ปรโลกนิวส์ ของทีมชนะสกุลนิยม ตอนที่ 4

ในช่วงแรกๆ กุลบุตรสุดหล่อผู้รักการทำงาน ได้ใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกับหญิงสาวชาวบ้านคนนั้น ทุกๆ อย่างในชีวิตของตัวท่านและตัวเธอก็แลดูจะลงตัวไปหมดซะทุกอย่าง https://dmc.tv/a14494

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > ปรโลกนิวส์
[ 22 ต.ค. 2555 ] - [ ผู้อ่าน : 15718 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2555
ปรโลกนิวส์ ของ ทีมชนะสกุลนิยม
 
 
ปรโลกนิวส์ ตอน โยมแม่ละโลกแล้วไปไหน ตอนที่ 4
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรา
 
 
        ในช่วงแรกๆ ที่ “กุลบุตรสุดหล่อผู้รักการทำงาน” ได้ใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกับหญิงสาวชาวบ้านคนนั้น ทุกๆ อย่างในชีวิตของตัวท่านและตัวเธอก็แลดูจะลงตัวไปหมดซะทุกอย่าง
 
ตัวเธอไม่ได้ช่วยงานอะไรโยมแม่ของลูกในภพชาตินั้นเลย
 
ตัวเธอไม่ได้ช่วยงานอะไรโยมแม่ของลูกในภพชาตินั้นเลย
 
        แต่พอวันเวลาผ่านไป หญิงสาวชาวบ้านคนนั้นก็ค่อยๆ เผยอุปนิสัยที่แท้จริงของเธอออกมาเรื่อยๆ คือ ตัวเธอเริ่มแสดงอาการอิดออดและทอดธุระในทุกๆ เรื่อง แล้วในที่สุดตัวเธอก็ไม่ได้ช่วยงานอะไรโยมแม่ของลูกในภพชาตินั้นเลย
 
        เมื่อกุลบุตรสุดหล่อผู้รักการทำงาน ได้เห็นพฤติกรรมของตัวเธออย่างนี้แบบนี้มากเข้า มากเข้า ตัวท่านก็เกิดความรู้สึกเอือมระอา และเบื่อหน่ายในตัวหญิงสาวชาวบ้านคนนั้นอย่างสุดๆ
 
ตัวท่านเกิดความรู้สึกเอือมระอา และเบื่อหน่ายในตัวหญิงสาวชาวบ้านคนนั้นมาก
 
       ตัวท่านเกิดความรู้สึกเอือมระอา และเบื่อหน่ายในตัวหญิงสาวชาวบ้านคนนั้นมาก
 
        นอกจากโยมแม่ของลูก จะรู้สึกเอือมระอาและเบื่อหญิงสาวชาวบ้านคนนั้นอย่างสุดๆ แล้ว ในทุกๆ ครั้งที่ตัวท่านเห็นหน้าของหญิงสาวชาวบ้านคนนั้น ตัวท่านก็จะรู้สึกแปล๊บเข้าไปในใจทุกที ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะ ตัวท่านรู้สึกผิดบาปเป็นอย่างมากที่ไปแย่งภรรยาของคนอื่นเขามาเป็นของตัวเอง
       
        ในเวลาต่อมาไม่นาน พระราชาผู้ปกครองแคว้นในยุคนั้น ก็ได้เสด็จออกผนวช แล้วพระองค์ก็ได้ทรงสร้างวัดใหม่ที่มีขนาดใหญ่ อยู่ภายในเมืองหลวงของแคว้น
 
ตัวท่านอยากเดินทางไปทำบุญและฟังธรรมที่วัดใหม่ของพระเถระมาก
 
   ตัวท่านอยากเดินทางไปทำบุญและฟังธรรมที่วัดใหม่ของพระเถระมาก
 
        เมื่อกุลบุตรสุดหล่อผู้รักการทำงาน ได้ทราบข่าวการเสด็จออกผนวชและการสร้างวัดใหม่ของพระเถระแล้ว ตัวท่านก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสและก็อยากที่จะเดินทางไปทำบุญและฟังธรรมที่วัดใหม่ของพระเถระ เป็นอย่างมาก
 
        หลังจากที่กุลบุตรสุดหล่อผู้รักการทำงาน ได้เดินทางไปฟังธรรมจากพระเถระแล้ว ตัวท่านก็เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต ทั้งเรื่องบุญ-บาป, เรื่องนรก-สวรรค์ หรือเรื่องกฎแห่งกรรม เป็นต้น และเมื่อตัวท่านมีความรู้ความเข้าใจเช่นนั้นแล้ว ตัวท่านจึงได้หมั่นสั่งสมบุญ และก็เดินทางมาทำบุญที่วัดใหม่แห่งนั้นอยู่เป็นประจำ
 
โยมแม่ของลูกมีโอกาสได้เดินทางไปฟังธรรมจากพระเถระ
 
       โยมแม่ของลูกมีโอกาสได้เดินทางไปฟังธรรมจากพระเถระ
 
        จนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่ง โยมแม่ของลูกก็ได้มีโอกาสพบปะและสนทนาธรรมกับพระภิกษุรูปหนึ่ง ที่ทำหน้าที่อุปัฏฐากดูแลพระเถระผู้เป็นอดีตพระราชาผู้ปกครองแคว้น
        เมื่อกุลบุตรสุดหล่อผู้รักการทำงาน  ได้สนทนาธรรมกับพระภิกษุรูปนั้นแล้ว ตัวท่านก็เกิดความรู้สึกศรัทธาเลื่อมใสในพระภิกษุรูปนั้นเป็นอย่างมาก
 
ตัวท่านจึงเล่าเรื่องราวความทุกข์ที่ฝังแน่นติดอยู่ภายในใจของท่านให้พระภิกษุรูปนั้นฟัง
 
ตัวท่านจึงเล่าเรื่องราวความทุกข์ที่ฝังแน่นติดอยู่ภายในใจของท่านให้พระภิกษุรูปนั้นฟัง
  
        เมื่อเป็นเช่นนี้ ตัวท่านจึงชอบที่จะมาทำบุญอุปัฏฐาก แล้วก็หาโอกาสมาสนทนาธรรมกับพระภิกษุรูปนั้นอยู่เป็นประจำ หลังจากที่ตัวท่านเริ่มสนิทสนมคุ้นเคยกับพระภิกษุรูปนั้นแล้ว ตัวท่านจึงได้ตัดสินใจเล่าเรื่องราวความทุกข์ที่ฝังแน่นติดอยู่ภายในใจของท่านมาโดยตลอด นั่นคือเรื่องที่ตัวท่านไปแย่งภรรยาของคนอื่นมาเป็นของตัวเอง ให้พระภิกษุรูปนั้นได้ฟัง
 
        ภายหลังจากที่พระภิกษุรูปนั้นได้ฟังเรื่องราวความทุกข์ใจ ที่กุลบุตรสุดหล่อผู้รักการทำงาน ได้ไปแย่งภรรยาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองแล้ว ท่านก็ได้เมตตาให้คำแนะนำที่ดีที่จะช่วยแก้ไขวิบากกรรมกาเมฯ ดังกล่าว และก็ช่วยประคับประคองกุลบุตรสุดหล่อผู้รักการทำงาน ให้อยู่ในเส้นทางการสร้างบารมีมาโดยตลอด
 
พระภิกษุรูปนั้นท่านได้เมตตาให้คำแนะนำที่ดีแก่กุลบุตรสุดหล่อผู้รักการทำงาน
 
พระภิกษุรูปนั้นท่านได้เมตตาให้คำแนะนำที่ดีแก่กุลบุตรสุดหล่อผู้รักการทำงาน
 
        เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงทำให้โยมแม่ของลูกในภพชาตินั้น ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตแล้วก็ได้ตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมีเรื่อยมา
 
        จนกระทั่ง เมื่อกุลบุตรสุดหล่อผู้รักการทำงาน มีโอกาสที่เหมาะสม ตัวท่านก็ได้ตัดสินใจออกบวชระยะสั้นในทันที ซึ่งในระหว่างที่ตัวท่านบวชอยู่นั้น ตัวท่านก็ได้ตั้งใจฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะ เป็นพระแท้ ควบคู่ไปกับการบำเพ็ญสมณะธรรมอย่างเต็มที่เต็มกำลัง
 
เมื่อกุลบุตรสุดหล่อผู้รักการทำงาน มีโอกาสที่เหมาะสม ตัวท่านก็ได้ตัดสินใจออกบวชระยะสั้นในทันที
 
เมื่อกุลบุตรสุดหล่อผู้รักการทำงาน มีโอกาสที่เหมาะสม ตัวท่านก็ได้ตัดสินใจออกบวชระยะสั้นในทันที
 
        หลังจากที่กุลบุตรสุดหล่อผู้รักการทำงาน ลาสิกขาออกมาแล้ว ตัวท่านก็ได้ตั้งใจทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิ(Meditation)ภาวนาเรื่อยมาจนกระทั่งตัวท่านหมดอายุขัย ด้วยผลแห่งบุญที่โยมแม่ของลูกได้ตั้งใจสั่งสมเอาไว้ในภพชาติดังกล่าวนี้เอง จึงทำให้ภายหลังจากที่ตัวท่านละจากโลกนี้ไปแล้ว ตัวท่านก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรสุดหล่ออยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้ในที่สุด
 
       เมื่อท่านลาสิกขาออกมาแล้ว ก็ตั้งใจทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนาจนหมดอายุขัย แล้วท่านก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรสุดหล่ออยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
 
เมื่อท่านลาสิกขาออกมาแล้ว ก็ตั้งใจทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนาจนหมดอายุขัย แล้วท่านก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรสุดหล่ออยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
 
        นอกจากผลแห่งบุญที่โยมแม่ของลูก ได้ตั้งใจสั่งสมเอาไว้ในภพชาติดังกล่าว จะส่งผลทำให้โยมแม่ของลูก ได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรสุดหล่ออยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้ว ด้วยผลแห่งบุญนี้ ยังได้ไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมกาเมฯ ที่ตัวท่านได้เคยไปแย่งภรรยาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองในภพชาติดังกล่าวให้เจือจางเบาบางลงไปอีกด้วย
 
ด้วยผลแห่งบุญที่ตัวท่านได้ตั้งใจสั่งสมเอาไว้ในภพชาติดังกล่าวนั้น ก็ได้ไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมกาเมฯ ของท่านให้เบาบางเจือจางลงไปได้มาก
 
ด้วยผลแห่งบุญที่ตัวท่านได้ตั้งใจสั่งสมเอาไว้ในภพชาติดังกล่าวนั้น ก็ได้ไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมกาเมฯ ของท่านให้เบาบางเจือจางลงไปได้มาก
 
        คือแม้ว่าในภพชาติต่อๆ มา ตัวท่านจะต้องเกิดเป็นผู้หญิง แล้วยังต้องเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ อันเกิดจากวิบากกรรมกาเมฯ เช่นโรคหัวใจ หรือโรคที่เกี่ยวกับทรวงอก เป็นต้น แต่ด้วยผลแห่งบุญที่ตัวท่านได้ตั้งใจสั่งสมเอาไว้ในภพชาติดังกล่าวนั้น ก็ได้ไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมกาเมฯ ดังกล่าวให้เบาบางเจือจางลงไป จนเป็นผลทำให้ตัวท่านไม่ต้องเจ็บปวดทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เหมือนอย่างที่ควรจะเป็นนั่นเอง

        อย่างเช่นในภพชาติปัจจุบันนี้ เมื่อผลแห่งบุญที่ตัวท่านได้ตั้งใจสั่งสมเอาไว้ในภพชาติดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นบุญที่ตัวท่านได้บวชระยะสั้น หรือบุญที่ตัวท่านได้ทุ่มเทอุปัฏฐากพระอุปัฏฐากวัด เป็นต้น ได้ช่องตามมาส่งผลร่วมกับผลแห่งบุญที่ตัวท่านได้ตั้งใจสั่งสมเอาไว้ในภพชาติปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็นผลแห่งบุญที่ตัวท่านได้ถวายพระลูกชายไว้ในพระพุทธศาสนา หรือผลแห่งบุญที่ตัวท่านได้ตั้งใจสวดมนต์ ไหว้พระ และใส่บาตรอยู่เป็นประจำ รวมทั้งผลแห่งบุญต่างๆ ที่ตัวท่านได้สั่งสมร่วมกับมหาปูชนียาจารย์และหมู่คณะ เช่น บุญหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารด้วยทองคำ หรือบุญสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัว เป็นต้น จึงส่งผลทำให้ตัวท่านไม่ต้องเจ็บปวดทุกข์ทรมานก่อนที่จะเสียชีวิตเหมือนอย่างที่เป็นอยู่นี้นั่นเอง
 
เมื่อผลแห่งบุญที่ตัวท่านได้ตั้งใจสั่งสมเอาไว้ในภพชาติดังกล่าว มาส่งผลร่วมกับผลแห่งบุญในภพชาติปัจจุบัน จึงทำให้ตัวท่านไม่ต้องเจ็บปวดทุกข์ทรมานก่อนเสียชีวิต
 
เมื่อผลแห่งบุญที่ตัวท่านได้ตั้งใจสั่งสมเอาไว้ในภพชาติดังกล่าว มาส่งผลร่วมกับผลแห่งบุญในภพชาติปัจจุบัน จึงทำให้ตัวท่านไม่ต้องเจ็บปวดทุกข์ทรมานก่อนเสียชีวิต
 
        ซึ่งหลังจากภพชาติดังกล่าวนั้น กุลบุตรสุดหล่อผู้รักการทำงาน ก็ได้ท่องเที่ยวเป็นชาวสวรรค์อยู่ในเทวโลกเป็นระยะเวลายาวนาน จนกระทั่งเมื่อหมู่คณะได้ลงมาเกิดสร้างบารมีบนโลกมนุษย์ในภพชาติถัดๆ มาหลังจากภพชาติดังกล่าว โยมแม่ของลูกก็ได้ลงมาเกิดสร้างบารมีกับหมู่คณะด้วยเหมือนกัน แต่ด้วยวิบากกรรมกาเมฯ ที่ตัวท่านได้เคยไปแย่งภรรยาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองในภพชาติดังกล่าว จึงทำให้ตัวท่านต้องมาเกิดเป็นผู้หญิง ที่ประสบกับปัญหาครอบครัวอย่างหนัก คือมีสามีที่เจ้าชู้ แล้วก็มีลูกดื้อ
 
ด้วยวิบากกรรมกาเมฯ ดังกล่าว จึงทำให้ตัวท่านต้องมาเกิดเป็นผู้หญิง ที่ประสบกับปัญหาครอบครัวอย่างหนัก คือมีสามีที่เจ้าชู้ แล้วก็มีลูกดื้อ ท่านจึงหาที่พึ่งทางใจโดยการเข้าวัดฟังธรรม
 
ด้วยวิบากกรรมกาเมฯ ดังกล่าว จึงทำให้ตัวท่านต้องมาเกิดเป็นผู้หญิง ที่ประสบกับปัญหาครอบครัวอย่างหนัก คือมีสามีที่เจ้าชู้ แล้วก็มีลูกดื้อ ท่านจึงหาที่พึ่งทางใจโดยการเข้าวัดฟังธรรม
 
        และเมื่อตัวท่านประสบกับปัญหาครอบครัวอย่างหนักเช่นนั้น ตัวท่านจึงเกิดความทุกข์ระทมใจเป็นอย่างมาก แล้วในที่สุดตัวท่านก็เริ่มหาที่พึ่งทางใจ ด้วยการเข้าวัดฟังธรรม เพื่อหวังว่าธรรมะจะช่วยบรรเทาความทุกข์ในใจของท่านได้ และด้วยผลแห่งบุญที่ตัวท่านได้เคยตั้งใจสั่งสมร่วมกับหมู่คณะและพระภิกษุรูปนั้น ที่ทำหน้าที่อุปัฏฐากดูแลพระเถระอดีตพระราชาผู้ปกครองแคว้น ในภพชาติดังกล่าวนี่เอง จึงทำให้ตัวท่านได้มาเจอกับหมู่คณะและพระภิกษุรูปนั้นในยุคนั้น อีกครั้ง  
 
        เมื่อตัวท่านได้มาเจอกับหมู่คณะและพระภิกษุรูปนั้นแล้ว ตัวท่านก็ได้มีโอกาสฟังธรรมกับพระภิกษุรูปนั้น หลังจากที่ตัวท่านได้ฟังธรรมกับพระภิกษุรูปนั้นแล้ว ตัวท่านก็รู้สึกสบายใจ และเข้าใจในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตได้มากขึ้นไปตามลำดับ คือธรรมะของพระภิกษุรูปนั้น ได้ทำให้ตัวท่านคลายจากความทุกข์ใจลงไปได้เป็นอย่างมาก เหมือนกับยกภูเขาออกจากอกเลยทีเดียว
 
ตัวท่านเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระภิกษุรูปนั้นเป็นอย่างมาก จึงได้มาอุปัฏฐากท่าน และได้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ตัวท่านได้เกิดมาเป็นมารดาของพระภิกษุรูปนั้นในภพชาติต่อๆ ไป
 
ตัวท่านเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระภิกษุรูปนั้นเป็นอย่างมาก จึงได้มาอุปัฏฐากท่าน และได้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ตัวท่านได้เกิดมาเป็นมารดาของพระภิกษุรูปนั้นในภพชาติต่อๆ ไป
 
        เมื่อเป็นเช่นนี้ ตัวท่านจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระภิกษุรูปนั้นเป็นอย่างมาก และด้วยความเลื่อมใสศรัทธานี้เอง จึงทำให้ตัวท่านได้ตั้งใจอุปัฏฐากดูแลพระภิกษุรูปนั้นเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งในทุกๆ ครั้งที่ตัวท่านได้มาอุปัฏฐากพระภิกษุรูปนั้น ตัวท่านก็จะรู้สึกอบอุ่นใจเป็นอย่างมาก และเมื่อตัวท่านรู้สึกเช่นนั้น ตัวท่านจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานอยู่เสมอๆ ว่า “ขอให้ตัวท่านได้เกิดมาเป็นมารดาของพระภิกษุรูปนั้นในภพชาติต่อๆ ไป”
 
        และด้วยอานิสงส์แห่งความเกื้อกูล เมื่อมาส่งผลรวมกับคำอธิษฐานจิตดังกล่าว จึงทำให้คนทั้งสองได้มาเกิดเป็นแม่ลูกกันในภพชาติปัจจุบันนี้ โดยโยมแม่ของลูกก็ได้เป็นคุณแม่ใส้เปี้ย ส่วนพระภิกษุรูปนั้นก็ได้มาเกิดเป็นตัวลูกนั่นเอง
 
        สำหรับเรื่องราวของคำถามข้อต่อไปจะเป็นเช่นไร เราก็คงจะต้องอดใจมารับฟังกันต่อในวันถัดไป
 
รับชมวิดีโอ
 
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

     บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

     "วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)

http://goo.gl/OiuOV


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก