อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 12

อานิสงส์ข้อที่ 14.ด้วยอานิสงส์ที่ได้ตั้งใจทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเต็มที่เต็มกำลังแบบสุดๆ ด้วยความปลื้มปีติใจ อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน จะส่งผลทำให้ลูกๆ ได้เพศ...... https://dmc.tv/a12915

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > ธรรมะน่ารู้จากคุณครูไม่ใหญ่
[ 24 ธ.ค. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 14975 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 20 ธันาวาคม พ.ศ.2554
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า ตอนที่ 12
 
 
พิธีทอดผ้าป่า
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า ตอนที่ 12

เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 
 
ด้วยผลแห่งบุญนี้ จะส่งผลทำให้ลูกๆ ได้เพศบริสุทธิ์ คือได้เกิดเป็นชายจริงหญิงแท้
 
ด้วยผลแห่งบุญนี้ จะส่งผลทำให้ลูกๆ ได้เพศบริสุทธิ์ คือได้เกิดเป็นชายจริงหญิงแท้ 
 
        อานิสงส์ข้อที่ 14. ด้วยอานิสงส์แห่งบุญที่ลูกๆ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้ตั้งใจทำบุญทอดผ้าป่าสร้างทุกสิ่งอย่างเต็มที่เต็มกำลัง  และได้ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรไปเชิญชวนมหาชนผู้มีบุญให้มาสั่งสมบุญร่วมกันด้วยความรู้สึกที่ปลื้มปีติใจอย่างสุดๆ
 
        ด้วยผลแห่งบุญนี้ จะส่งผลทำให้ลูกๆ ได้เพศบริสุทธิ์ คือได้เกิดเป็นชายจริงหญิงแท้  ซึ่งถ้าหากลูกๆ ได้เกิดเป็นสุภาพบุรุษชาย ก็จะสามารถสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง คือ บวชได้ นั่นเอง
 
 <a href=http://www.dmc.tv/index.php?module=articles&action=showarticles&group=%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&om=330 title='โรค' target=_blank><font color=#333333>โรค</font></a><a href=http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/Karma-Retribution-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%871.html title='มะเร็ง' target=_blank><font color=#333333>มะเร็ง</font></a>ทรวงอก หรือ<a href=http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/Karma-Retribution-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88.html title='โรคหัวใจ' target=_blank><font color=#333333>โรคหัวใจ</font></a>  เป็นต้น อันเนื่องมาจากวิบากกรรมกาเมฯ ที่ลูกๆ ได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ใน<a href=http://www.dmc.tv/search/ภพชาติ title='ภพชาติ' target=_blank><font color=#333333>ภพชาติ</font></a>ก่อนๆ  
 
 โรคมะเร็งทรวงอก หรือโรคหัวใจ  เป็นต้น อันเนื่องมาจากวิบากกรรมกาเมฯ ที่ลูกๆ
ได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ในภพชาติก่อนๆ
 
        ซึ่งถ้าหากในภพชาติปัจจุบันนี้ ลูกๆ บางคน ไม่ได้เกิดเป็นชายจริงหญิงแท้ หรือต้องมาป่วยเป็นโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็งทรวงอก หรือโรคหัวใจ  เป็นต้น อันเนื่องมาจากวิบากกรรมกาเมฯ ที่ลูกๆ ได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ในภพชาติก่อนๆ กำลังได้ช่องตามมาส่งผล ไม่ว่าจะเป็น วิบากกรรมที่ตัวลูกได้เคยเจ้าชู้และแอบไปมีสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง กับภรรยาของคนอื่น  หรือแอบไปมีสัมพันธ์กับคนรักของตัวเองก่อนวัยอันควร โดยที่คุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่เห็นด้วย หรือไม่รับทราบ เป็นต้น
ก็จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมกาเมฯ ที่กำลังส่งผลอยู่ในภพชาติปัจจุบันนี้ ให้เจือจางเบาบางลงไปได้
 
ก็จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมกาเมฯ ที่กำลังส่งผลอยู่ในภพชาติปัจจุบันนี้ ให้เจือจางเบาบางลงไปได้
 
        แต่ด้วยผลแห่งบุญจากการทำบุญทอดผ้าป่าสร้างทุกสิ่ง ที่ลูกๆ ได้ตั้งใจทุ่มเททำอย่างเต็มที่เต็มกำลังและได้ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรไปเชิญชวนมหาชนผู้มีบุญให้มาสั่งสมบุญร่วมกันด้วยความรู้สึกที่ปลื้มปีติใจอย่างสุดๆ นี้ ก็จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมกาเมฯ ที่กำลังส่งผลอยู่ในภพชาติปัจจุบันนี้ ให้เจือจางเบาบางลงไปได้
 
        ยิ่งถ้าหากลูกๆ หมั่นตรึกระลึกนึกถึงบุญนี้อยู่บ่อยๆ ตั้งแต่ก่อนทำ  กำลังทำ  และหลังจากทำไปแล้ว บุญจากการทำบุญทอดผ้าป่าสร้างทุกสิ่งที่ลูกๆ ได้ตั้งใจทุ่มเททำอย่างเต็มที่เต็มกำลังนี้    ก็จะยิ่งไปดึงดูดเอาบุญเก่าๆ จากภพชาติในอดีต ให้มาช่วยตัดรอนวิบากกรรมกาเมฯ ที่กำลังส่งผลอยู่ในภพชาติปัจจุบันนี้ ให้เบาบางเจือจางยิ่งๆ ขึ้นไป
 
โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ อันเกิดจากวิบากกรรมกาเมฯ  ที่ลูกๆ กำลังประสบอยู่ ก็จะค่อยๆ ทุเลาเบาบางและหายได้อย่างเป็นอัศจรรย์
 
โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ อันเกิดจากวิบากกรรมกาเมฯ  
ที่ลูกๆ กำลังประสบอยู่ ก็จะค่อยๆ ทุเลาเบาบางและหายได้อย่างเป็นอัศจรรย์
 
        และเมื่อวิบากกรรมกาเมฯ ที่กำลังส่งผลอยู่ในภพชาติปัจจุบัน เริ่มเจือจางเบาบางและอ่อนกำลังที่จะส่งผลลงแล้วก็จะเป็นผลทำให้ โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ อันเกิดจากวิบากกรรมกาเมฯ  ที่ลูกๆ กำลังประสบอยู่ ก็จะค่อยๆ ทุเลาเบาบางและหายได้อย่างเป็นอัศจรรย์ เพราะ ผลแห่งบุญดังกล่าวจะไปดึงดูดให้ลูกๆ ได้เจอกับหมอดี   ยาดีนั่นเอง
 
จะเป็นผลทำให้ลูกๆ ที่เป็นชายไม่จริง หญิงไม่แท้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในเพศภาวะที่เป็นอยู่และปรารถนาอยากที่ อัพเกรด ตัวเองให้เป็นชายอย่างสมบูรณ์แบบ
 
 
จะเป็นผลทำให้ลูกๆ ที่เป็นชายไม่จริง หญิงไม่แท้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายใน
เพศภาวะที่เป็นอยู่และปรารถนาอยากที่ อัพเกรด ตัวเองให้เป็นชายอย่างสมบูรณ์แบบ
 
        ส่วนลูกๆ ที่เป็นชายไม่จริงหญิงไม่แท้ เมื่อวิบากกรรมกาเมฯ ที่กำลังส่งผลอยู่ในภพชาติปัจจุบัน เริ่มเจือจางเบาบางและอ่อนกำลังที่จะส่งผลลงแล้วก็จะเป็นผลทำให้ลูกๆ ที่เป็นชายไม่จริง หญิงไม่แท้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในเพศภาวะที่เป็นอยู่และปรารถนาอยากที่ อัพเกรด ตัวเองให้เป็นชายอย่างสมบูรณ์แบบ
 
        เมื่อลูกๆ ที่เป็นชายไม่จริง หญิงไม่แท้ มีความคิดเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้ว ลูกๆ ก็จะตั้งใจทำตามหลักวิชชาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานเอาไว้ นั่นก็คือ ทำทาน,  รักษาศีล โดยเฉพาะ อุโบสถศีลหรือศีล  8 และหมั่นเจริญสมาธิ(Meditation)ภาวนาให้ยิ่งๆ ขึ้นไป
 
จะส่งผลทำให้ ตัวลูกได้เกิดเป็นชายที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
 
จะส่งผลทำให้ ตัวลูกได้เกิดเป็นชายที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
 
        เมื่อใด ที่บุญบารมีในตัวของลูกๆ เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ เมื่อนั้น ด้วยผลแห่งบุญที่ลูกได้ตั้งใจทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเต็มที่เต็มกำลัง ทั้งทำด้วยตัวเองและออกไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรไปเชิญชวนมหาชนผู้มีบุญให้มาสั่งสมบุญร่วมกันด้วยความรู้สึกที่ปลื้มปีติใจอย่างสุดๆ นี้เอง ก็จะส่งผลทำให้ ตัวลูกได้เกิดเป็นชายที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์   และมีความรู้สึกรักที่จะประพฤติพรหมจรรย์โดยตัวลูกจะไม่ยินดีในเพศตรงข้าม หรือเพศเดียวกันเลย และตัวลูกจะพึงพอใจในการบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีแต่เพียงอย่างเดียว
 
แล้วในที่สุด ตัวลูกก็จะออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเมื่อตัวลูกออกบวชแล้ว ตัวลูกก็จะเป็นประเภทที่บวชแล้วบวชเลยคือ บวชตลอดชีวิต
 
แล้วในที่สุด ตัวลูกก็จะออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเมื่อตัวลูกออกบวชแล้ว
ตัวลูกก็จะเป็นประเภทที่บวชแล้วบวชเลยคือ บวชตลอดชีวิต  
 
        แล้วในที่สุด ตัวลูกก็จะออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเมื่อตัวลูกออกบวชแล้ว ตัวลูกก็จะเป็นประเภทที่บวชแล้วบวชเลยคือ บวชตลอดชีวิต   บวชตลอดชีพและบวชตลอดชาติ ซึ่งก็จะทำให้ตัวลูกได้มีโอกาสสั่งสมบุญสร้างบารมีและบำเพ็ญสมณธรรมได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังไปจนกระทั่งหมดอายุขัย
 
ส่วนว่า อานิสงส์แห่งบุญทอดผ้าป่าภาคพิเศษ ข้อต่อไปจะมีรายละเอียดเป็นเช่นไร   ก็คงจะต้องมาติดตามกันต่อในตอนต่อไป 
 
  
ธรรมะน่ารู้จากคุณครูไม่ใหญ่
พิธีทอดผ้าป่า ประวัติความเป็นมาของการทำบุญทอดผ้าป่า
พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย สร้างทุกสิ่ง สุดยอดแห่งบุญต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2555
กำหนดการ พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย เพื่อสร้างทุกสิ่ง
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 5  อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 7  
 

http://goo.gl/bV5rn


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร