อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 20

ทุกครั้งที่ตัวลูกสั่งสมบุญลูกๆ ก็จะอุทิศ ส่วนบุญส่วนกุศลนี้ส่งไปให้กับบุคคลอันเป็นที่รักที่ละจากโลกนี้ไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาของลูกๆหรือญาติสนิทมิตรสหายต่างๆ https://dmc.tv/a12989

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > ธรรมะน่ารู้จากคุณครูไม่ใหญ่
[ 31 ธ.ค. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 15727 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2554
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า ตอนที่ 20


พิธีทอดผ้าป่า
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า ตอนที่ 20

เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 
 
ด้วยผลแห่งบุญนี้ก็จะส่งผลทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ในปรโลกของบิดามารดาและญาติสนิทมิตรสหายของลูกๆ ที่ละโลกไปแล้ว มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 
ด้วยผลแห่งบุญนี้ก็จะส่งผลทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ในปรโลกของบิดามารดา
และญาติสนิทมิตรสหายของลูกๆ ที่ละโลกไปแล้ว มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
      อานิสงส์ข้อที่ 20. ด้วยอานิสงส์ที่ลูกๆ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ได้ตั้งใจทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเต็มที่เต็มกำลังด้วยความปลื้มปีติเบิกบานใจอีกทั้งลูกๆ ยังได้ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรเชิญชวนมหาชนผู้มีบุญให้มาทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันแบบสุดๆ และทุกครั้งที่ตัวลูกสั่งสมบุญลูกๆ ก็จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ส่งไปให้กับบุคคลอันเป็นที่รักที่ละจากโลกนี้ไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาของลูกๆหรือญาติสนิทมิตรสหายต่างๆ เป็นต้น ด้วยผลแห่งบุญนี้ก็จะส่งผลทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ในปรโลกของบิดามารดาและญาติสนิทมิตรสหายของลูกๆ ที่ละโลกไปแล้ว มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นประณีตขึ้น และก็มีความสุขขึ้นเป็นอย่างมาก 
 
ระยะเวลาในการถูกทัณฑ์ทรมานใน<a href=http://www.dmc.tv/pages/about/page08.html title='ยมโลก' target=_blank><font color=#333333>ยมโลก</font></a>ก็จะถูกลดทอนให้ลดลงไปเรื่อยๆ ตามกำลังแห่งบุญ 
 
ระยะเวลาในการถูกทัณฑ์ทรมานในยมโลกก็จะถูกลดทอนให้ลดลงไปเรื่อยๆ ตามกำลังแห่งบุญ

      คือถ้าบิดามารดา หรือญาติสนิทมิตรสหายของตัวลูก ไปบังเกิดอยู่ในอบายภูมิที่สามารถจะรับส่วนบุญส่วนกุศลนี้ได้ เช่น อยู่ในยมโลก เป็นต้น กระแสธารแห่งบุญที่ประกอบไปด้วยความรักและความปรารถนาดีนี้ก็จะไหลไปจรดเชื่อมอยู่ที่ศูนย์กลางกายของบุคคลอันเป็นที่รักเหล่านั้น เมื่อกระแสบุญได้ไปจรดเชื่อมที่ศูนย์กลางกายของบิดามารดาหรือบุคคลอันเป็นที่รักเช่นนี้ ก็จะส่งผลทำให้วิบากกรรมต่างๆ ที่ตัวท่านได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้เจือจางเบาบางลงไปเรื่อยๆ เมื่อเป็นเช่นนี้ระยะเวลาในการถูกทัณฑ์ทรมานในยมโลกก็จะถูกลดทอนให้ลดลงไปเรื่อยๆ ตามกำลังแห่งบุญนั่นเอง
 
ด้วยผลแห่งบุญจะส่งผลทำให้บิดามารดาหรือบุคคลอันเป็นที่รักถูกแปรเปลี่ยนให้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป
ด้วยผลแห่งบุญะส่งผลทำให้บิดามารดาหรือบุคคลอันเป็นที่รัก
ถูกแปรเปลี่ยนให้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป

      และที่สำคัญ ยิ่งตัวลูกหมั่นอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งไปให้กับบิดามารดาหรือบุคคลอันเป็นที่รักเหล่านั้นบ่อยๆ อย่างสม่ำเสมออยู่เป็นประจำ จนกำลังบุญดังกล่าวมีปริมาณที่หนาแน่นมากพอที่จะส่งผลได้อย่างเต็มที่ ด้วยผลแห่งบุญดังกล่าวก็จะส่งผลทำให้บิดามารดาหรือบุคคลอันเป็นที่รักเหล่านั้นถูกแปรเปลี่ยนให้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดียิ่งๆ ขึ้นไปกว่าเดิม ซึ่งจะเป็นผลทำให้บิดามารดาหรือบุคคลอันเป็นที่รักเหล่านั้นรู้สึกปลื้มอกปลื้มใจและซาบซึ้งใจที่ตัวลูกได้ทำบุญแล้วอุทิศส่งไปให้กับพวกเขาอย่างสุดๆ

ด้วยผลแห่งบุญนี้ก็จะส่งผลทำให้<a href=http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C.html title='มหาปูชนียาจารย์' target=_blank><font color=#333333>มหาปูชนียาจารย์</font></a>เมตตาเอาบุญที่ตัวลูกได้ทุ่มเททำไปส่งให้ถึง<a href=http://www.dmc.tv/pages/about/page08.html title='มหานรก' target=_blank><font color=#333333>มหานรก</font></a>หรือ<a href=http://www.dmc.tv/pages/about/page08.html title='อุสสท' target=_blank><font color=#333333>อุสสท</font></a>นรกด้วยวิธีพิเศษ
 
ด้วยผลแห่งบุญนี้ก็จะส่งผลทำให้มหาปูชนียาจารย์เมตตาเอาบุญที่ตัวลูก
ได้ทุ่มเททำไปส่งให้ถึงมหานรกหรืออุสสทนรกด้วยวิธีพิเศษ

      แต่ถ้าหากบิดามารดา หรือบุคคลที่ละโลกไปแล้วไปบังเกิดอยู่ในภพภูมิที่ไม่สามารถรับบุญได้ เช่น กำลังได้รับการทัณฑ์ทรมานอยู่ในมหานรกหรืออุสสทนรกขุมต่างๆ เป็นต้น ด้วยผลแห่งบุญที่ตัวลูกได้ตั้งใจทุ่มเททำบุญทอดผ้าป่าอย่างเต็มที่เต็มกำลังแบบสุดๆ โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน อีกทั้งทุกครั้งที่ตัวลูกสั่งสมบุญ ตัวลูกยังได้ใส่ชื่อของบิดามารดา หรือบุคคลต่างๆ เหล่านั้นเพื่อต้องการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแบบเฉพาะเจาะจงส่งไปให้ ด้วยผลแห่งบุญนี้ก็จะส่งผลทำให้มหาปูชนียาจารย์เมตตาเอาบุญที่ตัวลูกได้ทุ่มเททำไปส่งให้ถึงมหานรกหรืออุสสทนรกด้วยวิธีพิเศษ ซึ่งจะเป็นผลทำให้วิบากกรรมของบิดามารดา หรือบุคคลต่างๆ เหล่านั้นเจือจางเบาบางลงไปเรื่อยๆ
 
ด้วยผลแห่งบุญนี้ ก็จะส่งผลทำให้ภาพของการทำบุญทอดผ้าป่าจะพลันไปปรากฏฉายให้ท่านเทพบุตรเทพธิดา ได้เห็นแบบฉากต่อฉาก
 
ด้วยผลแห่งบุญนี้ก็จะส่งผลทำให้ภาพของการทำบุญทอดผ้าป่า
จะพลันไปปรากฏฉายให้ท่านเทพบุตรเทพธิดา ได้เห็นแบบฉากต่อฉาก

      ยิ่งถ้าหากบิดามารดา หรือบุคคลที่ละโลกไปแล้ว ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาอยู่ในเทวโลก คือตั้งแต่ภุมมะเทวา รุกขเทวา อากาศเทวา ไปจนถึงสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตีเป็นต้น ด้วยผลแห่งบุญที่ตัวลูกตั้งใจทุ่มเททำบุญทอดผ้าป่าอย่างเต็มที่เต็มกำลังแบบสุดๆ โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันอีกทั้งยังได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ส่งไปให้กับบุคคลอันเป็นที่รักที่ละจากโลกนี้ไปแล้ว ด้วยผลแห่งบุญนี้ ก็จะส่งผลทำให้ภาพของการทำบุญทอดผ้าป่าที่ตัวลูกได้ตั้งใจทุ่มเททำอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน จะพลันไปปรากฏฉายให้ท่านเทพบุตรเทพธิดา ได้เห็นแบบฉากต่อฉาก
 
เมื่อท่านเทพบุตรเทพธิดาได้อนุโมทนาในบุญกายทิพย์ของเทพบุตรเทพธิดาจะมีการเปลี่ยนวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวยิ่งๆ ขึ้นไป
 
เมื่อท่านเทพบุตรเทพธิดาได้อนุโมทนาในบุญกายทิพย์ของเทพบุตรเทพธิดา
จะมีการเปลี่ยนวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวยิ่งๆ ขึ้นไป

      และเมื่อท่านเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นได้เห็นและได้อนุโมทนาในบุญทุกๆ บุญของตัวลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กระแสธารแห่งบุญก็จะไหลไปจรดเชื่อมติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของพวกเขา ซึ่งจะส่งผลทำให้กายอันเป็นทิพย์ของเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นจะมีการเปลี่ยนวัยหรือลดวัยจนกลายเป็นหนุ่มเป็นสาวยิ่งๆ ขึ้นไป
นอกจากนี้ ผลแห่งบุญดังกล่าวยังส่งผลทำให้ทิพยสมบัติต่างๆ มีปริมาณที่เพิ่มขึ้น ละเอียดขึ้น อีกทั้งยังประณีตและสวยงามเพิ่มขึ้นอีกด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้ความเป็นอยู่ในเทวโลกของเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้น ก็จะมีความสุขที่เพิ่มขึ้นยิ่งไปกว่าเดิมนั่นเอง

      ส่วนว่าอานิสงส์แห่งบุญทอดผ้าป่าภาคพิเศษข้อต่อไปจะมีรายละเอียดเป็นเช่นไร ก็คงจะต้องมาติดตามกันต่อในตอนต่อไป  

 
พิธีทอดผ้าป่า ประวัติความเป็นมาของการทำบุญทอดผ้าป่า
พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย สร้างทุกสิ่ง สุดยอดแห่งบุญต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2555
กำหนดการ พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย เพื่อสร้างทุกสิ่ง
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 5  อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 7   อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 13
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 15
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 16
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 18

http://goo.gl/1N5ft


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related