มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 37

เมื่อสาธุชนได้เห็นสีลาจารวัตรอันงดงามของพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในวัดใหม่แล้ว แต่ละคนต่างก็เกิดความรู้สึกปลื้มปีติใจและเคารพเลื่อมใสในพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในวัดใหม่เป็นอย่างมาก https://dmc.tv/a14822

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
[ 14 ธ.ค. 2555 ] - [ ผู้อ่าน : 15433 ]
 
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555
Case Study กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
 
 
มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 37
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
 
 
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรา
 
 
 
        เมื่อสาธุชนที่เดินทางมาทำบุญที่วัดใหม่ของพระเถระ ผู้สืบทอดวิชชาฯ ต่อจากพระมหาเถระ ได้เห็นสีลาจารวัตรอันงดงามของพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในวัดใหม่แล้ว แต่ละคนต่างก็เกิดความรู้สึกปลื้มปีติใจ และเคารพเลื่อมใสในพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในวัดใหม่เป็นอย่างมาก จนทำให้แต่ละคนเกิดความปรารถนาอยากที่จะเดินทางมาสั่งสมบุญที่วัดใหม่อยู่เป็นประจำ
 
เมื่อสาธุชนได้เห็นสีลาจารวัตรอันงดงามของพระภิกษุสงฆ์ในวัดใหม่แล้ว ต่างก็รู้สึกปลื้มปีติใจและเคารพเลื่อมใสเป็นอย่างมาก
เมื่อสาธุชนได้เห็นสีลาจารวัตรอันงดงามของพระภิกษุสงฆ์ในวัดใหม่แล้ว ต่างก็รู้สึกปลื้มปีติใจและเคารพเลื่อมใสเป็นอย่างมาก
 
 
        ไม่เพียงเท่านั้น เมื่อสาธุชนเหล่านั้นได้เดินทางกลับไปถึงที่หัวเมืองของตัวเองแล้ว แต่ละคนต่างก็เอาเรื่องราวที่ตัวเองรู้สึกประทับใจ ในช่วงที่ได้เดินทางมาสั่งสมบุญที่วัดใหม่ของพระเถระ มาเล่าให้คนที่ตัวเองรักและบุคคลที่รู้จักฟัง ซึ่งเป็นผลทำให้ผู้ที่ได้รับฟังเรื่องราวความประทับใจเหล่านั้นเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม และรู้สึกอยากที่จะเดินทางมาแสวงบุญที่วัดใหม่ด้วยตัวของเขาเอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้กิตติศัพท์อันดีงามของวัดใหม่ได้แพร่ขยายและขจรขจายออกไปทั่วทั้งแคว้น จนกระทั่งไปถึงแคว้นเพื่อนบ้านใกล้เคียงและแคว้นต่างๆ ที่อยู่โดยรอบแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวช
 
ทำให้กิตติศัพท์อันดีงามของวัดใหม่ได้แพร่ขยายและขจรขจายออกไปทั่วทั้งแคว้น
ทำให้กิตติศัพท์อันดีงามของวัดใหม่ได้แพร่ขยายและขจรขจายออกไปทั่วทั้งแคว้น
 
 
        เมื่อประชาชนที่อยู่ภายในแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวช และแคว้นเพื่อนบ้านใกล้เคียงรวมไปถึงแคว้นต่างๆ ที่อยู่โดยรอบได้ยินกิตติศัพท์อันดีงามของวัดใหม่ของพระเถระแล้ว ประชาชนเหล่านั้นต่างก็หลั่งไหลพากันมาฟังธรรมและสั่งสมบุญที่วัดใหม่กันอย่างมากมาย และหลังจากที่ประชาชนเหล่านั้นได้มาฟังธรรม และสั่งสมบุญที่วัดใหม่แล้ว พวกเขาต่างก็เกิดความรู้สึกประทับใจในสีลาจารวัตร และข้อวัตรปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในวัดใหม่เป็นอย่างมาก
 
ประชาชนต่างก็หลั่งไหลพากันมาฟังธรรมและสั่งสมบุญที่วัดใหม่กันอย่างมากมาย
ประชาชนต่างก็หลั่งไหลพากันมาฟังธรรมและสั่งสมบุญที่วัดใหม่กันอย่างมากมาย
 
 
        และด้วยความรู้สึกประทับใจในสีลาจารวัตรอันงดงาม ของพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในวัดใหม่นี้เอง จึงทำให้สาธุชนผู้มีบุญเหล่านั้นได้มากราบขออนุญาตพระเถระ ให้เมตตาส่งพระภิกษุไปประจำอยู่ที่หัวเมืองของตัวเองบ้าง เพราะพวกเขาอยากที่จะสั่งสมบุญกับพระภิกษุที่มีสีลาจารวัตรอันงดงามเช่นนี้อยู่เป็นประจำ เมื่อพระเถระผู้สืบทอดวิชชาฯ ได้ทราบถึงความปรารถนาของสาธุชนผู้มีบุญเหล่านั้นแล้ว พระเถระก็ได้เมตตามอบหมายให้ท่านมหาเสนาบดี เป็นผู้ดูแลเรื่องการส่งพระภิกษุไปเผยแผ่ตามเขตหัวเมืองต่างๆ ทั้งภายในแคว้นและภายนอกแคว้น
 
สาธุชนผู้มีบุญเหล่านั้นได้มากราบขออนุญาตพระเถระ ให้เมตตาส่งพระภิกษุไปประจำอยู่ที่หัวเมืองของตัวเองบ้าง
สาธุชนผู้มีบุญเหล่านั้นได้มากราบขออนุญาตพระเถระ ให้เมตตาส่งพระภิกษุไปประจำอยู่ที่หัวเมืองของตัวเองบ้าง
 
 
        หลังจากที่ท่านมหาเสนาบดี ได้รับมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวมาจากพระเถระแล้ว ท่านมหาเสนาบดีก็ได้ทุ่มเททำหน้าที่นี้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง โดยก่อนที่ท่านมหาเสนาบดีจะส่งพระภิกษุไปเผยแผ่ตามหัวเมืองต่างๆ ทั้งที่อยู่ภายในแคว้นและภายนอกแคว้นนั้น ตัวท่านก็จะพิจารณาถึงองค์ประกอบหลายๆ อย่าง หรือดูสภาพโดยรวมของหัวเมืองนั้นๆ ก่อน ยกตัวอย่างเช่น ประชาชนที่อยู่ในหัวเมืองนั้นๆ มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหน หรือกลุ่มสาธุชนผู้มีบุญที่อยากจะนิมนต์พระภิกษุไปประจำอยู่ที่หัวเมืองแห่งนั้นมีความเข้มแข็ง และสมัครสมานสามัคคีกันดีหรือไม่ หรือภายในหัวเมืองนั้นๆ มีวัดตั้งอยู่แล้วหรือเปล่า เป็นต้น
 
ท่านมหาเสนาบดีก็ได้ทุ่มเททำหน้าที่นี้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
ท่านมหาเสนาบดีก็ได้ทุ่มเททำหน้าที่นี้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
 
 
        หลังจากที่ท่านมหาเสนาบดี ได้พิจารณาไตร่ตรองดูถึงองค์ประกอบหลายๆ อย่างอย่างละเอียดถี่ถ้วนดีแล้ว ตัวท่านจึงได้ทำการคัดเลือกพระภิกษุที่มีหน่วยก้านดี มีความรู้ความสามารถ และมีความเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ เพื่อนำมาเทรนหรือฝึกอบรมพิเศษเพิ่มเติมก่อนที่จะส่งไปเป็นพระอาจารย์อยู่ที่หัวเมืองนั้นๆ และในช่วงที่ท่านมหาเสนาบดีกำลังฝึกอบรมพิเศษอยู่ที่วัดใหม่อยู่นั้น สาธุชนผู้มีบุญที่อยู่ในหัวเมืองต่างๆ ก็จะร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างวัดขึ้นมาในพื้นที่ของตัวเอง เพื่อเตรียมรองรับพระภิกษุที่ผ่านการฝึกอบรมจากท่านมหาเสนาบดีแล้วนั่นเอง
 
ในช่วงที่ท่านมหาเสนาบดีกำลังฝึกอบรมพิเศษอยู่นั้น สาธุชนผู้มีบุญที่อยู่ในหัวเมืองต่างๆ ก็ร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างวัดขึ้นมาในพื้นที่ของตัวเอง
ในช่วงที่ท่านมหาเสนาบดีกำลังฝึกอบรมพิเศษอยู่นั้น สาธุชนผู้มีบุญที่อยู่ในหัวเมืองต่างๆ ก็ร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างวัดขึ้นมาในพื้นที่ของตัวเอง
 
 
        ในระหว่างที่สาธุชนผู้มีบุญเหล่านั้น กำลังร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างวัดขึ้นมาในพื้นที่ของตัวเองนั้น พระภิกษุที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปเป็นพระอาจารย์อยู่ในพื้นที่แห่งนั้น ก็จะเดินทางไปเยี่ยมเยียนพร้อมกับให้กำลังใจสาธุชนผู้มีบุญเหล่านั้นอยู่เสมอๆ จนกระทั่งเมื่อวัดในพื้นที่แห่งนั้นสร้างเสร็จอย่างสมบูรณ์ ท่านมหาเสนาบดีก็จะเมตตาเดินทางไปเป็นประธานในการเปิดวัด แล้วก็อยู่ประจำที่วัดแห่งนั้นอยู่สักระยะหนึ่ง เพื่ออบรมและเทศน์สอนธรรมะให้กับสาธุชนผู้มีบุญที่อยู่ในพื้นที่แห่งนั้น
 
ท่านมหาเสนาบดีก็จะเมตตาเดินทางไปเป็นประธานในการเปิดวัด
ท่านมหาเสนาบดีก็จะเมตตาเดินทางไปเป็นประธานในการเปิดวัด
 
 
        และเมื่อสาธุชนผู้มีบุญที่อยู่ในพื้นที่แห่งนั้นมีความเข้มแข็ง และมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเต็มเปี่ยมแล้ว ท่านมหาเสนาบดีก็จะมอบหมายให้พระภิกษุที่ท่านคัดเลือกหรืออบรมมาเป็นอย่างดีแล้ว ดูแลวัดและสาธุชนผู้มีบุญเหล่านั้นต่อไป แต่หลังจากที่พระภิกษุรูปดังกล่าวประจำอยู่ที่วัดแห่งนั้นไปได้สักระยะหนึ่งแล้ว ท่านมหาเสนาบดีก็จะนิมนต์พระภิกษุรูปนั้นให้กลับมาที่วัดใหม่ พร้อมกับส่งพระภิกษุรูปอื่นไปเป็นพระอาจารย์อยู่ที่วัดแห่งนั้นแทน
 
ท่านมหาเสนาบดีได้จัดระบบให้มีการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนพระอาจารย์อยู่เป็นประจำ
ท่านมหาเสนาบดีได้จัดระบบให้มีการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนพระอาจารย์อยู่เป็นประจำ
 
 
        ส่วนสาเหตุที่ท่านมหาเสนาบดี ได้จัดระบบให้มีการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนพระอาจารย์อยู่เป็นประจำ โดยไม่มีนโยบายให้ไปอยู่ประจำแบบถาวรเลยนั้น ทั้งนี้ก็เป็นเพราะ ท่านมหาเสนาบดีอยากให้พระภิกษุแต่ละรูป ได้มีโอกาสกลับมาปฏิบัติธรรมและทบทวนข้อวัตรปฏิบัติของความเป็นพระที่วัดใหม่อยู่เสมอๆ อีกทั้งพระภิกษุแต่ละรูปจะได้มีโอกาสกลับมาศึกษาธรรมะเพิ่มเติมจากพระเถระผู้สืบทอดวิชชาฯ อีกด้วย หลังจากที่ท่านมหาเสนาบดีได้ส่งพระภิกษุแต่ละรูป ไปเป็นพระอาจารย์อยู่ตามหัวเมืองต่างๆ ทั้งภายในแคว้นและภายนอกแคว้นแล้ว ท่านมหาเสนาบดีก็จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมกับให้กำลังใจพระภิกษุเหล่านั้นด้วยตัวของท่านเองอยู่เสมอๆ
 
ท่านมหาเสนาบดีไม่มีนโยบายให้พระอาจารย์ไปอยู่ประจำแบบถาวร
ท่านมหาเสนาบดีไม่มีนโยบายให้พระอาจารย์ไปอยู่ประจำแบบถาวร
 
 
        นอกจากท่านมหาเสนาบดีจะทุ่มเททำหน้าที่ฝึกอบรมพระภิกษุ และดูแลงานเผยแผ่ตามหัวเมืองต่างๆ ทั้งภายในแคว้นและภายนอกแคว้นมาอย่างตลอดต่อเนื่อง โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยหรือความยากลำบากแล้ว ท่านมหาเสนาบดียังได้ทำหน้าที่เป็นเสมือนด่านหน้าของพระเถระ ที่คอยต้อนรับแขกผู้หลักผู้ใหญ่ที่เดินทางมาจากทั้งภายในแคว้นและภายนอกแคว้นอีกด้วย
 
ท่านมหาเสนาบดียังได้ทำหน้าที่คอยต้อนรับแขกผู้หลักผู้ใหญ่ที่เดินทางมา
ท่านมหาเสนาบดียังได้ทำหน้าที่คอยต้อนรับแขกผู้หลักผู้ใหญ่ที่เดินทางมา
 
 
        ส่วนว่าเมื่อท่านมหาเสนาบดี ต้องแบกรับภาระหน้าที่ที่เยอะแยะมากมายถึงขนาดนี้ แล้วท่านมหาเสนาบดีจะมีเวลาให้กับการปฏิบัติธรรมหรือไม่ อย่างไรนั้น เราก็คงจะต้องมาติดตามรับฟังกันต่อในตอนต่อไป
 
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

     บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

     "วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)

http://goo.gl/Bsp09


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก