกลับมาเป็นโรคเกี่ยวกับขาและเท้าอีกต่อไป

แม้จะเข้าสู่วัยชราแต่ขาของลูกก็จะยังคงแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาไปจนกระทั่งตัวลูกหมดอายุขัย
 
แม้จะเข้าสู่วัยชราแต่ขาของลูกก็จะยังคงแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาไปจนกระทั่งตัวลูกหมดอายุขัย

      และที่น่าทึ่งมากไปกว่านั้น ถึงแม้ตัวลูกจะเข้าสู่วัยชราแล้วก็ตามแต่ขาของลูกก็จะยังคงแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาไปจนกระทั่งตัวลูกหมดอายุขัย คือ กำลังขาของลูกจะไม่ตกลงไปเลยและกระดูกขาของลูกก็จะไม่เปราะหรือหักง่ายนั่นเอง

ด้วยผลแห่งบุญนี้ ก็จะทำให้ขาและเท้าของลูกๆ จะเป็นเหมือนดั่งขาและเท้าของชาวสวรรค์เลยทีเดียว
 
ด้วยผลแห่งบุญนี้ก็จะทำให้ขาและเท้าของลูกๆ จะเป็นเหมือนดั่งขาและเท้าของชาวสวรรค์
 

      ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าหากบุญจากการทอดผ้าป่าที่ลูกๆ ได้ตั้งใจทุ่มเททำด้วยตัวลูกเองและก้าวเดินไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรชักชวนมหาชนผู้มีบุญให้มาสั่งสมบุญร่วมกันอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน มีปริมาณมากเข้ามากเข้า จนกระทั่งบุญบารมีในตัวของลูกๆ เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้ว ด้วยผลแห่งบุญนี้ ก็จะทำให้ขาและเท้าของลูกๆ จะเป็นเหมือนดั่งขาและเท้าของชาวสวรรค์เลยทีเดียว คือขาและเท้าของลูกๆ จะสมส่วนและงดงามมาก ข้อต่อต่างๆ ของขาและเท้าจะไม่มีรอยต่อปรากฏให้เห็นเลย,  สีผิวของขาและเท้าก็จะเนียนเรียบเสมอกัน ไม่กระดำกระด่างอีกทั้ง ฝ่าเท้าจะเรียบเสมอกันและมีสัมผัสที่อ่อนนุ่มละมุนละไม ไม่แข็งกระด้าง

ฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกต่างๆไม่สามารถมาเกาะ หรือมาทำให้ขาและเท้าของลูกเปรอะเปื้อนได้ 
 
ฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกต่างๆไม่สามารถมาเกาะหรือมาทำให้ขาและเท้าของลูกเปรอะเปื้อนได้
 
      และไม่ว่า ตัวลูกเกิดนึกอยากเดินเท้าเปล่าแบบไม่ใส่รองเท้า แต่ด้วยอำนาจแห่งบุญที่เต็มเปี่ยมในตัวลูก ก็จะไม่มีวัตถุอันแหลมคมอะไรสามารถแทงเข้าสู่ผิวเท้าของลูกได้เลย และที่น่าอัศจรรย์ยิ่งไปกว่านั้นก็คือ แม้ลูกจะเดินด้วยเท้าเปล่า แบบทั้งวันทั้งคืนมากขนาดไหน ฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกต่างๆ ก็จะไม่สามารถมาเกาะ หรือมาทำให้ขาและเท้าของลูกเปรอะเปื้อนได้เลย เช่น ถ้าลูกเดินไปเหยียบบนดินโคลนที่เละๆ  ดินที่เละๆ เหลวๆ นั้นก็จะไม่ติดเท้า หรือทำให้เท้าของลูกเลอะเทอะเปรอะเปื้อนได้เลยเป็นต้น 
 
ขาและเท้าของลูกจะมีกำลังมากทำให้ตัวลูกสามารถเดินไปถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็วดั่งใจนึกเช่น ตัวลูกจะเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
 
ขาและเท้าของลูกจะมีกำลังมากทำให้ตัวลูกสามารถเดินไปถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็วดั่งใจนึก

     อีกทั้งขาและเท้าของลูกยังจะมีคุณสมบัติที่สุดพิเศษ นั่นก็คือ ขาและเท้าของลูกจะมีกำลังมาก ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะไม่ว่าลูกๆ จะเดินไปไหนก็ตาม ด้วยกำลังขาและเท้าของลูกๆ  ก็จะทำให้ตัวลูกสามารถเดินไปถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็วดั่งใจนึก เช่น ตัวลูกจะเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่ เพียงแค่ใจลูกปรารถนาและก้าวเท้าออกไปขาและเท้าของลูกก็จะนำพาตัวลูกไปถึงเชียงใหม่ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยที่ตัวลูกจะไม่รู้สึกเหนื่อยเลยแม้แต่นิดเดียว  เป็นต้น

พระเจ้าอชาตศัตรูผู้ที่มีกำลังขามากพระพาหิยะที่สามารถเดินทางได้ไกลถึง 120 โยชน์โดยใช้เวลาแค่เพียงคืนเดียวเรื่องของท่านองคุลิมาลที่สามารถวิ่งได้เร็วมากๆ
 
ดังเช่น พระเจ้าอชาตศัตรูผู้ที่มีกำลังขามาก (ซ้ายสุด) พระพาหิยะที่สามารถเดินทางได้ไกลถึง 120 โยชน์โดยใช้เวลาแค่เพียงคืนเดียว (กลาง) และเรื่องของท่านองคุลิมาลที่สามารถวิ่งได้เร็วมากๆ (ขวาสุด)

      ซึ่งเรื่องในทำนองนี้ ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดูเหลือเชื่อหรือเกินจริงเลย เพราะมีปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนดังเช่นเรื่องราวของบุคคลในสมัยพุทธกาลหลายต่อหลายท่าน เช่นพระเจ้าอชาตศัตรูซึ่งเป็นผู้ที่มีกำลังขามากคือสามารถกระโดดได้สูงถึง 80 ศอก (หรือ 40 เมตร) หรือเรื่องของพระพาหิยะที่สามารถเดินทางได้ไกลถึง 120 โยชน์ (1,920 กิโลเมตร) โดยใช้เวลาแค่เพียงคืนเดียวเท่านั้น   ด้วยความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ หรือ เรื่องของท่านองคุลิมาลที่สามารถวิ่งได้เร็วมากๆ  ขนาดที่ว่าช้างกำลังวิ่ง  ม้ากำลังวิ่ง   เนื้อ (เนื้อทราย) กำลังวิ่ง รถกำลังแล่น  ท่านองคุลิมาลก็ยังสามารถวิ่งตามไปจับได้อย่างง่ายๆสบายๆ เป็นต้น
 
      ส่วนว่าอานิสงส์แห่งบุญทอดผ้าป่าภาคพิเศษ ข้อต่อไปจะมีรายละเอียดเป็นเช่นไร ก็คงจะต้องมาติดตามกันต่อในตอนต่อไป  

 ธรรมะน่ารู้จากคุณครูไม่ใหญ่
พิธีทอดผ้าป่า ประวัติความเป็นมาของการทำบุญทอดผ้าป่า
พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย สร้างทุกสิ่ง สุดยอดแห่งบุญต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2555
กำหนดการ พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย เพื่อสร้างทุกสิ่ง
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 5 อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 7  

http://goo.gl/twVuF


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร