ปรโลกนิวส์ ของทีมชนะสกุลนิยม ตอนที่ 10

https://dmc.tv/a14544

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > ปรโลกนิวส์
[ 29 ต.ค. 2555 ] - [ ผู้อ่าน : 14811 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2555
ปรโลกนิวส์ ของ ทีมชนะสกุลนิยม ตอนที่ 10
 
 
 
ปรโลกนิวส์ ตอน โยมพ่อละโลกแล้วไปไหน ตอนที่ 10
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรา 


 
กิตติศัพท์อันดีงามของนายทหารหนุ่มได้ล่วงรู้ไปถึงหูของนายทหารชั้นผู้ใหญ่
ซึ่งก็คือท่านมหาเสนาบดีผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
 
      ต่อจากตอนที่แล้ว...เมื่อกิตติศัพท์อันดีงามของนายทหารหนุ่มมาดเข้ม หรือตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมา  ได้ล่วงรู้ไปถึงหูของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เป็นบุคคลสำคัญระดับตำนาน ซึ่งก็คือ “ท่านมหาเสนาบดีผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล” แล้ว   ท่านมหาเสนาบดีก็เกิดความรู้สึกประทับใจในอุปนิสัยหลายๆ อย่างของนายทหารหนุ่มมาดเข้มเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นความตรงไปตรงมา   หรือความซื่อสัตย์ต่อพระราชา  เป็นต้น
 
<a href=http://www.dmc.tv/pages/about/page07.html title='ตายแล้วไปไหน' target=_blank><font color=#333333>ตายแล้วไปไหน</font></a> ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร 
 
ท่านมหาเสนาบดีได้เรียกตัวนายทหารหนุ่มมาพูดคุยสนทนา
พร้อมกับให้เป็นมหาดเล็กรับใช้ใกล้ชิดพระราชา
 
      และด้วยความรู้สึกประทับใจนี้เองจึงทำให้ท่านมหาเสนาบดีได้เรียกตัวนายทหารหนุ่มมาดเข้ม มาพูดคุยสนทนา พร้อมกับหมายมั่นปั้นมือว่าจะฝึกตัวลูก ให้เป็นมหาดเล็กรับใช้ใกล้ชิดพระราชา ทางด้านการดูแลสุขภาพให้กับพระองค์ ซึ่งตัวลูกก็รู้สึกตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างมากที่จะได้ทำหน้าที่นี้ และเมื่อมาถึงจุดนี้ คุณครูไม่ใหญ่ก็จะขอขยายความถึงหน่วยทหารที่ได้อยู่รับใช้ใกล้ชิดพระราชา องค์ที่ออกบวช ให้ลูกๆ นักเรียนได้ฟังกัน
 
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร 
 
หน่วยทหารที่ได้อยู่รับใช้ใกล้ชิดพระราชาองค์ที่ออกบวชนั้นแบ่งออกเป็น 2 หน่วย

      สำหรับหน่วยทหารที่ได้อยู่รับใช้ใกล้ชิดพระราชาองค์ที่ออกบวชนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 หน่วยใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ ทหารราชองครักษ์ที่ทำหน้าที่รักษาพระองค์ และมหาดเล็กที่ทำหน้าที่รับใช้พระราชา สำหรับทหารราชองครักษ์ที่ทำหน้าที่รักษาพระองค์นี้ก็จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ทหารราชองครักษ์ฝ่ายนอกเขตพระราชฐานกับทหารราชองครักษ์ฝ่ายในเขตพระราชฐาน โดยเฉพาะทหารราชองครักษ์ฝ่ายในเขตพระราชฐานนี้ จะต้องเป็นทหารยอดฝีมือที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นพิเศษ เพื่อทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับพระราชา
 
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร 
 
มหาดเล็กแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือมหาดเล็กฝ่ายนอกเขตพระราชฐาน
กับมหาดเล็กฝ่ายในเขตพระราชฐาน

      ส่วนทหารอีกหน่วยหนึ่งก็คือมหาดเล็กที่ทำหน้าที่รับใช้พระราชา สำหรับทหารหน่วยนี้ก็จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ เช่นเดียวกัน คือมหาดเล็กฝ่ายนอกเขตพระราชฐาน กับมหาดเล็กฝ่ายในเขตพระราชฐาน สำหรับมหาดเล็กฝ่ายนอกเขตพระราชฐานนั้นจะคอยทำหน้าที่ประสานงานในเรื่องราวต่างๆ ตามรับสั่งของพระราชา ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่พระราชาจะเสด็จไปเยี่ยมประชาชนตามหัวเมืองต่างๆ มหาดเล็กฝ่ายนอกนี้ก็จะคอยประสานงานกับเจ้าเมืองและส่วนงานราชการของเมืองเหล่านั้นให้รู้ข้อมูลล่วงหน้า เพื่อจะได้เตรียมการต้อนรับพระราชาได้อย่างสมพระเกียรติ เป็นต้น
 
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร 
 
มหาดเล็กฝ่ายในเขตพระราชฐาน
จะคอยรับใช้ใกล้ชิดพระราชาในเรื่องส่วนพระองค์

    ส่วนมหาดเล็กฝ่ายในเขตพระราชฐานนั้นก็จะคอยรับใช้ใกล้ชิดพระราชา ในเรื่องส่วนพระองค์ต่างๆ   โดยมหาดเล็กฝ่ายในเขตพระราชฐานนี้ ก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายคน และแต่ละคนนั้นก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบที่หลากหลายและแตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น บางคนก็รับผิดชอบดูแลเรื่องยานพาหนะ  บางคนก็รับผิดชอบดูแลเรื่องเครื่องแต่งกาย บางคนก็รับผิดชอบดูแลเรื่องงานเอกสาร  หรือบางคนก็รับผิดชอบดูแลเรื่องสุขภาพ  เป็นต้น
 
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร 
 
ก่อนที่เหล่าทหารจะได้มารับใช้ใกล้ชิดพระราชานั้น
จะต้องผ่านการฝึกจากท่านมหาเสนาบดีก่อนทั้งสิ้น 

       แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนที่เหล่าทหารทั้งหมดนี้ จะได้มารับใช้ใกล้ชิดพระราชานั้น แต่ละคนจะต้องผ่านการฝึกจากท่านมหาเสนาบดีก่อนทั้งสิ้น ซึ่งตัวลูก ในภพชาตินั้นก็กำลังจะกลายเป็นหนึ่งในทหารเหล่านั้น ทีท่านมหาเสนาบดีได้เล็งแลด้วยวิสัยทัศน์อันเฉียบคมไว้แล้ว และท่านก็กำลังจะเตรียมหมายมั่นปั้นมือให้ตัวลูกได้เป็นมหาดเล็กรับใช้ใกล้ชิดพระราชาทางด้านการดูแลสุขภาพให้กับพระองค์นั่นเอง
 
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร
 
ท่านมหาเสนาบดีได้ส่งตัวลูกให้ไปเรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพกับหมอในเมืองหลวง

      ภายหลังจากที่ท่านมหาเสนาบดีเล็งเห็นว่าตัวลูก มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะทำหน้าที่มหาดเล็กรับใช้ใกล้ชิดพระราชา ทางด้านการดูแลสุขภาพแล้ว ท่านมหาเสนาบดีจึงไม่รอช้าได้ทำการถ่ายทอดความรู้สำคัญเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพให้กับตัวลูกอย่างเต็มที่ นอกจากท่านมหาเสนาบดีจะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพให้กับตัวลูก ด้วยตัวท่านเองอย่างเต็มที่แล้ว ท่านมหาเสนาบดียังได้ส่งตัวลูกให้ไปเรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องของการนวด กับหมอที่เก่งๆ หลายๆ ท่านในเมืองหลวงของแคว้นอีกด้วย   

ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร
 
เมื่อตัวลูกมีความเชี่ยวชาญงเต็มที่แล้วท่านมหาเสนาบดีก็ได้ส่งตัวลูก
ให้เข้าไปเป็นมหาดเล็กรับใช้ใกล้ชิดพระราชา
 
      และเมื่อตัวลูก มีความเชี่ยวชาญและชำนาญทางด้านการดูแลสุขภาพอย่างเต็มที่แล้ว ท่านมหาเสนาบดีก็ได้ส่งตัวลูกให้เข้าไปเป็นมหาดเล็กรับใช้ใกล้ชิดพระราชา  ตามที่ตัวท่านได้ตั้งใจเอาไว้ หลังจากที่ตัวลูก ได้เข้าไปเป็นมหาดเล็กรับใช้ใกล้ชิดพระราชาแล้ว ตัวลูกก็มีโอกาสได้คอยตามเสด็จแล้วก็ดูแลรับใช้พระราชาเรื่อยมา
 
      จนกระทั่งเมื่อถึงช่วงที่เกิดมหาสงครามระหว่างแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชกับแคว้นกันชนฝั่งทิศใต้ ในช่วงนี้เองตัวลูกก็ยิ่งมีโอกาสได้คอยดูแลรับใช้พระราชาอย่างเต็มที่มากขึ้นไปกว่าเดิมที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะพระราชาต้องทรงตรากตรำกรำศึกและดูแลบริหารงานในช่วงการศึกสงครามอย่างใกล้ชิดด้วยตัวของพระองค์เอง เมื่อเป็นดังนี้จึงทำให้พระองค์ทรงเกิดความความอ่อนเพลียและอ่อนล้าจากการทรงงานเป็นอย่างมาก เมื่อตัวลูกเห็นพระราชาทรงเกิดความความอ่อนเพลียและอ่อนล้าจากการทรงงานหนักเช่นนั้น   ตัวลูกจึงได้ขันอาสาขอทำหน้าที่บีบนวดพระวรกายให้กับพระองค์  

 ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร
 
ตัวลูกได้พยายามขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์ของการนวดอยู่เสมอๆ
 
      และด้วยความเชี่ยวชาญชำนาญทางด้านการนวดที่ตัวลูก ได้ฝึกปรือมาอย่างยาวนานนี้เอง จึงทำให้อาการอ่อนเพลียและอ่อนล้าของพระราชา ได้คลายลงไปเป็นอย่างมากเลยทีเดียว เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้พระองค์ทรงเกิดความประทับใจในฝีมือการนวดของตัวลูกอย่างสุดๆ เมื่อตัวลูก สังเกตเห็นว่าพระราชา ทรงเกิดความประทับใจเช่นนั้น ด้วยความเคารพรักในพระราชาอย่างสุดหัวใจนี่เอง จึงทำให้ตัวลูกได้พยายามขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์ของการนวดอยู่เสมอๆ ด้วยการไปขอเรียนกับคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการนวดระดับเทพหลายๆ ท่าน เพื่อต้องการที่จะเก็บเกี่ยวเทคนิควิธีการนวดที่ดีที่สุดมานวดให้กับพระราชา
 
 ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร
 
พระราชาองค์ได้มอบหมายให้ตัวลูกคอยทำหน้าที่อบรมสั่งสอนบรรดาลูกๆ
ของเหล่าอำมาตย์และนายทหารชั้นผู้ใหญ่
 
       เมื่อพระราชาองค์ที่ออกบวช ได้เห็นถึงคุณธรรมหลายๆ อย่างของตัวลูก ไม่ว่าจะเป็นความจงรักภักดีที่มีอยู่อย่างเปี่ยมล้นภายในหัวใจ ความมีระเบียบวินัย  และความตรงไปตรงมา  เป็นต้นแล้ว  พระองค์จึงทรงเกิดความไว้วางใจแล้วก็ได้มอบหมายให้ตัวลูกคอยทำหน้าที่อบรมสั่งสอนบรรดาลูกๆ ของเหล่าอำมาตย์และนายทหารชั้นผู้ใหญ่หลายๆ ท่าน ด้วยความมุ่งหวังที่จะให้เด็กๆ เหล่านั้นเติบโตขึ้นมาพร้อมกับความมีระเบียบวินัย และเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมหลายๆ อย่าง  เช่น ความซื่อสัตย์และความอ่อนน้อมถ่อมตน  เป็นต้น ซึ่งตัวลูก ก็ได้ตั้งใจอบรมสั่งสอนเด็กๆ เหล่านั้นควบคู่ไปกับการทำหน้าที่ดูแลรับใช้พระราชาได้เป็นอย่างดี
 
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร
 
ตัวลูกก็มีโอกาสได้ดูแลรับใช้อยู่ข้างๆ พระราชา

      และในช่วงที่มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่มาถวายรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องมหาสงครามระหว่างแคว้นให้พระราชาองค์ที่ออกบวชได้ทรงทราบ ตัวลูกก็มีโอกาสได้ดูแลรับใช้อยู่ข้างๆ พระราชา เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้ตัวลูกได้ยินได้ฟังเรื่องราวความคืบหน้าของมหาสงครามดังกล่าวไปด้วย และเมื่อตัวลูกได้ยินได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับมหาสงครามระหว่างแคว้นแล้ว ตัวลูกก็รู้สึกหงุดหงิดแล้วก็อยากที่จะออกไปรบกับพวกข้าศึกด้วยตัวลูกเองอย่างสุดๆ แต่ด้วยความเคารพรักที่มีต่อพระราชาและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเอาไว้นี้เอง จึงทำให้ตัวลูกตัดสินใจที่จะอยู่ดูแลรับใช้พระราชาอย่างใกล้ชิด แทนการขออาสาออกไปรบกับพวกข้าศึกเหล่านั้นนั่นเอง
 
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร 
 
ตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมามีความเชี่ยวชาญทั้งวิชารบและวิชารักษาสุขภาพเป็นอย่างมาก

        แต่พอตัวลูกมีเวลาว่างจากการดูแลรับใช้พระราชาแล้ว ตัวลูกก็จะหาโอกาสไปฝึกสอนยุทธวิธีในการรบให้กับเหล่าทหารที่กำลังจะเตรียมตัวออกไปรบกับพวกข้าศึก และด้วยความที่ตัวลูกมีความเชี่ยวชาญชำนาญทางด้านการขี่ม้า ยิงธนู และใช้ดาบต่อสู้บนหลังม้าเป็นอย่างมากนี้เอง จึงทำให้ตัวลูกสามารถถ่ายทอดและสอนยุทธวิธีในการรบให้กับพวกทหารเหล่านั้นได้อย่างดีเยี่ยมเรียกได้ว่าตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมามีความเชี่ยวชาญทั้งวิชารบและวิชารักษาสุขภาพเป็นอย่างมาก ส่วนเรื่องความรักนั้นไม่เคยมีอยู่ในหัวใจของตัวลูกเลย ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะภายในหัวใจทั้ง 4 ห้องของลูก มีแต่ความมุ่งมั่นที่จะรักษาสุขภาพของพระราชาให้ดีที่สุดแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
 
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร 
 
หลังจากมหาสงครามได้สิ้นสุดลง
พระราชาได้ตัดสินพระทัยสละราชสมบัติออกผนวช

       หลังจากที่มหาสงครามระหว่างแคว้นได้สิ้นสุดลงแล้ว ตัวลูกก็ยังได้ทำหน้าที่ดูแลรับใช้พระราชา องค์ที่ออกบวชเรื่อยมา จนกระทั่งเมื่อพระราชาได้ตัดสินพระทัยสละราชสมบัติออกผนวช ในตอนนั้น ด้วยความที่ตัวลูกยังไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตอย่างเต็มที่ จึงทำให้ตัวลูกยังไม่ได้ตัดสินใจออกบวชตามพระองค์ไปด้วย แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปด้วยความรักและความผูกพันที่ตัวลูกมีต่อพระองค์อย่างเปี่ยมล้นอยู่ในหัวใจนี้เอง จึงทำให้ตัวลูกเกิดความรู้สึกเป็นห่วงขึ้นมาว่า “ จะไม่มีใครคอยทำหน้าที่อุปัฏฐากดูแลพระองค์ ” ซึ่งความคิดนี้ก็เป็นความคิดที่ตัวลูกคิดเป็นห่วงไปเองเท่านั้น เพราะในความเป็นจริงแล้ว ณ ช่วงเวลานั้น พระเถระก็มีอุปัฏฐากที่คอยดูแลอยู่แล้ว และเมื่อตัวลูกเกิดความรู้สึกเป็นห่วงเช่นนี้ตัวลูกจึงไม่รอช้าได้ตัดสินใจออกบวชตามพระองค์ไปด้วย 
 
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร 
 
หลังจากที่ตัวลูก ออกบวชแล้ว
ตัวลูกก็ไควบคู่ไปกับการบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเต็มที่เต็มกำลัง

       หลังจากที่ตัวลูก ออกบวชแล้ว ตัวลูกก็ได้ตั้งใจฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะ เป็นพระแท้ ควบคู่ไปกับการบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเต็มที่เต็มกำลัง อีกทั้งตัวลูกยังได้มีโอกาสฟังธรรมะจากพระเถระ อยู่เป็นประจำอีกด้วย เมื่อตัวลูก ในภพชาตินั้น ได้ฟังธรรมะจากพระเถระอยู่เป็นประจำเช่นนั้น จึงทำให้ตัวลูกเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตอย่างแจ่มแจ้ง และเมื่อตัวลูกมีความรู้ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้ว ตัวลูกจึงได้ตั้งใจทุ่มเทบวชสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเรื่อยมา

ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร
 
ตัวลูกได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงคอยดูแลเด็กๆ ผู้มีบุญ
ที่ตั้งใจมาบวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา

       ในเวลาต่อมาหลังจากที่ตัวลูก ได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองมาเป็นอย่างดีแล้ว ตัวลูกก็ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงคอยดูแลเด็กๆ ผู้มีบุญที่ตั้งใจมาบวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา ซึ่งตัวลูกก็ได้ตั้งใจทำหน้าที่ดูแลสามเณรเหล่านั้นเป็นอย่างดีมาโดยตลอด จนกระทั่งเมื่อวันเวลาผ่านไป ตัวลูกก็ได้รับมอบหมายจากหมู่คณะให้ทำหน้าที่ ที่ตัวลูกปรารถนาและตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่ก่อนบวช นั่นก็คือการทำหน้าที่อุปัฏฐากดูแลพระเถระ นั่นเอง ซึ่งตัวลูกในภพชาตินั้น ก็จะทำหน้าที่คล้ายๆ กับในภพชาติปัจจุบันนี้  คือคอยติดตามไปอุปัฏฐากดูแลพระเถระในทุกๆ ที่ เรียกได้ว่าพระเถระไปที่ไหน ก็จะมีตัวลูกไปคอยอุปัฏฐากดูแลพระเถระอยู่ที่นั่นเสมอๆ
 
ตายแล้วไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร 
 
ตัวลูกแบ่งเวลาให้กับการประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เสมอๆ

        ในระหว่างที่ตัวลูก ในภพชาตินั้น ทำหน้าที่อุปัฏฐากดูแลพระเถระนั้น ตัวลูกก็ไม่ได้ละเลยเรื่องของการปฏิบัติธรรม โดยตัวลูกได้หมั่นประคองใจเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายแล้วก็แบ่งเวลาให้กับการประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เสมอๆ
 
ส่วนว่า ผลการปฏิบัติธรรมของตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไร  
จะน่าติดตามและเกิดประโยชน์ขนาดไหน เราก็คงจะต้องมารับฟังกันต่อในตอนต่อไป 

รับชมวิดีโอ
 

รับชมคลิปวิดีโอปรโลกนิวส์ ทีมชนะสกุลนิยม ตอนที่ 10
ชมวิดีโอปรโลกนิวส์ ทีมชนะสกุลนิยม ตอนที่ 10   Download ธรรมะปรโลกนิวส์ ทีมชนะสกุลนิยม ตอนที่ 10

รายการวิดีโอที่เกี่ยวข้อง

กรณีศึกษา กฎแห่งกรรม (Case study)


ปรโลกนิวส์ ของทีมชนะสกุลนิยม ตอนที่ 9
กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

     บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

     "วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)

http://goo.gl/gWEq5


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก