อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 17

อานิสงส์ข้อที่ 17.ด้วยผลแห่งบุญนี้จะส่งผลทำให้ลูกๆได้มีโอกาสเข้ามาสั่งสมบุญสร้างบารมีในพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายอย่างรวดเร็วโดยที่ลูกๆ จะไม่ไปติดอยู่กับเรื่องที่ไม่ใช่สาระที่แท้จริงของชีวิต https://dmc.tv/a12958

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > ธรรมะน่ารู้จากคุณครูไม่ใหญ่
[ 28 ธ.ค. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 16947 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2554
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า ตอนที่ 17พิธีทอดผ้าป่า
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า ตอนที่ 17

เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 
 
ด้วยผลแห่งบุญนี้จะส่งผลให้ได้มีโอกาสเข้ามาสั่งสมบุญสร้างบารมีในพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายอย่างรวดเร็ว 
 
ด้วยผลแห่งบุญนี้จะส่งผลให้ได้มีโอกาสเข้ามาสั่งสมบุญสร้างบารมี
ในพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายอย่างรวดเร็ว
 
      อานิสงส์ข้อที่ 17. ด้วยอานิสงส์ที่ลูกๆ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ได้ตั้งใจทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเต็มที่เต็มกำลังด้วยความปลื้มปีติเบิกบานใจอีกทั้งยังได้ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรไปเชิญชวนมหาชน ผู้มีบุญมาทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ด้วยผลแห่งบุญนี้จะส่งผลทำให้ลูกๆได้มีโอกาสเข้ามาสั่งสมบุญสร้างบารมีในพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายอย่างรวดเร็วโดยที่ลูกๆ จะไม่ไปติดอยู่กับเรื่องที่ไม่ใช่สาระที่แท้จริงของชีวิต อีกทั้งลูกๆ จะไม่ต้องเสียเวลากับการทำมาหากินจนลืมวันลืมคืนในการสร้างบารมีไปอีกด้วย ซึ่งก็จะเป็นผลทำให้ลูกๆ สามารถสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
 
<a href=http://www.dmc.tv/search/ภพชาติ title='ภพชาติ' target=_blank><font color=#333333>ภพชาติ</font></a>ปัจจุบันลูกๆ บางคนได้มาเจอกับ<a href=http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C.html title='มหาปูชนียาจารย์' target=_blank><font color=#333333>มหาปูชนียาจารย์</font></a>ตอนที่มีอายุมากแล้ว 
 
ภพชาติปัจจุบันลูกๆ บางคนได้มาเจอกับมหาปูชนียาจารย์ตอนที่มีอายุมากแล้ว
 
     และถ้าในภพชาติปัจจุบันลูกๆ บางคนได้มาเจอกับมหาปูชนียาจารย์และหมู่คณะในตอนที่มีอายุมากแล้ว อันเนื่องมาจากวจีกรรมเก่าในอดีตชาติที่ลูกๆ ได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ได้ช่องตามมาส่งผล เช่น เคยไปพูดจาตัดรอนกำลังใจหรือเหน็บแนมเพื่อนนักสร้างบารมีจนเป็นผลทำให้ เพื่อนนักสร้างบารมีต้องหลุดจากหมู่คณะไป เป็นต้น

ด้วย<a href=http://video.dmc.tv/programs/heaven_animation.html title='ผลบุญ' target=_blank><font color=#333333>ผลบุญ</font></a>ทอดผ้าป่าจะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมที่ทำให้ตัวลูกได้เข้ามาสร้างบารมีช้ากว่าที่ควรจะเป็นให้บรรเทาเบาบางเจือจางลงไปได้
 
ด้วยผลบุญทอดผ้าป่าจะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมที่ทำให้ตัวลูก
ได้เข้ามาสร้างบารมีช้ากว่าที่ควรจะเป็นให้บรรเทาเบาบางเจือจางลงไปได้
 
      แต่ด้วยผลบุญที่ลูกๆได้ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรพูดเชิญชวนผู้มีบุญให้มาทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันนี้เอง จะไปดึงดูดเอาบุญเก่าๆ ที่ลูกๆ ได้เคยสั่งสมเอาไว้ในอดีตให้มารวมกันส่งผล ซึ่งผลแห่งบุญดังกล่าวก็จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมต่างๆ ที่ทำให้ตัวลูกได้เข้ามาสร้างบารมีช้ากว่าที่ควรจะเป็นให้บรรเทาเบาบางเจือจางลงไปได้ ซึ่งจะเป็นผลทำให้ในภพชาติต่อๆ ไป ตัวลูกก็จะได้เข้าวัดมาสั่งสมบุญสร้างบารมีร่วมกับมหาปูชนียาจารย์และหมู่คณะตั้งแต่ยังเยาว์วัย

ด้วยผลแห่งบุญจากการทอดผ้าป่านี้จะช่วยประคับประคองให้สามารถสร้างบารมีได้อย่างตลอดต่อเนื่อง 

ด้วยผลแห่งบุญจากการทอดผ้าป่านี้จะช่วยประคับประคอง
ให้สามารถสร้างบารมีได้อย่างตลอดต่อเนื่อง

      และเมื่อตัวลูกได้เข้ามาสั่งสมบุญสร้างบารมีร่วมกับมหาปูชนียาจารย์และหมู่คณะแล้วด้วยผลแห่งบุญจากการทอดผ้าป่านี้ก็จะช่วยประคับประคองให้ตัวลูกสามารถสร้างบารมีได้อย่างตลอดต่อเนื่องไปจนกระทั่งหมดอายุขัย โดยที่ตัวลูกจะไม่หลุดจากเส้นทางการสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

ด้วยผลแห่งบุญจะทำให้ตัวลูกสามารถที่จะเลือกเกิดได้คือตัวลูกจะได้ลงมาเกิดอยู่ใน<a href=http://www.dmc.tv/seach/ครอบครัว title='ครอบครัว' target=_blank><font color=#333333>ครอบครัว</font></a>ที่มีคุณพ่อคุณแม่รักในการสร้างบารมี 
 
ด้วยผลแห่งบุญจะทำให้ตัวลูกสามารถที่จะเลือกเกิดได้
คือตัวลูกจะได้ลงมาเกิดอยู่ในครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่รักในการสร้างบารมี
 
     และที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้น เมื่อกำลังบุญในตัวของลูกมีปริมาณที่หนาแน่นมากจนกระทั่งมีปริมาณมากพอที่จะส่งผลได้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง ด้วยผลแห่งบุญจากการทอดผ้าป่านี้ก็จะส่งผลทำให้ตัวลูกสามารถที่จะเลือกเกิดได้ คือตัวลูกจะได้ลงมาเกิดอยู่ในครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่รักในการสร้างบารมีอย่างเข้มข้น   ซึ่งก็จะเป็นผลทำให้ตัวลูกได้เข้าวัดสั่งสมบุญสร้างบารมีตั้งแต่เป็น เป็นทารกอยู่ในท้องของคุณแม่ และเมื่อตัวลูกคลอดออกมาแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะคอยประคับประคองให้ตัวลูกได้สั่งสมบุญอย่างตลอดต่อเนื่อง   โดยท่านทั้งสองจะพาตัวลูกเข้าวัดฟังธรรมและทำบุญอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ และเมื่อตัวลูกเติบใหญ่จนอยู่ในวัยที่บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีได้ ตัวลูกก็จะได้ออกบวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา แล้วตัวลูกก็จะได้อยู่สร้างบารมีในเส้นทางธรรมนี้ไปได้อย่างตลอดรอดฝั่ง ตราบกระทั่งตัวลูกหมดอายุขัย
 
สุขะสามเณรบรรลุอรหัตผลตั้งแต่อายุเพียง 7 ขวบเท่านั้น 
 
สุขะสามเณรบรรลุอรหัตผลตั้งแต่อายุเพียง 7 ขวบเท่านั้น
 
      ซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลที่ได้สร้างบารมีตั้งแต่ยังเยาว์วัยโดยมีบิดามารดาคอยประคับประคองให้มาสู่เส้นทางการสร้างบารมีนั้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องราวที่แปลกใหม่หรือเป็นเรื่องราวที่กล่าวเกินจริงแต่อย่างใดที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะมีตัวอย่างที่ปรากฏให้เห็นอย่างมากมายในพระไตรปิฎก ยกตัวอย่างเช่น เรื่องราวของสุขะสามเณรที่เกิดอยู่ในครอบครัวที่เป็นอุปัฏฐากของพระสารีบุตรซึ่งก็ทำให้สุขะกุมารได้มีโอกาสสั่งสมบุญตั้งแต่ยังเยาว์วัย จวบจนกระทั่ง สุขะกุมารเจริญวัยขึ้นและอยู่ในวัยที่ออกบวชได้สุขะกุมารก็ไม่รอช้าได้ออกบวชเป็นสามเณรและบรรลุอรหัตผลตั้งแต่อายุเพียง 7 ขวบเท่านั้นเป็นต้น
 
ส่วนว่าอานิสงส์แห่งบุญทอดผ้าป่าภาคพิเศษข้อต่อไปจะมีรายละเอียดเป็นเช่นไร ก็คงจะต้องมาติดตามกันต่อในตอนต่อไป 


รับชมคลิปวิดีโอรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 27 ธ.ค 2554
ชมวิดีโอรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 27 ธ.ค 2554  MP3 ธรรมะรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 27 ธ.ค 2554   Download ธรรมะรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 27 ธ.ค 2554

พิธีทอดผ้าป่า ประวัติความเป็นมาของการทำบุญทอดผ้าป่า
พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย สร้างทุกสิ่ง สุดยอดแห่งบุญต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2555
กำหนดการ พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย เพื่อสร้างทุกสิ่ง
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 5  อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 7   อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 13
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 15


http://goo.gl/LjIZO


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related