กรณีศึกษา คุณพ่อตายแล้วไปเป็นภุมมเทวา ตอนที่ 6

ในหลายภพหลายชาติก่อนๆ นู้น คุณพ่อสามีของลูกได้เกิดเป็นกุลบุตรสุดหล่อ อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง โดยครอบครัวของท่านนั้นประกอบอาชีพทำไร่ทำนาทำสวนส่งไปขายในตลาด https://dmc.tv/a15579

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
[ 1 พ.ค. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 15745 ]
 
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 29 เมษายน 2556
กรณีศึกษา คุณพ่อตายแล้วไปเป็นภุมมเทวา ตอนที่ 6
 
 
  
 
 
คุณพ่อตายแล้วไปเป็นภุมมเทวา ตอนที่ 6
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
ที่ออกอากาศทางช่อง DMC
 
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ
 
        สำหรับบุพกรรมที่ทำให้คุณพ่อสามีของลูก ต้องมาป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็เสียชีวิตลงตอนอายุ 93 ปีนั้น ทั้งนี้ก็เป็นเพราะ เศษกรรมปาณาติบาตที่ตัวท่านได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ในหลายภพหลายชาติก่อนๆ นู้น ได้ช่องตามมาส่งผลในช่วงที่ตัวท่านกำลังใกล้จะหมดอายุขัยลงพอดี เรื่องก็มีอยู่ว่า
 
ในอดีตคุณพ่อสามีของลูกได้เกิดเป็นกุลบุตรสุดหล่อ มีอาชีพทำไร่ทำนาทำสวน
ในอดีตคุณพ่อสามีของลูกได้เกิดเป็นกุลบุตรสุดหล่อ มีอาชีพทำไร่ทำนาทำสวน
 
        ในหลายภพหลายชาติก่อนๆ นู้น คุณพ่อสามีของลูกได้เกิดเป็น “กุลบุตรสุดหล่อ” อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง โดยครอบครัวของท่านนั้น จะประกอบอาชีพทำไร่ทำนาทำสวน แล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรที่เพาะปลูกได้ส่งไปขายในตลาด
 
        เมื่อคุณพ่อสามีของลูกในภพชาตินั้นเติบใหญ่ขึ้น ตัวท่านก็ได้คอยช่วยเหลือกิจการงานของที่บ้านเป็นอย่างดี อีกทั้งตัวท่านยังชอบเลี้ยงน้องหมาเอาไว้ เพื่อป้องกันพวกโจรมาขโมยผลผลิตทางการเกษตรของตัวท่านอีกด้วย
 
ตัวท่านชอบเลี้ยงหมาเอาไว้เพื่อป้องกันโจรมาขโมยผลผลิตทางการเกษตร
ตัวท่านชอบเลี้ยงหมาเอาไว้เพื่อป้องกันโจรมาขโมยผลผลิตทางการเกษตร
 
        แต่เมื่อน้องหมาของคุณพ่อสามีของลูกในภพชาตินั้น เริ่มแพร่พันธุ์และออกลูกออกหลานมากเข้า มากเข้า ตัวท่านก็เริ่มที่จะเลี้ยงไม่ไหว และไม่สามารถที่จะดูแลน้องหมาของท่านได้อย่างทั่วถึง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้ตัวท่าน เริ่มคิดหาวิธีการที่จะคุมกำเนิดให้กับน้องหมาของท่าน
        แต่ด้วยความที่ในยุคสมัยนั้น ยังไม่มีวิธีการคุมกำเนิดให้กับน้องหมาที่ทันสมัยเหมือนอย่างในยุคสมัยนี้ ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้คุณพ่อสามีของลูกในภพชาตินั้น ตัดสินใจเลือกใช้วิธีการนำเอาเชือกไปมัดถุงอัณฑะของน้องหมาเอาไว้ เพื่อไม่ให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะตรงส่วนนั้นได้ และเมื่ออวัยวะตรงส่วนนั้นขาดเลือดมาเลี้ยงนานวันเข้า มันก็จะเริ่มเน่าแล้วก็หลุดไปในที่สุด
 
ตัวท่านใช้เชือกมัดถุงอัณฑะของน้องหมาเอาไว้
ตัวท่านใช้เชือกมัดถุงอัณฑะของน้องหมาเอาไว้
 
        โดยคุณพ่อสามีของลูกในภพชาตินั้น ก็ได้จับน้องหมาที่ตัวท่านเลี้ยงเอาไว้หลายๆ ตัวมาทำการคุมกำเนิดด้วยวิธีการดังกล่าว เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้น้องหมาเหล่านั้น ต้องเจ็บปวดทรมานจากการถูกมัดถุงอัณฑะเป็นอย่างมาก
 
        และด้วยวิบากกรรมที่คุณพ่อสามีของลูก ได้นำเอาเชือกไปมัดถุงอัณฑะน้องหมาของท่านเอาไว้ จนทำให้น้องหมาของท่านเกิดความรู้สึกเจ็บปวดทรมานเป็นอย่างมาก ในหลายภพหลายชาติก่อนๆ นู้น มันก็ได้ถูกเซ็ตเป็นผังสำเร็จและกลายเป็นวิบากกรรม ตามหลักของกฎแห่งกรรม ที่ติดตามตัวท่านนับตั้งแต่ภพชาตินั้นเป็นต้นมา
 
ด้วยวิบากกรรมดังกล่าว จึงทำให้ตัวท่านต้องมาป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
ด้วยวิบากกรรมดังกล่าว จึงทำให้ตัวท่านต้องมาป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
 
        จวบจนกระทั่งมาถึงในภพชาติปัจจุบันนี้ แม้ว่าวิบากกรรมดังกล่าวจะเบาบางเจือจางลงไป จนกลายเป็นเศษกรรมแล้วก็ตาม แต่มันก็ยังคงมีกำลังและคอยหาช่องตามมาส่งผลอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเมื่อเศษกรรมดังกล่าวได้ช่องตามมาส่งผล ในช่วงที่ตัวท่านกำลังใกล้จะหมดอายุขัยลงพอดี จึงเป็นผลทำให้ตัวท่านต้องมาป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก แล้วก็เสียชีวิตลงตอนอายุ 93 ปีเหมือนอย่างที่เป็นอยู่นี้นั่นเอง
 
        ส่วนสาเหตุที่ทำให้คุณพ่อสามีของลูก มีอายุขัยที่ยืนยาวถึง 93 ปีนั้น ทั้งนี้ก็เป็นเพราะ ผลแห่งบุญที่ตัวท่านได้เคยสั่งสมเอาไว้ในพระพุทธศาสนา ในหลายๆ ภพชาติก่อนๆ นู้นได้ช่องตามมาส่งผล เรื่องก็มีอยู่ว่า
 
ในหลายๆ ภพชาติก่อนๆ นู้น ตัวท่านมีอาชีพค้าขายสินค้าประเภทต่างๆ
 ในหลายๆ ภพชาติก่อนๆ นู้น ตัวท่านมีอาชีพค้าขายสินค้าประเภทต่างๆ
 
        ในหลายๆ ภพชาติก่อนๆ นู้น คุณพ่อสามีของลูกได้เกิดเป็น “กุลบุตรสุดหล่อผู้มีจิตใจงดงาม” อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง และเมื่อตัวท่านในภพชาตินั้นเติบใหญ่ขึ้น ตัวท่านก็ได้ประกอบอาชีพค้าขายสินค้าประเภทต่างๆ เช่น พวกถ้วยโถโอชาม เป็นต้น  
      
        โดยคุณพ่อสามีของลูกในภพชาตินั้น ก็จะใช้วิธีการเลือกซื้อสินค้าที่น่าสนใจ หรือเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของแคว้นหนึ่ง แล้วก็นำไปขายยังอีกแคว้นหนึ่ง จากนั้นตัวท่านก็จะเลือกซื้อสินค้าที่น่าสนใจจากแคว้นดังกล่าว แล้วก็นำไปขายยังแคว้นอื่นๆ ต่อไปเรื่อยๆ
 
ตัวท่านได้พาลูกน้องของท่านมาแวะพักระหว่างทาง ณ สถานที่พักแห่งหนึ่ง
ตัวท่านได้พาลูกน้องของท่านมาแวะพักระหว่างทาง ณ สถานที่พักแห่งหนึ่ง
 
        จนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่ง ในขณะที่คุณพ่อสามีของลูก พร้อมด้วยเหล่าลูกน้องของท่านในภพชาตินั้น กำลังอยู่ในช่วงระหว่างเดินทางไปค้าขายยังแคว้นแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นแคว้นที่อยู่ห่างไกลจากแคว้นที่ตัวท่านอาศัยอยู่นั้น ตัวท่านก็ได้พาเหล่าลูกน้องของท่านมาแวะพักระหว่างทางอยู่ ณ สถานที่พักแห่งหนึ่ง
 
        และในขณะที่คุณพ่อสามีของลูก พร้อมด้วยเหล่าลูกน้องของท่านในภพชาตินั้น กำลังแวะพักระหว่างทางอยู่นั้น ตัวท่านก็ได้เหลือบไปเห็นวัดๆ หนึ่ง ที่แลดูสงบ สะอาด และร่มรื่นเป็นอย่างมาก และเมื่อตัวท่านได้เห็นบรรยากาศของวัดที่น่ารื่นรมย์เช่นนั้นแล้ว ตัวท่านก็เกิดความรู้สึกอยากที่จะเข้าไปภายในวัดแห่งนั้นขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจ แล้วตัวท่านก็ไม่รอช้า ได้พาบรรดาลูกน้องของท่านเดินเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดแห่งนั้นในทันที ด้วยอาการที่ เบิกบานใจ
 
ตัวท่านได้พาลูกน้องเดินเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัด
ตัวท่านได้พาลูกน้องเดินเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัด
 
        หลังจากที่คุณพ่อสามีของลูก พร้อมด้วยเหล่าลูกน้องของท่านในภพชาตินั้น เดินเข้าไปถึงบริเวณภายในของวัดแห่งนั้นแล้ว ทุกคนก็เกิดความรู้สึกที่ประทับใจในความสะอาดสะอ้าน และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของวัดแห่งนั้นเป็นอย่างมาก
 
ตัวท่านกับลูกน้องเกิดความเลื่อมใสศรัทธาอย่างมาก
ตัวท่านกับลูกน้องเกิดความเลื่อมใสศรัทธาอย่างมาก
 
        และยิ่งคุณพ่อสามีของลูก พร้อมด้วยเหล่าลูกน้องของท่านในภพชาตินั้น ได้เห็นท่านเจ้าอาวาสและพระภิกษุสงฆ์สามเณร กำลังสวดมนต์กันอยู่ในศาลา ด้วยกิริยาอาการที่สงบเสงี่ยมสง่างามแล้ว ตัวท่านกับลูกน้องของท่านทุกๆ คนก็พลันเกิดความเลื่อมใสศรัทธาขึ้นมาแบบเปี่ยมล้นหัวใจ
      
        และเมื่อความเลื่อมใสศรัทธา ได้เกิดขึ้นมาภายในใจของคุณพ่อสามีของลูกพร้อมด้วยเหล่าลูกน้องของท่านในภพชาตินั้นเช่นนี้ จึงทำให้ทุกๆ คน ได้พร้อมใจกันเข้าไปนั่งฟังคณะสงฆ์สวดมนต์อยู่ภายในศาลา ด้วยจิตใจที่แช่มชื่นเบิกบานเป็นอย่างมาก
 
ตัวท่านได้ปวารณาถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ตลอด 7 วัน
ตัวท่านได้ปวารณาถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ตลอด 7 วัน
 
        จนกระทั่งเมื่อคณะสงฆ์สวดมนต์จบลง คุณพ่อสามีของลูกในภพชาตินั้น ก็ได้เข้าไปกราบท่านเจ้าอาวาสของวัดแห่งนั้น ซึ่งเป็นพระผู้ทรงอภิญญาสมาบัติ พร้อมกับขอปวารณาถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ ที่อยู่ภายในวัดแห่งนั้น ซึ่งล้วนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย ตลอด 7 วัน เมื่อท่านเจ้าอาวาสของวัดแห่งนั้นได้เห็นถึงความตั้งใจของคุณพ่อสามีของลูกในภพชาตินั้นแล้ว ท่านเจ้าอาวาสก็ได้เมตตาอนุญาตให้คุณพ่อสามีของลูกทำบุญตามที่ตัวท่านได้ตั้งใจเอาไว้
      
        โดยในช่วงตลอด 7 วันนั้น คุณพ่อสามีของลูกในภพชาตินั้น ก็ได้ตั้งใจตระเตรียมภัตตาหารอย่างดีและประณีตที่สุด เพื่อนำมาน้อมถวายแด่คณะสงฆ์ที่อยู่ภายในวัดแห่งนั้น ด้วยจิตที่เลื่อมใสและปลื้มปีติใจในบุญอย่างที่สุด
 
ตัวท่านได้เตรียมภัตตาหารที่ประณีตที่สุด เพื่อนำมาน้อมถวายแด่คณะสงฆ์
ตัวท่านได้เตรียมภัตตาหารที่ประณีตที่สุด เพื่อนำมาน้อมถวายแด่คณะสงฆ์
 
        และเมื่อครบกำหนด 7 วันตามที่คุณพ่อสามีของลูกในภพชาตินั้น ได้ขอปวารณาเอาไว้ ตัวท่านก็ยังรู้สึกไม่จุใจในการสั่งสมบุญ เมื่อเป็นเช่นนี้ตัวท่านจึงได้เข้าไปกราบขออนุญาตท่านเจ้าอาวาส เพื่อที่จะถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานต่อไปอีก 7 วัน ซึ่งท่านเจ้าอาวาสก็ได้เมตตาอนุมัติ และอนุโมทนากับคุณพ่อสามีของลูกในภพชาตินั้น
 
        โดยในช่วงทุกๆ วันที่คุณพ่อสามีของลูกในภพชาตินั้น มาถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ที่อยู่ภายในวัดแห่งนั้น ตัวท่านก็จะทำด้วยความเต็มใจ ปลื้มใจ และมีความสุขใจเป็นอย่างมาก และหลังจากที่คุณพ่อสามีของลูกในภพชาตินั้น ได้ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานครบ 14 วัน ตามที่ตัวท่านได้ตั้งใจเอาไว้แล้ว ตัวท่านก็ได้เข้าไปกราบลาท่านเจ้าอาวาส เพื่อออกเดินทางไปค้าขายสินค้าของท่านต่อไปเรื่อยๆ
 
ตัวท่านได้เข้าไปกราบลาท่านเจ้าอาวาสเพื่อออกเดินทางไปค้าขายสินค้าต่อ
ตัวท่านได้เข้าไปกราบลาท่านเจ้าอาวาสเพื่อออกเดินทางไปค้าขายสินค้าต่อ
 
        และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา คุณพ่อสามีของลูกในภพชาตินั้น ก็มักจะหาโอกาสเดินทางมาสั่งสมบุญ และถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ที่อยู่ภายในวัดแห่งนั้นอยู่เป็นประจำ จนกระทั่งเมื่อวันเวลาล่วงเลยผ่านไป คุณพ่อสามีของลูกในภพชาตินั้น ก็ได้ตัดสินใจย้ายบ้านมาอยู่ที่ข้างๆ วัดแห่งนั้น เพื่อที่ตัวท่านจะได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญที่วัดแห่งนั้นได้อย่างเต็มที่
 
ตัวท่านมักจะหาโอกาสมาสั่งสมบุญ และถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์อยู่เป็นประจำ
ตัวท่านมักจะหาโอกาสมาสั่งสมบุญ และถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์อยู่เป็นประจำ
 
        และหลังจากที่คุณพ่อสามีของลูกในภพชาตินั้น ย้ายบ้านมาอยู่ที่ข้างๆ วัดแห่งนั้นแล้ว ตัวท่านก็ได้ตั้งใจสั่งสมบุญด้วยความปลื้มปีติใจเรื่อยมา จนกระทั่งตัวท่านหมดอายุขัย เมื่อนึกถึงบุญที่ท่านทำผ่านมาแล้ว ก็ทำให้ท่านปลื้มปีติใจ
 
        ด้วยผลแห่งบุญที่คุณพ่อสามีของลูก ได้ตั้งใจถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่ท่านเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นพระผู้ทรงอภิญญาสมาบัติ และคณะสงฆ์ที่อยู่ภายในวัดแห่งนั้น ซึ่งล้วนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาและปลื้มปีติใจอย่างตลอดต่อเนื่อง 14 วัน กับผลแห่งบุญทุกๆ บุญที่ตัวท่านได้ตั้งใจสั่งสมเอาไว้ในพระพุทธศาสนาที่วัดแห่งนั้น อย่างเต็มที่เรื่อยมา จนกระทั่งตัวท่านในภพชาตินั้นหมดอายุขัย ด้วยผลแห่งบุญดังกล่าวนี่เอง จึงส่งผลทำให้ในภพชาติต่อๆ มา คุณพ่อสามีของลูกจึงมีอายุขัยที่ยืนยาว แบบติดต่อกันมาหลายภพหลายชาติแล้ว จวบจนกระทั่งมาถึงในภพชาติปัจจุบันนี้ เมื่อผลแห่งบุญดังกล่าวได้ช่องตามมาส่งผล จึงทำให้คุณพ่อสามีของลูกมีอายุขัยที่ยืนยาวถึง 93 ปีเหมือนอย่างที่เป็นอยู่นี้นั่นเอง
 
ด้วยผลแห่งบุญดังกล่าวจึงทำให้ตัวท่านมีอายุขัยที่ยืนยาว
ด้วยผลแห่งบุญดังกล่าวจึงทำให้ตัวท่านมีอายุขัยที่ยืนยาว
 
        ส่วนว่าเรื่องราวของคำถามข้อต่อไป จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้น เราก็คงจะต้องมาติดตามรับฟังกันต่อในตอนต่อไป
 
 
รับชมวิดีโอ
 

รับชมคลิปวิดีโอปรโลกนิวส์ ตายแล้วไปเป็นภุมมเทวา ตอนที่ 6
ชมวิดีโอปรโลกนิวส์ ตายแล้วไปเป็นภุมมเทวา ตอนที่ 6   Download ธรรมะปรโลกนิวส์ ตายแล้วไปเป็นภุมมเทวา ตอนที่ 6
 
 
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

     บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

     "วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)

http://goo.gl/HDCYO


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก