กรณีศึกษา คุณโมนิค มูนอฟ ตอนที่ 10

เมื่อคุณไอวี่ในภพชาตินั้น ได้มาทำหน้าที่เป็นบอร์ดี้การ์ดให้กับตัวลูกหรือคุณโฮเวิร์ดในภพชาตินั้นแล้ว คุณไอวี่ก็รู้สึกประทับใจในอัธยาศัยของคุณโฮเวิร์ดในภพชาตินั้นเป็นอย่างมาก https://dmc.tv/a15326

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
[ 15 มี.ค. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 13954 ]
 
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 13 มีนาคม 2556
Case Study ของคุณโมนิค มูนอฟ ตอนที่ 10
 
 
 
 
Case Study
คุณโมนิค มูนอฟ ตอนที่ 10
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
 
 
        เมื่อคุณไอวี่ หรือนายทหารหนุ่มรูปงามในภพชาตินั้น ได้มาทำหน้าที่เป็นบอร์ดี้การ์ดให้กับตัวลูกหรือคุณโฮเวิร์ด มายซัน ซึ่งเป็นศิลปินหนุ่มผู้มีจิตใจงดงามในภพชาตินั้นแล้ว คุณไอวี่ก็เกิดความรู้สึกประทับใจ ในอัธยาศัยของคุณโฮเวิร์ดในภพชาตินั้นเป็นอย่างมาก ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะคุณโฮเวิร์ดในภพชาตินั้น จะเป็นคนที่มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และเข้ากับคนอื่นง่าย อีกทั้งคุณโฮเวิร์ดในภพชาตินั้น ยังเป็นคนที่มีเหตุมีผล และพร้อมที่จะรับรู้รับฟังในเรื่องราวต่างๆ อีกด้วย
 
คุณไอวี่รู้สึกประทับใจในอัธยาศัยของคุณโฮเวิร์ดในภพชาตินั้นเป็นอย่างมาก
คุณไอวี่รู้สึกประทับใจในอัธยาศัยของคุณโฮเวิร์ดในภพชาตินั้นเป็นอย่างมาก
 
        เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงทำให้คุณไอวี่ในภพชาตินั้น สามารถที่จะทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตร แนะนำเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต ให้กับคุณโฮเวิร์ดในภพชาตินั้นได้อย่างเต็มที่
 
        ทันทีที่คุณโฮเวิร์ดหรือศิลปินหนุ่มผู้มีจิตใจงดงามในภพชาตินั้น ได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตจากคุณไอวี่ หรือนายทหารหนุ่มรูปงามในภพชาตินั้นแล้ว คุณโฮเวิร์ดในภพชาตินั้น ก็เกิดความรู้สึกสนใจใคร่รู้และอยากที่จะฟังเป็นอย่างมาก
 
โฮเวิร์ดในภพชาตินั้น รู้สึกอยากฟังเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเป็นอย่างมาก
โฮเวิร์ดในภพชาตินั้น รู้สึกอยากฟังเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเป็นอย่างมาก
 
        ที่คุณโฮเวิร์ดในภพชาตินั้น เกิดความรู้สึกเช่นนี้ ทั้งนี้ก็เป็นเพราะ ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา คุณโฮเวิร์ดในภพชาตินั้น ได้เดินทางไปเปิดการแสดงดนตรีตามแคว้นต่างๆ มากมาย เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้คุณโฮเวิร์ดในภพชาตินั้น ได้พบเห็นอะไรหลายๆ อย่าง ยกตัวอย่างเช่น ในบางแคว้นก็มีโจรผู้ร้ายอยู่ชุกชม หรือในบางแคว้นก็มีแต่การรบราฆ่าฟันกัน เป็นต้น
 
        เมื่อคุณโฮเวิร์ด หรือศิลปินหนุ่มผู้มีจิตใจงดงามในภพชาตินั้น ได้พบเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นแล้ว คุณโฮเวิร์ดในภพชาตินั้นก็เกิดความรู้สึกสลดใจ และก็มีคำถามเกิดขึ้นมาในใจอย่างมากมายว่า “ทำไม มวลมนุษย์ชาติจะต้องมาเข่นฆ่ากันด้วย หรืออะไรที่ทำให้คนเราเกิดมาแตกต่างกัน แล้ววิธีการใดที่จะช่วยให้มวลมนุษย์ชาติ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้” เป็นต้น
 
คุณโฮเวิร์ดในภพชาตินั้น ได้หาคำตอบด้วยการไปซักถามข้อสงสัยกับเจ้าลัทธิความเชื่อต่างๆ ที่มีชื่อเสียงในแต่ละแคว้น
คุณโฮเวิร์ดในภพชาตินั้น ได้หาคำตอบด้วยการไปซักถามข้อสงสัย
กับเจ้าลัทธิความเชื่อต่างๆ ที่มีชื่อเสียงในแต่ละแคว้น
 
        และเมื่อคำถามดังกล่าวได้เกิดขึ้น และค้างคาอยู่ภายในใจของคุณโฮเวิร์ดอย่างมากมายเช่นนี้ คุณโฮเวิร์ดในภพชาตินั้น จึงได้พยายามไปแสวงหาคำตอบ ด้วยการเข้าไปหาและซักถามข้อสงสัยกับเจ้าลัทธิความเชื่อต่างๆ ที่มีชื่อเสียงในแต่ละแคว้น ที่คุณโฮเวิร์ดในภพชาตินั้น ได้เดินทางไปเปิดการแสดงดนตรี เพื่อแสวงหาคำตอบที่ค้างคาใจอยู่นั่นเอง
 
        แต่ไม่ว่าคุณโฮเวิร์ด หรือศิลปินหนุ่มผู้มีจิตใจงดงามในภพชาตินั้น จะไปหาและซักถามข้อสงสัยกับเจ้าลัทธิมากี่ลัทธิก็ตาม คุณโฮเวิร์ดก็ยังไม่เคยได้รับคำตอบที่โดนใจตัวคุณโฮเวิร์ดแบบจังๆ สักที เมื่อเป็นเช่นนี้ คุณโฮเวิร์ดจึงได้แต่รอคอยวันเวลา ที่จะได้พบกับบุคคล ที่สามารถจะตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต ให้กับตัวคุณโฮเวิร์ดได้
 
คุณโฮเวิร์ดในภพชาตินั้น ตั้งใจฟังทุกๆ ถ้อยคำของคุณไอวี่ อย่างใจจดใจจ่อ
คุณโฮเวิร์ดในภพชาตินั้น ตั้งใจฟังทุกๆ ถ้อยคำของคุณไอวี่ อย่างใจจดใจจ่อ
 
        ดังนั้นทันทีที่คุณโฮเวิร์ดในภพชาตินั้น ได้ยินได้ฟังเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตจากคุณไอวี่ หรือนายทหารหนุ่มรูปงามในภพชาตินั้นแล้ว คุณโฮเวิร์ดในภพชาตินั้น จึงเกิดความรู้สึกสนอกสนใจ และตั้งใจฟังทุกๆ ถ้อยคำของคุณไอวี่ อย่างใจจดใจจ่อเลยนั่นเอง
 
        และยิ่งคุณโฮเวิร์ดในภพชาตินั้น ได้มีโอกาสซักถามข้อสงสัยต่างๆ ที่ค้างคาอยู่ภายในใจกับคุณไอวี่แล้ว คุณโฮเวิร์ดในภพชาตินั้น ก็ยิ่งได้รับคำตอบที่โดนใจ จนทำให้ตัวคุณโฮเวิร์ดหายสงสัย และมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมแบบมากๆ มากๆ
 
คุณไอวี่ได้ชักชวนให้คุณโฮเวิร์ดในภพชาตินั้น ไปฟังธรรมและปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ ที่วัดสาขาของหมู่คณะ
คุณไอวี่ได้ชักชวนให้คุณโฮเวิร์ดในภพชาตินั้นไปฟังธรรม
และปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ ที่วัดสาขาของหมู่คณะ
 
        เมื่อคุณไอวี่ หรือนายทหารหนุ่มรูปงามในภพชาตินั้นเห็นว่า “คุณโฮเวิร์ดหรือศิลปินหนุ่มผู้มีจิตใจงดงามในภพชาตินั้น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตมากในระดับหนึ่งแล้ว” คุณไอวี่จึงได้ชักชวนให้คุณโฮเวิร์ดในภพชาตินั้น ไปฟังธรรมและปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ ที่วัดสาขาของหมู่คณะที่ตั้งอยู่ในแคว้นแห่งนั้น
             
        เมื่อคุณโฮเวิร์ดในภพชาตินั้น ได้ไปปฏิบัติธรรมร่วมกับพระอาจารย์ที่วัดสาขาแห่งนั้นแล้ว คุณโฮเวิร์ดก็สามารถปล่อยใจไปตามเสียงนำนั่งสมาธิ(Meditation)ของพระอาจารย์ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้ใจของคุณโฮเวิร์ดค่อยๆ กลับมารวมหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกาย แล้วในที่สุด คุณโฮเวิร์ดก็ได้เห็นองค์พระภายในที่เป็นกุศลนิมิต เกิดขึ้นมาพร้อมกับความสุขใจแบบที่ตัวคุณโฮเวิร์ดไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยในชีวิต
 
เมื่อคุณโฮเวิร์ดไปปฏิบัติธรรมก็สามารถเห็นองค์พระภายในที่เป็นกุศลนิมิตขึ้นมา
เมื่อคุณโฮเวิร์ดไปปฏิบัติธรรมก็สามารถเห็นองค์พระภายในที่เป็นกุศลนิมิตขึ้นมา
 
        หลังจากที่คุณโฮเวิร์ด หรือศิลปินหนุ่มผู้มีจิตใจงดงามในภพชาตินั้น ได้เข้าถึงความสุขภายในเช่นนั้นแล้ว คุณโฮเวิร์ดก็เกิดความรู้สึกประทับใจ ในการนั่งสมาธิเป็นอย่างมากถึงมากที่สุด และยิ่งคุณโฮเวิร์ดได้รู้ว่า “พระอาจารย์ที่นำนั่งสมาธิ ได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการนั่งสมาธิมาจากพระเถระในยุคนั้น” คุณโฮเวิร์ดก็ยิ่งเกิดความปรารถนาอยากที่จะเดินทางไปกราบพระเถระในยุคนั้นเป็นอย่างมาก
 
คุณโฮเวิร์ดอยากเดินทางไปกราบพระเถระในยุคนั้นเป็นอย่างมาก
 คุณโฮเวิร์ดอยากเดินทางไปกราบพระเถระในยุคนั้นเป็นอย่างมาก
 
        และเมื่อความปรารถนาเช่นนี้ ได้เกิดขึ้นมาภายในใจของคุณโฮเวิร์ดในภพชาตินั้นแล้ว คุณโฮเวิร์ดจึงได้ตั้งหน้าตั้งตา รอคอยวันเวลาที่จะได้เดินทางไปกราบพระเถระในยุคนั้น อย่างใจจดใจจ่อเลยทีเดียว
 
        จนกระทั่ง เมื่อการแสดงดนตรีภายในแคว้นที่คุณไอวี่ หรือนายทหารหนุ่มรูปงามในภพชาตินั้น อาศัยอยู่ได้เสร็จสิ้นลง คุณโฮเวิร์ด หรือศิลปินหนุ่มผู้มีจิตใจงดงามในภพชาตินั้นก็ไม่รอช้า ได้รีบเดินทางไปกราบพระเถระในยุคนั้น ที่แคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวช พร้อมกับคุณไอวี่ในทันที
 
ในทีสุดคุณโฮเวิร์ดก็ได้ไปกราบพระเถระพร้อมกับคุณไอวี่ในภพชาตินั้น
ในทีสุดคุณโฮเวิร์ดก็ได้ไปกราบพระเถระพร้อมกับคุณไอวี่ในภพชาตินั้น
 
        และทันทีที่คุณโฮเวิร์ดในภพชาตินั้น ได้เห็นพระเถระในยุคนั้น เพียงแค่แว้บแรกเท่านั้น คุณโฮเวิร์ดก็เกิดความรู้สึกเคารพรักเลื่อมใส ในพระเถระขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจ และยิ่งตัวคุณโฮเวิร์ดได้มีโอกาสฟังธรรมและปฏิบัติธรรมกับพระเถระแล้ว คุณโฮเวิร์ดก็ยิ่งเกิดความรู้สึกซาบซึ้งในมโนปณิธาน และปฏิปทาการสร้างบารมีของพระเถระเป็นอย่างมาก
      
        และด้วยความรู้สึกซาบซึ้งในมโนปณิธาน และปฏิปทาการสร้างบารมีของพระเถระในยุคนั้นนี่เอง จึงทำให้คุณโฮเวิร์ดหรือศิลปินหนุ่มผู้มีจิตใจงดงามในภพชาตินั้น เกิดแรงบันดาลใจและความตั้งใจอย่างแรงกล้าว่า “คุณโฮเวิร์ดจะตั้งใจช่วยพระเถระเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายให้ขยายออกไปทั่วทุกแคว้น”
 
คุณโฮเวิร์ดในภพชาตินั้น ได้ออกเดินทางไปเปิดการแสดงดนตรี ควบคู่ไปกับการแนะนำวิธีการนั่งสมาธิให้กับมหาชนทั้งหลาย
คุณโฮเวิร์ดในภพชาตินั้น ได้ออกเดินทางไปเปิดการแสดงดนตรี
ควบคู่ไปกับการแนะนำวิธีการนั่งสมาธิให้กับมหาชนทั้งหลาย
 
        และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา คุณโฮเวิร์ดในภพชาตินั้น ก็ได้ตั้งใจทุ่มเทช่วยงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย อย่างเต็มที่เต็มกำลังมาโดยตลอด อีกทั้งคุณโฮเวิร์ดในภพชาตินั้น ยังได้ออกเดินทางไปเปิดการแสดงดนตรี แนวให้กำลังใจกับมหาชนตามแคว้นต่างๆ ควบคู่ไปกับการแนะนำวิธีการนั่งสมาธิให้กับมหาชนทั้งหลาย ที่ได้เดินทางมาฟังดนตรีของคุณโฮเวิร์ดอีกด้วย
 
        ยามใดที่คุณโฮเวิร์ด หรือศิลปินหนุ่มผู้มีจิตใจงดงามในภพชาตินั้น เดินทางไปเปิดการแสดงดนตรีตามแคว้นต่างๆ แล้ว เกิดความรู้สึกสงสัยในเรื่องของธรรมะหรือการปฏิบัติธรรมขึ้นมา คุณโฮเวิร์ดในภพชาตินั้น ก็มักจะเก็บความรู้สึกสงสัยนั้นกลับมาซักถาม และพูดคุยกับคุณไอวี่ หรือนายทหารหนุ่มรูปงามในภพชาตินั้น อยู่เป็นประจำเสมอๆ
 
เมื่อมีข้อสงในเรื่องธรรมะ คุณโฮเวิร์ดมักจะนำมาซักถามคุณไอวี่อยู่เสมอๆ
เมื่อมีข้อสงในเรื่องธรรมะ คุณโฮเวิร์ดมักจะนำมาซักถามคุณไอวี่อยู่เสมอๆ
 
        ซึ่งในทุกๆ ครั้งที่คุณไอวี่ในภพชาตินั้น ได้ฟังข้อสงสัยต่างๆ จากคุณโฮเวิร์ดแล้ว คุณไอวี่ก็มักจะตั้งใจตอบคำถามในทุกๆ ข้อสงสัยของคุณโฮเวิร์ดด้วยความเต็มใจ ปลื้มใจ และอยากที่จะให้คุณโฮเวิร์ดในภพชาตินั้น เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต อย่างแจ่มแจ้งมากที่สุด เท่าที่ตัวคุณไอวี่ในภพชาตินั้นจะทำได้
 
        ไม่เพียงแค่นั้น ในเวลาที่คุณไอวี่ หรือนายทหารหนุ่มรูปงามในภพชาตินั้น ได้ทราบข่าวบุญอะไรมาจากทางพระเถระในยุคนั้นแล้ว ตัวคุณไอวี่ก็ไม่เคยลืมที่จะแจ้งข่าวบุญนั้นให้กับคุณโฮเวิร์ด หรือศิลปินหนุ่มผู้มีจิตใจงดงามในภพชาตินั้น ได้ทราบเลยแม้สักครั้งเดียว
 
คุณไอวี่ในภพชาตินั้น มักติดสอยห้อยตามคุณโฮเวิร์ด เดินทางไปตามแคว้นต่างๆ
คุณไอวี่ในภพชาตินั้น มักติดสอยห้อยตามคุณโฮเวิร์ด เดินทางไปตามแคว้นต่างๆ
 
        และเมื่อมีช่วงจังหวะหรือโอกาสอันเหมาะสม ตัวคุณไอวี่ในภพชาตินั้น ก็จะติดสอยห้อยตามคุณโฮเวิร์ด เดินทางไปตามแคว้นต่างๆ เพื่อไปช่วยคุณโฮเวิร์ด ทำหน้าที่เป็นยอดกัลยาณมิตรให้กับมหาชนในแคว้นนั้นๆ ที่ได้เดินทางมาชมการแสดงดนตรีของคุณโฮเวิร์ดอีกด้วย 
      
        แต่ในช่วงที่คุณโฮเวิร์ด หรือศิลปินหนุ่มผู้มีจิตใจงดงามในภพชาตินั้น เดินทางไปเปิดการแสดงดนตรีอยู่ภายในแคว้นที่คุณโมนิกในภพชาตินั้นอาศัยอยู่ คุณไอวี่หรือนายทหารหนุ่มรูปงามในภพชาตินั้น ก็ไม่ได้เดินทางไปกับคุณโฮเวิร์ดด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้คุณไอวี่ ไม่ได้มีโอกาสเจอกับคุณโมนิกเลย
 
คุณไอวี่ในภพชาตินั้น ไม่มีโอกาสเจอกับคุณโมนิกเลย
คุณไอวี่ในภพชาตินั้น ไม่มีโอกาสเจอกับคุณโมนิกเลย
 
        แต่ถึงกระนั้น คุณไอวี่ในภพชาตินั้น ก็ถือว่าเป็น “ต้นบุญ” หรือบุคคลสำคัญ ที่ทำให้ตัวคุณโฮเวิร์ด เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต จนในที่สุดตัวคุณโฮเวิร์ดในภพชาตินั้น ก็ได้ไปทำหน้าที่เป็นยอดกัลยาณมิตร ให้กับคุณโมนิกต่ออีกทีหนึ่ง
      
        และเมื่อกาลเวลาได้ล่วงเลยผ่านไป คุณโฮเวิร์ดหรือศิลปินหนุ่มผู้มีจิตใจงดงามในภพชาตินั้น ก็ได้มีโอกาสออกบวชระยะสั้นอยู่ช่วงหนึ่ง ที่วัดของพระเถระในยุคนั้น
 
คุณโฮเวิร์ดในภพชาตินั้น ได้มีโอกาสออกบวชระยะสั้นอยู่ช่วงหนึ่ง
คุณโฮเวิร์ดในภพชาตินั้น ได้มีโอกาสออกบวชระยะสั้นอยู่ช่วงหนึ่ง
 
        ส่วนว่าเหตุการณ์ในช่วงระหว่างที่คุณโฮเวิร์ดในภพชาตินั้น กำลังบวชอยู่ที่วัดของพระเถระ จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไร แล้วคุณโฮเวิร์ดในภพชาตินั้น จะเกิดความรู้สึกประทับใจในชีวิตสมณะมากน้อยขนาดไหนนั้น เราก็คงจะต้องอดใจรอมารับฟังกันต่อในตอนต่อไป
 
 
รับชมวิดีโอ
 

รับชมคลิปวิดีโอปรโลกนิวส์ โมนิค มูนอฟ ตอนที 10
ชมวิดีโอปรโลกนิวส์ โมนิค มูนอฟ ตอนที 10   Download ธรรมะปรโลกนิวส์ โมนิค มูนอฟ ตอนที 10
 
 

 
 
 
 
 

http://goo.gl/nXeFU


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก