กรณีศึกษา คุณพ่อตายแล้วไปเป็นภุมมเทวา ตอนที่ 17

ผู้ประสานงานหน่วย ฉ.ก.เฉพาะกิจพิเศษท่านนี้เป็นคนขี้โม้ ทำให้ตัวเขาเผลอหลุดบอกกับผู้คนเหล่านั้นไปว่า ตัวเขามีดีกรีเป็นถึงผู้ประสานงาน ที่รับใช้ใกล้ชิดของพระราชา https://dmc.tv/a15704

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
[ 16 พ.ค. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 14911 ]
 
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 14 พฤษภาคม 2556
กรณีศึกษา คุณพ่อตายแล้วไปเป็นภุมมเทวา ตอนที่ 17
 
  
 
 
คุณพ่อตายแล้วไปเป็นภุมมเทวา ตอนที่ 17
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
ที่ออกอากาศทางช่อง DMC
  
 ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ
 
        สำหรับสาเหตุที่ทำให้ผู้ประสานงานหน่วย ฉ.ก.เฉพาะกิจพิเศษท่านนี้ ซึ่งไม่ใช่ตัวเธอ หรือนายทหารราชองครักษ์หนุ่มรูปหล่อในภพชาตินั้น เริ่มย่อหย่อนบกพร่องในหน้าที่ หรือฟิตน้อยลงนั้น ทั้งนี้ก็เป็นเพราะตัวเขาเป็นคนที่ชอบพูด ชอบคุย ชอบเจรจาสื่อสารกับคนอื่นๆ อยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นพวกพ่อค้า, นายทหาร, หรือบรรดาข้าราชการทั้งหลาย เป็นต้น หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นคนขี้โม้ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้ตัวเขาเผลอหลุดบอกกับผู้คนเหล่านั้นไปว่า “ตัวเขามีดีกรีเป็นถึงผู้ประสานงาน ที่รับใช้ใกล้ชิดของพระราชาเลยทีเดียว” 
 
ผู้ประสานงานหน่วยเฉพาะกิจพิเศษท่านนี้เป็นคนขี้โม้
ผู้ประสานงานหน่วยเฉพาะกิจพิเศษท่านนี้เป็นคนขี้โม้
 
        และเมื่อผู้คนเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นพวกพ่อค้า, นายทหาร, หรือบรรดาข้าราชการทั้งหลาย เป็นต้น รู้และทราบเช่นนั้นแล้ว ผู้คนเหล่านั้นต่างก็เกิดความคิดอยากที่จะอาศัยตัวเขา หรือผู้ประสานงานหน่วยฉ.ก.เฉพาะกิจพิเศษท่านนั้นเป็นทางผ่าน ให้นำเรื่องราวต่างๆ ของตัวเองไปกราบทูลให้พระราชาได้ทรงทราบ เพื่อหวังความดีความชอบ รวมทั้งหวังเครดิตหรือความน่าเชื่อถือ ที่จะได้รับมาจากพระราชา
 
ผู้คนทั้งหลายได้นำทรัพย์สมบัติและของมีค่าต่างๆ มามอบให้กับตัวเขา
ผู้คนทั้งหลายได้นำทรัพย์สมบัติและของมีค่าต่างๆ มามอบให้กับตัวเขา
 
        เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้คนเหล่านั้นจึงได้นำทรัพย์สมบัติและของมีค่าต่างๆ มากมาย มามอบให้กับตัวเขา พร้อมกับฝากเรื่องราวของตัวเอง ไปกราบทูลให้พระราชาได้ทรงทราบด้วย ซึ่งตัวเขาหรือผู้ประสานงานหน่วยฉ.ก.เฉพาะกิจพิเศษท่านนั้น ก็ยินดีที่จะรับทรัพย์สมบัติของผู้คนเหล่านั้นมา แล้วก็ทำตามสิ่งที่ผู้คนเหล่านั้นฝากเอาไว้
 
        และเมื่อผู้ประสานงานหน่วย ฉ.ก.เฉพาะกิจพิเศษท่านนั้น เริ่มรับทรัพย์สมบัติและของมีค่าต่างๆ ที่มาจากผู้คนเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นพวกพ่อค้า, นายทหาร, หรือบรรดาข้าราชการทั้งหลาย เป็นต้น มากเข้า มากเข้า ตัวเขาจึงเริ่มติดในลาภสักการะ และมีใจเกาะเกี่ยวอยู่กับเรื่องราวของผู้คนเหล่านั้น มากกว่าที่จะสนใจในภารกิจหลักที่ตัวเขาได้รับมอบหมายมาจากพระราชา เพราะในใจเรียกร้องแต่คำๆ เดียวว่า เงิน
 
 ตัวเขาได้ถวายรายงานพระราชาแบบไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง
 ตัวเขาได้ถวายรายงานพระราชาแบบไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง
 
        ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่ตัวเขาไปเข้าเฝ้าพระราชา ตัวเขาจึงเริ่มกราบทูลถวายรายงานในเรื่องภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมายมาจากพระราชาแบบไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงเหมือนดั่งทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา ไม่เพียงแค่นั้น ตัวเขายังได้ใส่ไข่ หรือเพิ่มรายละเอียดที่ไม่ตรงกับข้อมูลที่ได้รับมาลงไปในข้อมูลดังกล่าว จนทำให้ข้อมูลดูเกินกว่าที่จะเชื่อถือได้อีกด้วย
 
        เมื่อผู้ประสานงานหน่วย ฉ.ก.เฉพาะกิจพิเศษของพระราชาท่านนี้ ได้บิดเบือนข้อมูลไปจากความเป็นจริงมากเข้า มากเข้า ในที่สุดพระราชาก็เริ่มทรงเกิดความคลางแคลงสงสัย และเริ่มที่จะไม่ไว้วางพระทัยในตัวผู้ประสานงานของพระองค์เหมือนเช่นเคย
 
พระราชาเริ่มไม่ไว้วางใจในตัวผู้ประสานงานท่านนี้มากขึ้น
พระราชาเริ่มไม่ไว้วางใจในตัวผู้ประสานงานท่านนี้มากขึ้น
 
        และยิ่งพระราชาได้ทรงทราบข้อมูลความเป็นจริง ที่มาจากแหล่งข่าวกรองอื่น ที่เป็นเรื่องเดียวกัน แต่กลับไม่ตรงกับข้อมูลที่ผู้ประสานงานท่านนี้มากราบทูลรายงานแล้ว พระองค์ก็ยิ่งทรงเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อพระทัย ในตัวผู้ประสานงานท่านนี้มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ
 
        เมื่อเป็นเช่นนี้ พระราชาจึงทรงมีพระประสงค์ลึกๆ อยู่ภายในพระราชหฤทัย ที่อยากจะปรับเปลี่ยนให้ใครสักคน ที่เป็นนายทหารราชองครักษ์คนสนิทที่มีคุณสมบัติที่ตรง และเหมาะสมกับภารกิจดังกล่าว มาทำหน้าที่ตรงนี้แทนผู้ประสานงานหน่วย ฉ.ก.เฉพาะกิจพิเศษคนเดิม และแล้วพระองค์ก็ทรงพบว่า ตัวเธอหรือนายทหารราชองครักษ์หนุ่มรูปหล่อในภพชาตินั้น เป็นนายทหารที่มีความเหมาะสมมากที่สุดที่จะมารับหน้าที่นี้
 
พระราชาจึงอยากจะเปลี่ยนให้ใครสักคนมาทำหน้าที่แทนคนเดิม
พระราชาจึงอยากจะเปลี่ยนให้ใครสักคนมาทำหน้าที่แทนคนเดิม
 
        ทันทีที่พระราชาทรงมีคำตอบในพระทัยของพระองค์เช่นนี้ พระองค์จึงทรงรับสั่งให้ตัวเธอหรือนายทหารหนุ่มรูปหล่อในภพชาตินั้นมาเข้าเฝ้า และมารับฟังข้อมูลลับสำคัญร่วมกับตัวพระองค์ เพื่อที่ตัวเธอจะได้มาศึกษาเรียนรู้งาน พร้อมกับเตรียมตัวมารับตำแหน่งผู้ประสานงานหน่วย ฉ.ก.เฉพาะกิจพิเศษคนใหม่ของพระองค์สืบต่อไป
 
        เมื่อตัวเธอหรือนายทหารหนุ่มรูปหล่อในภพชาตินั้น ได้มาเข้าเฝ้าและมารับฟังข้อมูลลับสำคัญ ที่ผู้ประสานงานหน่วย ฉ.ก.เฉพาะกิจพิเศษ ได้มากราบทูลถวายรายงานต่อพระราชาแล้ว ตัวเธอก็เกิดความรู้สึกสนอกสนใจใคร่รู้ ในภารกิจพิเศษของพระราชา ที่ปรารถนาจะสร้างสันติสุขอันยั่งยืน ให้เกิดขึ้นกับโลกในยุคนั้นเป็นอย่างมาก
 
นายทหารหนุ่มรู้สึกสนใจใคร่รู้ในภารกิจพิเศษของพระราชาเป็นอย่างมาก
นายทหารหนุ่มรู้สึกสนใจใคร่รู้ในภารกิจพิเศษของพระราชาเป็นอย่างมาก
 
        และยิ่งตัวเธอได้รับฟังข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับภารกิจพิเศษดังกล่าวไปเรื่อยๆ แล้ว ตัวเธอก็ยิ่งเห็นความสำคัญของนายทหารในหน่วย ฉ.ก.เฉพาะกิจพิเศษนี้ มากขึ้นไปตามลำดับ โดยเฉพาะตำแหน่งผู้ประสานงานหน่วยนั้น ตัวเธอรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ เลยทีเดียว ยิ่งฟัง ก็ยิ่งรู้สึกว่า ตำแหน่งผู้ประสานงานหน่วย ฉ.ก.นี้ ไม่ธรรมดา
  
        เมื่อตัวเธอหรือนายทหารหนุ่มรูปหล่อในภพชาตินั้น เกิดความรู้สึกเช่นนั้นแล้ว ตัวเธอจึงมีความใฝ่ฝันอยู่ลึกๆ ภายในใจว่า “ตัวเธออยากที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหน่วย ฉ.ก.เฉพาะกิจพิเศษของพระราชา” เป็นอย่างมาก และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พระราชาก็ทรงชอบที่จะรับสั่งให้ตัวเธอ หรือนายทหารหนุ่มรูปหล่อในภพชาตินั้น มาเข้าเฝ้าและมารับฟังข้อมูลลับที่พิเศษสำคัญนี้อยู่เสมอๆ
 
นายทหารหนุ่มได้มาเข้าเฝ้าและรับฟังข้อมูลลับพิเศษสำคัญนี้อยู่เสมอๆ
นายทหารหนุ่มได้มาเข้าเฝ้าและรับฟังข้อมูลลับพิเศษสำคัญนี้อยู่เสมอๆ
 
        ในเวลาต่อมา เมื่อถึงช่วงเวลาอันเหมาะสม พระราชาก็ทรงรับสั่งให้ตัวเธอ หรือนายทหารหนุ่มรูปหล่อในภพชาตินั้นมารับหน้าที่เป็น “ผู้ประสานงานหน่วย ฉ.ก.เฉพาะกิจพิเศษคนใหม่” แทนผู้ประสานงานคนเดิม ซึ่งทำให้ตัวเธอเต็มใจที่จะได้รับหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ และมีความภาคภูมิใจในตัวเองว่า เราคือคนสำคัญ
 
ทหารหนุ่มได้มารับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหน่วยเฉพาะกิจพิเศษคนใหม่
ทหารหนุ่มได้มารับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหน่วยเฉพาะกิจพิเศษคนใหม่
 
        ส่วนผู้ประสานงานหน่วย ฉ.ก.เฉพาะกิจคนเดิม พระองค์ก็ทรงปรับเปลี่ยนให้ตัวเขาไปรับหน้าที่อื่นที่เหมาะสมกว่าแทน พร้อมกับทรงรับสั่งให้ตัวเขาทำการถ่ายทอดวิชาความรู้ ในเรื่องการแปลและถอดรหัสทั้งหมด รวมทั้งส่งมอบรายชื่อและวิธีการติดต่อสื่อสารกับบรรดานายทหาร ที่สังกัดอยู่ในหน่วย ฉ.ก.เฉพาะกิจพิเศษ ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแคว้นต่างๆ ให้กับตัวเธออีกด้วย
 
        เมื่อตัวเธอหรือนายทหารหนุ่มรูปหล่อในภพชาตินั้น ได้รับการแต่งตั้งจากพระราชาให้เป็น “ผู้ประสานงานหน่วย ฉ.ก.เฉพาะกิจพิเศษคนใหม่” แล้ว ตัวเธอในภพชาตินั้นก็ไม่รอช้า ได้ตั้งอกตั้งใจศึกษาเรียนรู้งาน พร้อมกับทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานคนใหม่อย่างสุดฝีมือเลยทีเดียว
 
นายทหารหนุ่มสามารถเรียนรู้งานและทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ในเวลาอันรวดเร็ว
นายทหารหนุ่มสามารถเรียนรู้งานและทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ในเวลาอันรวดเร็ว
 
        และด้วยไหวพริบปฏิภาณ กับความรู้ความสามารถอันยอดเยี่ยมที่มีอยู่ครบถ้วนภายในตัวเธอ หรือนายทหารหนุ่มรูปหล่อในภพชาตินั้นนี่เอง จึงทำให้ตัวเธอสามารถเรียนรู้งาน และทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหน่วย ฉ.ก.เฉพาะกิจพิเศษคนใหม่ ได้อย่างสมบูรณ์แบบในเวลาอันรวดเร็ว
 
        ในเวลาต่อมา ตัวเธอหรือนายทหารหนุ่มรูปหล่อในภพชาตินั้น ก็ได้นำข่าวสารสำคัญจากนายทหารที่อยู่ในหน่วย ฉ.ก.เฉพาะกิจท่านหนึ่ง ซึ่งกำลังปฏิบัติภารกิจลับอยู่ในแคว้นแห่งหนึ่ง ที่อยู่ห่างไกลจากแคว้นของพระราชาพระองค์นี้เป็นอย่างมาก มากราบทูลถวายรายงานให้พระราชาได้ทรงทราบและปลาบปลื้มพระทัยว่า ตัวเขาซึ่งแฝงตัวไปรับราชการเป็นนายทหารอยู่ภายในแคว้นแห่งนั้น ได้ไปค้นพบหลักฐานทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญมากๆ ชิ้นหนึ่ง ซึ่งหลักฐานสำคัญชิ้นนี้ก็คือ ภาพแกะสลักบนผนังถ้ำ ที่เล่าถึงเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่พระองค์ประสูติ ตรัสรู้ เผยแผ่ธรรมะ และปรินิพพาน
 
นายทหารหนุ่มได้นำข่าวสารสำคัญมากราบทูลรายงานให้พระราชาทรงทราบ
นายทหารหนุ่มได้นำข่าวสารสำคัญมากราบทูลรายงานให้พระราชาทรงทราบ
 
        ไม่เพียงแค่นั้น บนผนังถ้ำแห่งนี้ ยังมีภาพแกะสลักที่เล่าถึงเรื่องราวของภพภูมิต่างๆ เช่น เรื่องของนรกและสวรรค์ เป็นต้น อีกด้วย ทันทีที่พระราชาผู้ปกครองแคว้น ที่ตัวเธอหรือนายทหารหนุ่มรูปหล่อในภพชาตินั้นอาศัยอยู่ ได้ทรงทราบข่าวเกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์ทรงแสวงหามาอย่างยาวนานเช่นนี้
 
พระราชารู้สึกปลาบปลื้มปีติยินดีอย่างที่สุดที่ได้ทราบข่าวสำคัญนั้น
พระราชารู้สึกปลาบปลื้มปีติยินดีอย่างที่สุดที่ได้ทราบข่าวสำคัญนั้น
 
        พระองค์ก็ทรงเกิดความรู้สึกปลาบปลื้มปีติยินดีอย่างที่สุด ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะ ภาพแกะสลักพุทธประวัติบนผนังถ้ำที่ถูกค้นพบนี้ จะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ใช้เป็นเครื่องยืนยันว่า การเสด็จอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีอยู่จริง
 
        ส่วนว่า ภายหลังจากที่พระราชาผู้ปกครองแคว้นที่ตัวเธอ หรือนายทหารหนุ่มรูปหล่อในภพชาตินั้นอาศัยอยู่ ได้ทรงทราบข่าวอันเป็นมงคลเช่นนี้แล้ว เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นเช่นไร เราก็คงจะต้องอดใจรอมาติดตามรับฟังกันต่อในวันถัดไป
 
 
รับชมวิดีโอ
 

รับชมคลิปวิดีโอปรโลกนิวส์ คุณพ่อไม่ประสงค์ออกนาม ตอนที่ 17
ชมวิดีโอปรโลกนิวส์ คุณพ่อไม่ประสงค์ออกนาม ตอนที่ 17   Download ธรรมะปรโลกนิวส์ คุณพ่อไม่ประสงค์ออกนาม ตอนที่ 17
 
 
 

กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

     บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

     "วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)

http://goo.gl/m3H62


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก