กรณีศึกษา คุณพ่อตายแล้วไปเป็นภุมมเทวา ตอนที่ 9

ในหลายๆ พุทธันดรก่อนๆ นู้น ลูกสาวของลูกได้เกิดเป็นกุลบุตรสุดหล่อ อยู่ในตระกูลของนายทหาร ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในแคว้นของพระราชาพระองค์หนึ่ง https://dmc.tv/a15609

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
[ 6 พ.ค. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 15343 ]
 
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 2 พฤษภาคม 2556
กรณีศึกษา คุณพ่อตายแล้วไปเป็นภุมมเทวา ตอนที่ 9
 
    
 
 
 
คุณพ่อตายแล้วไปเป็นภุมมเทวา ตอนที่ 9
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
ที่ออกอากาศทางช่อง DMC
 
  ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ
      
        คำถามข้อที่ 6. ลูกสาวของลูกสร้างบารมีกับพระเถระมาอย่างไร เหตุใดเธอถึงเคารพเลื่อมใสพระเถระมาก ทิ้งได้ทุกอย่างเพื่อภารกิจของพระเถระ และเหตุใดเธอจึงได้มาสนองงานรับใช้พระเถระคะ
      
        คำตอบ... สำหรับสาเหตุที่ทำให้ลูกสาวของลูก มีความเคารพเลื่อมใส และมีความตั้งใจที่จะรับใช้สนองงานของพระเถระนั้น ทั้งนี้ก็เป็นเพราะ ตัวเธอได้เคยสร้างบารมีร่วมกับพระเถระและหมู่คณะมาหลายภพหลายชาติแล้ว เรื่องก็มีอยู่ว่า
 
ในอดีตลูกสาวของลูกได้เกิดเป็นกุลบุตรสุดหล่ออยู่ในตระกูลของนายทหาร
ในอดีตลูกสาวของลูกได้เกิดเป็นกุลบุตรสุดหล่ออยู่ในตระกูลของนายทหาร
 
        ย้อนกลับไปในหลายๆ พุทธันดรก่อนๆ นู้น ซึ่งเป็นยุคสมัยที่พระพุทธศาสนาเริ่มเรียวลงไปมากแล้ว ลูกสาวของลูกได้เกิดเป็น “กุลบุตรสุดหล่อ” อยู่ในตระกูลของนายทหาร ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในแคว้นของพระราชาพระองค์หนึ่ง ซึ่งพระราชาพระองค์นี้ ได้เสด็จขึ้นครองราชย์ตั้งแต่พระองค์ยังทรงมีพระชนมายุยังน้อย
        แต่ก่อนที่ลูกๆ นักเรียนฯ ทุกคนจะได้รับฟังเรื่องราวของลูกสาวของลูกกันต่อไปนั้น เรามาศึกษาเรียนรู้ถึงพระราชประวัติของพระราชาผู้ปกครองแคว้น ที่ตัวเธอในภพชาตินั้น ได้อาศัยอยู่กันสักนิดนึงก่อน
 
พระองค์ทรงเป็นพระราชาที่พิเศษกว่าใครๆ ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์
พระองค์ทรงเป็นพระราชาที่พิเศษกว่าใครๆ ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์
 
        สำหรับพระราชประวัติของพระราชาพระองค์นี้ พระองค์ทรงเป็นบุคคลที่มีลักษณะพิเศษและโดดเด่นกว่าใครๆ ตั้งแต่สมัยพระองค์ยังทรงพระเยาว์ ที่กล่าวเช่นนี้ทั้งนี้ก็เป็นเพราะ โดยปกติของเด็กทั่วๆ ไปนั้น ก็มักจะชอบวิ่งเล่นและเที่ยวเล่นด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินเรื่อยเปื่อยไปในแต่ละวัน
      
        แต่สำหรับพระองค์นั้น พระองค์ทรงมีอัธยาศัยที่ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา และชอบที่จะศึกษาตำรับตำราต่างๆ อยู่เสมอๆ ไม่ว่าจะเป็นตำรับตำราว่าด้วยการเมืองการปกครองของแคว้นต่างๆ หรือตำรับตำราเกี่ยวกับประวัติบุคคลสำคัญในแต่ละแคว้น เป็นต้น
 
พระองค์ทรงมีอัธยาศัยชอบใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา
พระองค์ทรงมีอัธยาศัยชอบใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา
 
        ไม่เพียงแค่นั้น พระองค์ยังทรงชอบที่จะหาโอกาสแอบเสด็จออกไปนอกพระราชวังพร้อมกับนายทหารคนสนิท เพื่อต้องการที่จะไปพูดคุยสนทนากับบรรดาพ่อค้า และขบวนคาราวานที่เดินทางมาจากแคว้นต่างๆ ทั้งที่อยู่ใกล้เคียงและอยู่ห่างไกลออกไปอยู่เป็นประจำอีกด้วย
      
        ที่พระองค์ทรงชอบหาโอกาสไปพูดคุยสนทนากับบรรดาพ่อค้าเหล่านั้น ทั้งนี้ก็เป็นเพราะ พระองค์ทรงปรารถนาอยากที่จะศึกษาเรียนรู้ถึงระบบการเมืองการปกครอง รวมถึงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของแคว้นต่างๆ ว่ามีลักษณะเป็นเช่นไรนั่นเอง
 
พระองค์ทรงชอบหาโอกาสไปสนทนากับเหล่าบรรดาพ่อค้า
พระองค์ทรงชอบหาโอกาสไปสนทนากับเหล่าบรรดาพ่อค้า
 
        และด้วยความที่พระองค์ ทรงชอบหาโอกาสไปพูดคุยสนทนากับบรรดาพ่อค้าเหล่านั้นอยู่เป็นประจำนี้เอง จึงทำให้พระองค์ทรงมีความรู้เกี่ยวกับแคว้นต่างๆ อย่างมากมาย จนถึงกับสามารถวาดแผนที่ของแต่ละแคว้นได้เลยทีเดียว
      
        นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงชอบที่จะศึกษาตำรับตำราของแต่ละศาสนา หรือแต่ละลัทธิความเชื่อในยุคสมัยนั้น ซึ่งมีความหลากหลายและแตกต่างกันเป็นอย่างมากอีกด้วย โดยเฉพาะตำรับตำราทางพระพุทธศาสนานั้น พระองค์จะสนพระทัยและใคร่ที่จะศึกษาเรียนรู้มากเป็นพิเศษ ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะ เมื่อพระองค์ได้ทรงลองศึกษาและพิจารณาไตร่ตรองดูด้วยสติปัญญาแล้ว พระองค์ก็ทรงเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่า “หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนานั้น ล้วนแล้วแต่มีเหตุ มีผล และสามารถที่จะนำไปปฏิบัติตามได้จริง” เป็นความรู้สากลที่ทุกคนปฏิบัติตามได้
 
พระองค์ยังทรงชอบที่จะศึกษาตำรับตำราของแต่ละศาสนา
พระองค์ยังทรงชอบที่จะศึกษาตำรับตำราของแต่ละศาสนา
 
        และถึงแม้ว่าเรื่องราวบางอย่าง เช่นเรื่องอภิญญา อิทธิปาฏิหาริย์ หรือการเหาะเหินเดินอากาศ เป็นต้น ที่มีบันทึกเอาไว้ในตำรับตำราทางพระพุทธศาสนา จะแลดูเหมือนกับเป็นเรื่องที่เหนือจินตนาการก็ตาม แต่เมื่อพระองค์ได้ทรงทดลองปฏิบัติธรรมตามหลักวิชชา ที่มีอยู่ในตำรับตำราทางพระพุทธศาสนาในยุคสมัยนั้นแล้ว พระองค์ก็ทรงได้เข้าถึงประสบการณ์ที่ดีในระดับหนึ่ง
 
พระองค์ทรงปฏิบัติธรรมตามหลักวิชชาและได้เข้าถึงประสบการณ์ที่ดีในระดับหนึ่ง
พระองค์ทรงปฏิบัติธรรมตามหลักวิชชาและได้เข้าถึงประสบการณ์ที่ดีในระดับหนึ่ง
 
        เมื่อพระองค์ทรงได้เข้าถึงประสบการณ์ภายในที่ดีเช่นนั้นแล้ว พระองค์ก็ทรงเกิดความเชื่อมั่นว่า เรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆ เหล่านี้ เป็นเรื่องที่ไม่เกินกว่าวิสัยของมนุษย์ผู้ที่ฝึกจิตดีแล้วจะทำได้
 
        และยิ่งพระองค์ทรงได้ศึกษาเรียนรู้ถึงพุทธประวัติแล้ว พระองค์ก็ยิ่งเกิดความรู้สึกซาบซึ้งและเลื่อมใสศรัทธา ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นเอกบุรุษผู้เลิศที่สุดในดวงใจของพระองค์เลยทีเดียว
 
พระองค์รู้สึกเลื่อมใสศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างมาก
พระองค์รู้สึกเลื่อมใสศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างมาก
 
        และด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เอง จึงทำให้พระองค์ทรงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าว่า “เมื่อพระองค์ทรงเจริญวัยขึ้นแล้ว พระองค์จะพยายามรวบรวมหลักธรรมคำสั่งสอนดั้งเดิม ที่กระจัดกระจายและขาดหายไป โดยเฉพาะเรื่องของการเจริญสมาธิ(Meditation)ภาวนา ให้กลับมารวมกันใหม่อีกครั้งให้ได้”
      
        เมื่อกาลเวลาได้ล่วงเลยผ่านไป พระองค์ก็ได้เสด็จขึ้นครองราชย์ต่อจากพระราชบิดาของพระองค์ และหลังจากที่พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว พระองค์ก็ทรงปกครองบ้านเมืองและพสกนิกรภายในแคว้น ให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเรื่อยมาและ ณ ช่วงเวลานี้เอง ลูกสาวของลูกก็ได้มาเกิดเป็น “กุลบุตรสุดหล่อ” อยู่ในตระกูลของนายทหารที่อาศัยอยู่ในแคว้นของพระองค์
 
ลูกสาวของลูกได้มาเกิดเป็นกุลบุตรสุดหล่อ อยู่ในตระกูลของนายทหารที่อาศัยอยู่ในแคว้นของพระองค์
ลูกสาวของลูกได้มาเกิดเป็นกุลบุตรสุดหล่อ
อยู่ในตระกูลของนายทหารที่อาศัยอยู่ในแคว้นของพระองค์
 
        โดยในช่วงที่ตัวเธอ หรือกุลบุตรสุดหล่อในภพชาตินั้น ยังเป็นเด็กน้อยอยู่นั้น คุณพ่อของเธอก็มักจะชอบพาตัวเธอเข้าไปเที่ยวเล่นอยู่ในค่ายทหารอยู่เป็นประจำ ซึ่งตัวเธอก็จะมีเพื่อนๆ ที่เป็นลูกๆ ของนายทหาร มาเป็นเพื่อนเล่นของเธออยู่เป็นจำนวนเยอะแยะมากมาย นอกจากนี้ตัวเธอยังมีพี่ๆ ที่เป็นนายทหารมาหยอกล้อ หรือมาเล่นกับตัวเธอและเพื่อนๆ ของเธออีกด้วย
 
ตัวเธอจะมีเพื่อนๆ ที่เป็นลูกๆ ของนายทหารมาเป็นเพื่อนเล่นอยู่เป็นจำนวนมาก
ตัวเธอจะมีเพื่อนๆ ที่เป็นลูกๆ ของนายทหารมาเป็นเพื่อนเล่นอยู่เป็นจำนวนมาก
 
        และด้วยความที่ตัวเธอในภพชาตินั้น เป็นเด็กน้อยที่มีความเฉลียวฉลาด และมีอุปนิสัยที่พิเศษแตกต่างจากเด็กทั่วๆ ไปในวัยเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นความช่างสังเกต และความมีไหวพริบปฏิภาณที่ดีเยี่ยมเหนือกว่าเด็กคนอื่นๆ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ไม่ว่าพวกพี่ๆ นายทหารในค่าย จะสรรหาวิธีการใดมาหยอกล้อหรือมาแกล้งตัวเธอและเพื่อนๆ ของเธอก็ตาม แต่ตัวเธอในภพชาตินั้น ก็จะรู้ทันพี่ๆ นายทหารเหล่านั้นอยู่เสมอๆ เมื่อเป็นเช่นนี้ ตัวเธอหรือกุลบุตรสุดหล่อในภพชาตินั้น จึงได้กลายเป็นเหมือนกับหัวหน้าแก๊งของกลุ่มเด็กๆ ที่เป็นลูกของนายทหารเหล่านั้นไปโดยปริยาย
 
ตัวเธอในภพชาตินั้นเป็นหัวหน้าแก๊งของกลุ่มเด็กๆ เหล่านั้น
ตัวเธอในภพชาตินั้นเป็นหัวหน้าแก๊งของกลุ่มเด็กๆ เหล่านั้น
 
        ไม่เพียงแค่นั้น ตัวเธอในภพชาตินั้น ยังเป็นเด็กที่มีความสนอกสนใจทั้งหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา และหลักคำสอนในลัทธิความเชื่อต่างๆ ทั้งความเชื่อแบบเทวนิยม และความเชื่อแบบที่ไม่นับถืออะไรเลย หรือพูดง่ายๆ ว่า ไม่มีศาสนานั่นเอง ซึ่งมีแพร่หลายอยู่ในยุคนั้นอีกด้วย
 
ตัวเธอในภพชาตินั้น สนใจใคร่รู้ทั้งคำสอนในพระพุทธศาสนาและในลัทธิความเชื่อต่างๆ
ตัวเธอในภพชาตินั้น สนใจใคร่รู้ทั้งคำสอนในพระพุทธศาสนาและในลัทธิความเชื่อต่างๆ
 
        ที่ตัวเธอในภพชาตินั้น มีความรู้สึกสนอกสนใจใคร่รู้ ทั้งคำสอนในพระพุทธศาสนาและในลัทธิความเชื่อต่างๆ นั้น ทั้งนี้ก็เป็นเพราะ ตัวเธอในภพชาตินั้น มักจะมีข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนเราเกิดมาทำไม อะไรเป็นเป้าหมายของชีวิต หรือเรื่องของวัฏจักรการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นต้น ซึ่งตัวเธอในภพชาตินั้น ก็มักจะครุ่นคิดถึงคำตอบของเรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้ ตั้งแต่ตัวเธอยังเยาว์วัยเลยทีเดียว ด้วยการเฝ้าแต่จะไต่ถาม เพื่อหาคำตอบในเรื่องต่างๆ เหล่านั้นอยู่เรื่อยมา
 
        แต่เหนือสิ่งอื่นใด ตัวเธอหรือกุลบุตรสุดหล่อในภพชาตินั้น ก็จะมีบุคคลท่านหนึ่งที่ตัวเธอรักและเคารพตั้งแต่เยาว์วัย ซึ่งบุคคลท่านนั้นก็คือพระราชาผู้ปกครองแคว้นแห่งนั้นนั่นเอง เพราะสำหรับตัวเธอแล้ว พระราชาผู้ปกครองแคว้นแห่งนั้น เปรียบประดุจ ดวงตะวันของใจ
 
กุลบุตรสุดหล่อในภพชาตินั้น มีความเคารพรักในพระราชาผู้ปกครองแคว้นมาก
กุลบุตรสุดหล่อในภพชาตินั้น มีความเคารพรักในพระราชาผู้ปกครองแคว้นมาก
 
        ส่วนว่าสาเหตุใดที่ทำให้ตัวเธอในภพชาตินั้น มีความเคารพรักในพระราชาผู้ปกครองแคว้นที่ตัวเธออาศัยอยู่นั้น เราก็คงจะต้องมาติดตามรับฟังกันต่อในวันถัดไป 
 
 
รับชมวิดีโอ
 

รับชมคลิปวิดีโอปรโลกนิวส์ คุณพ่อไม่ประสงค์ออกนาม ตอนที่ 9
ชมวิดีโอปรโลกนิวส์ คุณพ่อไม่ประสงค์ออกนาม ตอนที่ 9   Download ธรรมะปรโลกนิวส์ คุณพ่อไม่ประสงค์ออกนาม ตอนที่ 9
 
 
 

กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

     บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

     "วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)

http://goo.gl/47Eli


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก