มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 30

เมื่อพระราชาเสด็จออกผนวชเป็นพระเถระแล้ว ท่านมหาเสนาบดีก็รู้สึกดีใจและปลื้มปีติใจเป็นอย่างมาก และท่านก็มักที่จะหาโอกาสไปสั่งสมบุญและปฏิบัติธรรมกับพระมหาเถระอยู่เสมอ https://dmc.tv/a14768

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
[ 4 ธ.ค. 2555 ] - [ ผู้อ่าน : 15454 ]
 
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
Case Study กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
 
 
มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 30
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
 
 
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรา
 
 
 
        ภายหลังจากที่พระราชา ได้เสด็จออกผนวชเป็นพระเถระอยู่ที่วัดป่าแล้ว ท่านมหาเสนาบดี ก็รู้สึกดีใจและปลื้มปีติใจเป็นอย่างมาก ที่บุคคลที่ท่านรักและเทิดทูนมีความสุข ซึ่งตัวท่านมหาเสนาบดีเอง ก็มักที่จะหาโอกาสไปสั่งสมบุญและปฏิบัติธรรมกับพระมหาเถระ หรือคุณยายอาจารย์ฯ ในพุทธันดรที่ผ่านมา ที่วัดป่าแห่งนั้นอยู่เสมอ
 
ท่านมหาเสนาบดี รู้สึกดีใจและปลื้มปีติใจเป็นอย่างมาก ที่พระราชาเสด็จออกผนวชเป็นพระเถระ
 
ท่านมหาเสนาบดี รู้สึกดีใจและปลื้มปีติใจเป็นอย่างมาก ที่พระราชาเสด็จออกผนวชเป็นพระเถระ
 
 
        และเมื่อท่านมหาเสนาบดี ได้มาสั่งสมบุญและประพฤติปฏิบัติธรรมกับพระมหาเถระ หรือคุณยายอาจารย์ฯ ในพุทธันดรที่ผ่านมา ที่วัดป่าแห่งนั้นบ่อยเข้าๆ จึงเป็นผลทำให้ตัวท่าน ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้หัวข้อธรรมะต่างๆ จากพระมหาเถระ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตที่ว่า เราเกิดมาทำไม อะไรคือเป้าหมายของชีวิต และเราจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตได้อย่างไร หรือเรื่องของบุญ-บาป และกฎแห่งกรรม เป็นต้น
 
ท่านมหาเสนาบดีได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้หัวข้อธรรมะต่างๆ จากพระมหาเถระ
 
ท่านมหาเสนาบดีได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้หัวข้อธรรมะต่างๆ จากพระมหาเถระ
 
 
        ซึ่งธรรมะที่ท่านมหาเสนาบดีได้ศึกษาเรียนรู้จากพระมหาเถระ หรือคุณยายอาจารย์ฯ ในพุทธันดรที่ผ่านมานั้น ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ตัวท่านไม่เคยได้ยินได้ฟังจากใครมาก่อน ฟังแล้วก็ยิ่งชวนให้อยากปฏิบัติตาม อีกทั้งธรรมะเหล่านี้ยังได้เข้าไปทลายความสงสัยต่างๆ ที่ยังคงค้างคาอยู่ภายในใจของท่านมหาเสนาบดีให้หมดเกลี้ยงเสี้ยงไปเลยอีกด้วย
 
ธรรมะเหล่านี้ได้คลายความสงสัยต่างๆ ที่ค้างคาในใจของท่านมหาเสนาบดีจนหมดเกลี้ยงไปด้วย
 
ธรรมะเหล่านี้ได้คลายความสงสัยต่างๆ ที่ค้างคาในใจของท่านมหาเสนาบดีจนหมดเกลี้ยงไปด้วย
 
 
        นอกจากท่านมหาเสนาบดี จะมีความสุขที่ได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมะต่างๆ จากพระมหาเถระแล้ว ด้วยความที่ตัวท่านเองก็อยากบวชเป็นพระ จึงทำให้ตัวท่านหมั่นประกอบความเพียร ด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมควบคู่ไปกับการประกอบภารกิจงานหยาบอย่างสม่ำเสมออีกด้วย เมื่อใจของท่านมหาเสนาบดีเกาะเกี่ยวอยู่กับธรรมปฏิบัติเช่นนี้ จึงทำให้ท่านมหาเสนาบดีมีผลการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้า ชนิดที่เรียกว่า ก้าวกระโดดเลยทีเดียว
 
ท่านมหาเสนาบดีหมั่นปฏิบัติธรรมควบคู่ไปกับการประกอบภารกิจงานหยาบอย่างสม่ำเสมอ
 
ท่านมหาเสนาบดีหมั่นปฏิบัติธรรมควบคู่ไปกับการประกอบภารกิจงานหยาบอย่างสม่ำเสมอ
 
 
        แล้วในที่สุด ผลแห่งความเพียรที่ตัวท่านได้สั่งสมมาอย่างถูกหลักวิชชา ก็ได้ผลิดอกออกผล จนทำให้ตัวท่านสามารถวางใจได้หยุดนิ่งถูกส่วน และก็เข้าถึงดวงธรรมภายในที่ชัดใสสว่างได้อย่างง่ายๆ สบายๆ เมื่อท่านมหาเสนาบดีได้เข้าถึงดวงธรรมภายในที่ชัดใสสว่างทั้งยามหลับตาและลืมตาแล้ว ตัวท่านก็รู้สึกมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อน และด้วยความสุขจากธรรมะปฏิบัตินี้เอง จึงทำให้ตัวท่านเกิดความรู้สึกอยากบวชขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจเลยทีเดียว
  
ในที่สุดตัวท่านก็สามารถวางใจได้หยุดนิ่งถูกส่วน และเข้าถึงดวงธรรมภายในที่ชัดใสสว่างได้
 
ในที่สุดตัวท่านก็สามารถวางใจได้หยุดนิ่งถูกส่วน และเข้าถึงดวงธรรมภายในที่ชัดใสสว่างได้
 
 
        ถึงแม้ท่านมหาเสนาบดีจะรู้สึกอยากบวชมากขนาดไหนก็ตาม แต่ด้วยภารกิจที่มีอยู่อย่างเยอะแยะมากมาย จึงทำให้ท่านไม่สามารถออกบวชได้ในตอนนี้ ยิ่งพระเถระ หรืออดีตพระราชาองค์ที่ออกบวช มีดำริที่จะสร้างวัดใหม่ด้วยแล้ว ท่านมหาเสนาบดีก็ยิ่งไม่มีเวลาขยับตัวไปไหนได้เลย เพราะได้ถูกวางตัวให้เป็นหนึ่งในคณะทีมงานก่อสร้างวัดใหม่ของพระเถระด้วย
 
สาเหตุที่ทำให้พระเถระมีดำริที่จะสร้างวัดใหม่
 
สาเหตุที่ทำให้พระเถระมีดำริที่จะสร้างวัดใหม่
 
        ส่วนสาเหตุที่ทำให้พระเถระมีดำริที่จะสร้างวัดใหม่ ทั้งนี้ก็เป็นเพราะ ณ ช่วงเวลานั้นได้มีสาธุชนผู้มีบุญ ไม่ว่าจะเป็นเหล่าข้าราชบริพาร รวมถึงประชาชนภายในแคว้น ที่ทราบข่าวการสละราชสมบัติและเสด็จออกผนวชของพระราชา เดินทางมาที่วัดป่า เพื่อมาสั่งสมบุญและเพื่อมาชื่นชมพระบารมีของพระเถระอยู่เป็นจำนวนมาก
 
        ภายหลังจากที่ท่านมหาเสนาบดี ได้รับการแต่งตั้งจากพระราชาองค์ใหม่ ให้เป็นหนึ่งในคณะทีมงานสร้างวัดใหม่ ซึ่งมีพื้นที่ที่กว้างและสามารถรองรับมหาชนผู้มีบุญได้มากกว่าวัดป่าของพระมหาเถระแล้ว ด้วยความที่ท่านมหาเสนาบดีเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนี่เอง จึงทำให้ตัวท่านได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองอย่างมากมายว่า “เมื่อวัดใหม่แห่งนี้สร้างเสร็จ ประชาชนภายในแคว้นก็จะมีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติธรรม และศึกษาเรียนรู้คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดใหม่ของพระเถระได้มากขึ้น ซึ่งนั่นก็หมายความว่า ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะสามารถซึมซาบเข้าไปสู่ใจของประชาชนภายในแคว้นได้มากขึ้นและเพิ่มขึ้นไปตามลำดับด้วยเช่นกัน

ท่านมหาเสนาบดีได้รับแต่งตั้งจากพระราชาองค์ใหม่ ให้เป็นหนึ่งในคณะทีมงานสร้างวัดใหม่
 
ท่านมหาเสนาบดีได้รับแต่งตั้งจากพระราชาองค์ใหม่ ให้เป็นหนึ่งในคณะทีมงานสร้างวัดใหม่
 
 
        เมื่อเป็นเช่นนี้ ประชาชนภายในแคว้นก็จะมีศีลธรรมเป็นพื้นฐานของจิตใจ ซึ่งก็จะส่งผลทำให้บ้านเมืองเกิดความร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริง” เมื่อท่านมหาเสนาบดี เล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงทำให้ตัวท่านตัดใจที่จะไม่ออกบวชในตอนนี้ และเต็มใจที่จะอยู่ช่วยงานก่อสร้างวัดใหม่อย่างเต็มที่ เมื่อท่านมหาเสนาบดีได้วางเป้าหมายและเห็นอานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวท่านและประชาชนทุกคนภายในแคว้นแล้ว ท่านจึงได้ทุ่มเทช่วยพระราชาองค์ใหม่ หรือพระอนุชาของพระราชาองค์ที่ออกบวช ดูแลและประสานงานการก่อสร้างวัดใหม่ ด้วยความรู้สึกที่ปลื้มปีติเบิกบานใจ โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยยากเลยทีเดียว
 
ท่านมหาเสนาบดีจึงตัดสินใจอยู่ช่วยงานก่อสร้างวัดใหม่อย่างเต็มที่ก่อน
 
ท่านมหาเสนาบดีจึงตัดสินใจอยู่ช่วยงานก่อสร้างวัดใหม่อย่างเต็มที่ก่อน
 
 
        สำหรับการก่อสร้างวัดใหม่แห่งนี้ กว่าที่คณะทีมงานก่อสร้างวัดใหม่ ซึ่งได้แก่ พระราชาองค์ใหม่ รวมถึงเหล่าเสนาอำมาตย์ต่างๆ จะได้ข้อสรุปเรื่องตำแหน่งที่ตั้งของวัดใหม่ แต่ละคนต่างต้องระดมข้อมูลและความคิด เพื่อที่จะหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดในการก่อสร้างวัดใหม่ ซึ่งในเบื้องต้นแต่ละคนต่างก็มีความเห็นที่หลากหลายและแตกต่างกันไป
 
แต่ละคนต่างระดมข้อมูลและความคิด เพื่อที่จะหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างวัดใหม่
 
แต่ละคนต่างระดมข้อมูลและความคิด เพื่อที่จะหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างวัดใหม่
 
 
        จนสุดท้าย เมื่อคณะทีมงานหาข้อสรุปเรื่องที่ตั้งวัดใหม่ไม่ได้ ท่านมหาเสนาบดีของเราซึ่งก็อยู่ในที่ประชุมด้วย จึงได้ทำการรวบรวมและสรุปข้อมูลทั้งหมดในที่ประชุมออกมา ซึ่งก็ได้ความว่า พื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างวัดใหม่ของพระเถระ ก็คือพื้นที่ที่อยู่ในเขตพระราชอุทยานนั่นเอง
 
ท่านมหาเสนาบดีได้ทำการรวบรวมและสรุปข้อมูลทั้งหมดในที่ประชุม
 
ท่านมหาเสนาบดีได้ทำการรวบรวมและสรุปข้อมูลทั้งหมดในที่ประชุม
 
        ซึ่งโดยปรกติแล้ว พื้นที่ที่ท่านมหาเสนาบดีเสนอนั้น จะใช้สำหรับเป็นที่ล่าสัตว์ของพระราชาต่างๆ ในทุกยุค รวมถึงเหล่าพระประยูรญาติทั้งหลาย อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นเขตหวงห้ามที่ไม่ให้คนนอกเข้าไปเพ่นพ่านอีกด้วย
 
        แต่ด้วยความที่พื้นที่ที่อยู่ในเขตพระราชอุทยาน เป็นพื้นที่ที่มีชัยภูมิดี คือใกล้เมือง มีลานกว้าง อีกทั้งยังร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพรรณอีกด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้ คณะทีมงานก่อสร้างวัดใหม่ ซึ่งได้แก่พระราชาองค์ใหม่ และเหล่าเสนาอำมาตย์ ต่างๆ ได้ตัดสินใจเลือกพื้นที่ดังกล่าวนี้ พร้อมไปกราบถวายรายงานแด่พระเถระ คืออดีตพระราชาองค์ที่ออกบวชว่า ทางทีมงานก่อสร้างวัดใหม่ได้เลือกเอาพื้นที่ในเขตพระราชอุทยาน เป็นสถานที่สำหรับสร้างวัดใหม่ของพระเถระนั่นเอง ซึ่งพระเถระ หรืออดีตพระราชาองค์ที่ออกบวช ก็ทรงเห็นด้วยกับตำแหน่งที่ตั้งที่ทางคณะทีมงานนำมานำเสนอด้วยเช่นกัน
 
ทางทีมงานก่อสร้างวัดใหม่ ได้เลือกเอาพื้นที่ในเขตพระราชอุทยาน เป็นสถานที่สำหรับสร้างวัดใหม่ของพระเถระ
 
ทางทีมงานก่อสร้างวัดใหม่ ได้เลือกเอาพื้นที่ในเขตพระราชอุทยาน เป็นสถานที่สำหรับสร้างวัดใหม่ของพระเถระ
 
 
        เมื่อสถานที่สำหรับสร้างวัดใหม่ถูกกำหนดขึ้นมาแล้ว ท่านมหาเสนาบดีจึงได้ทำการประกาศรับสมัครและคัดเลือกคนงานที่มีหน่วยก้านดี รวมถึงช่างฝีมือที่มีความรู้ความสามารถในการก่อสร้าง มาเป็นทีมงานสร้างวัดใหม่ ทันทีที่พวกชาวเมืองทราบเรื่องนี้ พวกชาวเมืองที่เป็นช่างฝีมือต่างก็แห่มาสมัครกันเป็นจำนวนมากมาย
 
ท่านมหาเสนาบดีได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกคนงานที่มีความรู้ความสามารถในการก่อสร้าง มาเป็นทีมงานสร้างวัดใหม่
 
ท่านมหาเสนาบดีได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกคนงานที่มีความรู้ความสามารถในการก่อสร้าง มาเป็นทีมงานสร้างวัดใหม่
 
        นอกจากนี้ท่านมหาเสนาบดี ยังได้นำเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานก่อสร้างขึ้นมา เพื่อที่ทีมงานนี้จะได้ดูแลรายละเอียดเรื่องการก่อสร้างในส่วนต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงนั่นเอง
 
        ส่วนว่า เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร ท่านมหาเสนาบดีของเราจะได้ออกบวชกันช่วงไหน เราก็คงจะต้องมาติดตามรับฟังกันต่อในตอนต่อไป
  
กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

     บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

     "วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)

http://goo.gl/xBB3N


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก