อุบาสกอุบาสิกาแก้วอินเดีย ความภาคภูมิแห่งแดนพุทธภูมิ

อุบาสกอุบาสิกาแก้วอินเดีย ความภาคภูมิแห่งแดนพุทธภูมิ โครงการอบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว ณ ประเทศอินเดีย 3 ครั้งที่ผ่านมา รวม 6 เมือง คือ มุมไบ, กัลยัน, นาค ปูร, มุนิจาเปอร์, บาลากัต และอามันนากะ ซึ่งอยู่ใน 2 รัฐ คือ รัฐมหาราษฏระและมัธยะประเทศ นับเป็นต้นบุญต้นแบบของการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ในแดนพุทธภูมิอย่างเต็มรูปแบบ https://dmc.tv/a13741

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก > Change the World 208 ประเทศ
[ 29 พ.ค. 2555 ] - [ ผู้อ่าน : 16152 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2555
Change The World 208 ประเทศ
 
 
Change The World  In อินเดีย
ตอน อุบาสกอุบาสิกาแก้วอินเดีย ความภาคภูมิแห่งแดนพุทธภูมิ
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา    

       โครงการอบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว ณ ประเทศอินเดีย 3 ครั้งที่ผ่านมา รวม 6 เมือง คือ มุมไบ, กัลยัน, นาค ปูร, มุนิจาเปอร์, บาลากัต และอามันนากะ ซึ่งอยู่ใน 2 รัฐ คือ รัฐมหาราษฏระและมัธยะประเทศ นับเป็นต้นบุญต้นแบบของการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ในแดนพุทธภูมิอย่างเต็มรูปแบบ จนทำให้เกิดศาสนทายาท และอุบาสก-อุบาสิกาเป็นเสาหลัก สนับสนุนพระพุทธศาสนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยเริ่มต้น จากการที่อุบาสก-อุบาสิกาแก้วได้เข้าร่วมอบรมวัฒนธรรมชาวพุทธ, ปฏิบัติธรรม และเรียนรู้ความเป็นชาวพุทธแท้ ไม่ได้เป็นเพียงชาวพุทธแต่ในนาม  โดยมีทีมงานลูกพระธัมฯ แสดงให้ดูเป็นต้นแบบ 
 
(อดีต)พระมหินทรา เคมเบิ้ล เรียนรู้การเป็นพระแท้ เพื่อนำไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในบ้านเกิด 
 
(อดีต)พระมหินทรา  เคมเบิ้ล  เรียนรู้การเป็นพระแท้
เพื่อนำไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในบ้านเกิด
 
มหินทรา เคมเบิ้ล กับภารกิจสร้างเครือข่าย บ้าน วัด และโรงเรียน 
 
มหินทรา  เคมเบิ้ล  กับภารกิจสร้างเครือข่าย บ้าน วัด และโรงเรียน
 
มหินทรา เคมเบิ้ล กับภารกิจสร้างเครือข่าย บ้าน วัด และโรงเรียน
 
       ในขณะเดียวกันอุบาสก-อุบาสิกาอินเดีย ก็เข้ามาศึกษาเรียนรู้ระบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่วัดพระธรรมกาย แล้วนำไปใช้ในบ้านเกิดของตนเองได้สำเร็จ ในที่นี้จะยกตัวอย่างของผู้นำ ที่เป็นต้นแบบในการระดมหาที่ ทีม ทุน ในท้องที่ของตนเอง มาจัดโครงการอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว ครั้งที่ 4 นี้ คือ มหินทรา เคมเบิ้ล เริ่มต้นจากการเข้าอบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว แล้วเกิดศรัทธา มีแรงบันดาลใจ ที่จะนำแบบแผนการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ของวัดพระธรรมกายมาใช้ในประเทศอินเดีย จึงเริ่มปวารณาตนเองเป็นพี่เลี้ยง ช่วยงานในทุกโครงการ หลังจากนั้นก็ยกฐานะตนเอง ด้วยการเข้ามาบวชเป็นพระแท้ ในโครงการ IDOP พอจบโครงการแล้ว จึงกลับไปเป็นผู้นำชุมชนชาวพุทธ แล้วสอนวัฒนธรรมชาวพุทธและสมาธิ(Meditation) แก่คนในชุมชนทุกอาทิตย์ โดยใช้วัดและโรงเรียนในแต่ละชุมชน เป็นศูนย์รวมในการปฏิบัติธรรม และบ่มเพาะความเป็นพุทธแท้ เป็นเวลา 1 ปี  ทำให้มีสมาชิก 1,000 คน จนเกิดกระแสให้มีการจัดอบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว และมีการจุดประทีปโคมลอยเป็นพุทธบูชา ระหว่างวันที่ 16 - 18 มี.ค. พ.ศ. 2555 มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 1,000 คน 
 
พระอาจารย์ฉันทรกิตติ แห่งวัดตถาคต พุทธวิหาร มีแผนจะจัดโครงการอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว 10,000 คน และโรงเรียนดีศรีอินเดีย 
 
พระอาจารย์ฉันทรกิตติ แห่งวัดตถาคต พุทธวิหาร
มีแผนจะจัดโครงการอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว 10,000 คน และโรงเรียนดีศรีอินเดีย
 
 
         โดยมีพระอาจารย์ฉันทรกิตติ แห่งวัดตถาคต พุทธวิหารเป็นหัวเรือใหญ่ฝ่ายสงฆ์ ร่วมกับผู้นำอุบาสกและอุบาสิกา ในการระดมทุน หาทีม และสถานที่จัดงาน จนในที่สุด ก็หาเจ้าภาพในท้องที่ได้ในทุกทุกงานบุญ ซึ่งถึงแม้เจ้าภาพแต่ละท่าน จะไม่ใช่เศรษฐี แต่ก็มีหัวใจเศรษฐี ระดมเงินทุกรูปี-ทุกไปซ่า ที่หามาด้วยความยากลำบาก มาจัดโครงการจนสำเร็จเสร็จเป็นอัศจรรย์ ทั้งนี้เกิดจากการเพาะบ่มวัฒนธรรมชาวพุทธ และหล่อหลอม จนเกิดความสามัคคีในชุมชนชาวพุทธ จนเกิดเป็นพลังจากแรงศรัทธาสาธุชน

อุบาสก-อุบาสิกาแก้ว นาคปูร์นับ 1,000 คน รวมใจฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ฉลองพุทธชยันตี(1)

อุบาสก-อุบาสิกาแก้ว นาคปูร์นับ 1,000 คน
รวมใจฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ฉลองพุทธชยันตี(1)


อุบาสก-อุบาสิกาแก้ว นาคปูร์นับ 1,000 คน รวมใจฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ฉลองพุทธชยันตี(1)

         สูตรสำเร็จในการหาที่ ทีม ทุน ด้วยตนเองจึงเป็นต้นแบบสำหรับโครงการอื่นไปโดยปริยาย เช่น โครงการอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว และพิธีจุดประทีปโคมลอยเป็นพุทธบูชาที่เมืองบาลากัต รัฐมัธยะประเทศ ระหว่างวันที่ 20-26 มี.ค. พ.ศ. 2555 มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 400 ท่าน และร่วมจุดประทีปโคมลอยประมาณ 1,500 คน โดยมี ปรียาน่า บอคค่า MMC รุ่น 2 ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มอบหมายงานฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ผ่านทางช่อง DMC ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นลูกพระธัมฯ แดนพุทธภูมิ ลงมือหาเจ้าภาพในแต่ละงานบุญ มาสนับสนุนโครงการให้สำเร็จอย่างงดงามโดยฉพาะอย่างยิ่ง อุบาสิกาแก้ว โชติ ดิเนช เมชราม ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักของงานนี้ ได้เข้าถึงความสุขภายใน เห็นดวงแก้วและองค์พระ ขนาดหลังจบการอบรมแล้วก็ยังลืมตาเห็น

อุบาสก-อุบาสิกาแก้ว นาคปูร์นับ 1,000 คน รวมใจฟื้นฟูพระพุทธศาสนาฉลองพุทธชยันตี(2)

อุบาสก-อุบาสิกาแก้ว นาคปูร์นับ 1,000 คน
รวมใจฟื้นฟูพระพุทธศาสนาฉลองพุทธชยันตี(2)


อุบาสก-อุบาสิกาแก้ว นาคปูร์นับ 1,000 คน รวมใจฟื้นฟูพระพุทธศาสนาฉลองพุทธชยันตี(2)

        โดยสรุปแล้ว สูตรสำเร็จที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ได้วางเอาไว้ ได้ผลในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะเมื่อมีผู้นำไปประยุกต์ใช้ในบ้านเกิดตนเอง ทำให้เกิดรูปแบบการขยายระบบ จากเมืองสู่เมือง จากรัฐสู่รัฐ จนในที่สุดเป็นเครือข่ายการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาขยายไปทั่วทั้งประเทศ จากผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพียงไม่กี่คน ซึ่งขณะนี้มีอุบาสก-อุบาสิกาแก้วรุ่นน้อง เห็นต้นแบบความสำเร็จจากรุ่นพี่ ที่นำเอาระบบการเผยแผ่วิชชาธรรมกาย มาขยายในบ้านเกิด เพื่อสอนชาวพุทธ ให้เป็นพุทธแท้ ด้วยความภาคภูมิ จึงเกิดปรากฏการณ์อุบาสก-อุบาสิกาแก้วอินเดีย ทยอยกันเข้ามาเรียนรู้ ที่จะเป็นผู้นำการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอย่างไม่ขาดสาย เช่น พระจีวร จากโครงการ IDOP ในขณะนี้ได้กลับอินเดีย มาเป็นต้นแบบพระแท้ ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ในรัฐกุจรัช ส่วนพระอนันท์ และพระดาเนช กำลังฝึกฝนอบรมเป็นพระแท้อยู่ที่วัดพระธรรมกาย และ ปราเนช เพิ่งเสร็จจากการอบรม MMC ผู้นำเหล่านี้ พร้อมแล้วที่จะออกไปเปลี่ยนโลก และโลกก็กำลังจะเปลี่ยนแปลง มาสู่ยุคที่พระพุทธศาสนารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่ง

ปรียาน่า บอคค่า MMC รุ่น 2  ลูกพระธัมฯ...หัวใจพุทธภูมิ

ปรียาน่า บอคค่า MMC รุ่น 2
ลูกพระธัมฯ...หัวใจพุทธภูมิ


การเพาะบ่มวัฒนธรรมชาวพุทธและหล่อหลอม จนเกิดความสามัคคี

การเพาะบ่มวัฒนธรรมชาวพุทธและหล่อหลอม จนเกิดความสามัคคี
 
การเพาะบ่มวัฒนธรรมชาวพุทธและหล่อหลอม จนเกิดความสามัคคี

แสงแห่งการตรัสรู้ธรรมส่องสว่างกลางดินแดนพุทธภูมิ(1)

แสงแห่งการตรัสรู้ธรรมส่องสว่างกลางดินแดนพุทธภูมิ(1)

แสงแห่งการตรัสรู้ธรรมส่องสว่างกลางดินแดนพุทธภูมิ(1)

แสงแห่งการตรัสรู้ธรรมส่องสว่างกลางดินแดนพุทธภูมิ(2)

แสงแห่งการตรัสรู้ธรรมส่องสว่างกลางดินแดนพุทธภูมิ(2)

อุบาสิกาแก้ว โชติ ดิเนช เมชราม เห็นดวงแก้วและองค์พระ...แม้กระทั่งหลังจบการอบรมแล้ว...ก็ยังลืมตาเห็น

อุบาสิกาแก้ว โชติ ดิเนช เมชราม
เห็นดวงแก้วและองค์พระ...แม้กระทั่งหลังจบการอบรมแล้ว...ก็ยังลืมตาเห็น


คณะพระแท้...แสงสว่างแห่งแดนพุทธภูมิ (จากซ้ายไปขวา)พระจีวร, พระอนันท์, และพระดาเนช

คณะพระแท้...แสงสว่างแห่งแดนพุทธภูมิ
(จากซ้ายไปขวา)พระจีวร,  พระอนันท์,  และพระดาเนช


เดี๋ยวเราไปติดตามชมสกู๊ปกันเลย
 

รับชมคลิปวิดีโออุบาสก อุบาสิกาแก้วประเทศอินเดีย
ชมวิดีโออุบาสก อุบาสิกาแก้วประเทศอินเดีย   MP3 ธรรมะอุบาสก อุบาสิกาแก้วประเทศอินเดีย    Download ธรรมะอุบาสก อุบาสิกาแก้วประเทศอินเดีย
 

รายการวิดีโอที่เกี่ยวข้อง

สกู๊ปอัพเดท


http://goo.gl/7p11Z


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร