อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 14

อานิสงส์ข้อที่ 12. ด้วยอานิสงส์ที่ลูกๆนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้ตั้งใจทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเต็มที่เต็มกำลังด้วยความปลื้มปีติใจแบบสุดๆจะทำให้ลูกๆ มีน้ำเสียงที่..... https://dmc.tv/a12926

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > ธรรมะน่ารู้จากคุณครูไม่ใหญ่
[ 26 ธ.ค. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 16030 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 24 ธันาวาคม พ.ศ.2554
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า ตอนที่ 14

 

พิธีทอดผ้าป่า
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า ตอนที่ 14

เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 
 
ด้วยผลแห่งบุญนี้ จะส่งผลทำให้ลูกๆ มีฟันที่สวยงามและเรียงเป็นระเบียบเสมอกัน    
 
ด้วยผลแห่งบุญนี้จะทำให้ลูกๆ มีน้ำเสียงที่ไพเราะเพราะพริ้งก้องกังวานมีพลัง
ชัดถ้อยชัดคำไม่แหบ ไม่พร่า  และไม่เครือ
 
      อานิสงส์ข้อที่ 12. ด้วยอานิสงส์ที่ลูกๆนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้ตั้งใจทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเต็มที่เต็มกำลังด้วยความปลื้มปีติใจแบบสุดๆ อีกทั้งยังได้ใช้เสียงอันเป็นมงคลของลูกๆ พูดเชิญชวนมหาชนผู้มีบุญให้มาทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ด้วยผลแห่งบุญนี้จะทำให้ลูกๆ มีน้ำเสียงที่ไพเราะเพราะพริ้งก้องกังวานมีพลังชัดถ้อยชัดคำไม่แหบ ไม่พร่า  และไม่เครือ อีกทั้ง เมื่อใครได้ยินได้ฟังเสียงของลูกแล้วก็จะเปลี่ยนจากมิจฉาทิฐิ มาเป็นสัมมาทิฐิได้อย่างง่ายดาย


ถ้าใน<a href=http://www.dmc.tv/search/ภพชาติ title='ภพชาติ' target=_blank><font color=#333333>ภพชาติ</font></a>ปัจจุบัน  ลูกๆ มีอาการ ผิดปกติ เกี่ยวกับฟันและเหงือก  อันเนื่องมาจากวิบากกรรมเก่าในอดีตชาติ
 
อาการผิดปกติหรือเป็นโรคที่เกี่ยวกับการพูดอันเนื่องมาจากวจีกรรมในอดีตชาติ

      และถ้าในภพชาติปัจจุบันลูกๆ มีอาการผิดปกติหรือเป็นโรคที่เกี่ยวกับการพูด พูดไม่ชัด พูดรัว พูดเสียงอู้อี้จนฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง  เป็นต้น อันเนื่องมาจากวจีกรรมในอดีตชาติที่ลูกๆ ได้เคยไปทำผิดทำพลาดเอาไว้ได้ช่องตามมาส่งผล ซึ่งวจีกรรมเหล่านั้นก็คือคำพูดในเชิงลบทั้ง 4 แบบที่ตรงกันข้ามกับวจีสุจริต   ไม่ว่าจะเป็นการพูดโกหกจนทำให้คนอื่นเข้าใจผิด   การพูดคำหยาบจนทำให้ผู้อื่นเสียกำลังใจ   การพูดส่อเสียดจนทำให้ผู้คนแตกแยก   และการพูดเพ้อเจ้อ ล้อเลียนคนที่พูดไม่ชัดเป็นต้น


ด้วยผลแห่งบุญ จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรม เกี่ยวกับฟันและเหงือก ให้บรรเทาเบาบางเจือจางลงไปได้
 
ด้วยผลแห่งบุญทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตโดยใช้เสียงชวนมหาชนผู้มีบุญ
ให้มาสั่งสมบุญทอดผ้าป่าร่วมกันจะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมต่างๆ ให้บรรเทาเบาบางลงไปได้อย่างอัศจรรย์
 
      แต่ด้วยผลแห่งบุญที่ลูกๆ ได้ตั้งใจทุ่มเททำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตร   โดยใช้เสียงพูดเชิญชวนมหาชนผู้มีบุญให้มาสั่งสมบุญทอดผ้าป่าร่วมกันอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันนี้เองก็จะไปดึงดูดเอาบุญเก่าๆ ที่ลูกๆ ได้เคยทำมาในอดีต ให้มารวมกันส่งผล ซึ่งผลแห่งบุญดังกล่าวก็จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมต่างๆ  ที่ทำให้ตัวลูกมีอาการผิดปกติหรือเป็นโรคที่เกี่ยวกับการพูดให้บรรเทาเบาบางลงไปได้อย่างอัศจรรย์ หรือพูดง่ายๆ ก็คือ บุญนี้จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมเก่าให้มีกำลังอ่อนลง   คือจากหนักก็เป็นเบา  จากเบาก็เป็นหาย  จากร้ายก็จะกลายเป็นดี และท้ายที่สุดเมื่อวิบากกรรมดังกล่าวหมดไปลูกก็จะหายจากอาการผิดปกติทางการพูด หรือหายป่วยจากโรคที่เกี่ยวกับการพูดได้อย่างเป็นอัศจรรย์เลยทีเดียว

 
ด้วยผลแห่งบุญ จะไปช่วยคุ้มครองป้องกัน ให้ ตัวลูกก็จะไม่ต้องกลับมามี<a href=http://question.dmc.tv title='ปัญหา' target=_blank><font color=#333333>ปัญหา</font></a>เกี่ยวกับเรื่องฟันและเหงือกอีกต่อไป
 
ผลแห่งบุญนี้จะไปช่วยคุ้มครองป้องกันไให้ตัวลูกต้องมีอาการผิดปกติ
หรือเป็นโรคที่เกี่ยวกับการพูดอีกต่อไป
 
      และที่ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าหากตัวลูกหมั่นตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ตัวลูกได้ทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเต็มที่เต็มกำลัง   อีกทั้งยังได้ใช้เสียงพูดเชิญชวนมหาชนผู้มีบุญให้มาสั่งสมบุญทอดผ้าป่าร่วมกันอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ด้วยความปลื้มปีติเบิกบานใจอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ ผลแห่งบุญนี้ ก็จะไปช่วยคุ้มครองป้องกันไม่ให้วิบากกรรมเก่าที่ทำให้ตัวลูกต้องมีอาการผิดปกติหรือเป็นโรคที่เกี่ยวกับการพูดได้ช่องตามมาส่งผลอีก เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้ในภพชาติต่อๆ ไป ลูกๆ จะไม่กลับมามีอาการผิดปกติเกี่ยวกับการพูด หรือกลับมาเป็นโรคที่เกี่ยวกับการพูดอีกต่อไป


ด้วยผลแห่งบุญนี้ จะส่งผลทำให้ตัวลูกมีฟันที่ขาวเรียบเรียงชิดติดกันอย่างเป็นระเบียบสวยงาม
 
ด้วยอานิสงส์แห่งบุญทอดผ้าป่าจะส่งผลทำให้ลูกๆ มีน้ำเสียงอันไพเราะแบบประทับจิตประทับใจคนฟัง
 
      ยิ่งถ้ากำลังบุญในตัวของลูกๆ มีปริมาณมากขึ้น ด้วยอานิสงส์แห่งบุญที่ลูกๆ ได้สั่งสมบุญทอดผ้าป่าอย่างเต็มที่เต็มกำลัง และได้ใช้เสียงพูดเชิญชวนมหาชนผู้มีบุญให้มาสั่งสมบุญทอดผ้าป่าอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันนี้ จะส่งผลทำให้ลูกๆ มีน้ำเสียงอันไพเราะแบบประทับจิตประทับใจคนฟัง คือไม่ว่าใครก็ตามที่ได้ยินเสียงของตัวลูกแม้เขาเหล่านั้น จะไม่เห็นหน้าค่าตาของตัวลูกเลยก็ตาม แต่น้ำเสียงของตัวลูกก็จะไปทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีหรือเปลี่ยนจากมิจฉาทิฐิมาเป็นสัมมาทิฐิได้อย่างง่ายดาย
 
น้ำเสียงของลูกๆ จะไปเหนี่ยวใจให้ผู้ที่ตัวลูกไปเจรจาด้วยเกิดความรู้สึกอยากช่วยเหลืองาน และอยากทำตามตัวลูกด้วยความเต็มอกเต็มใจ 
 
น้ำเสียงของลูกๆ จะไปเหนี่ยวใจให้ผู้ที่ตัวลูกไปเจรจาด้วยเกิดความรู้สึกอยากช่วยเหลืองาน
และอยากทำตามตัวลูกด้วยความเต็มอกเต็มใจ       อีกทั้งน้ำเสียงอันซาบซึ้งตรึงใจของลูกๆ ยังจะช่วยบันดาลให้ตัวลูกประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทางโลกแบบง่ายๆ อีกด้วย เพราะน้ำเสียงของลูกๆ จะไปเหนี่ยวใจให้ผู้ที่ตัวลูกไปเจรจาด้วยเกิดความรู้สึกอยากช่วยเหลืองานของลูกและอยากทำตามตัวลูกด้วยความเต็มอกเต็มใจ เพื่อทำให้กิจการงานของตัวลูกสำเร็จลุล่วงอย่างง่ายดายเป็นอัศจรรย์

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลที่มีน้ำเสียงอันซาบซึ้ง ไม่ได้เป็นเรื่องราวที่กล่าวเกินจริงแต่อย่างใด เพราะมีปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในพระไตรปิฎก
 
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลที่มีน้ำเสียงอันซาบซึ้งไม่ได้เป็นเรื่องราวที่กล่าวเกินจริงแต่อย่างใด
เพราะมีปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในพระไตรปิฎก      ซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลที่มีน้ำเสียงอันซาบซึ้งตรึงใจมหาชนนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องราวที่กล่าวเกินจริงแต่อย่างใด  เพราะมีปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในพระไตรปิฎกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระลกุณฏกภัททิยะผู้มีเสียงที่หวานไพเราะโดดเด่นกว่าใครๆเมื่อใครได้ยินได้ฟังเสียงของพระลกุณฏกภัททิยะแล้วจะรู้สึก “หวานหู” หรือเรื่องของพระสารีบุตรผู้มีเสียงไพเราะประดุจดั่งเสียงของนกสาลิกายามดีใจ ที่ได้ลิ้มรสของผลไม้อร่อยๆ ที่ชอบ อีกทั้งเสียงของพระสารีบุตรยังมีความกังวานลุ่มลึกกลมกล่อมอย่างลงตัวอีกด้วย  หากใครได้ยินได้ฟังเสียงของท่าน ก็จะรู้สึก อร่อยหู เหมือนได้ทานของที่ชอบหรือได้สิ่งที่ชอบนั่นเอง เป็นต้น

เสียงของลูกๆ จะแจ่มใส อ่อนหวาน ก้องกังวาน เป็นต้น 
 
เมื่อบุญบารมีของลูกๆ เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วเสียงของลูกๆ จะแจ่มใส อ่อนหวาน ก้องกังวาน เป็นต้น
 
 
      ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อบุญบารมีของลูกๆ เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วลูกๆ ก็จะมีเสียงประดุจท้าวมหาพรหม คือเสียงของลูกๆ จะแจ่มใส, อ่อนหวาน,  ก้องกังวาน, ชัดเจน, ไม่แหบไม่พร่า และไพเราะอย่าง จับจิตจับใจ  เป็นต้น อีกทั้ง เสียงของลูกๆ ยังจะดังก้องกังวานแผ่ขยายไปได้ไกลและมีความดังที่สม่ำเสมอกันในทุกที่คือไม่ว่ามหาชนที่มาฟังตัวลูกจะอยู่ในที่ใกล้หรือไกล พวกเขาก็จะสามารถได้ยินเสียงของลูกอย่างชัดเจนเท่ากันหมดทุกที่ เป็นต้น


ตัวลูกได้เป็นต้นบุญต้นแบบที่งดงาม

ตัวลูกได้เป็นต้นบุญต้นแบบที่งดงามในการปิดประตูอบาย
เปิดประตูสวรรค์ และหนทางนิพพาน ให้แก่เหล่าสาธุชน

      นอกจากนี้ ถ้าหากตัวลูกปรารถนาที่จะแสดงธรรม หรือบรรยายธรรมเสียงอันไพเราะเพราะพริ้งของตัวลูกก็จะไปทำให้ผู้ฟังเห็นภาพเป็นเรื่องราวตามที่ตัวลูกพูด เมื่อเป็นเช่นนี้ สาธุชนที่ได้ฟังการบรรยายธรรมจากน้ำเสียงของตัวลูกก็จะเกิดความเข้าใจในธรรมะอย่างซาบซึ้ง จนไปทำให้พวกเขาเกิดแรงบันดาลใจอยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น ด้วยการทำทาน รักษาศีล  และเจริญภาวนาอย่างยิ่งยวด ซึ่งถ้าเป็นดังนี้ก็เท่ากับว่า ตัวลูกได้เป็นต้นบุญต้นแบบที่งดงามในการปิดประตูอบาย เปิดประตูสวรรค์ และหนทางนิพพาน ให้แก่เหล่าสาธุชนที่ได้ยินหรือได้ฟังเสียงอันไพเราะเพราะพริ้งของตัวลูกนั่นเอง

ด้วยอานุภาพแห่งน้ำเสียงที่ไพเราะ และก้องกังวาน ก็จะไปทำให้เหล่าทวยเทพที่ได้ยินได้ฟังเสียงของตัวลูกถึงกับหยุดชะงักในทุกกิจ และหันมาฟัง ตัวลูกบรรยายธรรม 
 
ด้วยอานุภาพแห่งน้ำเสียงที่ไพเราะและก้องกังวานก็จะไปทำให้เหล่าทวยเทพที่ได้ยินได้ฟัง
เสียงของตัวลูกถึงกับหยุดชะงักในทุกกิจและหันมาฟังตัวลูกบรรยายธรรม
 
 
       และถ้าบุญจากการใช้เสียงพูดเชิญชวนคนทำความดีและเชิญชวนคนทอดผ้าป่าของลูกๆ เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แบบสุดๆ ก็จะทำให้ น้ำเสียงอันไพเราะเพราะพริ้งของตัวลูกนี้ ดังก้องกังวานและแผ่เป็นรัศมีไปไกลถึงเทวโลก ยามใดที่ตัวลูกได้มีโอกาสแสดงธรรม ด้วยอานุภาพแห่งน้ำเสียงที่ไพเราะเพราะพริ้งและก้องกังวานแบบไม่มีขีดจำกัดของตัวลูกนี้เอง ก็จะไปทำให้เหล่าทวยเทพที่ได้ยินได้ฟังเสียงของตัวลูกถึงกับหยุดชะงักในทุกกิจกรรมที่น่าเพลิดเพลินและหันมาฟังตัวลูกบรรยายธรรมด้วยความตั้งอกตั้งใจอย่างสุดๆ นั่นเอง

เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็จะเป็นผลทำให้เทพบุตรเทพธิดาที่กำลังหลงเพลิดเพลินในทิพยสมบัติ  ได้หัน กลับมาตั้งใจประพฤติ<a href=http://www.dmc.tv/search/ปฏิบัติธรรม title='ปฏิบัติธรรม' target=_blank><font color=#333333>ปฏิบัติธรรม</font></a>กันอย่างมากมาย
 
เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็จะเป็นผลทำให้เทพบุตรเทพธิดาที่กำลังหลงเพลิดเพลินในทิพยสมบัติ
ได้หันกลับมาตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันอย่างมากมาย

 
 
     เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็จะเป็นผลทำให้เทพบุตรเทพธิดาที่กำลังหลงเพลิดเพลินในทิพยสมบัติ หรือกำลังดำเนินชีวิตอยู่บนสวรรค์ด้วยความประมาทชะล่าใจ ได้หันกลับมาฉุกคิดแบบได้สติและเลิกประมาทแล้วก็กลับมาตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันอย่างมากมาย และที่สำคัญเมื่อเทพบุตรเทพธิดาทั้งหลายได้ทราบว่าเสียงบรรยายธรรมอันไพเราะเพราะพริ้งของตัวลูกนั้น ล้วนเกิดจากผลแห่งบุญที่ลูกๆได้ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตร โดยใช้เสียงพูดถ้อยคำเพชร ถ้อยคำพลอยและพูดธรรมะ  เพื่อชักชวนมหาชนผู้มีบุญให้มาทำบุญทอดผ้าป่าก็จะทำให้เทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นเกิดความรู้สึกชื่นชม, อนุโมทนาและเกิดแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ที่จะสั่งสมบุญให้ได้อย่างตัวลูกนั่นเอง
    
ส่วนว่า อานิสงส์แห่งบุญทอดผ้าป่าภาคพิเศษข้อต่อไปจะมีรายละเอียดเป็นเช่นไร   ก็คงจะต้องมาติดตามกันต่อในตอนต่อไป
 
รับชมวิดีโอ

 
 
ธรรมะน่ารู้จากคุณครูไม่ใหญ่
พิธีทอดผ้าป่า ประวัติความเป็นมาของการทำบุญทอดผ้าป่า
พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย สร้างทุกสิ่ง สุดยอดแห่งบุญต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2555
กำหนดการ พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย เพื่อสร้างทุกสิ่ง
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 5  อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 7  
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 13


http://goo.gl/7AcxL


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร