มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 35

เมื่อประชาชนเกิดความสนใจ และอยากเดินทางมาสั่งสมบุญที่วัดใหม่ของพระเถระมากเข้า จึงทำให้กระแสการทำความดีและการประพฤติปฏิบัติธรรมได้แพร่สะพัดไปทั่วทั้งแคว้น https://dmc.tv/a14808

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
[ 12 ธ.ค. 2555 ] - [ ผู้อ่าน : 15074 ]
 
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2555
Case Study กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
 
 
มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 35
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
 
 
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรา
 
 
 
        เมื่อประชาชนภายในแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชโดยส่วนใหญ่ เกิดความสนใจและอยากที่จะเดินทางมาสั่งสมบุญที่วัดใหม่ของพระเถระ ผู้สืบทอดวิชชาฯต่อจากพระมหาเถระ มากเข้าๆ จึงทำให้กระแสการทำความดีและการประพฤติปฏิบัติธรรมได้แพร่สะพัดไปทั่วทั้งแคว้น
 
กระแสการทำความดีและการประพฤติปฏิบัติธรรมได้แพร่สะพัดไปทั่วทั้งแคว้น
กระแสการทำความดีและการประพฤติปฏิบัติธรรมได้แพร่สะพัดไปทั่วทั้งแคว้น
 
 
        และหลังจากที่ประชาชนชาวเมืองภายในแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวช  ได้มีโอกาสเดินทางมาสั่งสมบุญที่วัดใหม่ของพระเถระผู้สืบทอดวิชชาฯ แล้ว แต่ละคนต่างก็เกิดความรู้สึกประทับใจในสีลาจารวัตรอันงดงาม ของพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ภายในวัดใหม่ของพระเถระเป็นอย่างมาก และด้วยความรู้สึกประทับใจนี้เอง จึงทำให้สาธุชนผู้มีบุญเหล่านั้น ต่างก็เกิดความปรารถนาอยากที่จะให้ลูกหลานของตัวเองได้มาบวชเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดใหม่ของพระเถระ เมื่อเป็นเช่นนี้สาธุชนผู้มีบุญเหล่านั้นจึงได้กลับไปเชิญชวนลูกหลาน และคนรู้จักให้มาบวชที่วัดใหม่ของพระเถระกันเป็นจำนวนมาก
 
สาธุชนทั้งหลายอยากให้ลูกหลานของตัวเองได้มาบวชเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดใหม่ของพระเถระ
สาธุชนทั้งหลายอยากให้ลูกหลานของตัวเองได้มาบวชเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดใหม่ของพระเถระ
 
 
        แต่ในยุคสมัยนั้น การที่ใครจะมาขอบวชอยู่ที่วัดใหม่ของพระเถระ ผู้สืบทอดวิชชาฯ นั้น ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆ เลย เพราะแต่ละคนจะต้องผ่านการฝึกฝนอบรมตนเองเป็นอย่างดี จนกว่าจะได้รับคำรับรองจากพระเถระคือผู้สืบทอดวิชชา ท่านมหาเสนาบดี และพระเถระผู้ใหญ่ที่อยู่ภายในวัดใหม่แห่งนั้นเสียก่อน จึงจะสามารถบวชอยู่ที่วัดใหม่ของพระเถระได้
 
การที่ใครจะมาขอบวชอยู่ที่วัดใหม่ของพระเถระ ในยุคสมัยนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆ เลย
การที่ใครจะมาขอบวชอยู่ที่วัดใหม่ของพระเถระ ในยุคสมัยนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆ เลย
 
 
        ในช่วงแรกๆ หลังจากที่วัดใหม่สร้างเสร็จนั้น ท่านมหาเสนาบดีก็ได้ขันอาสาขอทำหน้าที่ดูแลเรื่องงานอบรมสาธุชนที่มาขอบวชอยู่ที่วัดใหม่ ด้วยตัวของท่านเอง เพราะตัวท่านมีความปรารถนาอยากที่จะให้พระเถระผู้สืบทอดวิชชาฯ มีเวลาในการจัดเตรียมตั้งทีมทำวิชชาได้อย่างเต็มที่
 
ท่านมหาเสนาบดีได้อาสาขอทำหน้าที่ดูแลเรื่องงานอบรมสาธุชนที่มาขอบวชอยู่ที่วัดใหม่ ด้วยตัวของท่านเอง
ท่านมหาเสนาบดีได้อาสาขอทำหน้าที่ดูแลเรื่องงานอบรมสาธุชนที่มาขอบวชอยู่ที่วัดใหม่ ด้วยตัวของท่านเอง
 
        ซึ่งในตอนนั้น สาธุชนที่มาขอบวชอยู่ที่วัดใหม่ของพระเถระก็มีอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งสาธุชนเหล่านั้นยังมาจากหลากหลายตระกูล หรือมาจากหลากหลายชนชั้นอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น เชื้อพระวงศ์, ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่, นายทหาร, เศรษฐีคฤหบดี, พ่อค้าแม่ค้า หรือพวกชาวบ้านทั่วๆ ไป เป็นต้น
 
        และไม่ว่าสาธุชนที่มาขอบวชอยู่ที่วัดใหม่ของพระเถระ จะมาจากตระกูลหรือชนชั้นไหนก็ตาม แต่เมื่อพวกเขาตัดสินใจเข้ามาฝึกอบรมเพื่อเตรียมบวชอยู่กับท่านมหาเสนาบดีแล้ว ยศตำแหน่งหรือฐานะทางสังคมของแต่ละคนก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญอีกต่อไป เพราะทุกคนจะต้องได้รับการอบรมอย่างเสมอภาคหรือเท่าเทียมกันทั้งหมด โดยท่านมหาเสนาบดีจะยึดหลักของพระธรรมวินัยและกฎระเบียบของวัดใหม่เป็นหลัก
 
ทุกคนจะได้รับการอบรมอย่างเสมอภาคหรือเท่าเทียมกันทั้งหมด
ทุกคนจะได้รับการอบรมอย่างเสมอภาคหรือเท่าเทียมกันทั้งหมด
 
        ซึ่งในช่วงแรกๆ ของการอบรมนั้น ก็เกิดปัญหาขึ้นมามากมายหลายอย่าง ยกตัวอย่างเช่น สาธุชนกลุ่มไฮโซบางคนก็ยังติดความสะดวกสบาย คืออยากได้สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลาย มาอำนวยความสะดวกให้กับตัวเอง หรือสาธุชนบางคนก็ชอบตั้งตัวเป็นพี่ใหญ่ของกลุ่ม หรือสาธุชนบางคนก็ตั้งใจดีในช่วงแรก แต่ต่อมาก็เริ่มย่อหย่อนและไม่ค่อยอยากจะฝึกฝนอบรมตนเอง เป็นต้น
 
 
        เมื่อท่านมหาเสนาบดีเห็นถึงปัญหาหลายๆ อย่างที่เกิดขึ้นในการอบรมแล้ว ตัวท่านก็ไม่ได้หวั่นไหวหรือย่อท้อต่อการดูแลงานอบรมเลยแม้แต่น้อย ตรงกันข้าม ตัวท่านกลับมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้สาธุชนที่มีปัญหา และสร้างปัญหาเหล่านั้น เกิดแรงบันดาลใจอยากที่จะฝึกฝนอบรมตนเองให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป โดยท่านมหาเสนาบดีได้เริ่มต้นจากการทำตัวเป็นแบบอย่างอย่างเสมอต้นเสมอปลาย แล้วก็ได้ให้คำแนะนำสั่งสอนกับสาธุชนเหล่านั้นแบบมีเหตุมีผล พร้อมกับคอยตอบข้อสงสัยที่ค้างคาใจของสาธุชนเหล่านั้นแบบชัดเจนในทุกๆ ประเด็น
 
ท่านมหาเสนาบดีได้ให้คำแนะนำสั่งสอนกับสาธุชนเหล่านั้นแบบมีเหตุผล
ท่านมหาเสนาบดีได้ให้คำแนะนำสั่งสอนกับสาธุชนเหล่านั้นแบบมีเหตุผล
 
 
        เมื่อท่านมหาเสนาบดีได้ดำเนินนโยบายการอบรมด้วยวิธีการ “แนะให้ทำ นำให้ดู อยู่ให้เห็น เป็นกำลังใจ” เช่นนั้น จึงทำให้สาธุชนที่มีปัญหาและสร้างปัญหา เหล่านั้น เกิดความรู้สึกศรัทธาในตัวท่านมหาเสนาบดีเป็นอย่างมาก อีกทั้งแต่ละคนยังอยากที่จะฝึกฝนอบรมตนเองให้ได้อย่างท่านมหาเสนาบดีอีกด้วย 
 
สาธุชนเหล่านั้นเกิดความรู้สึกอยากจะฝึกฝนอบรมตนเองให้ได้อย่างท่านมหาเสนาบดี
สาธุชนเหล่านั้นเกิดความรู้สึกอยากจะฝึกฝนอบรมตนเองให้ได้อย่างท่านมหาเสนาบดี
 
        เมื่อสาธุชนชุดเตรียมบวชเหล่านั้น มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกฝนอบรมตนเองเช่นนั้น จึงทำให้บรรยากาศของการอบรมมีแต่ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเอื้อต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมาก
 
 
        และเมื่อบรรยากาศของการอบรมแปรเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเช่นนั้น จึงทำให้สาธุชนชุดเตรียมบวชเหล่านั้นมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ตามลำดับ ยิ่งสาธุชนชุดเตรียมบวชเหล่านั้น ได้มีโอกาสนั่งสมาธิ(Meditation)กับพระเถระผู้สืบทอดวิชชาฯ แล้ว พวกเขาก็ยิ่งมีผลการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้ามากขึ้นไปกว่าเดิมเป็นอย่างมาก ซึ่งบางคนก็สามารถหยุดใจจนเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้เลยทีเดียว

สาธุชนชุดเตรียมบวชเหล่านั้นได้มีโอกาสนั่งสมาธิกับพระเถระ พวกเขามีผลการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้ามากขึ้นเป็นอย่างมาก
สาธุชนชุดเตรียมบวชเหล่านั้นได้มีโอกาสนั่งสมาธิกับพระเถระ พวกเขามีผลการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้ามากขึ้นเป็นอย่างมาก
 
 
        ในแต่ละวันของการอบรมก่อนบวชนั้น สาธุชนชุดเตรียมบวชก็จะต้องไปช่วยกันรับบุญทำความสะอาดเสนาสนะตามจุดต่างๆ ภายในวัดใหม่ของพระเถระ และ ณ ช่วงเวลานี้เอง สาธุชนชุดเตรียมบวชเหล่านั้นก็จะมีโอกาสได้พบและสนทนาธรรมะกับพระเถระผู้ใหญ่ภายในวัด ซึ่งท่านจะมารับบุญทำความสะอาดตามจุดต่างๆ ภายในวัดเป็นประจำอยู่แล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้สาธุชนชุดเตรียมบวชเหล่านั้นได้รับการถ่ายทอดธรรมะดีๆ จากพระเถระผู้ใหญ่ภายในวัดอยู่เสมอๆ อีกทั้งสาธุชนชุดเตรียมบวชเหล่านั้น ยังมีโอกาสได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกับพระเถระผู้ใหญ่ภายในวัดอีกด้วย
 
สาธุชนชุดเตรียมบวชเหล่านั้น มีโอกาสได้พบและสนทนาธรรมะกับพระเถระผู้ใหญ่ภายในวัด
สาธุชนชุดเตรียมบวชเหล่านั้น มีโอกาสได้พบและสนทนาธรรมะกับพระเถระผู้ใหญ่ภายในวัด
 
 
        จนกระทั่งเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ถ้าหากสาธุชนชุดเตรียมบวชคนไหนมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อม คือผ่านการฝึกอบรมจนได้รับคำรับรองจากพระเถระ ท่านมหาเสนาบดี และพระเถระผู้ใหญ่ภายในวัดใหม่แล้ว สาธุชนชุดเตรียมบวชคนนั้นก็จะได้รับการอนุมัติให้บวชในวัดใหม่ของพระเถระได้ในที่สุด
 
หากสาธุชนชุดเตรียมบวชคนไหนมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมแล้ว ก็จะได้รับการอนุมัติให้บวชในวัดใหม่ของพระเถระได้ในที่สุด
หากสาธุชนชุดเตรียมบวชคนไหนมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมแล้ว ก็จะได้รับการอนุมัติให้บวชในวัดใหม่ของพระเถระได้ในที่สุด
 
 
        ส่วนว่า หลังจากที่สาธุชนชุดเตรียมบวชคนนั้น ได้รับการอนุมัติให้บวชในวัดใหม่ของพระเถระแล้ว เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร เราก็คงจะต้องมาติดตามรับฟังกันต่อในตอนต่อไป
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

     บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

     "วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)

http://goo.gl/KoNXc


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก