อานิสงส์โปรยกลีบกุหลาบ (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 3

อานิสงส์ข้อที่ 3.ด้วยอานิสงส์ที่ตั้งใจบรรจงเด็ดกลีบกุหลาบเพื่อมาร่วมต้อนรับคณะพระธุดงค์จำนวน 1,127 รูปจะส่งผลทำให้ลูกๆได้เกิดอยู่ในสังคมที่มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดบริสุทธิ์ และปราศจากภัยธรรมชาติทั้งหลาย https://dmc.tv/a12978

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > ธรรมะน่ารู้จากคุณครูไม่ใหญ่
[ 30 ธ.ค. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 15711 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2554
อานิสงส์โปรยกลีบกุหลาบ (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 3
 
อานิสงส์โปรยกลีบกุหลาบ (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 3
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 
 
ด้วยผลแห่งบุญนี้ จะส่งผลทำให้ลูกๆได้เกิดอยู่ในสังคมที่มีความเป็นอยู่ที่ดีปราศจากภัยธรรมชาติทั้งหลาย 
 
 ด้วยผลแห่งบุญนี้จะส่งผลทำให้ลูกๆได้เกิดอยู่ในสังคมที่มีความเป็นอยู่ที่ดีปราศจากภัยธรรมชาติทั้งหลาย
 
      อานิสงส์ข้อที่ 3. ด้วยอานิสงส์ที่ลูกๆ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ตั้งใจบรรจงเด็ดกลีบกุหลาบเพื่อมาร่วมต้อนรับคณะพระธุดงค์จำนวน 1,127 รูป ในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์แล้วก็ได้มาโปรยกลีบกุหลาบด้วยตัวลูกเองอีกทั้ง ยังได้ชักชวนมหาชนผู้มีบุญให้มาร่วมกันโปรยกลีบกุหลาบ เพื่อเป็นการบรรเทาความร้อนและป้องกันกรวดหินเศษแก้วจากพื้นถนนที่อาจจะทิ่มตำหรือทำอันตรายต่อฝ่าเท้าของพระภิกษุสงฆ์ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในขณะที่ท่านก้าวเดิน ด้วยผลแห่งบุญนี้ จะส่งผลทำให้ลูกๆได้เกิดอยู่ในสังคมที่มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดบริสุทธิ์ และปราศจากภัยธรรมชาติทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นภัยจากน้ำท่วม ภัยจากฝนแล้ง  หรือภัยจากแผ่นดินไหวเป็นต้น

ถ้าใน<a href=http://www.dmc.tv/search/ภพชาติ title='ภพชาติ' target=_blank><font color=#333333>ภพชาติ</font></a>ปัจจุบันได้ไปเกิดอยู่ในภูมิประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีด้วยผลแห่งบุญต้อนรับ คณะพระธุดงค์จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมต่างๆ ให้บรรเทาเบาบางเจือจางลงไปได้ 
 
ถ้าในภพชาติปัจจุบันได้ไปเกิดอยู่ในภูมิประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีด้วยผลแห่งบุญต้อนรับ
คณะพระธุดงค์
จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมต่างๆ ให้บรรเทาเบาบางเจือจางลงไปได้

 
     ซึ่งถ้าหากในภพชาติปัจจุบันนี้ ลูกๆ ได้ไปเกิดอยู่ในภูมิประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ที่ไม่เหมาะสมต่อการสร้างบารมี และต้องประสบปัญหากับภัยธรรมชาติทั้งหลายอันเนื่องมาจากวิบากกรรมเก่าในอดีตชาติที่ลูกๆ ได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ได้ช่องตามมาส่งผล เช่น วิบากกรรมที่ตัวลูกได้เคยแกล้งปล่อยน้ำเข้าที่นาของเพื่อนบ้าน จนทำให้เพื่อนบ้านได้รับความเดือดร้อน หรือวิบากกรรมที่ตัวลูกได้เคยบุกไปยึดเมืองของข้าศึกด้วยการปล่อยน้ำให้ไหลหลากเข้าไปท่วมเมืองของข้าศึก เป็นต้น

ด้วยผลแห่งบุญจะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมให้บรรเทาเบาบางเจือจางลงไปได้ส่งผลทำให้ตัวลูกแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งหลายได้อย่างเป็นอัศจรรย์
 
ด้วยผลแห่งบุญจะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมให้บรรเทาเบาบางเจือจางลงไปได้
ส่งผลทำให้ตัวลูกแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งหลายได้อย่างเป็นอัศจรรย์

       แต่ด้วยผลแห่งบุญที่ตัวลูกได้มาต้อนรับ คณะพระธุดงค์และได้โปรยกลีบกุหลาบด้วยความปลื้มปีติเบิกบานใจอย่างสุดๆ นี้ก็จะไปดึงดูดเอาบุญเก่าๆ ที่ตัวลูกได้เคยสั่งสมเอาไว้ในอดีตให้มารวมกันส่งผลในภพชาติปัจจุบัน ซึ่งผลแห่งบุญดังกล่าว ก็จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมต่างๆ ให้บรรเทาเบาบางเจือจางลงไปได้ ซึ่งก็จะส่งผลทำให้ตัวลูกแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งหลายได้อย่างเป็นอัศจรรย์ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากเกิดแผ่นดินไหวขึ้นอย่างกะทันหัน ตัวลูกก็จะไม่ได้รับอันตรายและไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่น้อยหรือถ้าหากเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขึ้นอย่างฉับพลันตัวลูกก็จะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดหรือไม่ได้รับกระทบจากภัยน้ำท่วมนั้นเลย  เป็นต้น

ด้วยผลแห่งบุญนี้ก็จะส่งผลทำให้ตัวลูกได้เกิดอยู่ในโลกที่มีสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่เปรียบประดุจดั่งแดน<a href=http://video.dmc.tv/programs/heaven_animation.html title='สวรรค์' target=_blank><font color=#333333>สวรรค์</font></a> 
 
ด้วยผลแห่งบุญนี้ก็จะส่งผลทำให้ตัวลูกได้เกิดอยู่ในโลกที่มีสภาพภูมิอากาศ
และภูมิประเทศที่เปรียบประดุจดั่งแดนสวรรค์
 
     ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าหากบุญจากการที่ตัวลูกได้มาต้อนรับคณะพระธุดงค์และได้โปรยกลีบกุหลาบด้วยความปลื้มปีติเบิกบานใจอย่างสุดๆ นี้มีปริมาณที่หนาแน่นมากเข้า จนปริมาณบุญมีมากพอที่จะส่งผลได้อย่างเต็มที่ ด้วยผลแห่งบุญนี้ก็จะส่งผลทำให้ตัวลูกได้เกิดอยู่ในโลกที่มีสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่เปรียบประดุจดั่งแดนสวรรค์เลยทีเดียวคือสภาพอากาศทั่วทั้งโลกจะมีความบริสุทธิ์ สดชื่น และไม่มีมลภาวะอันเป็นพิษเกิดขึ้นเลย

สภาพอากาศทั่วทั้งโลกจะไม่มีภาวะที่ร้อนจัดจนทำให้เกิดความแห้งแล้งเป็นทะเลทราย และจะไม่มีภาวะที่หนาวจัดจนทำให้เกิดภูเขาน้ำแข็ง
 
สภาพอากาศทั่วทั้งโลกจะไม่มีภาวะที่ร้อนจัดจนทำให้เกิดความแห้งแล้งเป็นทะเลทราย
และจะไม่มีภาวะที่หนาวจัดจนทำให้เกิดภูเขาน้ำแข็ง

      ไม่ใช่เพียงเท่านั้น สภาพอากาศทั่วทั้งโลกจะมีความเย็นสบายในระดับที่พอดีๆ คือจะไม่มีภาวะที่ร้อนจัดจนทำให้เกิดความแห้งแล้งเป็นทะเลทราย และจะไม่มีภาวะที่หนาวจัดจนทำให้เกิดภูเขาน้ำแข็งเหมือนอย่างขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ในยุคปัจจุบัน ส่วนดวงอาทิตย์ก็จะทำหน้าที่ส่องแสงสว่างและให้ความอบอุ่นในระดับที่กำลังดี โดยที่จะไม่มีผลกระทบหรือผลเสียเกิดขึ้นต่อผิวของตัวลูกเลยแม้แต่น้อยไม่ว่าจะเป็นผิวเกรียม ผิวไหม้ หรือผิวดำ เป็นต้น
 
ถ้าเข้าสู่ช่วงของหน้าฝน ฝนก็จะรู้หน้าที่ของตัวเอง คือ จะตกลงมาในเวลาที่มนุษย์กำลังพักผ่อน หรือช่วงเวลากลางคืนเท่านั้น
 
ถ้าเข้าสู่ช่วงของหน้าฝน ฝนก็จะรู้หน้าที่ของตัวเอง คือจะตกลงมาในเวลาที่มนุษย์กำลังพักผ่อน
หรือช่วงเวลากลางคืนเท่านั้น

      และที่สำคัญ ทั่วทั้งโลกจะมีอยู่เพียงฤดูเดียวเท่านั้น คือฤดูสบายที่ไม่ร้อนเกินไปและไม่หนาวจนเกินไป   และถ้าเข้าสู่ช่วงของหน้าฝน ฝนก็จะรู้หน้าที่ของตัวเอง คือ จะตกลงมาในเวลาที่มนุษย์กำลังพักผ่อน หรือช่วงเวลากลางคืนเท่านั้น อีกทั้งฝนยังจะตกลงมาในปริมาณที่พอเหมาะพอดีอีกด้วย ซึ่งก็จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ภาวะน้ำท่วมขังเพราะระบายไม่ทัน เป็นต้น และที่น่าอัศจรรย์ใจมากไปกว่านั้นก็คือน้ำฝนที่ตกลงมาจะเป็นน้ำที่ใสสะอาดปราศจากเชื้อโรค และสามารถที่จะใช้ดื่มได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านการกรองที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะสภาพอากาศทั่วทั้งโลกมีความบริสุทธิ์มากๆ และไม่มีฝุ่นละอองใดๆ ปนเปื้อนอยู่ในอากาศเลยแม้แต่น้อย
 
ภูมิประเทศทั่วทั้งโลกจะมีความราบเรียบเสมอกันไม่ขรุขระสูงๆ ต่ำๆ  และไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ
 
ภูมิประเทศทั่วทั้งโลกจะมีความราบเรียบเสมอกันไม่ขรุขระสูงๆ ต่ำๆ และไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ

      สำหรับลักษณะของภูมิประเทศนั้นผืนแผ่นดินทั่วทั้งโลกก็จะมีความราบเรียบเสมอกันไม่ขรุขระสูงๆ ต่ำๆ  และไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ อีกทั้งอาณาบริเวณของผืนแผ่นดินทั่วทั้งโลกก็จะมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจำนวนประชากรผู้มีบุญทั้งหมด คือมีอาณาบริเวณที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากจนเกินไปนั่นเอง
 
ภัยธรรมชาติทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดิน

ภัยธรรมชาติทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดิน

       และที่น่าทึ่งมากไปกว่านั้นก็คือภัยธรรมชาติทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว สึนามิ โคลนถล่ม ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินแยก น้ำท่วม หรือไฟป่าไหม้ เป็นต้น จะไม่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินของตัวลูกเลยซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับลักษณะของภูมิประเทศและภูมิอากาศดังที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องราวที่กล่าวที่เกินจริงเลย เพราะลักษณะของภูมิประเทศและภูมิอากาศที่ว่านี้ก็กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าคือกำลังจะเกิดขึ้นในยุคของพระศรีอริยะเมตไตรย์ซึ่งเป็นยุคของผู้มีบุญมากๆ ลงมาเกิดนั่นเอง
 
      ส่วนว่าอานิสงส์โปรยกลีบกุหลาบภาคพิเศษข้อต่อไปจะมีรายละเอียดเป็นเช่นไร   ก็คงจะต้องมาติดตามกันต่อในตอนต่อไป 

รับชมวิดีโอ
 
 

อานิสงส์โปรยกลีบกุหลาบ (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 1 
อานิสงส์โปรยกลีบกุหลาบ (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 11
อานิสงส์โปรยกลีบกุหลาบ (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 12

อานิสงส์โปรยกลีบกุหลาบ (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 13

http://goo.gl/asbvK


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก