กรณีศึกษา คุณพ่อตายแล้วไปเป็นภุมมเทวา ตอนที่ 20

ต่อจากตอนที่แล้ว ภายหลังจากที่ตัวเธอ หรือนายทหารราชองครักษ์หนุ่มรูปหล่อในภพชาตินั้น ได้เข้าถึงความสุขและความสว่างภายในเช่นนั้นแล้ว ตัวเธอก็มักจะชอบเดินทางมาสั่งสมบุญ ฟังธรรม และนั่งสมาธิกับพระเถระอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ https://dmc.tv/a15749

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
[ 21 พ.ค. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 14718 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 17 พฤษภาคม 2556
กรณีศึกษา คุณพ่อตายแล้วไปเป็นภุมมเทวา ตอนที่ 20

 
 
 
คุณพ่อตายแล้วไปเป็นภุมมเทวา ตอนที่ 20
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ
 
กรณีศึกษา<a href=http://video.dmc.tv/programs/case_study.html title='กฎแห่งกรรม' target=_blank><font color=#333333>กฎแห่งกรรม</font></a> ชีวิตหลังความตาย
นายทหารราชองครักษ์มักจะชอบเดินทางมาสั่งสมบุญ ฟังธรรม และนั่งสมาธิ(Meditation)กับพระเถระอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ
 
       ต่อจากตอนที่แล้ว...คำตอบ...ภายหลังจากที่ตัวเธอ หรือนายทหารราชองครักษ์หนุ่มรูปหล่อในภพชาตินั้น ได้เข้าถึงความสุขและความสว่างภายในเช่นนั้นแล้ว   ตัวเธอก็มักจะชอบเดินทางมาสั่งสมบุญ  ฟังธรรม  และนั่งสมาธิกับพระเถระอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ ซึ่งในช่วงระหว่างนั้นเองทั้งตัวเธอกับทีมเหล่าทหารหาญที่อยู่ในหน่วยฉ.ก.เฉพาะกิจพิเศษ ซึ่งแฝงตัวอยู่ตามแคว้นต่างๆ ทั่วโลก ก็ยังคงปฏิบัติภารกิจสืบราชการลับอยู่อย่างตลอดต่อเนื่อง ตามคำสั่งดั้งเดิมที่พระราชาทรงเคยรับสั่งเอาไว้
   
กรณีศึกษากฎแห่งกรรม ชีวิตหลังความตาย
เมื่อมวลมนุษยชาติทุกๆ คนได้ฝึกสมาธิจนได้เข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่มีอยู่ภายในตัวของพวกเขาแล้ว
พวกเขาก็จะได้รู้และซาบซึ้งถึงเป้าหมายของชีวิตว่าคนเราเกิดมาทำไม

        จนกระทั่งเมื่อกาลเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปภายหลังจากที่พระเถระได้ประพฤติปฏิบัติธรรมและศึกษาธรรมะภายในไปได้สักระยะหนึ่งแล้ว ด้วยความที่พระเถระมีจิตเมตตาปรารถนาอยากที่จะให้มวลมนุษยชาติทั่วทั้งโลกได้รู้ว่า พวกเขาทุกๆ คนมีที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดอยู่ภายในตัวของพวกเขาเอง ซึ่งการที่จะรู้ได้นั้น พวกเขาทุกๆ คนก็จะต้องหลับตาเปิดใจ พร้อมกับนั่งสมาธิเจริญภาวนา และศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
          และเมื่อมวลมนุษยชาติทุกๆ คนได้ฝึกสมาธิจนได้เข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่มีอยู่ภายในตัวของพวกเขาแล้วพวกเขาก็จะได้รู้และซาบซึ้งถึงเป้าหมายของชีวิตว่าคนเราเกิดมาทำไม อะไรเป็นเป้าหมายของชีวิต   แล้วเราจะไปให้ถึงเป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรซึ่งความรู้เหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของพวกเขาอย่างมหาศาลทั้งชีวิตในโลกนี้และชีวิตในโลกหน้า
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรม ชีวิตหลังความตาย
พระเถระยังมีความปรารถนาอยากที่จะให้มนุษย์ ทุกๆ คนบนโลกในยุคนั้น
ได้ศึกษาเรียนรู้ถึงเรื่องราวของกฎแห่งกรรม ซึ่งมีสอนอยู่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้น

       นอกจากนี้ พระเถระยังมีความปรารถนาอยากที่จะให้มนุษย์ทุกๆ คนบนโลกในยุคนั้น ได้ศึกษาเรียนรู้ถึงเรื่องราวของกฎแห่งกรรม ซึ่งมีสอนอยู่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้น เพื่อที่มนุษย์ทุกๆ คนจะได้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องดีงามและไม่ผิดพลาด   เพราะความผิดพลาดและความประมาทในการดำเนินชีวิตนั้นเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิตหลังความตายเนื่องจากจะมีอบาย  ทุคติ  วินิบาต   นรก  เปรต  อสุรกาย   และสัตว์เดรัจฉานมารองรับอยู่ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ เรี่องกฎแห่งกรรมจึงมีความสำคัญมากสำหรับทุกชีวิตบนโลกใบนี้ ถ้าใครเชื่อหลักเหตุและผล ก็ต้องเชื่อเรื่อง
 
      เมื่อพระเถระท่านมีจิตเมตตาปรารถนาดีต่อมวลมนุษยชาติบนโลกในยุคนั้นเช่นนี้ ตัวท่านจึงเกิดความปรารถนาอยากที่จะนำธรรมะอันทรงคุณค่าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเปรียบประดุจดั่งโอสถทิพย์ที่รักษาทั้งโรคทางกายและโรคทางใจ ให้แผ่ขยายกว้างไกลออกไปทั่วทุกแคว้นบนโลกในยุคนั้น
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรม ชีวิตหลังความตาย
นายทหารราชองครักษ์มาเข้าพบและมารับฟังนโยบายการเผยแผ่ธรรมะจากพระเถระโดยตรง


        และเมื่อพระเถระหรืออดีตพระราชาในยุคนั้นมีความปรารถนาเช่นนี้แล้ว พระเถระจึงได้เรียกตัวเธอ ให้มาเข้าพบพร้อมกับมอบหมายภารกิจพิเศษสำคัญให้ตัวเธอโดยให้ตัวเธอทำการแจ้งข่าวให้ทีมหน่วยฉ.ก.เฉพาะกิจชุดพิเศษทุกๆ คน ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในแคว้นต่างๆ ทั่วทั้งโลกในยุคนั้นเดินทางกลับมายังแคว้นที่ตัวเธอในภพชาตินั้นอาศัยอยู่เพื่อมาเข้าพบและมารับฟังนโยบายการเผยแผ่ธรรมะจากพระเถระโดยตรง
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรม ชีวิตหลังความตาย
ทันทีที่ได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจพิเศษนายทหารราชองครักษ์ก็ไม่รอช้าได้ทำการแจ้งข่าว
ให้ทีมหน่วยฉ.ก.เฉพาะกิจชุดพิเศษทุกๆ คนในทันที

        ทันทีที่ตัวเธอหรือนายทหารหนุ่มรูปหล่อในภพชาตินั้นได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจพิเศษสำคัญดังกล่าวจากพระเถระแล้ว ตัวเธอก็ไม่รอช้าได้ทำการแจ้งข่าวให้ทีมหน่วยฉ.ก.เฉพาะกิจชุดพิเศษทุกๆ คน ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแคว้นต่างๆ รีบเดินทางกลับมาเพื่อเข้าพบพระเถระในทันที
 
      และเมื่อนายทหารหน่วยฉ.ก.เฉพาะกิจชุดพิเศษแต่ละคน ซึ่งกระจัดกระจายกันปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแคว้นต่างๆ ได้รับข่าวสารสำคัญจากตัวเธอในภพชาตินั้นแล้ว   พวกเขาซึ่งมีความจงรักภักดีและมีความเคารพเชื่อฟังในพระเถระ จึงไม่รอช้าได้รีบออกเดินทางกลับมายังแคว้น ที่ตัวเธอในภพชาตินั้นอาศัยอยู่ อย่างเร่งด่วน
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรม ชีวิตหลังความตาย
ทีมหน่วยฉ.ก. เฉพาะกิจชุดพิเศษทุกคนได้เข้าไปกราบพระเถระที่วัดของหมู่คณะในทันที

       ในเวลาต่อมาเมื่อทีมหน่วยฉ.ก. เฉพาะกิจชุดพิเศษทุกคนได้เดินทางกลับมาถึงแคว้น แบบพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้ว   พวกเขาก็ได้พากันเข้าไปกราบพระเถระที่วัดของหมู่คณะในทันที เมื่อทีมหน่วยฉ.ก. เฉพาะกิจชุดพิเศษทุกคนได้เข้าไปกราบนมัสการพระเถระแล้ว   พวกเขาก็ได้มีโอกาสฟังธรรมะ  ประพฤติปฏิบัติธรรม  พร้อมกับรับรู้และรับทราบถึงนโยบายการเผยแผ่ธรรมะจากพระเถระด้วยตัวของพวกเขาเอง
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรม ชีวิตหลังความตาย
นายทหารหน่วยฉ.ก. เฉพาะกิจชุดพิเศษทุกคนได้มีโอกาสฟังธรรมะ 
ประพฤติปฏิบัติธรรมจากพระเถระ

       ทันทีที่นายทหารหน่วยฉ.ก. เฉพาะกิจชุดพิเศษทุกคนได้มีโอกาสฟังธรรมะ  ประพฤติปฏิบัติธรรมพร้อมกับรับรู้และรับทราบถึงนโยบายการเผยแผ่ธรรมะจากพระเถระแล้ว  พวกเขาก็เกิดความรู้ความเข้าใจในเป้าหมาย อุดมการณ์ วิธีการ และมโนปณิธานในการเผยแผ่ธรรมะของพระเถระเป็นอย่างมาก อีกทั้ง พวกเขายังเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตด้วยว่า คนเราเกิดมาทำไม อะไรเป็นเป้าหมายของชีวิต แล้วเราจะไปให้ถึงเป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไร เป็นต้น
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรม ชีวิตหลังความตาย
นายทหารหน่วยฉ.ก. เฉพาะกิจชุดพิเศษทุกคนยังมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีมากๆ

       ไม่เพียงแค่นั้น นายทหารหน่วยฉ.ก. เฉพาะกิจชุดพิเศษทุกคนยังมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีมากๆ คือมีนายทหารจำนวนมากที่สามารถหยุดใจตามเสียงของพระเถระจนได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในที่ชัดใสสว่างได้
 
     ส่วนพวกนายทหารที่เหลือนั้น ก็ได้เข้าถึงความสว่างภายในที่มาพร้อมกับความสุขใจอย่างไม่มีประมาณซึ่งการที่พวกเขาได้เข้าถึงพระธรรมกายและความสว่างภายในที่มาพร้อมกับความสุขใจอย่างไม่มีประมาณนั้น เป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยได้รู้และไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนเลยในชีวิต
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรม ชีวิตหลังความตาย
พวกนายทหารหน่วยฉ.ก.ซาบซึ้งในเป้าหมายและมโนปณิธานการเผยแผ่ธรรมะของพระเถระเป็นอย่างมาก

       และเมื่อพวกเขามีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี คือได้เข้าถึงพระธรรมกายและความสว่างภายในที่มาพร้อมกับความสุขใจอย่างไม่มีประมาณ เช่นนี้ จึงเป็นผลทำให้พวกนายทหารหน่วยฉ.ก.เฉพาะกิจชุดพิเศษทุกคน   ยิ่งซาบซึ้งในเป้าหมายและมโนปณิธานการเผยแผ่ธรรมะของพระเถระ เป็นอย่างมากว่า...
 
      “ พระเถระท่านมีความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ ที่อยากจะให้มวลมนุษยชาติทั่วทั้งโลกได้รู้จักกับศูนย์กลางกาย ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิมของใจ...ที่สามารถจะเชื่อมต่อกับผู้รู้ภายในได้ เพื่อที่มวลมนุษยชาติทั้งหลายจะได้เข้าถึงสันติสุขภายในและจะได้พบกับที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่มีอยู่ภายในตัวของทุกๆ คนผ่านการฝึกสมาธิที่มีสอนอยู่ในพระพุทธศาสนานั่นเอง ”

กรณีศึกษากฎแห่งกรรม ชีวิตหลังความตาย
นายทหารหลายๆ คนได้ตัดสินใจจากเรือนเหมือนนกที่จากคอนออกบวช
สร้างบารมีตามพระเถระด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ

        เมื่อนายทหารหน่วยฉ.ก.เฉพาะกิจชุดพิเศษทุกคน เข้าใจในเป้าหมายและมโนปณิธานการเผยแผ่ธรรมะของพระเถระเช่นนี้แล้ว จึงทำให้นายทหารหน่วย ฉ.ก.เฉพาะกิจทุกคนมีเป้าหมายและมีใจดวงเดียวกับพระเถระว่า โลกคอยความหวังจากพวกเราอยู่ จึงทำให้มีนายทหารหลายๆ คนในกลุ่มนี้ ได้ตัดสินใจจากเรือนเหมือนนกที่จากคอนออกบวชสร้างบารมีตามพระเถระด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยพระเถระ ประกาศพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แผ่ขยายกว้างออกไปในแคว้นที่พวกเขาแฝงตัวอาศัยอยู่และแคว้นต่างๆ ทั่วทั้งโลกนั่นเอง

กรณีศึกษากฎแห่งกรรม ชีวิตหลังความตาย
พวกนายทหารหน่วยฉ.ก.เฉพาะกิจคนอื่นๆ ที่ยังไม่พร้อมจะออกบวชก็จะทำหน้าที่คล้ายๆ กับอุบาสก

       ส่วนพวกนายทหารหน่วยฉ.ก.เฉพาะกิจคนอื่นๆ ที่ยังไม่พร้อมจะออกบวชด้วยสาเหตุต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ในแคว้นที่พวกเขาไปแฝงตัวอาศัยอยู่ มีความเชื่อแบบเทวนิยมที่เข้มแข็ง หรือบางคนก็ยังติดภารกิจหน้าที่ต่างๆ อยู่เป็นต้นพวกเขาก็จะทำหน้าที่คล้ายๆ กับอุบาสกที่คอยช่วยประสานงานและอุปัฏฐากดูแลพระภิกษุที่ออกเดินทางไปทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายในแคว้นต่างๆ อย่างเต็มที่เต็มกำลัง 
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรม ชีวิตหลังความตาย
นายทหารราชองครักษ์ ได้ตัดสินใจขอภรรยาของเธอออกบวชเป็นพระภิกษุอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง

       ส่วนตัวเธอ ในเวลาต่อมาตัวเธอก็ได้ตัดสินใจขอภรรยาของเธอออกบวชเป็นพระภิกษุอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง แม้ว่าตัวเธอ จะบวชเพียงแค่ช่วงระยะเวลาที่ไม่นานนักก็ตามแต่ตัวเธอก็ได้ตั้งใจฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะเป็นพระแท้ อีกทั้ง ตัวเธอยังขยันนั่งธรรมะและประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักวิชชาอีกด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้ในที่สุด ตัวเธอก็สามารถหยุดใจและได้เข้าถึงดวงธรรมภายในที่ชัดใสสว่างได้นั่นเอง
และเมื่อถึงคราวที่ตัวเธอจะต้องลาสิกขาออกมาดูแลครอบครัวและภารกิจหน้าที่การงานทางโลกแล้ว ตัวเธอก็ยังคงหมั่นประพฤติปฏิบัติธรรมควบคู่ไปกับการทำภารกิจการงานทางโลกอยู่เสมอๆ
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรม ชีวิตหลังความตาย
ทีมหน่วยฉ.ก.ก็ได้ทุ่มเทชีวิตและจิตใจอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการช่วยกันประกาศ
และเผยแผ่พระสัทธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

       และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทีมหน่วยฉ.ก. เฉพาะกิจที่ประกอบไปด้วยคณะพระภิกษุสงฆ์และทีมงานอุบาสกผู้ประสานงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ได้ทุ่มเทชีวิตและจิตใจอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการช่วยกันประกาศและเผยแผ่พระสัทธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ขยายกว้างออกไปทั่วทุกแคว้นบนโลกในยุคนั้น

         ไม่เพียงแค่นั้นคณะพระภิกษุสงฆ์และทีมงานอุบาสกผู้ประสานงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นอดีตทีมหน่วยฉ.ก. เฉพาะกิจชุดพิเศษ ยังได้นำหลักฐานทางพระพุทธศาสนา ที่พวกเขาได้เคยทำการรวบรวมและเก็บรักษาเอาไว้   ไม่ว่าจะเป็นพระคัมภีร์โบราณที่บันทึกหลักธรรมคำสอนดั่งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   หรือหลักฐานที่เป็นภาพแกะสลักบนผนังถ้ำ ที่เล่าถึงเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่พระองค์ประสูติ   ตรัสรู้   เผยแผ่ธรรมะ   และปรินิพพาน หรือภาพแกะสลักที่เล่าถึงเรื่องราวของภพภูมิต่างๆ  เช่นเรื่องของนรกและสวรรค์   เป็นต้น มาใช้ในการเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย
 
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรม ชีวิตหลังความตาย
 
คณะพระภิกษุสงฆ์และทีมงานอุบาสกได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจช่วยกันเผยแผ่ธรรมะจึงเป็นผลทำให้
มวลมนุษยชาติในยุคนั้นเริ่มหันมานับถือพระพุทธศาสนากันมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ
 
      เมื่อคณะพระภิกษุสงฆ์และทีมงานอุบาสกผู้ประสานงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจช่วยกันเผยแผ่ธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นนี้ จึงเป็นผลทำให้มวลมนุษยชาติในยุคนั้นเริ่มหันมานับถือพระพุทธศาสนากันมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ จนในที่สุดพระพุทธศาสนาก็ได้แผ่ขยายออกไปจนเกือบจะทั่วทุกแคว้นบนโลกในยุคนั้น
 
       และเมื่อพระพุทธศาสนาได้แผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางเช่นนั้นแล้ว ก็ได้มีสิ่งที่ดีงามต่างๆ มากมายเกิดขึ้นมาในโลกยุคนั้น   ยกตัวอย่างเช่น สภาพดินฟ้าอากาศก็เริ่มดีขึ้น โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ รวมไปถึงพวกโจรผู้ร้ายก็เริ่มลดน้อยถอยลงไป,  ผู้คนทั้งหลายก็เริ่มมีจิตใจที่อ่อนโยน, เอื้ออาทรมีศีลมีธรรมและรู้จักแบ่งปันกันมากขึ้น เป็นต้น  
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรม ชีวิตหลังความตาย
สาเหตุที่ทำให้โลกในยุคนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นก็เป็นเพราะทุกอย่างล้วน
ถูกกระแสใจที่บริสุทธิ์ กลั่นและปรับปรุงให้ทุกอย่างมีความสะอาดและบริสุทธิ์เพิ่มมากขึ้น

        ส่วนสาเหตุที่ทำให้โลกในยุคนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเช่นนี้ ทั้งนี้ก็เป็นเพราะไม่ว่าจะเป็นสัตวโลก, ขันธโลก, อากาศโลกหรือสภาพจิตใจ, คน, สัตว์, ดินอากาศฟ้า, และสภาพแวดล้อมทุกอย่าง เป็นต้น ล้วนถูกกระแสใจที่บริสุทธิ์ ซึ่งเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติธรรมของมวลมนุษยชาติ   ด้วยการละชั่ว ทำดี และทำจิตให้ผ่องใสตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กลั่นและปรับปรุงให้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกในยุคนั้นมีความสะอาดและบริสุทธิ์เพิ่มมากขึ้น มากขึ้น แล้วก็มากขึ้นไปตามลำดับนั่นเอง ด้วยกระแสอันบริสุทธิ์ของใจรวมกับกระแสแห่งความเมตตาที่มวลมนุษยชาติแผ่ออกไป นั่นเอง และเมื่อกาลเวลาได้ล่วงเลยผ่านไป จวบจนกระทั่งมาถึงในช่วงบั้นปลายชีวิตของเธอ ตัวเธอก็ได้ตัดสินใจกลับมาบวชเป็นพระภิกษุใหม่อีกครั้ง 

ส่วนว่า เรื่องราวการออกบวชในช่วงบั้นปลายของชีวิตของตัวเธอในครั้งนี้...จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไร   จะน่าติดตามขนาดไหน   เราก็คงจะต้องมาติดตามรับฟังกันต่อในตอนต่อไป   
 

รับชมคลิปวิดีโอปรโลกนิวส์ คุณพ่อไม่ประสงค์ออกนาม ตอนที่ 20
ชมวิดีโอปรโลกนิวส์ คุณพ่อไม่ประสงค์ออกนาม ตอนที่ 20   Download ธรรมะปรโลกนิวส์ คุณพ่อไม่ประสงค์ออกนาม ตอนที่ 20
 
 

กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

     บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

     "วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)

http://goo.gl/ZLDQM


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก