มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 40 (ตอนจบ)

ท่านมหาเสนาบดีจะศึกษาค้นคว้าธรรมะภาคปริยัติต่างๆ จากคัมภีร์โบราณในพระพุทธศาสนา ควบคู่ไปกับการประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เสมอ https://dmc.tv/a14838

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
[ 18 ธ.ค. 2555 ] - [ ผู้อ่าน : 17256 ]
 
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2555
Case Study กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
 
 
มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 40 (ตอนจบ)
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
 
 
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรา
  
 
 
        ภายหลังจากที่ท่านมหาเสนาบดีได้สร้างทีมงานพระอาจารย์รุ่นใหม่ๆ ขึ้นมาแบ่งเบาและดูแลงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายแทนตัวท่านแล้ว ท่านมหาเสนาบดี ซึ่งในขณะนั้นอายุของท่านเริ่มมากขึ้นแล้ว ก็เลยมีเวลาให้กับภารกิจที่ตัวท่านรักและอยากจะทำมากที่สุด นั่นก็คือการนั่งสมาธิ(Meditation)และการเขียนตำรับตำราทางพระพุทธศาสนานั่นเอง โดยตัวท่านจะศึกษาค้นคว้าธรรมะภาคปริยัติต่างๆ จากคัมภีร์โบราณในพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับการประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เสมอ
 
ท่านมหาเสนาบดีจะศึกษาค้นคว้าธรรมะภาคปริยัติต่างๆ จากคัมภีร์โบราณในพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับการประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เสมอ
ท่านมหาเสนาบดีจะศึกษาค้นคว้าธรรมะภาคปริยัติต่างๆ จากคัมภีร์โบราณในพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับการประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เสมอ
 
 
        และเมื่อท่านมหาเสนาบดีศึกษาธรรมะจากพระคัมภีร์แล้วเกิดการติดขัด หรือสงสัยตรงจุดไหน ตัวท่านก็จะใช้วิธีนั่งสมาธิ พร้อมกับน้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งลงไปในกลางองค์พระธรรมกายที่ตัวท่านเข้าถึง เพื่อค้นหาคำตอบดังกล่าวด้วยตัวของท่านเอง ซึ่งท่านมหาเสนาบดีในพุทธันดรที่ผ่านมา จะมีความสุขกับการค้นหาคำตอบจากการหลับตา เจริญสมาธิภาวนาอย่างนี้ แบบนี้เป็นอย่างมาก ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะ เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวท่านได้หยุดใจนิ่งๆ ลงไปในกลางองค์พระธรรมกาย ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งในกลางองค์พระธรรมกาย ซึ่งเป็นความรู้ที่มาพร้อมกับความสุข และความบริสุทธิ์อย่างไม่มีประมาณ แบบที่ตัวท่านไม่เคยพบหรือเคยรู้สึกแบบนี้มาก่อน จะไปทลายความสงสัยต่างๆ ให้หมดไปจากใจของท่านอย่างสิ้นเชิง
 
ท่านมหาเสนาบดีจะมีความสุขกับการค้นหาคำตอบจากการหลับตา เจริญสมาธิภาวนาแบบนี้เป็นอย่างมาก
ท่านมหาเสนาบดีจะมีความสุขกับการค้นหาคำตอบจากการหลับตา เจริญสมาธิภาวนาแบบนี้เป็นอย่างมาก
 
 
        เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้ท่านมหาเสนาบดี รู้สึกมีความสุขและเป็นสุขใจทุกครั้ง ที่ได้นั่งสมาธิเพื่อค้นธรรมะภายใน แต่ถ้าหากท่านมหาเสนาบดีพบเจอกับหัวข้อธรรม ที่มีความละเอียดลึกซึ้ง และยากเกินกว่าที่ตัวท่านจะสามารถค้นคว้าได้ด้วยตัวของท่านเองแล้ว ท่านมหาเสนาบดีก็จะนำหัวข้อธรรมะดังกล่าว ไปสอบถามกับพระเถระ ผู้สืบทอดวิชชาฯ ต่อจากพระมหาเถระ เพื่อไขความกระจ่างในหัวข้อธรรมเหล่านั้นอยู่เสมอๆ และด้วยเหตุดังที่ได้กล่าวไปแล้วนี้เอง จึงทำให้ท่านมหาเสนาบดีกลายเป็นพระเถระผู้เป็นพหูสูต ที่มีความแตกฉานและทะลุปรุโปร่งในธรรมะอย่างที่สุด องค์หนึ่งในยุคสมัยนั้น
 
หากท่านมหาเสนาบดีพบเจอหัวข้อธรรม ที่ยากเกินกว่าที่ตัวท่านจะค้นคว้าได้ ท่านก็จะไปสอบถามกับพระเถระ ผู้สืบทอดวิชชาฯ ต่อจากพระมหาเถระ
หากท่านมหาเสนาบดีพบเจอหัวข้อธรรม ที่ยากเกินกว่าที่ตัวท่านจะค้นคว้าได้ ท่านก็จะไปสอบถามกับพระเถระ ผู้สืบทอดวิชชาฯ ต่อจากพระมหาเถระ
 
 
        โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อท่านมหาเสนาบดีของเราได้มีโอกาสเข้าไปนั่งธรรมะและศึกษาวิชชาธรรมกายที่ละเอียดลึกซึ้งกับพระเถระผู้สืบทอดวิชชาฯ อย่างตลอดต่อเนื่องแล้ว ธรรมะภายในของท่านมหาเสนาบดีก็ยิ่งทวีความก้าวหน้า และมีความละเอียดลุ่มลึกมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมแบบมากๆ เลย
 
ธรรมะภายในของท่านมหาเสนาบดีทวีความก้าวหน้า และมีความละเอียดลุ่มลึกมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม
ธรรมะภายในของท่านมหาเสนาบดีทวีความก้าวหน้า และมีความละเอียดลุ่มลึกมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม
 
 
        นอกจากท่านมหาเสนาบดีจะให้ความสำคัญกับการนั่งธรรมะ และการเขียนตำรับตำราทางพระพุทธศาสนาในช่วงบั้นปลายของชีวิตแล้ว ท่านมหาเสนาบดียังชอบที่จะเดินทางออกไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ, ให้ธรรมะ และตอกย้ำเป้าหมายอุดมการณ์ในการบวชสร้างบารมี ให้กับทีมงานพระภิกษุที่ทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะที่ประจำอยู่ตามวัดสาขาต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกแคว้นอีกด้วย
 
ท่านมหาเสนาบดีชอบเดินทางออกไปตรวจเยี่ยมทีมงานพระภิกษุ ที่ทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะที่ประจำอยู่ตามวัดสาขาต่างๆ อีกด้วย
ท่านมหาเสนาบดีชอบเดินทางออกไปตรวจเยี่ยมทีมงานพระภิกษุ ที่ทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะที่ประจำอยู่ตามวัดสาขาต่างๆ อีกด้วย
 
 
        เมื่อมาถึงจุดนี้ ลูกๆ นักเรียนอนุบาลทุกคนจะเห็นว่า ท่านมหาเสนาบดีของเราได้ใช้วันเวลาที่มีค่าของท่าน ไปกับการสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันเสมอมา อีกทั้งตัวท่านยังเป็นต้นบุญต้นแบบ และเป็นที่พึ่งให้กับศิษยานุศิษย์ ทั้งพระภิกษุ-สามเณรรวมถึงมหาชนผู้มีบุญในยุคนั้น เรื่อยมา เรียกได้ว่าทุกอนุวินาทีของท่านมหาเสนาบดีนั้น ตัวท่านไม่เคยหายใจทิ้งไปฟรีๆ เลย เพราะตัวท่านได้สร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนา และโลกในยุคนั้นเอาไว้อย่างมากมาย
 
ท่านมหาเสนาบดีได้สั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันเสมอมา
ท่านมหาเสนาบดีได้สั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันเสมอมา
 
 
        ดังนั้นเมื่อกาลเวลาได้ล่วงเลยมาจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิต ท่านมหาเสนาบดีผู้เปรียบประดุจขุนพลกล้าแห่งกองทัพธรรม จึงไม่รู้สึกหวาดกลัวหรือหวั่นเกรงต่อมรณภัย เพราะภายในใจของท่านมีความผ่องใสสว่างไสว อันเกิดจากผลแห่งบุญทุกๆ บุญที่ตัวท่านได้ตั้งใจทุ่มเททำมาตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเป็นบุญที่ตัวท่านได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรม, บุญที่ตัวท่านได้ตั้งใจออกบวชอยู่ในเพศสมณะ, บุญที่ตัวท่านได้ตั้งใจเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย ให้แผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง โดยผ่านการเทศน์สอนและผ่านตำรับตำราที่ตัวท่านได้รวบรวมเรียบเรียงและเขียนขึ้นมา เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลแห่งบุญที่ตัวท่านได้ออกบวชแล้วได้ศึกษาวิชชาธรรมกายกับพระมหาเถระ และพระเถระผู้สืบทอดวิชชาฯ ซึ่งเป็นบุญที่ตัวท่านปลื้มปีติและภาคภูมิใจที่สุดเลยทีเดียว
 
ภายในใจของท่านมีความผ่องใสสว่างไสว อันเกิดจากผลแห่งบุญทุกๆ บุญที่ตัวท่านได้ตั้งใจทุ่มเททำมาตลอดชีวิต
ภายในใจของท่านมีความผ่องใสสว่างไสว อันเกิดจากผลแห่งบุญทุกๆ บุญที่ตัวท่านได้ตั้งใจทุ่มเททำมาตลอดชีวิต
 
 
        และในทันทีที่ลมหายใจที่เป็นไปเพื่อการ สั่งสมบุญสร้างบารมีหมดลง ณ ช่วงเวลานั้น ใจของท่านก็ได้จรดนิ่งอยู่ในกลางของพระธรรมกายภายในที่สว่างไสวอย่างไม่มีประมาณ ซึ่งก็ส่งผลทำให้ท่านมหาเสนาบดีเดินทางออกจากกายหยาบ ได้อย่างสมภาคภูมิของนักรบกล้าแห่งกองทัพธรรม
 
ใจของท่านก็ได้จรดนิ่งอยู่ในกลางของพระธรรมกายภายในที่สว่างไสวอย่างไม่มีประมาณ
ใจของท่านก็ได้จรดนิ่งอยู่ในกลางของพระธรรมกายภายในที่สว่างไสวอย่างไม่มีประมาณ
 
 
        ภายหลังจากที่ท่านมหาเสนาบดีได้ละสังขารลงไปแล้ว ตัวท่านซึ่งในขณะนั้นเป็นกายละเอียด ก็ได้มองเห็นขบวนของเหล่าบริวารและขบวนของเทวรถที่สุดแสนอลังการ มารอต้อนรับตัวท่านกันเป็นจำนวนมาก เมื่อท่านได้เห็นเช่นนั้น ตัวท่านจึงรู้สึกชุ่มชื่นและปลื้มปีติใจเป็นอย่างมาก จากนั้นตัวท่านก็ได้เดินแบบลอยๆ ขึ้นไปสู่เทวรถลำที่ใหญ่และสวยที่สุด ซึ่งเป็นลำประธานเอกที่อยู่ตรงกลางของขบวนเหล่าเทวรถทั้งหมดในทันที
 
หลังจากที่ท่านมหาเสนาบดีได้ละสังขารลงไปแล้ว ก็มีขบวนเหล่าบริวารและขบวนเทวรถที่สุดแสนอลังการ มารอต้อนรับตัวท่านกันเป็นจำนวนมาก
หลังจากที่ท่านมหาเสนาบดีได้ละสังขารลงไปแล้ว ก็มีขบวนเหล่าบริวารและขบวนเทวรถที่สุดแสนอลังการ มารอต้อนรับตัวท่านกันเป็นจำนวนมาก
 
 
        และก่อนที่ท่านเทพบุตรมหาเสนาบดี จะเดินทางกลับสู่ทิพยวิมานของท่านในเทวโลกนั้น ตัวท่านก็ได้เคลื่อนเทวรถที่สุดแสนอลังการของท่าน ไปเวียนประทักษิณรอบพระมหาเจดีย์ใหญ่ของวัดใหม่ เพื่อทำการสักการบูชาเป็นจำนวนทั้งหมด 3 รอบ ซึ่งในระหว่างที่ขบวนเทวรถกำลังเวียนประทักษิณรอบพระมหาเจดีย์ใหญ่อยู่นั้น ภาพแห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมี ที่ท่านเทพบุตรมหาเสนาบดีได้ตั้งใจทุ่มเทกระทำเอาไว้อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ก็ได้มาปรากฏฉายให้ตัวท่านเห็นแบบฉากต่อฉาก แบบไม่มีหยุดกันเลยทีเดียว
 
ขณะที่ขบวนเทวรถกำลังเวียนประทักษิณรอบพระมหาเจดีย์ใหญ่อยู่นั้น ภาพแห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีของท่านก็ได้มาปรากฏฉายให้ตัวท่านได้เห็นอย่างตลอดต่อเนื่อง
ขณะที่ขบวนเทวรถกำลังเวียนประทักษิณรอบพระมหาเจดีย์ใหญ่อยู่นั้น ภาพแห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีของท่านก็ได้มาปรากฏฉายให้ตัวท่านได้เห็นอย่างตลอดต่อเนื่อง
 
 
        เมื่อท่านเทพบุตรมหาเสนาบดีได้เห็นภาพของการสั่งสมบุญทุกๆ บุญที่ตัวท่านได้ตั้งใจทุ่มเทสั่งสมเอาไว้เช่นนั้นแล้ว ตัวท่านก็เกิดความรู้สึกที่ปลื้มปีติ อิ่มเอิบและเบิกบานใจอย่างไม่มีประมาณอย่างที่สุด แล้วท่านเทพบุตรมหาเสนาบดีก็ได้เคลื่อนขบวนเทวรถที่สุดแสนอลังการของท่าน กลับสู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้อย่างสง่างาม สมกับเป็นนักรบกล้าของกองทัพธรรม
 
ท่านเทพบุตรมหาเสนาบดี ได้เคลื่อนขบวนเทวรถกลับสู่ดุสิตบุรี วงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้อย่างสง่างาม
ท่านเทพบุตรมหาเสนาบดี ได้เคลื่อนขบวนเทวรถกลับสู่ดุสิตบุรี วงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้อย่างสง่างาม
 
 
        ภายหลังจากที่ท่านเทพบุตรมหาเสนาบดี ได้เดินทางกลับสู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บรรดาศิษยานุศิษย์ต่างก็ได้ร่วมใจกันจัดงานส่งร่างนักรบกล้าแห่งกองทัพธรรมอย่างสมเกียรติ และสมภาคภูมิอย่างที่สุด ซึ่งในงานดังกล่าว ก็ได้มีคณะพระภิกษุสงฆ์จากทั่วทุกสารทิศ และมหาชนผู้มีบุญ ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วๆ ไป, คหบดี, หรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ รวมไปถึงพระราชาผู้ปกครองแคว้น และพระราชาจากต่างแคว้น เป็นต้น เดินทางมาร่วมงานดังกล่าวกันอย่างล้นหลามกันเป็นจำนวนมาก
 
บรรดาศิษยานุศิษย์ได้ร่วมใจกันจัดงานส่งร่างนักรบกล้าแห่งกองทัพธรรมอย่างสมเกียรติ
บรรดาศิษยานุศิษย์ได้ร่วมใจกันจัดงานส่งร่างนักรบกล้าแห่งกองทัพธรรมอย่างสมเกียรติ
 
 
        และนับจากนั้นเป็นต้นมา สิ่งที่ท่านมหาเสนาบดี ได้สถาปนาและได้ทุ่มเททำมาตลอดทั้งชีวิต ไม่ว่าจะเป็นศาสนสถาน หรือศาสนบุคคลต่างๆ รวมไปถึงศาสนธรรม เช่น ตำรับตำราทางพระพุทธศาสนา ที่ตัวท่านได้ทุ่มเทศึกษาค้นคว้าและรวบรวมเรียบเรียงเอาไว้ เป็นต้น ก็ได้กลายเป็นแม่บท และมรดกชิ้นสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายในยุคสมัยนั้น ไม่เพียงแค่นั้น เกียรติประวัติอันงดงามและดีงามของท่านมหาเสนาบดี ยังได้ถูกจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ เพื่อให้เป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมี ควบคู่ไปกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาในยุคนั้นสืบไปอีกด้วย
 
สิ่งที่ท่านมหาเสนาบดีทุ่มเททำมาตลอดทั้งชีวิต ได้กลายเป็นมรดกชิ้นสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายในยุคสมัยนั้น
สิ่งที่ท่านมหาเสนาบดีทุ่มเททำมาตลอดทั้งชีวิต ได้กลายเป็นมรดกชิ้นสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายในยุคสมัยนั้น
 
 
        จากเรื่องราว Case Study ของท่านมหาเสนาบดี ยอดขุนพลนักรบกล้าแห่งกองทัพธรรมในพุทธันดรที่ผ่านมา ที่เราได้ศึกษาเรียนรู้กันมานี้ ก็สอนให้เราได้รู้ว่า ชีวิตที่ประเสริฐที่สุด ก็คือชีวิตที่ได้เกิดมาสร้างบารมี ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ ทุกๆ ชีวิตล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมซึ่งเป็นกฎสากลทั้งสิ้น อีกทั้งบุญนี่แหละที่เป็นบ่อเกิด และเป็นเบื้องหลังของความสุขความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริง สมดังพุทธพจน์ที่ว่า "สุโข ปุญญัสส อุจจะโย" การสั่งสมบุญ นำสุขมาให้
 
ทุกชีวิตล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมซึ่งเป็นกฎสากลทั้งสิ้น
ทุกชีวิตล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมซึ่งเป็นกฎสากลทั้งสิ้น
 
        เพราะฉะนั้น เราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรม ซึ่งเป็นคำสอนที่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง เพื่อที่เราจะได้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและดีงามด้วยความไม่ประมาท
 
 
        อีกทั้งเราจะได้ตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมี และประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่น ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้ผ่องใส หรือ ทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา เป็นต้น ซึ่งถ้าหากเราทำได้เช่นนี้ ชีวิตการสร้างบารมีของเราจะได้อยู่รอดปลอดภัย และมีชัยชนะในเส้นทางการสร้างบารมีไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม เหมือนอย่างเช่นท่านมหาเสนาบดีผู้ที่เป็นที่รักยิ่งของพวกเรานั่นเอง”
 
ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้ผ่องใส ทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนาอยู่เสมอ
ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้ผ่องใส ทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนาอยู่เสมอ
 
 
        สำหรับเรื่องราว Case Study ของท่านมหาเสนาบดียอดขุนพลนักรบกล้าแห่งกองทัพธรรมในพุทธันดรที่ผ่านมา ก็คงจะต้องจบลงพอสังเขปแต่เพียงเท่านี้ เอวํ ก็มีด้วยประการละฉะนี้
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

     บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

     "วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)

http://goo.gl/rDyLg


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก