อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 18

อานิสงส์ข้อที่ 18.ด้วยผลแห่งบุญนี้จะส่งผลทำให้ลูกๆ ได้ไปเกิดในตระกูลสูงที่มีเกียรติยศชื่อเสียงและเป็นที่ยกย่องของสังคม ซึ่งจะทำให้ตัวลูกมีฐานะอันสูงศักดิ์ที่ใครๆ ต่างก็จะให้ความเคารพนับถือเกรงใจ https://dmc.tv/a12967

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > ธรรมะน่ารู้จากคุณครูไม่ใหญ่
[ 29 ธ.ค. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 15966 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2554
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า ตอนที่ 18พิธีทอดผ้าป่า
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า ตอนที่ 18

เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 
 
ด้วยผลแห่งบุญจะส่งผลทำให้ได้ไปเกิดในตระกูลสูงที่มีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นที่ยกย่องของสังคม 
 
ด้วยผลแห่งบุญจะส่งผลทำให้ได้ไปเกิดในตระกูลสูงที่มีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นที่ยกย่องของสังค
 
      อานิสงส์ข้อที่ 18. ด้วยอานิสงส์ที่ลูกๆ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ตั้งใจทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเต็มที่เต็มกำลัง ด้วยความปลื้มปีติใจแบบสุดๆ อีกทั้งยังทำด้วยความเคารพอ่อนน้อม ด้วยผลแห่งบุญนี้จะส่งผลทำให้ลูกๆ ได้ไปเกิดในตระกูลสูงที่มีเกียรติยศชื่อเสียงและเป็นที่ยกย่องของสังคม ซึ่งจะทำให้ตัวลูกมีฐานะอันสูงศักดิ์ที่ใครๆ ต่างก็จะให้ความเคารพนับถือเกรงใจ

ถ้าใน<a href=http://www.dmc.tv/search/ภพชาติ title='ภพชาติ' target=_blank><font color=#333333>ภพชาติ</font></a>ปัจจุบันไม่ได้เกิดมาอยู่ในตระกูลสูงด้วยผลแห่งบุญจากการทำบุญทอดผ้าป่าจะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมต่างๆ
 
ด้วยผลแห่งบุญจากการทำบุญทอดผ้าป่าจะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมต่างๆ

      และถ้าในภพชาติปัจจุบัน ลูกๆ ไม่ได้เกิดมาอยู่ในตระกูลสูง ไม่ได้รับเกียรติและไม่ได้รับการยอมรับนับถือใดๆ จากสังคม  เป็นต้น อันเนื่องจากวิบากกรรมเก่าในอดีตชาติที่ลูกๆ ได้เคยไปทำผิดทำพลาดเอาไว้ได้ช่องตามมาส่งผล เช่น เคยไปพูดดูถูกหรือดูหมิ่นคนที่ต่ำต้อยกว่าหรือเคยทำทานด้วยความไม่เคารพ หรือไม่เคารพในพระรัตนตรัย เป็นต้น    

ผลแห่งบุญจะเป็นผลทำให้ตัวลูกจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ได้รับการยกย่องจากทุกคน 
 
ผลแห่งบุญจะเป็นผลทำให้ตัวลูกจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ได้รับการยกย่องจากทุกคน
 
      แต่ด้วยผลแห่งบุญจากการทำบุญทอดผ้าป่าที่ลูกๆ ตั้งใจทำด้วยความเคารพอ่อนน้อมอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันนี้เองจะไปดึงดูดเอาบุญเก่าๆ ที่ลูกๆ ได้เคยสั่งสมเอาไว้ในอดีตให้มารวมกันส่งผล ซึ่งผลแห่งบุญดังกล่าวก็จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมต่างๆ  ที่ทำให้ตัวลูกไม่ได้เกิดมาอยู่ในตระกูลสูงให้บรรเทาเบาบางเจือจางลงไปได้ ซึ่งจะเป็นผลทำให้ตัวลูกจะได้รับการดูแลเอาใจใส่และได้รับการยกย่องจากทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม

 ด้วยผลแห่งบุญนี้จะทำให้ภพชาติต่อๆ ไปจะได้เกิดแต่ในตระกูลสูงที่เป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตาของสังคม
 
ด้วยผลแห่งบุญนี้จะทำให้ภพชาติต่อๆ ไปจะได้เกิดแต่ในตระกูลสูง
ที่เป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตาของสังคม
 
       และเมื่อลูกๆ หมั่นสั่งสมบุญทอดผ้าป่าอย่างเต็มที่เต็มกำลังด้วยความเคารพอ่อนน้อมอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอจนกำลังบุญในตัวของลูกๆ มีปริมาณที่เพิ่มขึ้น ด้วยผลแห่งบุญนี้ก็จะทำให้ภพชาติต่อๆ ไป ลูกๆ จะได้เกิดแต่ในตระกูลสูงที่เป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตาของสังคม และที่สำคัญตัวลูกจะได้เกิดในตระกูลที่สูงยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าในภพชาติปัจจุบันนี้ลูกๆได้มาเกิดอยู่ในตระกูลของเศรษฐีประจำเมือง ด้วยผลแห่งบุญที่มีปริมาณที่หนาแน่นเพิ่มขึ้นของตัวลูก ก็จะส่งผลทำให้ในภพชาติต่อๆ ไปตัวลูกก็จะได้เกิดอยู่ในตระกูลของเศรษฐีไฮโซระดับประเทศเป็นอย่างน้อยหรือถ้าในภพชาติปัจจุบันนี้ลูกๆ ได้เกิดอยู่ในตระกูลของจุลเศรษฐี ในภพชาติต่อๆ ไปตัวลูกก็จะได้ไปเกิดอยู่ในตระกูลของมหาเศรษฐีหรือบรมเศรษฐี  เป็นต้น
 
ไม่ว่าตัวลูกจะลงมาเกิดอยู่ในยุคใดก็ตาม ตัวลูกก็จะได้เกิดอยู่ในตระกูลที่สูงที่มนุษย์ในยุคนั้นยกย่องหรือยอมรับ 
 
ไม่ว่าตัวลูกจะลงมาเกิดอยู่ในยุคใดก็ตาม
ตัวลูกก็จะได้เกิดอยู่ในตระกูลที่สูงที่มนุษย์ในยุคนั้นยกย่องหรือยอมรับ
 
      และที่น่าทึ่งยิ่งไปกว่านั้น เมื่อกำลังบุญในตัวของลูกๆ มีปริมาณที่หนาแน่นมากเข้า จนกระทั่งมีปริมาณมากพอที่จะส่งผลได้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง ด้วยผลแห่งบุญจากการทอดผ้าป่านี้ก็จะส่งผลทำให้ไม่ว่าตัวลูกจะลงมาเกิดอยู่ในยุคใดก็ตาม ตัวลูกก็จะได้เกิดอยู่ในตระกูลที่สูงที่มนุษย์ในยุคนั้นยกย่องหรือยอมรับ เช่น ถ้าในภพชาตินั้นตระกูลที่สูงที่สุด คือตระกูลของพระราชาตัวลูกก็จะได้ไปเกิดอยู่ในตระกูลของพระราชา   และที่ยิ่งไปกว่านั้นด้วยกำลังบุญในตัวของลูกๆ ก็จะดึงดูดให้ลูกๆ ได้ไปเกิดอยู่ในตระกูลพระราชาที่ได้รับการยอมรับนับถือมากที่สุด จากกลุ่มของพระราชาด้วยกันเองอีกด้วย เป็นต้น
 
ไม่ว่าตัวลูกจะเดินทางไปไหนก็ตาม เหล่า<a href=http://www.dmc.tv/search/เทวดา title='เทวดา' target=_blank><font color=#333333>เทวดา</font></a>ทั้งหลายก็จะคอยต้อนรับเชื้อเชิญอย่างดียิ่ง
 
ไม่ว่าตัวลูกจะเดินทางไปไหนก็ตาม เหล่าเทวดาทั้งหลายก็จะคอยต้อนรับเชื้อเชิญอย่างดียิ่ง
 
      และที่น่าอัศจรรย์ใจเพิ่มขึ้นไปอีกก็คือกำลังบุญในตัวของลูกๆ ยังจะไปดลบันดาลให้เหล่าเทวดาชั้นต่างๆ  เกิดความรู้สึกรัก เคารพนับถือ เกรงใจตัวลูก และไม่ว่าตัวลูกจะเดินทางไปไหนก็ตาม เหล่าเทวดาทั้งหลายก็จะคอยต้อนรับเชื้อเชิญอย่างดียิ่ง เช่น ถ้าตัวลูกจะเดินทางไปทำบุญและปฏิบัติธรรมที่วัด เหล่าเทวดาผู้มีบุญก็จะออกมาคอยต้อนรับตัวลูก อีกทั้งเทวดาผู้มีบุญเหล่านั้นยังจะคอยชื่นชมยินดีและยืนพนมมือ เพื่ออนุโมทนาบุญกับตัวลูกอีกด้วยเป็นต้น

เรื่องราวเกี่ยวกับผู้มีบุญที่มีเทวดามาคอยต้อนรับและให้การดูแลเป็นอย่างดีเช่น เรื่องราวของท่านจิตตคฤหบดี

เรื่องราวเกี่ยวกับผู้มีบุญที่มีเทวดามาคอยต้อนรับและให้การดูแลเป็นอย่างดี
เช่น เรื่องราวของท่านจิตตคฤหบดี

      ซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับผู้มีบุญที่มีเทวดามาคอยต้อนรับและให้การดูแลเป็นอย่างดีนั้น ก็ไม่ได้เป็นเรื่องราวที่กล่าวเกินจริงแต่อย่างใดเพราะมีตัวอย่างปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในพระไตรปิฎก ยกตัวอย่างเช่น เรื่องราวของท่านจิตตคฤหบดี เรื่องก็มีอยู่ว่าในครั้งหนึ่ง ท่านจิตตคฤหบดีมีความตั้งใจที่จะเดินทางไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งในขณะนั้นพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถี ซึ่งอยู่ห่างออกไปจากเมืองที่ท่านจิตตคฤหบดีอาศัยอยู่ถึง30 โยชน์ หรือประมาณ 480 กิโลเมตร เมื่อท่านจิตตคฤหบดีมีความตั้งใจเช่นนั้นแล้ว ท่านก็ได้ไปประกาศแจ้งแก่พระภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา เพื่อเชิญชวนให้เดินทางไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกัน

ท่านจิตตคฤหบดีประกาศแจ้ง<a href=http://www.dmc.tv/articles/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2.html title='ข่าว' target=_blank><font color=#333333>ข่าว</font></a>การเดินทางไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
 
ท่านจิตตคฤหบดีประกาศแจ้งข่าวการเดินทางไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
        เมื่อท่านจิตตคฤหบดีประกาศแจ้งข่าวการเดินทางไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่พระภิกษุ ภิกษุณี  อุบาสก และอุบาสิกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านก็ได้สั่งให้บริวารของท่านตระเตรียมเสบียงอาหารและน้ำดื่มสำหรับคน 3,000 คน ที่จะร่วมเดินทางในครั้งนี้อย่างเต็มที่

วันที่ท่านจิตตคฤหบดีและคณะออกเดินทางเหล่าเทวดาทั้งหลายได้เนรมิตที่พักเอาไว้ในที่ทุกๆ หนึ่งโยชน์ 
 
วันที่ท่านจิตตคฤหบดีและคณะออกเดินทาง
เหล่าเทวดาทั้งหลายได้เนรมิตที่พักเอาไว้ในที่ทุกๆ หนึ่งโยชน์
 
       เมื่อถึงวันที่ท่านจิตตคฤหบดีและคณะออกเดินทางไปยังกรุงสาวัตถี เหล่าเทวดาทั้งหลายก็ได้ไปเนรมิตที่พักเอาไว้ในที่ทุกๆ หนึ่งโยชน์ อีกทั้งเทวดาทั้งหลายยังได้บำรุงมหาชนทั้งหมดด้วยอาหารและน้ำดื่มอันเป็นทิพย์ตลอดเส้นทางการเดินทางอีกด้วย จนเป็นผลทำให้เสบียงอาหารที่เตรียมไว้ภายในเกวียนทั้ง 500 เล่ม ยังคงเต็มเปี่ยมบริบูรณ์และไม่พร่องเลยแม้แต่นิดเดียว
 
       จากเรื่องราวของจิตตคฤหบดีนั้น นักเรียนอนุบาลฯ ทุกคนจะเห็นได้ว่า “ เรื่องราวอัศจรรย์ย่อมบังเกิดขึ้นกับบุคคลอัศจรรย์ที่ได้สั่งสมบุญเอาไว้ดีแล้ว ”

      ส่วนว่าอานิสงส์แห่งบุญทอดผ้าป่าภาคพิเศษข้อต่อไปจะมีรายละเอียดเป็นเช่นไร ก็คงจะต้องมาติดตามกันต่อในตอนต่อไป  

 
พิธีทอดผ้าป่า ประวัติความเป็นมาของการทำบุญทอดผ้าป่า
พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย สร้างทุกสิ่ง สุดยอดแห่งบุญต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2555
กำหนดการ พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย เพื่อสร้างทุกสิ่ง
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 5  อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 7   อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 13
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 15
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 16

http://goo.gl/hOj44


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related