อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 13

อานิสงส์ข้อที่ 15.ด้วยอานิสงส์ที่ได้ตั้งใจทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเต็มที่เต็มกำลังแบบสุดๆ ด้วยความปลื้มปีติใจ อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ส่งผลทำให้ลูกๆมีดวงปัญญาที่......... https://dmc.tv/a12914

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > ธรรมะน่ารู้จากคุณครูไม่ใหญ่
[ 24 ธ.ค. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 16037 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 23 ธันาวาคม พ.ศ.2554
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า ตอนที่ 13
 
 
พิธีทอดผ้าป่า
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า ตอนที่ 13

เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 

ด้วยผลแห่งบุญนี้ จะส่งผลทำให้ลูกๆ มีดวงปัญญาที่สว่างไสว

ด้วยผลแห่งบุญนี้ จะส่งผลทำให้ลูกๆ มีดวงปัญญาที่สว่างไสว
 
        อานิสงส์ข้อที่ 15. ด้วยอานิสงส์ที่ลูกๆนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้ตั้งใจทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเต็มที่เต็มกำลังด้วยความปลื้มปีติใจแบบสุดๆ อีกทั้ง ลูกๆยังได้ใช้ดวงปัญญาในการทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรเชิญชวนผู้มีบุญมาทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน
 
        ด้วยผลแห่งบุญนี้ จะส่งผลทำให้ลูกๆ มีดวงปัญญาที่สว่างไสว อีกทั้งลูกๆ จะรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในศาสตร์ทั้งปวงทั้งทางโลกและทางธรรม  คือ ไม่ว่าลูกๆ จะศึกษาเล่าเรียนวิชาอะไรก็ตาม   ลูกๆ ก็จะมีความเข้าใจอย่างแตกฉาน และสามารถเรียนจบหลักสูตรของวิชานั้นๆ ได้อย่างรวดเร็ว
 
 
 ได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ได้ช่องตามมาส่งผล เช่น เคยไปพูดจาด่าว่า ล้อเลียน หรือดูถูกคนอื่น
 
        ซึ่งถ้าหากในภพชาติปัจจุบันนี้ ลูกๆ บางคน ที่มีความเฉลียวฉลาดอยู่ในตัว แต่ยังไม่สามารถที่จะนำออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ เช่น คิดได้ช้า   เรียนไม่เก่ง   หรือมีไอคิวไม่สูง  แม้จะใช้ความพยายามในการเรียนมากแค่ไหนก็ตาม แต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน เป็นต้น อันเนื่องมาจากวิบากกรรมสุรา หรือวจีกรรมเก่าในอดีตชาติที่ลูกๆ ได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ได้ช่องตามมาส่งผล เช่น เคยไปพูดจาด่าว่า ล้อเลียน หรือดูถูกคนอื่น
 
ผลแห่งบุญดังกล่าว ก็จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมต่างๆ ที่มาบดบังดวงปัญญาของตัวลูกให้บรรเทาเบาบางเจือจางลงไปได้
 
ผลแห่งบุญดังกล่าว ก็จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมต่างๆ 
ที่มาบดบังดวงปัญญาของตัวลูกให้บรรเทาเบาบางเจือจางลงไปได้
 
        แต่ด้วยผลบุญที่ตัวลูกได้ใช้ดวงปัญญาในการทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรเชิญชวนผู้มีบุญมาทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันนี้เอง จะไปดึงดูดเอาบุญเก่าๆ ที่ตัวลูกได้เคยสั่งสมเอาไว้ในอดีตให้มารวมส่งผลในภพชาติปัจจุบัน
 
        ซึ่งผลแห่งบุญดังกล่าว ก็จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมต่างๆ ที่มาบดบังดวงปัญญาของตัวลูกให้บรรเทาเบาบางเจือจางลงไปได้ โดยที่ผลแห่งบุญนี้จะทำหน้าที่เข้าไปปรับขบวนการทางความคิดของตัวลูกให้ดีขึ้น อีกทั้งยังทำให้ตัวลูกมีความเฉลียวฉลาดมากขึ้น  และมีดวงปัญญาสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างง่ายๆ  
 
ด้วยผลแห่งบุญนี้ ก็จะส่งผลทำให้ตัวลูกมีความเฉลียวฉลาดรอบด้านมาตั้งแต่เกิด
 
ด้วยผลแห่งบุญนี้ ก็จะส่งผลทำให้ตัวลูกมีความเฉลียวฉลาดรอบด้านมาตั้งแต่เกิด
 
        ยิ่งไปกว่านั้น! ถ้าหากบุญจากการทอดผ้าป่า ที่ตัวลูกได้ตั้งใจทุ่มเททำด้วยตัวเองอย่างเต็มที่เต็มกำลัง และได้ใช้ดวงปัญญาในการทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรเชิญชวนผู้มีบุญมาทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน มีปริมาณหนาแน่นมากเข้า มากเข้า   จนกำลังบุญมีปริมาณมากพอที่จะส่งผลได้อย่างเต็มที่
 
        ด้วยผลแห่งบุญนี้ ก็จะส่งผลทำให้ตัวลูกมีความเฉลียวฉลาดรอบด้านมาตั้งแต่เกิด หรือพูดง่ายๆ ว่า ตัวลูกจะเกิดมาพร้อมกับความเป็นอัจฉริยะนั่นเอง อีกทั้ง ตัวลูกยังจะสามารถศึกษาเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย คือ ตัวลูกใช้เวลาในการศึกษาเพียงไม่กี่วัน ก็สามารถที่จะเรียนจบหลักสูตรของการศึกษาได้อย่างเป็นอัศจรรย์
 
เรื่องราวของพระปัจเจกพุทธเจ้าสุสิมะที่มีดวงปัญญาสว่างไสวมากๆ
 
เรื่องราวของพระปัจเจกพุทธเจ้าสุสิมะที่มีดวงปัญญาสว่างไสวมากๆ
 
        ซึ่งเรื่องราวของบุคคลที่มีความเฉลียวฉลาดรอบด้าน หรือ เป็นอัจฉริยบุคคลนั้น   ก็ไม่ได้เป็นที่เรื่องแปลกใหม่หรือเป็นเรื่องราวที่กล่าวเกินจริงแต่อย่างใดเพราะมีตัวอย่างปรากฏให้เห็นอย่างมากมายในพระไตรปิฎกยกตัวอย่างเช่น เรื่องราวของพระปัจเจกพุทธเจ้าสุสิมะที่มีดวงปัญญาสว่างไสวมากๆ
 
        เรื่องก็มีอยู่ว่า ก่อนที่ท่านสุสิมะจะบรรลุปัจเจกโพธิญาณเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น   ท่านได้ไปศึกษาศิลปวิทยาอยู่ที่เมืองพาราณสี  และด้วยความที่ท่านมีดวงปัญญาที่สว่างไสวมากๆ นี้เองท่านจึงสามารถที่จะทรงจำศิลปวิทยาที่อาจารย์ของท่านได้สอนเอาไว้ได้อย่างแม่นยำ ประดุจดั่งภาชนะทองคำที่เก็บรักษาน้ำมันหอมเอาไว้ฉะนั้น และที่ยิ่งไปกว่านั้น ท่านยังสามารถที่จะเรียนรู้ศิลปวิทยาได้อย่างรวดเร็วกว่าคนทั่วๆ ไปอีกด้วยคืฮ คนทั่วไปจะต้องใช้เวลาเรียนนานถึง12 ปี   แต่ท่านกลับใช้เวลาเรียนเพียงแค่ 2-3 เดือนเท่านั้นก็สามารถจบหลักสูตรศิลปวิทยาทั้งหมดได้  เป็นต้น
 
พระองค์ก็ตรัสรับสั่งกับพระอานนท์ว่า  อานนท์เธอสามารถออกแบบตัดเย็บจีวรให้มีรูปร่างอย่างนี้ได้หรือไม่
 
พระองค์ก็ตรัสรับสั่งกับพระอานนท์ว่า 
อานนท์เธอสามารถออกแบบตัดเย็บจีวรให้มีรูปร่างอย่างนี้ได้หรือไม่
 
        หรืออย่างเช่น เรื่องราวความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องของพระอานนท์พุทธอุปัฏฐากผู้เป็นสุดยอดดีไซเนอร์ที่ออกแบบผ้าอัศจรรย์ เรื่องก็มีอยู่ว่า ในสมัยหนึ่ง   เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จเดินทางไปถึงทักขิณาคิรีชนบทและได้ทอดพระเนตรเห็นท้องนาของชาวมคธแล้ว   พระองค์ก็ตรัสรับสั่งกับพระอานนท์ว่า  อานนท์เธอสามารถออกแบบตัดเย็บจีวรให้มีรูปร่างอย่างนี้ได้หรือไม่
 
        พระอานนท์ก็ได้กราบทูลว่า สามารถทำได้พระเจ้าข้า จากนั้น พระอานนท์ก็ได้ออกแบบจีวรให้มีรูปร่างตามพุทธประสงค์ คือ มีลักษณะคล้ายผืนนาที่มีคันนาคั่นเป็นระยะๆ ด้วยเหตุนี้เอง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสรรเสริญพระอานนท์ว่า อานนท์เป็นคนฉลาดอานนท์เป็นคนเจ้าปัญญา  แม้ว่าเราจะกล่าวเพียงสั้นๆ   แต่อานนท์ก็ทราบถึงความนัยอย่างกว้างไกล
 
แม้ท่านจะไม่ได้เรียนจบทางด้านการออกแบบมาโดยตรง แต่ด้วยความอัจฉริยะของท่านนี้เอง จึงทำให้ท่านสามารถนำเอาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบจีวรได้
 
แม้ท่านจะไม่ได้ เรียนจบทางด้านการออกแบบมาโดยตรง แต่ด้วยความอัจฉริยะของ
ท่านนี้เอง จึงทำให้ท่านสามารถนำเอาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบจีวรได้ 
 
        จากเรื่องราวการออกแบบผ้าจีวรของพระอานนท์นั้น แม้ท่านจะไม่ได้เรียนจบทางด้านการออกแบบมาโดยตรง แต่ด้วยความอัจฉริยะของท่านนี้เอง จึงทำให้ท่านสามารถนำเอาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบจีวรได้ 
 
        ซึ่งจีวรที่พระอานนท์ออกแบบนี้ถือได้ว่าเป็น ผ้าอัศจรรย์  เพราะแม้ดีไซเนอร์ชื่อดังในโลกก็ยังคิดไม่ออกและคาดไม่ถึงเลยว่า ผ้าเพียงไม่กี่ผืนก็สามารถนุ่มห่มได้ทุกที่, ทุกเวลา และทุกสถานการณ์ คือ เป็นทั้งชุดนอน  ชุดกิน  ชุดเที่ยวที่อยู่ในชุดเดียวกันนั่นเอง  อีกทั้ง ผ้าอัศจรรย์ หรือ ผ้าจีวร นี้ยังมีการใช้นุ่งห่มสืบต่อกันมายาวนานกว่าสองพันปีโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกด้วย ดังนั้น พระอานนท์จึงถือได้ว่า เป็นสุดยอดดีไซเนอร์นัมอันดับหนึ่ง ของโลก เลยทีเดียว

ไม่ใช่เพียงเท่านั้น พระอานนท์ยังถือว่าเป็นพหูสูตที่มีความทรงจำอย่างแม่นยำอีกด้วย
 
ไม่ใช่เพียงเท่านั้น พระอานนท์ยังถือว่าเป็นพหูสูตที่มีความทรงจำอย่างแม่นยำอีกด้วย 
 
        ไม่ใช่เพียงเท่านั้น พระอานนท์ยังถือว่าเป็นพหูสูตที่มีความทรงจำอย่างแม่นยำอีกด้วย ดังจะเห็นได้จาก ในการสังคายนาครั้งแรกนั้น พระอานนท์ได้รับหน้าที่วิสัชนา หรือ ตอบ ประมวลพระสูตรและพระอภิธรรมทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนมากถึง 63,000 พระธรรมขันธ์ ซึ่งพระไตรปิฎกมีทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ แบ่งออกเป็นพระวินัย 21,000 พระธรรมขันธ์, พระสูตร 21,000 พระ ธรรมขันธ์  และพระอภิธรรม  42,000 พระธรรมขันธ์
 
        ด้วยความที่พระอานนท์ สามารถทรงจำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไม่มีประมาณนี้เอง  จึงทำให้ท่านได้รับการกล่าวขานว่าเป็น คลังแห่งพระธรรม  
 
ความสามารถของคิมอึง ยอง นั้น เขาสามารถที่จะอ่านภาษาญี่ปุ่น, เกาหลี, เยอรมัน และอังกฤษได้ตั้งแต่เขาอายุเพียงแค่ 4 ขวบ
 
ความสามารถของคิมอึง ยอง นั้น เขาสามารถที่จะอ่าน
ภาษาญี่ปุ่น, เกาหลี, เยอรมัน และอังกฤษได้ตั้งแต่เขาอายุเพียงแค่ 4 ขวบ
 
        นอกจากเรื่องราวของอัจฉริยะบุคคลจะมีปรากฏอย่างชัดเจนในพระไตรปิฎกแล้ว  เรื่องราวในทำนองนี้ก็ยังมีปรากฏให้เห็นกันแบบจะๆในโลกยุคปัจจุบันนี้อีกด้วย ดังที่มีบันทึกไว้ในกินเน็สบุ๊คอย่างเช่นเรื่องราวของ คิม อึง ยอง ซึ่งเป็นชาวเกาหลีที่มีไอคิวสูงที่สุดในโลก คือ มีไอคิวมากถึง  210
 
        สำหรับความสามารถของคิมอึง ยอง นั้น เขาสามารถที่จะอ่านภาษาญี่ปุ่น, เกาหลี, เยอรมัน และอังกฤษได้ตั้งแต่เขาอายุเพียงแค่ 4 ขวบ   และเมื่อเขามีอายุ 5 ขวบ เขาก็สามารถแก้โจทย์แคลคูลัสหรือ โจทย์วิชาคณิตศาสตร์ ที่มีความซับซ้อนได้พอเขาอายุ 7 ขวบ องค์การ NASA ก็ได้เชิญให้เขาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยโคโลราโด้ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งเขาก็สามารถเรียนจนจบปริญญาเอกทางด้านฟิสิกส์ได้ก่อนครบอายุ 15 ปี เป็นต้น
 
ด้วยผลแห่งบุญนี้ ยังจะส่งผลทำให้ลูกๆ สามารถเรียนรู้และจดจำเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ
 
ด้วยผลแห่งบุญนี้ ยังจะส่งผลทำให้ลูกๆ สามารถเรียนรู้และจดจำเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ
 
        นอกจาก ผลแห่งบุญที่มีปริมาณหนาแน่น อันเกิดจากการที่ลูกๆ ได้ใช้ดวงปัญญาในการทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรเชิญชวนผู้อื่นมาทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน  จะส่งผลทำให้ลูกๆ มีความเฉลียวฉลาดแบบรอบด้านแล้ว
 
        ด้วยผลแห่งบุญนี้ ยังจะส่งผลทำให้ลูกๆ สามารถเรียนรู้และจดจำเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างแม่นยำอีกด้วย  ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะ ในเวลาที่ตัวลูกศึกษาหรือเรียนรู้เรื่องอะไรก็ตาม เรื่องเหล่านั้นก็จะมาปรากฏฉายเป็นภาพเกิดขึ้นภายในใจของตัวลูกแบบฉากต่อฉากซึ่งก็จะทำให้ตัวลูกเกิดความเข้าใจอย่างต่อเนื่องแบบเป็นเรื่องเป็นราวนั่นเอง
 
เช่นสมมุติว่า ถ้าตัวลูกเป็นนักเรียนแพทย์ที่กำลังฟังอาจารย์สอนเรื่องการทำงานของหัวใจภาพของหัวใจที่กำลังสูบฉีดเลือดผ่านลิ้นกั้นห้องหัวใจ ก็จะมาปรากฏฉายให้ตัวลูกเห็น
 
เช่นสมมุติว่า ถ้าตัวลูกเป็นนักเรียนแพทย์ที่กำลังฟังอาจารย์สอนเรื่องการทำงานของหัวใจ
ภาพของหัวใจที่กำลังสูบฉีดเลือดผ่านลิ้นกั้นห้องหัวใจ ก็จะมาปรากฏฉายให้ตัวลูกเห็น
 
        เช่นสมมุติว่า ถ้าตัวลูกเป็นนักเรียนแพทย์ที่กำลังฟังอาจารย์สอนเรื่องการทำงานของหัวใจภาพของหัวใจที่กำลังสูบฉีดเลือดผ่านลิ้นกั้นห้องหัวใจ ก็จะมาปรากฏฉายให้ตัวลูกเห็นทั้งระบบอย่างชัดเจน
 
        หรือในเวลาที่ตัวลูกอ่านหนังสือ เรื่องราวที่อยู่ในหนังสือก็จะมาปรากฏฉายเป็นภาพอย่างเด่นชัดอยู่ในดวง เห็น จำ คิด รู้ของตัวลูก   ซึ่งก็จะทำให้ตัวลูกสามารถจดจำภาพของเรื่องราวเหล่านั้นได้อย่างแม่นยำ เป็นต้น
 
และเมื่อถึงเวลาที่ตัวลูกจะนำเอาความรู้ต่างๆ ออกมาใช้งาน ภาพของเรื่องราวที่ตัวลูกได้จดจำเอาไว้ก็จะมาย้อนปรากฏฉายให้ตัวลูกได้เห็นอย่างชัดเจน
 
และเมื่อถึงเวลาที่ตัวลูกจะนำเอาความรู้ต่างๆ ออกมาใช้งานภาพของ
เรื่องราวที่ตัวลูกได้จดจำเอาไว้ก็จะมาย้อนปรากฏฉายให้ตัวลูกได้เห็นอย่างชัดเจน
 
        และเมื่อถึงเวลาที่ตัวลูกจะนำเอาความรู้ต่างๆ ออกมาใช้งาน ภาพของเรื่องราวที่ตัวลูกได้จดจำเอาไว้ก็จะมาย้อนปรากฏฉายให้ตัวลูกได้เห็นอย่างชัดเจนซึ่งก็จะทำให้ตัวลูกสามารถดึงเอาความรู้ออกมาใช้งานได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งตัวลูกยังจะสามารถที่จะนำเอาความรู้มาประยุกต์ใช้งานได้แบบเหนือชั้นอีกด้วย เรียกได้ว่าตัวลูกจะเป็น ซุปเปอร์จีเนียส ที่ใครๆ ต่างก็ต้องยกนิ้วชื่นชมอย่างเป็นเอกฉันท์เลยทีเดียว
 
        ส่วนว่า อานิสงส์แห่งบุญทอดผ้าป่าภาคพิเศษ ข้อต่อไปจะมีรายละเอียดเป็นเช่นไร   ก็คงจะต้องมาติดตามกันต่อในตอนต่อไป   
 
ธรรมะน่ารู้จากคุณครูไม่ใหญ่
พิธีทอดผ้าป่า ประวัติความเป็นมาของการทำบุญทอดผ้าป่า
พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย สร้างทุกสิ่ง สุดยอดแห่งบุญต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2555
กำหนดการ พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย เพื่อสร้างทุกสิ่ง
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 5  อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 7  
 

http://goo.gl/hBPsb


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related