กรณีศึกษา คุณพ่อตายแล้วไปเป็นภุมมเทวา ตอนที่ 2

ในภพชาติก่อนๆ นู้น คุณพ่อของลูกได้เกิดเป็น “กุลบุตรสุดจี๊ด” ที่มีนิสัยเกะกะเกเร ไม่ยอมเรียนหนังสือ และไม่ค่อยเชื่อฟังบิดามารดาของท่าน https://dmc.tv/a15555

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
[ 26 เม.ย. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 14766 ]
 
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 24 เมษายน 2556
กรณีศึกษา
คุณพ่อตายแล้วไปเป็นภุมมเทวา ตอนที่ 2
 
 
  
 
 
คุณพ่อตายแล้วไปเป็นภุมมเทวา ตอนที่ 2
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
ที่ออกอากาศทางช่อง DMC
 
  
 
        สำหรับบุพกรรมที่ทำให้คุณพ่อของลูก ต้องมาป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคหัวใจ จนต้องมาเสียชีวิตตอนอายุ 60 ปีนั้น ทั้งนี้ก็เป็นเพราะ วิบากกรรมในอดีตที่ตัวท่านได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ในภพชาติก่อนๆ นู้นได้ช่องตามมาส่งผล
 
ในภพชาติก่อนๆ นู้น คุณพ่อของลูกได้เกิดเป็นกุลบุตรสุดจี๊ด
ในภพชาติก่อนๆ นู้น คุณพ่อของลูกได้เกิดเป็นกุลบุตรสุดจี๊ด
 
        เรื่องก็มีอยู่ว่า ในภพชาติก่อนๆ นู้น คุณพ่อของลูกได้เกิดเป็น “กุลบุตรสุดจี๊ด” ที่มีนิสัยเกะกะเกเร ไม่ยอมเรียนหนังสือ และไม่ค่อยเชื่อฟังบิดามารดาของท่าน คือไม่ว่าบิดามารดาของท่านจะบอกให้ท่านทำอะไร ตัวท่านในภพชาตินั้นก็จะดื้อและไม่ทำตาม อีกทั้งตัวท่านยังชอบทำให้บิดามารดาของท่านในภพชาตินั้น รู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจอยู่เป็นประจำอีกด้วย
        ในเวลาต่อมา เมื่อตัวท่านในภพชาตินั้นเติบใหญ่เป็นวัยรุ่น ตัวท่านก็เอาแต่เที่ยวเตร่เฮฮาสนุกสนานไปวันๆ แม้ว่าบิดามารดาของท่านจะว่ากล่าวตักเตือนสักเพียงใดก็ตาม แต่ตัวท่านก็ไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ และไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ดีงามที่บิดามารดาท่านได้มอบให้ตัวท่านเลย เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงทำให้บิดามารดาของท่าน ต้องรู้สึกเสียอกเสียใจและช้ำใจเป็นอย่างมาก
 
เมื่อตัวท่านเติบใหญ่ขึ้นก็เอาแต่เที่ยวเตร่เฮฮาสนุกสนานไปวันๆ
เมื่อตัวท่านเติบใหญ่ขึ้นก็เอาแต่เที่ยวเตร่เฮฮาสนุกสนานไปวันๆ
 
        แต่พอวันเวลาได้ล่วงเลยผ่านไป เมื่อตัวท่านในภพชาตินั้น ได้แต่งงานและมีครอบครัว โดยภรรยาและลูกๆ ของตัวท่านในภพชาตินั้น จะเป็นคนละคนกับภรรยาและลูกๆ ของตัวท่านในภพชาติปัจจุบันนี้ ด้วยภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อครอบครัว จึงทำให้ตัวท่าน ต้องประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เพื่อนำไปขายให้กับพ่อค้าคนกลาง ที่จะส่งไปฆ่าต่ออีกทีหนึ่ง
 
ตัวท่านมีอาชีพเลี้ยงสัตว์เพื่อขายให้พ่อค้าคนกลางที่จะส่งไปฆ่าต่ออีกทีหนึ่ง
ตัวท่านมีอาชีพเลี้ยงสัตว์เพื่อขายให้พ่อค้าคนกลางที่จะส่งไปฆ่าต่ออีกทีหนึ่ง
 
        โดยสัตว์ที่ตัวท่านเลี้ยงเอาไว้ก็จะมีหลากหลายชนิด เช่น ปลา ไก่ หมู เป็นต้น ซึ่งคุณพ่อของตัวลูกในภพชาตินั้น ก็ได้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ เพื่อนำไปขายให้เขาฆ่าอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง
 
        และด้วยวิบากกรรมปาณาติบาต ที่ตัวท่านได้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เพื่อนำไปขายให้เขาฆ่า กับวิบากกรรมที่ตัวท่านชอบทำให้บิดามารดาของท่าน ต้องรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจอยู่เป็นประจำในภพชาติดังกล่าวนี้เอง มันก็ได้ถูกเซ็ตเป็นผังสำเร็จ และกลายเป็นวิบากกรรม ตามหลักของกฎแห่งกรรม ที่ติดตามตัวท่านนับตั้งแต่ภพชาตินั้นเรื่อยมา
 
วิบากกรรมดังกล่าวยังคงมีกำลังและคอยหาช่องตามมาส่งผลอยู่ตลอดเวลา
วิบากกรรมดังกล่าวยังคงมีกำลังและคอยหาช่องตามมาส่งผลอยู่ตลอดเวลา
 
        จวบจนกระทั่งมาถึงในภพชาติปัจจุบันนี้ แม้ว่าวิบากกรรมดังกล่าว หรือวิบากกรรมปาณาติบาต ที่ตัวท่านได้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เพื่อนำไปขายให้เขาฆ่า กับวิบากกรรมที่ตัวท่านได้ทำให้บิดามารดาของตัวท่าน ต้องรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจอยู่เป็นประจำในภพชาติดังกล่าวจะเบาบางเจือจางลงไปแล้วก็ตาม แต่ถึงกระนั้นมันก็ยังคงมีกำลัง และคอยหาช่องตามมาส่งผลอยู่ตลอดเวลา
 
        ดังนั้น เมื่อวิบากกรรมปาณาติบาต ที่ตัวท่านได้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เพื่อนำไปขายให้เขาฆ่า กับวิบากกรรมที่ตัวท่านได้ทำให้บิดามารดาของตัวท่านต้องรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจ อยู่เป็นประจำในภพชาติดังกล่าว ได้ช่องตามมาส่งผลในภพชาติปัจจุบันนี้ จึงเป็นผลทำให้คุณพ่อของตัวลูก ต้องมาเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานและโรคหัวใจตอนอายุ 60 ปีเหมือนอย่างที่เป็นอยู่นี้นั่นเอง
 
เมื่อวิบากกรรมดังกล่าวได้ช่องตามมาส่งผล จึงทำให้คุณพ่อของลูกต้องมาเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานและโรคหัวใจ
เมื่อวิบากกรรมดังกล่าวได้ช่องตามมาส่งผล
จึงทำให้คุณพ่อของลูกต้องมาเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานและโรคหัวใจ
 
 
        คำถามข้อที่ 2 คุณแม่ของลูกตายแล้วไปไหน ท่านมีความเป็นอยู่อย่างไร และท่านมีข้อความอะไรฝากมาถึงลูกบ้างคะ?
 
        คำตอบ... ก่อนที่คุณแม่ของลูกจะเสียชีวิต ในขณะที่ตัวท่านกำลังนอนป่วยอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลนั้น ตัวท่านก็มีความรู้สึกว่า “อาการป่วยของตัวท่านในครั้งนี้ คงจะทำให้ตัวท่านต้องเสียชีวิตลงอย่างแน่นอน” เมื่อเป็นเช่นนี้ ตัวท่านจึงได้ทำใจปล่อยวาง แล้วก็ไม่ได้คิดหวาดกลัวต่อมรณะภัย ที่กำลังจะมาคร่าชีวิตของตัวท่านเลย
 
ก่อนที่คุณแม่ของลูกจะเสียชีวิต ตัวท่านได้ทำใจปล่อยวาง
ก่อนที่คุณแม่ของลูกจะเสียชีวิต ตัวท่านได้ทำใจปล่อยวาง
 
        จนกระทั่งเมื่อลมหายใจสุดท้ายของท่านได้หมดลง ด้วยผลแห่งบุญที่ตัวท่านได้เคยตั้งใจสั่งสมเอาไว้ในพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นบุญที่ตัวท่านได้ใส่บาตร และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์เป็นสังฆทาน เป็นต้น เมื่อมารวมกับบุญสงเคราะห์โลกที่ตัวท่านได้เคยช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากเอาไว้ ในสมัยที่ตัวท่านยังมีชีวิตอยู่
 
ตัวท่านได้ไปบังเกิดเป็นเทพธิดาคนธรรพ์ระดับทั่วไป
ตัวท่านได้ไปบังเกิดเป็นเทพธิดาคนธรรพ์ระดับทั่วไป
 
        ด้วยผลแห่งบุญเหล่านี้เอง จึงส่งผลทำให้ตัวท่านได้ไปบังเกิดเป็น “เทพธิดาคนธรรพ์ระดับทั่วไป” ด้วยอาการที่เหมือนกับหลับแล้วตื่นขึ้น ท่ามกลางวิมานไม้สีทองที่อยู่ในป่าหิมพานต์แห่งสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาในทันที

        ทันทีที่คุณแม่ของลูกได้ไปบังเกิดเป็น “เทพธิดาคนธรรพ์ระดับทั่วไป” แล้ว ตัวท่านก็เกิดความรู้สึกตื่นเต้นดีใจกับทุกๆ สิ่ง ทุกๆ อย่างที่เกิดขึ้นกับตัวท่านเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะรูปกายอันเป็นทิพย์ของตัวท่านนั้น ที่แลดูสวยใสและสาวกว่าตอนที่ตัวท่านเป็นมนุษย์แบบมากๆ มากๆ
 
ตัวท่านรู้สึกตื่นเต้นดีใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวท่านเป็นอย่างมาก
ตัวท่านรู้สึกตื่นเต้นดีใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวท่านเป็นอย่างมาก
 
        อีกทั้งเครื่องประดับต่างๆ ของตัวท่านนั้น ยังเป็นทองคำที่ประดับด้วยเงินอันวิจิตรตระการตา และประณีตอย่างที่สุดอีกด้วย และเมื่อท่านเทพธิดาใหม่ หรือคุณแม่ของลูก ได้มองดูทิพยสมบัติต่างๆ ของตัวท่านแล้ว ตัวท่านก็เกิดความรู้สึกเพลิดเพลินเจริญใจ และมีความสุขแบบไม่รู้อิ่มไม่รู้เบื่อกันเลยทีเดียว
 
        และในทุกๆ ครั้ง ที่ตัวลูกรวมถึงทุกๆ คนได้สั่งสมบุญแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งให้กับท่าน กระแสธารแห่งบุญของทุกๆ คนก็จะไหลไปเชื่อมจรดและปรากฏเป็นภาพอยู่ภายในใจของท่าน เมื่อท่านเทพธิดาใหม่หรือคุณแม่ของลูก ได้เห็นภาพการสั่งสมบุญของทุกๆ คนแล้ว ตัวท่านก็จะเกิดความรู้สึกปลื้มปีติเบิกบานใจเป็นอย่างมาก จนส่งผลทำให้กายอันเป็นทิพย์ของท่าน พลันเกิดความสว่างไสวและเปล่งประกายออกมาระยิบระยับแวววับจับตา
 
ตัวท่านรู้สึกปลื้มปีติเบิกบานใจเป็นอย่างมาก ที่ได้เห็นภาพการสั่งสมบุญของทุกๆ คน
ตัวท่านรู้สึกปลื้มปีติเบิกบานใจเป็นอย่างมาก ที่ได้เห็นภาพการสั่งสมบุญของทุกๆ คน

        และด้วยผลแห่งบุญที่ตัวลูกรวมถึงทุกๆ คน ได้ตั้งใจทำแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งให้กับท่าน โดยเฉพาะบุญที่ตัวลูกได้ทำในบุญเขตพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย ไม่ว่าจะเป็นบุญสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัว บุญถวายมหาสังฆทาน หรือบุญบูชาข้าวพระ เป็นต้นนี้เอง จึงส่งผลทำให้ในเวลาต่อมา ตัวท่านก็ได้แว้บไปบังเกิดเป็น “เทพธิดาคนธรรพ์ระดับไฮโซ” ที่มีวิมานไม้สีทองประดับไปด้วยรัตนชาติหลากสีสัน ที่มีความสวยสดงดงามและวิจิตรตระการตาอย่างที่สุด
 
ตัวท่านได้แว้บไปบังเกิดเป็นเทพธิดาคนธรรพ์ระดับไฮโซ
ตัวท่านได้แว้บไปบังเกิดเป็นเทพธิดาคนธรรพ์ระดับไฮโซ
 
        ทันทีที่ท่านเทพธิดาสุดสวยหรือคุณแม่ของลูก ได้ไปบังเกิดเป็น “เทพธิดาคนธรรพ์ระดับไฮโซ” แล้ว ตัวท่านก็เกิดความรู้สึกตื่นตาตื่นใจ กับทิพยสมบัติใหม่ของตัวท่านเป็นอย่างมาก ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะ ทิพยสมบัติใหม่ของตัวท่านนั้น ล้วนแล้วแต่สวยสดงดงามและอลังการกว่าทิพยสมบัติเดิมของตัวท่านแบบมากๆ มากๆ
 
พระธรรมกายได้เมตตาไปเยี่ยมตัวท่านถึงที่วิมานของท่าน
พระธรรมกายได้เมตตาไปเยี่ยมตัวท่านถึงที่วิมานของท่าน
 
        และในขณะที่ท่านเทพธิดาสุดสวย กำลังเพลิดเพลินเจริญใจกับทิพยสมบัติใหม่ของตัวท่านอยู่นั้น พระธรรมกายก็ได้เมตตาไปเยี่ยมตัวท่านถึงที่วิมานของท่าน เพื่อให้ท่านเทพธิดาสุดสวย ได้ฝากข้อความมาถึงบุคคลอันเป็นที่รักในเมืองมนุษย์
 
       ส่วนว่าท่านเทพธิดาสุดสวย จะฝากสารแห่งความรักและความคิดถึงมาว่าอย่างไรนั้น เราก็คงจะต้องมาติดตามรับฟังกันต่อในตอนต่อไป
 
 
รับชมวิดีโอ
 

รับชมคลิปวิดีโอปรโลกนิวส์ ตายแล้วไปเป็นภุมมเทวา ตอนที่ 2
ชมวิดีโอปรโลกนิวส์ ตายแล้วไปเป็นภุมมเทวา ตอนที่ 2   Download ธรรมะปรโลกนิวส์ ตายแล้วไปเป็นภุมมเทวา ตอนที่ 2
 
 

 

http://goo.gl/fR00c


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก