รัฐบาลอัฟกานิสถานยินดีอนุรักษ์โบราณสถาน

ขออนุโมทนาบุญในความร่วมแรงร่วมใจของทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการลงชื่อปกป้องพุทธสถาน เมส อาแน็ค จนทำให้ชาวโลกได้ตระหนักและหันมาช่วยกันดูแล ให้ความคุ้มครอง พุทธสถานอันล้ำค่านี้เอาไว้ https://dmc.tv/a14741

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > สารพันธรรมะ > เรื่องดีเรื่องเด่น
[ 30 พ.ย. 2555 ] - [ ผู้อ่าน : 15565 ]
 
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
ข่าวดีข่าวสว่าง จากกระทรวงการต่างประเทศ 
 
 
หนังสือแจ้ง กรณี เมส อาแน็ค 
รัฐบาลอัฟกานิสถาน ยินดีอนุรักษ์โบราณสถาน 
   เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา   
 
 
        หลังจากที่คุณครูไม่ใหญ่ได้แจ้งข่าวให้ชาวพุทธทั่วโลก ได้ร่วมลงชื่อเพื่อปกป้องพุทธสถาน เมส อาแน็ค แล้วนั้น ทางด้านองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก,สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ, เครือข่ายชาวพุทธทั่วโลกกว่า 50 องค์กร,ชมรมพุทธและเด็กดี V-Star ทั่วประเทศ และเครือข่ายเยาวชนกลุ่ม เอสม่าไทยแลนด์ ได้ร่วมกันแสดงเจตนาเพื่อปกป้องพุทธสถานเมส อาแน็ค ทำให้คณะกรรมมาธิการ การศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร(กมธ.) ได้หารือกับผู้แทนกระทรวงต่างประเทศ และล่าสุดได้ส่งหนังสือทางการแจ้งความคืบหน้า โดยกล่าวถึง รายงานจาก ฯพณฯ มาวิน ตันอรรถนาวิน เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ซึ่งมีการดูแลครอบคลุมไปถึงอัฟกานิสถานด้วย
 
 
ฯพณฯ มาวิน ตันอรรถนาวิน เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
 
ฯพณฯ มาวิน ตันอรรถนาวิน
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
 
        ว่าได้เข้าพบหารือเรื่องกรณีโครงการเหมืองแร่ทองแดงที่ พุทธสถานเมส อาแน็ค กับ ฯพณฯ โมฮัมหมัด อุเมอร์ เดาไซ (Mohammad Umer Daudzai) ท่านเอกอัครราชทูตอัฟกานิสถาน ประจำสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ซึ่งฯพณฯโมฮัมหมัด ได้แจ้งท่าทีของรัฐบาลอัฟกานิสถานดังนี้
 
 
Mohammad Umer Daudzai (ฯพณฯ โมฮัมหมัด อุเมอร์ เดาไซ) เอกอัครราชทูตอัฟกานิสถาน ประจำสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
 
Mohammad Umer Daudzai (ฯพณฯ โมฮัมหมัด อุเมอร์ เดาไซ)
เอกอัครราชทูตอัฟกานิสถาน ประจำสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
 
 
        1. รัฐบาลอัฟกานิสถานให้สัมปทานเหมืองแร่ทองแดงแก่บริษัท MCCโดยมิได้ทราบมาก่อนว่า ในบริเวณที่ให้สัมปทานนั้นมีพุทธสถานอยู่ใต้ดิน จนกระทั่งเมื่อเริ่มสำรวจจึงค้นพบ ดังนั้น รัฐบาลอัฟกานิสถานมีนโยบายที่จะอนุรักษ์โบราณสถานทั้งหมด โดยชะลอโครงการขุดเจาะไปนานกว่าหนึ่งปี และจะมิให้มีการขุดแร่ในบริเวณหลัก (Main Location) ส่วนโบราณวัตถุที่ขุดค้นได้ในบริเวณรอง (Minor Location) รัฐบาลอัฟกานิสถานได้ให้ขนย้ายไปเก็บรวมกันที่โบราณสถานในพื้นที่หลัก และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของประเทศอัฟกานิสถาน
      
        2. รัฐบาลอัฟกานิสถาน ตระหนักดีถึงความสำคัญของโบราณสถาน เมส อาแน็ค เนื่องจากโบราณวัตถุเหล่านี้เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและศาสนาของคนที่อาศัยอยู่ในอัฟกานิสถาน และรัฐบาลอัฟกานิสถานจะทำทุกวิถีทางที่จะอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ ที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดี
      
        3. ฯพณฯโมฮัมหมัด เสนอว่า รัฐบาลอัฟกานิสถานยินดี ที่จะให้การต้อนรับคณะจากประเทศไทยที่จะเดินทางไป พุทธสถาน เมส อาแน็ค เพื่อให้ประจักษ์ว่า รัฐบาลอัฟกานิสถาน มีนโยบายที่จะรักษาโบราณสถานแห่งนี้ และพร้อมจะพาไปดูแหล่งโบราณสถานอื่นๆ ในประเทศ เช่น บามิยัน โดยรัฐบาลอัฟกานิสถานจะให้ความคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่    
      
        4. ฯพณฯโมฮัมหมัด ได้ยืนยันว่า อัฟกานิสถานเป็นชาวเอเชีย พุทธสถานเป็นสมบัติของประเทศอัฟกานิสถานมิใช่ของจีน ครั้งหนึ่งชาวอัฟกันเคยเป็นชาวพุทธ ชาวอัฟกันมิใช่อาหรับ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงในด้านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ และเป็นหน้าที่ของประชาชนอัฟกานิสถานที่จะต้องรักษามรดกทางวัฒนธรรมของตน
      
        5.ฯพณฯมาวิน เสนอว่า รัฐบาลอัฟกานิสถาน อาจประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ ให้สื่อมวลชนรับทราบอย่างกว้างขวาง
 
        เอกสารจาก กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กลุ่มงานเอเชียกลาง  กระทรวงต่างประเทศ
 
เอกสารจาก กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กลุ่มงานเอเชียกลาง  กระทรวงต่างประเทศ
 
เอกสารจาก กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
กลุ่มงานเอเชียกลาง  กระทรวงต่างประเทศ
 
เอกสารจาก กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กลุ่มงานเอเชียกลาง  กระทรวงต่างประเทศ
 
เอกสารจาก กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
กลุ่มงานเอเชียกลาง  กระทรวงต่างประเทศ
 
        ขออนุโมทนาบุญในความร่วมแรงร่วมใจของทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการลงชื่อปกป้องพุทธสถาน เมส อาแน็ค จนทำให้ชาวโลกได้ตระหนักและหันมาช่วยกันดูแล ให้ความคุ้มครอง พุทธสถานอันล้ำค่านี้เอาไว้
 

http://goo.gl/pUHb3


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร