อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 16

อานิสงส์ข้อที่ 16. ด้วยอานิสงส์ที่ลูกๆนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ได้ตั้งใจทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเต็มที่เต็มกำลังด้วยความรู้สึกที่ปลื้มปีติ เบิกบานใจอีกทั้ง ลูกๆยังได้ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตร เชิญชวนมหาชนผู้มีบุญให้มาทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันอย่างสุดๆ จะส่งผลทำให้ลูกๆได้เกิดอยู่ใน..... https://dmc.tv/a12937

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > ธรรมะน่ารู้จากคุณครูไม่ใหญ่
[ 27 ธ.ค. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 17843 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2554
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า ตอนที่ 16


 
 
พิธีทอดผ้าป่า
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า ตอนที่ 16

เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 
 
ด้วยผลแห่งบุญนี้ จะส่งผลทำให้ลูกๆได้เกิดอยู่ในตระกูลสัมมาทิฏฐิที่มีความเลื่อมใส<a href=http://www.dmc.tv/search/ศรัทธา title='ศรัทธา' target=_blank><font color=#333333>ศรัทธา</font></a>ใน<a href=http://www.dmc.tv/search/พระพุทธศาสนา title='พระพุทธศาสนา' target=_blank><font color=#333333>พระพุทธศาสนา</font></a>เป็นอย่างมาก 
 
ด้วยผลแห่งบุญนี้จะส่งผลทำให้ได้เกิดอยู่ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก 
 
      อานิสงส์ข้อที่ 16. ด้วยอานิสงส์ที่ลูกๆนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา   ได้ตั้งใจทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเต็มที่เต็มกำลังด้วยความรู้สึกที่ปลื้มปีติ เบิกบานใจอีกทั้ง ลูกๆยังได้ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตร เชิญชวนมหาชนผู้มีบุญให้มาทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันอย่างสุดๆ ด้วยผลแห่งบุญนี้ จะส่งผลทำให้ลูกๆได้เกิดอยู่ในตระกูลสัมมาทิฏฐิที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก   อีกทั้งลูกๆ จะมีความเชื่อและความเข้าใจในเรื่องของบุญบาปหรือเรื่องกฎแห่งกรรมได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญที่สุด ลูกๆ จะไม่หลงไปนับถือลัทธิความเชื่ออื่นนอกบุญเขตซึ่งมีแต่เรื่องเลื่อนลอยและไม่มีสาระแก่นสารใดๆ เลยอีกด้วย

บุคคลรอบข้างยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิแบบสมบูรณ์อันเนื่องมาจากวิบากกรรมเก่าในอดีตชาติ 
 
บุคคลรอบข้างยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิแบบสมบูรณ์อันเนื่องมาจากวิบากกรรมเก่าในอดีตชาติ
 
      และถ้าในภพชาติปัจจุบันนี้ บุคคลรอบข้างทั้งหมดทั้งมวลของตัวลูกยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิแบบสมบูรณ์อันเนื่องมาจากวิบากกรรมเก่าในอดีตชาติที่ตัวลูกได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ได้ช่องตามมาส่งผล ไม่ว่าจะเป็นวิบากกรรมที่ตัวลูกได้เคยไปคบกับคนพาลหรือวิบากกรรมที่ตัวลูกได้ไปขัดขวางการสร้างบุญของผู้อื่นเป็นต้น และด้วยวิบากกรรมเหล่านี้นี่เองจึงทำให้ตัวลูกไม่สามารถสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังอย่างที่ควรจะเป็น

เมื่อผลแห่งบุญจากการทอดผ้าป่ามารวมส่งผลกับคำอธิษฐานจิตที่แรงกล้าเช่นนั้น ก็จะเป็นผลทำให้วิบากกรรมต่างๆ ที่ตัวลูกได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ถูกตัดรอนจนเบาบางเจือจางลงไปได้ 
 
เมื่อผลแห่งบุญจากการทอดผ้าป่ามารวมส่งผลกับคำอธิษฐานจิตที่แรงกล้า
ก็จะเป็นผลทำให้วิบากกรรมต่างๆ ถูกตัดรอนจนเบาบางเจือจางลงไปได้
 
      แต่ด้วยผลแห่งบุญจากการทำบุญทอดผ้าป่าที่ลูกๆได้ทุ่มเททำด้วยตัวเอง และทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรเชิญชวนมหาชนผู้มีบุญให้มาทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เมื่อมาส่งผลรวมกับคำอธิษฐานจิตที่ลูกๆ ได้ตั้งใจอธิษฐานเอาไว้อย่างสม่ำเสมอบ่อยๆ ว่าด้วยอานุภาพแห่งบุญทุกๆ บุญที่ตัวลูกได้ตั้งใจสั่งสมมาอย่างดีแล้ว ขอให้ทุกๆ คนในครอบครัวและเหล่าเพื่อนพ้องบริวารของตัวลูกจงเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจมาเป็นสัมมาทิฏฐิและหันมานับถือพระพุทธศาสนา เมื่อผลแห่งบุญจากการทอดผ้าป่ามารวมส่งผลกับคำอธิษฐานจิตที่แรงกล้าเช่นนั้น ก็จะเป็นผลทำให้วิบากกรรมต่างๆ ที่ตัวลูกได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ถูกตัดรอนจนเบาบางเจือจางลงไปได้ ซึ่งจะส่งผลทำให้ทุกๆ คนในครอบครัว  รวมถึงเพื่อนพ้องและเหล่าบริวารของตัวลูกค่อยๆ เปลี่ยนมาเป็นสัมมาทิฏฐิและหันกลับมานับถือพระพุทธศาสนาได้อย่างเป็นอัศจรรย์เลยทีเดียว

ด้วยผลแห่งบุญทอดผ้าป่าจะส่งผลทำให้ภพชาติต่อๆ ไปได้เกิดอยู่ในครอบครัวสัมมาทิฏฐิ

ด้วยผลแห่งบุญทอดผ้าป่าจะส่งผลทำให้ภพชาติต่อๆ ไปได้เกิดอยู่ในครอบครัวสัมมาทิฏฐิ

      และที่สำคัญ ด้วยผลแห่งบุญทอดผ้าป่าและคำอธิษฐานจิตที่แรงกล้าดังกล่าว จะส่งผลทำให้ภพชาติต่อๆ ไป ตัวลูกจะได้เกิดอยู่ในครอบครัวสัมมาทิฏฐิที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา อีกทั้งเพื่อนพ้องบริวารของตัวลูกก็จะนับถือพระพุทธศาสนาแต่เพียงอย่างเดียวอีกด้วย หรือพูดง่ายๆ ก็คือตั้งแต่ตัวลูกเกิดมา ตัวลูกก็จะได้รับการประคับประคองให้อยู่ในบุญเขตของพระพุทธศาสนาอย่างตลอดต่อเนื่อง   โดยจะมีคุณพ่อคุณแม่และทิศทั้ง 6 ของตัวลูกคอยเป็นกัลยาณมิตรให้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้ตัวลูกรักและเข้าใจในเรื่องของการสร้างบารมียิ่งๆ ขึ้นไป เมื่อเป็นเช่นนี้ตัวลูกก็จะสามารถสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง

ด้วยความที่ตัวลูกมีความรักและความเข้าใจในเรื่องของการสร้างบารมีเป็นผลทำให้ตัวลูกจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป 
 
ด้วยความที่ตัวลูกมีความรักและความเข้าใจในเรื่องของการสร้างบารมี
เป็นผลทำให้ตัวลูกจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป
 
      และด้วยความที่ตัวลูกมีความรักและความเข้าใจในเรื่องของการสร้างบารมีอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งนี้เอง ก็จะเป็นผลทำให้ตัวลูกรักการฝึกฝนอบรมตัวเอง รักการขัดเกลาสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจากใจ และไม่เผลอพลาดพลั้งไปทำในสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นบาปอกุศลอีกเลยซึ่งเท่ากับว่าเป็นการปิดโอกาสไม่ให้วิบากกรรมต่างๆ ที่ตัวลูกได้เคยทำผิดทำพลาดมาในอดีตได้ช่องตามมาส่งผลอีกด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้ตัวลูกจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป

ด้วยผลแห่งบุญนี้ก็จะส่งผลทำให้ตัวลูกได้เกิดอยู่ในครอบครัวแก้ว ครอบครัว<a href=http://www.dmc.tv title='ธรรมกาย' target=_blank><font color=#333333>ธรรมกาย</font></a>  ครอบครัวสัมมาทิฏฐิ 
 
ด้วยผลแห่งบุญนี้ก็จะส่งผลทำให้ตัวลูกได้เกิดอยู่ในครอบครัวแก้ว
ครอบครัวธรรมกาย  ครอบครัวสัมมาทิฏฐิ
 
     และที่น่าทึ่งยิ่งไปกว่านั้น เมื่อกำลังบุญในตัวของลูกๆ มีปริมาณที่หนาแน่นมากเข้า มากเข้าจนกระทั่งกำลังบุญในตัวของลูกๆ มีปริมาณมากพอที่จะส่งผลได้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง ด้วยผลแห่งบุญนี้ก็จะส่งผลทำให้ตัวลูกได้เกิดอยู่ในครอบครัวแก้ว ครอบครัวธรรมกาย  ครอบครัวสัมมาทิฏฐิ และทันทีที่ตัวลูกได้เข้าไปอยู่ในครรภ์ของคุณแม่คุณพ่อกับคุณแม่และทุกคนในครอบครัวของตัวลูกก็จะเกิดแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ ในการทำทาน รักษาศีลและเจริญสมาธิ(Meditation)ภาวนาแบบยิ่งยวดยิ่งๆ ขึ้นไป
 
สามเณรบัณฑิตมารดาของท่านแพ้ท้องเกิดอาการอยากจะถวาย<a href=http://www.dmc.tv/search/ภัตตาหาร title='ภัตตาหาร' target=_blank><font color=#333333>ภัตตาหาร</font></a>แด่พระสารีบุตรพร้อมทั้งพระภิกษุ 500 รูป 
 
สามเณรบัณฑิตมารดาของท่านแพ้ท้องเกิดอาการอยากจะถวายภัตตาหารแด่พระสารีบุตร
พร้อมทั้งพระภิกษุ 500 รูป
 
      ซึ่งเรื่องราวที่เกี่ยวกับการมาเกิดแล้วทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้สร้างบุญก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ หรือเป็นเรื่องที่กล่าวเกินจริงแต่อย่างใดเพราะมีตัวอย่างให้เห็นอย่างมากมายในพระไตรปิฎก ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของสามเณรบัณฑิต เรื่องก็มีอยู่ว่าในขณะที่มารดาของท่านแพ้ท้อง   มารดาของท่านก็เกิดอาการอยากจะถวายภัตตาหารแด่พระสารีบุตรพร้อมทั้งพระภิกษุ 500 รูปและเมื่อได้กระทำตามนั้น อาการแพ้ท้องก็หายเป็นปลิดทิ้งได้อย่างอัศจรรย์

พระนางสุปปวาสาก็มีความปรารถนาอยากที่จะถวายมหาทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านานถึง 7 วัน 
 
พระนางสุปปวาสาก็มีความปรารถนาอยากที่จะถวายมหาทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านานถึง 7 วัน
 
     หรืออย่างเรื่องของพระนางสุปปวาสาซึ่งทันทีที่พระนางได้ประสูติพระราชโอรสซึ่งก็คือสีวลีกุมารแล้วพระนางก็มีความปรารถนาอยากที่จะถวายมหาทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านานถึง 7 วัน เมื่อพระนางมีความปรารถนาเช่นนี้ พระนางจึงได้ให้พระสวามีไปอาราธนานิมนต์พระภิกษุสงฆ์ โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขเสด็จมาเพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้กับพระนาง และที่น่าอัศจรรย์ยิ่งไปกว่านั้นก็คือสีวลีกุมารก็ได้ร่วมถวายทานในครั้งนี้ด้วยโดยสีวลีกุมารจะถือธมกรกหรืออุปกรณ์กรองน้ำในสมัยพุทธกาล คอยกรองน้ำถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ตลอด 7 วันเป็นต้น

ผลแห่งบุญจะส่งผลทำให้หมู่ญาติและเพื่อนพ้องบริวาร ตลอดจนคนทั้งโลก รวมถึงเหล่า<a href=http://www.dmc.tv/search/เทวดา title='เทวดา' target=_blank><font color=#333333>เทวดา</font></a>เกิดความอยากจะทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา 
 
ผลแห่งบุญจะส่งผลทำให้หมู่ญาติและเพื่อนพ้องบริวารตลอดจนคนทั้งโลก
รวมถึงเหล่าเทวดาเกิดความอยากจะทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา
 
     นอกจากผลแห่งบุญที่มีปริมาณหนาแน่น จะส่งผลทำให้คุณพ่อคุณแม่และคนในครอบครัวของตัวลูกทุกคน มีแรงบันดาลใจในการทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนาแบบยิ่งๆ ขึ้นไปแล้ว ผลแห่งบุญดังกล่าวยังจะส่งผลทำให้หมู่ญาติและเพื่อนพ้องบริวาร ตลอดจนคนทั้งโลก รวมถึงเหล่าเทวดาบนสวรรค์เกิดความรู้สึกอยากจะทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา อีกทั้งคนทั้งโลกจะหันมานับถือพระพุทธศาสนาแต่เพียงอย่างเดียวคล้ายๆ กับในยุคของพระศรีอริยเมตไตรย์ ที่แม้แต่พระเจ้าจักรพรรดิก็ยังออกบวชในพระพุทธศาสนาเป็นต้น
 
ส่วนว่าอานิสงส์แห่งบุญทอดผ้าป่าภาคพิเศษข้อต่อไปจะมีรายละเอียดเป็นเช่นไร ก็คงจะต้องมาติดตามกันต่อในตอนต่อไป  
 
รับชมวิดีโอ
 
 
 
ธรรมะน่ารู้จากคุณครูไม่ใหญ่
พิธีทอดผ้าป่า ประวัติความเป็นมาของการทำบุญทอดผ้าป่า
พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย สร้างทุกสิ่ง สุดยอดแห่งบุญต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2555
กำหนดการ พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย เพื่อสร้างทุกสิ่ง
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 5  อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 7   อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 13
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 15
 

http://goo.gl/bjzgf


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร