ปรโลกนิวส์ ตอน กุลบุตรสุดจี๊ด

บุพกรรมที่ทำให้ต้องมาป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบก็เป็นเพราะวิบากกรรมปาณาติบาต ในภพชาติก่อนๆที่ได้เคยทำร้ายคู่อริจนพิการ http://dmc.tv/a13719

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > ปรโลกนิวส์
[ 24 พ.ค. 2555 ] - [ ผู้อ่าน : 13464 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ปรโลกนิวส์ ตอน กุลบุตรสุดจี๊ด
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ   
 

       คุณพ่อเป็นคนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี รักครอบครัว ทำบุญตามประเพณี แต่ก็ยังดื่มสุรา (วัดก็เข้าเหล้าก็กิน) เคยบวชสามเณร 1 พรรษา ต่อมาเมื่อท่านมีอายุ 45 ปี ท่านเริ่มป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ ส่งผลให้ท่านเป็นอัมพฤกษ์  ร่างกายใช้ไม่ได้ครึ่งซีก  แต่ยังสามารถทำกิจวัตรส่วนตัวได้ ต่อมาภายหลังเมื่อท่านมีอายุ 69 ปี ท่านมีอาการตัวแข็ง แพทย์สันนิษฐานว่าลิ่มเลือดกระจายอุดตันในเส้นเลือดทั่วสมอง และมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตหากทำการผ่าตัด  แพทย์ให้ญาติเลือกว่าจะใช้เครื่องช่วยหายใจต่อไปหรือไม่  ทางครอบครัวลงความเห็นว่านำกลับบ้าน

       ระหว่างทางกลับบ้านลูกจึงรีบไปสร้างองค์พระประจำตัว เปิดบทสวดมนต์ และพูดให้ท่านนึกถึงบุญ  นึกถึงพระต่อมาประมาณ 3 วัน ท่านก็เสียชีวิต

         คุณพ่อละโลกแล้วเป็นอย่างไร ท่านอยู่ ณ ที่ใดในปรโลก ด้วยบุพกรรมใดจึงทำให้ท่านต้องมาป่วยด้วยโรคอัมพฤกษ์เป็นระยะเวลานาน แล้วในที่สุด ท่านก็เสียชีวิตตอนอายุ 69 ปีคะ
 
คืนที่เสียชีวิตท่านได้ฟังเสียงสวดมนต์ที่เปิดให้ฟังส่งผลให้ใจเป็นกุศลและมีความผ่องใส 
 
คืนที่เสียชีวิตท่านได้ฟังเสียงสวดมนต์ที่เปิดให้ฟัส่งผลให้ใจเป็นกุศลและมีความผ่องใส
 
        ในคืนที่คุณพ่อของลูกจะเสียชีวิตด้วยความที่ตัวท่านได้ฟังเสียงสวดมนต์ที่ตัวลูกได้เปิดให้ท่านฟัง อีกทั้ง ตัวท่านยังมีโอกาสได้นึกทบทวนบุญต่างๆ ที่ตัวลูกได้บอกให้ท่านได้นึกถึง ด้วยเหตุดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้เอง จึงส่งผลทำให้ใจของคุณพ่อของลูกเป็นกุศลและมีความผ่องใสในช่วงศึกชิงภพปิดงบดุลชีวิต

       และด้วยความที่คุณพ่อของลูกมีจิตที่เป็นกุศลและผ่องใสก่อนที่ตัวท่านจะเสียชีวิต เมื่อมารวมกับกำลังบุญที่ตัวท่านได้เคยสั่งสมเอาไว้ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ไม่ว่าจะเป็น บุญที่ตัวท่านได้เคยบวชเป็นสามเณร 1 พรรษา และบุญต่างๆ ที่ตัวท่านได้เคยทำบุญตามประเพณีตามที่ตัวท่านเข้าใจ รวมไปถึงบุญที่ตัวลูกได้อุทิศตนเข้ามารับบุญเป็นอุบาสิกาอยู่เขตในกับหมู่คณะและบุญสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวที่ตัวลูกได้ทำให้กับท่าน เป็นต้น   
 
ทันทีที่ละจากโลกนี้ไปจึงมีความรู้สึกเหมือนกับหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานไม้
 
ทันทีที่ละจากโลกนี้ไปจึงมีความรู้สึกเหมือนกับหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานไม้

       ด้วยเหตุดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้เอง จึงส่งผลทำให้ทันทีที่คุณพ่อของลูกละจากโลกนี้ไปแล้ว ตัวท่านจึงมีความรู้สึกเหมือนกับหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานไม้หลังใหญ่ ที่มีลักษณะคล้ายๆ กับคฤหาสน์ในเมืองมนุษย์ พร้อมกับแปรเปลี่ยนเป็น “เทพบุตรภุมมะเทวาระดับสูง” ในทันที

พระธรรมกายได้เมตตาไปโปรดแล้วก็สอน<a href=http://www.dmc.tv/pages/meditation/meditation01.html target=_blank title='สมาธิ'>สมาธิ</a>(<a href=http://meditation.dmc.tv title='How to meditate' target=_blank>Meditation</a>)ให้กับท่านเทพบุตรภุมมะเทวา ที่วิมานไม้

พระธรรมกายได้เมตตาไปโปรดแล้วก็สอนสมาธิให้กับท่านเทพบุตรภุมมะเทวา ที่วิมานไม้
 
        ในเวลาต่อมาด้วยผลแห่งบุญที่ตัวลูกได้ตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังแบบไม่มีข้อแม้ข้ออ้างและเงื่อนไข โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันอยู่เขตใน จึงเป็นผลทำให้พระธรรมกายได้เมตตาไปโปรดแล้วก็สอนสมาธิให้กับท่านเทพบุตรภุมมะเทวา ที่วิมานไม้หลังใหญ่ของท่าน
 
พระธรรมกายสอนให้ท่านเทพบุตรอย่าได้ประมาท 
 
พระธรรมกายสอนให้ท่านเทพบุตรอย่าได้ประมาท

        นอกจากพระธรรมกายจะสอนให้ท่านเทพบุตรภุมมะเทวา นั่งสมาธิแล้ว พระธรรมกายยังสอนให้ท่านเทพบุตรอย่าได้ประมาท เพราะที่ท่านเทพบุตรได้มาบังเกิดเป็นภุมมะเทวาระดับสูงนี้ได้  ทั้งนี้ก็เป็นเพราะตัวท่านได้ลูกสาวดี ที่มาช่วยทำให้ตัวท่านสามารถนึกถึงบุญทุกๆ บุญในช่วงศึกชิงภพได้ ซึ่งก็เป็นผลทำให้ใจของท่านมีความผ่องใสก่อนที่ตัวท่านจะเสียชีวิตนั่นเองซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ถ้าหากบุญไม่ได้ช่องชิงช่วงส่งผลก่อน บาปอกุศลกรรมที่ตัวท่านได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้    เช่น บาปอันเกิดจากการที่ตัวท่านได้เคยดื่มน้ำเมาในสมัยที่ตัวท่านยังมีชีวิตอยู่  เป็นต้น   ก็จะส่งผลทำให้ตัวท่านต้องไปรับกรรมอยู่ในอบายภูมิ

ท่านเทพบุตรจะต้องหมั่นนั่งสมาธิและนึกถึงบุญทุกๆ บุญอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ

ท่านเทพบุตรจะต้องหมั่นนั่งสมาธิและนึกถึงบุญทุกๆ บุญอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ
        เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านเทพบุตรภุมมะเทวาจะประมาทไม่ได้ ท่านเทพบุตรจะต้องหมั่นนั่งสมาธิและนึกถึงบุญทุกๆ บุญอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ อีกทั้งท่านเทพบุตรจะต้องอนุโมทนาบุญในบุญทุกๆ บุญที่ลูกสาวของท่านในเมืองมนุษย์และทุกคนในครอบครัวได้ทำแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งมาให้กับท่านอีกด้วย
 
ท่านเทพบุตรภุมมะเทวาได้รับปากกับพระธรรมกายว่าจะตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนที่พระธรรมกายได้เมตตาสอนไว้ทุกประการ 
 
ท่านเทพบุตรภุมมะเทวาได้รับปากกับพระธรรมกายว่าจะตั้งใจปฏิบัติตามคำสอน
ที่พระธรรมกายได้เมตตาสอนไว้ทุกประการ

      ซึ่งท่านเทพบุตรภุมมะเทวาก็ได้รับปากกับพระธรรมกายว่าตัวท่านจะตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนที่พระธรรมกายได้เมตตาสอนไว้ทุกประการ แล้วท่านเทพบุตรภุมมะเทวา ก็ได้ฝากสารแห่งความรักและความคิดถึงมาถึงตัวลูกและทุกๆ คนในครอบครัวในทำนองที่ว่า “  ท่านรู้สึกดีใจมากๆ ที่พระธรรมกายได้เมตตามาโปรดตัวท่าน พระธรรมกายที่มาหาท่านช่างงดงามจริงๆ แม้ว่าตัวท่านจะไม่เคยเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จริงมาก่อนเลยก็ตาม แต่การที่ท่านได้เห็นพระธรรมกาย ก็ทำให้ตัวท่านรู้สึกเหมือนกับได้อยู่ต่อหน้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆ ซึ่งก็ทำให้ตัวท่านรู้สึกเชื่อมั่นในอานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และอานุภาพของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ซึ่งตัวท่านก็อยากที่จะให้ทุกๆ คนได้มาเห็น เหมือนอย่างที่ท่านได้เห็น
 
ถ้าหากไม่ได้ตัวลูกที่ทำบุญให้กับท่าท่านเองก็ไม่รู้ว่าตัวท่านจะได้มาอยู่ตรงนี้หรือไม่    
 
ถ้าหากไม่ได้ตัวลูกที่ทำบุญให้กับท่าท่านเองก็ไม่รู้ว่าตัวท่านจะได้มาอยู่ตรงนี้หรือไม่   
 
      ในตอนนี้ตัวท่านมีความสุขสบายมากๆ ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะตัวท่านไม่ต้องลำบากและไม่ต้องให้ใครมาดูแลตัวท่านเหมือนอย่างในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่อีกแล้ว ท่านขอขอบคุณทุกคนที่ได้มาคอยดูแลท่าน ในสมัยที่ท่านป่วยเป็นอัมพฤกษ์ ซึ่งถ้าตัวท่านไม่ป่วยแบบนี้ทุกคนก็คงไม่ต้องลำบากและเป็นภาระเช่นนี้
ท่านรู้สึกปลื้มใจในตัวลูกสาวของท่านที่ได้มาช่วยงานวัด เพราะด้วยบุญลูกสาวของท่านนี้เองจึงทำให้พระธรรมกายได้เมตตามาโปรดตัวท่านที่วิมานไม้แห่งนี้ และถ้าหากไม่ได้ตัวลูกที่ทำบุญให้กับท่าน แล้วก็มาช่วยทำให้ตัวท่านมีใจที่เป็นบุญเป็นกุศลในช่วงก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต ท่านเองก็ไม่รู้ว่าตัวท่านจะได้มาอยู่ตรงนี้หรือไม่  
 
ตัวท่านอยากให้ทุกๆ คนในครอบครัวเชื่อมั่นในเรื่องบุญให้มากๆ แล้วก็ให้ตั้งใจสั่งสมบุญบ่อยๆ  เพื่ออนาคต
 
ตัวท่านอยากให้ทุกๆ คนในครอบครัวเชื่อมั่นในเรื่องบุญให้มากๆ
แล้วก็ให้ตั้งใจสั่งสมบุญบ่อยๆ  เพื่ออนาคต

      อยากให้ตัวลูกได้ช่วยดูแลคุณแม่และทุกคนในครอบครัวด้วย ส่วนตัวท่านเองก็จะตั้งใจนั่งสมาธิอย่างที่พระธรรมกายได้เมตตามาโปรดสอนตัวท่าน ในตอนนี้ตัวท่านรู้แล้วว่า ชีวิตหลังความตายต้องเป็นอยู่ได้ด้วยบุญเท่านั้น เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในวิมานไม้แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นทิพยสมบัติและความเป็นอยู่ที่ดีของท่าน   ล้วนเกิดขึ้นด้วยอานุภาพแห่งบุญทั้งสิ้น  ดังนั้นตัวท่านจึงอยากให้ทุกๆ คนในครอบครัวเชื่อมั่นในเรื่องบุญให้มากๆ แล้วก็ให้ตั้งใจสั่งสมบุญบ่อยๆ  เพื่ออนาคตในวันที่ทุกคนจะต้องลาลับจากโลกนี้ไป  ทุกคนจะได้มีความสุขในปรโลก  และเมื่อทุกๆ คนได้ทำบุญทุกๆ บุญแล้ว ก็ขอให้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งมาให้กับท่านอีกบ่อยๆ” 
 
บุพกรรมที่ทำให้ต้องมาป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบเป็นเพราะวิบากกรรมปาณาติบาตใน<a href=http://www.dmc.tv/search/ภพชาติ title='ภพชาติ' target=_blank><font color=#333333>ภพชาติ</font></a>ก่อนๆที่ได้เคยทำร้ายคู่อริจนพิกา
 
บุพกรรมที่ทำให้ต้องมาป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบก็เป็นเพราะวิบากกรรมปาณาติบาต
ในภพชาติก่อนๆที่ได้เคยทำร้ายคู่อริจนพิกา

        ส่วนบุพกรรมที่ทำให้คุณพ่อของลูกต้องมาป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ และเป็นอัมพฤกษ์ร่างกายใช้การไม่ได้ไปครึ่งซีกจนกระทั่งเสียชีวิตนั้น ทั้งนี้ก็เป็นเพราะวิบากกรรมปาณาติบาตในภพชาติก่อนๆ ที่ตัวท่านได้เคยทำร้ายคู่อริจนพิการได้ช่องตามมาส่งผลร่วมกับเศษกรรมปาณาติบาตจากการฆ่าสัตว์ทำอาหารที่ตัวท่านได้เคยกระทำเอาไว้ในหลายๆ ภพ หลายๆ ชาติที่ผ่านมา

คุณพ่อได้เกิดเป็นกุลบุตรสุดจี๊ดชอบลงมือลงไม้และใช้ความรุนแรงเสมอๆ

คุณพ่อได้เกิดเป็นกุลบุตรสุดจี๊ดชอบลงมือลงไม้และใช้ความรุนแรงเสมอๆ
 
        เรื่องก็มีอยู่ว่าในภพชาติดังกล่าว  คุณพ่อของลูกได้เกิดเป็น “กุลบุตรสุดจี๊ด” ที่คบเพื่อนไม่ดีซึ่งเป็นคนพาล และด้วยความที่ตัวท่านคบเพื่อนที่เป็นคนพาลนี้เอง จึงส่งผลทำให้ตัวท่านกลายเป็นนักเลงอันธพาลที่ชอบหาเรื่องทะเลาะวิวาทและระรานคนอื่นไปทั่ว ซึ่งในทุกๆ ครั้งที่คุณพ่อของลูก มีเรื่องมีราวกับคนอื่น ตัวท่านกับเพื่อนๆ ที่เป็นคนพาลก็จะชอบลงมือลงไม้และใช้ความรุนแรงเสมอๆ จนทำให้คู่อริเหล่านั้นบาดเจ็บกระดูกหักและพิการอยู่บ่อยครั้ง
   
วิบากกรรมที่ชอบทะเลาะวิวาทและทำร้ายคู่อริจนบาดเจ็บกระดูกหักและพิการจึงกลายเป็นวิบากกรรมที่ติดตามตัวท่านนับตั้งแต่ภพชาตินั้นเรื่อยมา
 
วิบากกรรมที่ชอบทะเลาะวิวาทและทำร้ายคู่อริจนบาดเจ็บกระดูกหักและพิการ
จึงกลายเป็นวิบากกรรมที่ติดตามตัวท่านนับตั้งแต่ภพชาตินั้นเรื่อยมา

       ด้วยวิบากกรรมที่ตัวท่านได้ชอบทะเลาะวิวาทและทำร้ายคู่อริจนบาดเจ็บกระดูกหักและพิการอยู่เสมอๆ ในภพชาติดังกล่าวนี้เอง จึงกลายเป็นวิบากกรรมที่ติดตามตัวท่านนับตั้งแต่ภพชาตินั้นเรื่อยมา จนกระทั่งถึงมาถึงในภพชาติปัจจุบันนี้ แม้ในภพชาติปัจจุบันนี้ วิบากกรรมดังกล่าวจะเจือจางเบาบางลงไปมากแล้วก็ตาม   แต่มันก็ยังคงคอยหาช่องตามมาส่งผลอยู่ตลอดเวลา

    ดังนั้น เมื่อวิบากกรรมปาณาติบาตที่ตัวท่านได้เคยทำร้ายคู่อริจนพิการในภพชาติดังกล่าว ได้ช่องตามมาส่งผลร่วมกับเศษกรรมปาณาติบาตจากการฆ่าสัตว์ทำอาหารที่ตัวท่านได้เคยกระทำเอาไว้ในหลายๆ ภพ หลายๆ ชาติที่ผ่านมา จึงส่งผลทำให้ในภพชาติปัจจุบันตัวท่านจึงต้องมาป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ   และเป็นอัมพฤกษ์ร่างกายใช้การไม่ได้ไปครึ่งซีกจนกระทั่งเสียชีวิตอย่างที่เป็นอยู่นี้นั่นเอง
 
      ส่วนว่าเรื่องราวของคำถามข้อต่อไปจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้น เราก็คงจะต้องมาติดตามกันในตอนต่อไป
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

     บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

     "วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)

http://goo.gl/LBPBa


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝัน



บทความอื่นๆ ในหมวด

      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน จุดจบที่เหลือเชื่อของการเป็นเนื้องอกในสมอง
      รายงานข่าวสว่าง ตอน เจ้าของบุญอัศจรรย์ งานตักบาตรแสนสำเร็จ
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แม้คุณยายฯละสังขารแล้วก็ช่วยได้