ปรโลกนิวส์ อาจารย์วิทยาธรสายขาว ตอนที่ 7

ต่อจากตอนที่แล้ว.....แม้ว่าตัวลูก หรือนายทหารหนุ่มมาดเท่ในหลายๆ พุทธันดรก่อนๆ จะเกิดความปรารถนาอยากที่จะออกบวชขึ้นมาภายในใจแบบมากๆ มากๆ ก็ตาม แต่ด้วยความที่ตัวลูกยังมีความรู้สึกเป็นห่วงกังวลและกลัวว่าจะไม่มีใครคอยดูแลภรรยา ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ตัวลูกยังไม่ได้ตัดสินใจออกบวช ณ ตอนนั้น https://dmc.tv/a15984

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > กรณีศึกษากฎแห่งกรรม
[ 23 มิ.ย. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 16443 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2556
ปรโลกนิวส์ อาจารย์วิทยาธรสายขาว
 
 
ปรโลกนิวส์ อาจารย์วิทยาธรสายขาว ตอนที่ 7
 เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 
 
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ
 
ปรโลกนิวส์ อาจารย์วิทยาธรสายขาว ตอนที่ 7
ตัวลูกได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่า “ ตัวลูกจะออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา”    

       ต่อจากตอนที่แล้ว.....แม้ว่าตัวลูก หรือนายทหารหนุ่มมาดเท่ในหลายๆ พุทธันดรก่อนๆ จะเกิดความปรารถนาอยากที่จะออกบวชขึ้นมาภายในใจแบบมากๆ มากๆ ก็ตาม แต่ด้วยความที่ตัวลูกยังมีความรู้สึกเป็นห่วงกังวลและกลัวว่าจะไม่มีใครคอยดูแลภรรยา ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ตัวลูกยังไม่ได้ตัดสินใจออกบวช ณ ตอนนั้น
   
      แต่พอวันเวลายิ่งล่วงเลยผ่านไปความปรารถนาอยากที่จะออกบวชที่มีอยู่ภายในใจของตัวลูกก็ยิ่งเข้มข้นมากขึ้นไปเรื่อยๆ จนกระทั่งในที่สุดเมื่อความปรารถนานั้นเต็มเปี่ยมอยู่ภายในใจของลูกแล้ว ตัวลูกจึงได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่า “ ตัวลูกจะออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา”    
 
ปรโลกนิวส์ อาจารย์วิทยาธรสายขาว ตอนที่ 7
ภรรยาก็ปรารถนาอยากที่จะให้ตัวลูกออกบวชมานานแล้ว 
 
     และเมื่อตัวลูก ตัดสินใจอย่างแน่วแน่เช่นนั้นแล้ว ตัวลูกจึงได้นำความในใจที่เก็บเอาไว้มานาน หรือความตั้งใจอยากที่จะออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานี้ ไปบอกกับภรรยาในทันที  ทันทีที่ภรรยาของตัวลูก ได้ทราบถึงความตั้งใจอันดีงามของตัวลูกเช่นนั้นแล้ว ด้วยความที่ตัวเธอเองก็ปรารถนาอยากที่จะให้ตัวลูกออกบวชมานานแล้ว ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ตัวเธอเกิดความรู้สึกปลาบปลื้มปีติยินดี แล้วก็อนุโมทนากับการออกบวชของตัวลูกด้วยหัวใจที่พองโตอย่างสุดๆ
 
ปรโลกนิวส์ อาจารย์วิทยาธรสายขาว ตอนที่ 7 
เมื่อตัวลูกบวชแล้วก็ได้ตั้งใจฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะ เป็นพระแท้
ได้หมั่นประกอบความเพียรและนั่งสมาธิ(Meditation)อยู่เป็นประจำและทำอย่างตลอดต่อเนื่อง

       หลังจากที่ตัวลูก ได้รับการอนุมัติและอนุโมทนาสาธุการจากภรรยาแล้ว ตัวลูกก็ไม่รอช้าได้รีบออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาตามความปรารถนาที่ตัวลูกได้ตั้งใจเอาไว้ในทันที และเมื่อตัวลูกออกบวชแล้ว   ตัวลูกก็ได้ตั้งใจฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะ เป็นพระแท้ ควบคู่ไปกับการศึกษาธรรมะทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติอย่างเต็มที่เต็มกำลัง โดยตัวลูก ก็ได้หมั่นประกอบความเพียรและนั่งสมาธิอยู่เป็นประจำและทำอย่างตลอดต่อเนื่อง

ปรโลกนิวส์ อาจารย์วิทยาธรสายขาว ตอนที่ 7 
ตัวลูกได้เข้าถึงดวงธรรมภายในกลางกายที่ชัดใสสว่าง
ทำให้ตัวลูกได้บวชสร้างบารมีอย่างมีความสุข สดชื่น และเบิกบานใจเรื่อยมา

       เมื่อตัวลูกหมั่นประกอบความเพียรและนั่งสมาธิอย่างถูกหลักวิชชามากเข้า ในที่สุดตัวลูกก็สามารถวางใจหยุดนิ่งได้อย่างถูกส่วนจนได้เข้าถึงดวงธรรมภายในกลางกายที่ชัดใสสว่างได้ และเมื่อตัวลูก ได้เข้าถึงดวงธรรมภายในกลางกายที่ชัดใสสว่างแล้ว ตัวลูกก็เกิดปีติและมีความสุขมาหล่อเลี้ยงใจเอาไว้อยู่ตลอดเวลา   เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้ตัวลูกได้บวชสร้างบารมีอย่างมีความสุข สดชื่น และเบิกบานใจเรื่อยมา
 
ปรโลกนิวส์ อาจารย์วิทยาธรสายขาว ตอนที่ 7
 ตัวลูกได้ตั้งใจทุ่มเททำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะควบคู่ไปกับการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอ 

       จวบจนกระทั่งในเวลาต่อมาตัวลูก ก็ได้รับมอบหมายจากหมู่คณะให้มาทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะให้กับมหาชนทั้งหลายภายในแคว้น และเมื่อตัวลูก ได้รับมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวมาจากหมู่คณะแล้ว ตัวลูกก็ได้ตั้งใจทุ่มเททำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะควบคู่ไปกับการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นผลทำให้ในเวลาต่อมาตัวลูกก็สามารถหยุดใจจนได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในที่ชัดใสสว่างได้ในที่สุด
 
ปรโลกนิวส์ อาจารย์วิทยาธรสายขาว ตอนที่ 7 
หลังจากที่ตัวลูกได้ออกบวช ตัวเธอก็ได้ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์รักษาศีล 8
นอกจากนั้นตัวเธอยังเป็นอาสาสมัครที่คอยช่วยประสานงานเกี่ยวกับการเผยแผ่ธรรมะของหมู่คณะ 

        ส่วนตัวหญิงสาวแสนสวย ภายหลังจากที่ตัวลูกได้ออกบวชแล้วตัวเธอก็ได้ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์รักษาศีล 8 แล้วก็คอยมาทำหน้าที่อุปัฏฐากพระอุปัฏฐากวัด รวมทั้งสนับสนุนงานเผยแผ่ธรรมะภายในแคว้น อย่างเต็มที่เต็มกำลังเรื่อยมา นอกจากนั้นตัวเธอยังได้เดินทางกลับไปยังแคว้นบ้านเกิดของตัวเธอ เพื่อไปทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครที่คอยช่วยประสานงานเกี่ยวกับการเผยแผ่ธรรมะของหมู่คณะภายในแคว้นแห่งนั้นอีกด้วย 
 
ปรโลกนิวส์ อาจารย์วิทยาธรสายขาว ตอนที่ 7
 ถึงแม้ว่าตัวเธอจะทุ่มเทรับบุญช่วยงานต่างๆ ของหมู่คณะมากมายเพียงไรก็ตาม
ตัวเธอไม่เคยลืมไม่เคยขาดและทำอยู่เป็นประจำนั่นก็คือการฝึกหยุดฝึกนิ่งหรือการปฏิบัติธรรม
 
      และถึงแม้ว่าตัวเธอจะทุ่มเทรับบุญช่วยงานต่างๆ ของหมู่คณะมากมายเพียงไรก็ตาม แต่สิ่งที่ตัวเธอไม่เคยลืมไม่เคยขาด  และต้องทำอยู่เป็นประจำนั่นก็คือการฝึกหยุดฝึกนิ่งหรือการปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นหน้าที่ที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์นั่นเอง และด้วยความที่ตัวเธอ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติธรรมควบคู่ไปกับการรับบุญช่วยงานต่างๆ ของหมู่คณะนี้เอง จึงทำให้ตัวเธอมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี คือได้เข้าถึงดวงธรรมภายในกลางกายที่ชัดใสสว่างได้ในที่สุด 
 
ปรโลกนิวส์ อาจารย์วิทยาธรสายขาว ตอนที่ 7 
เมื่อตัวลูกกับตัวเธอ หมดอายุขัยและละจากโลกไปแล้ว
ก็ได้เดินทางกลับไปสู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์
 
       ซึ่งในทุกๆ ครั้งที่ตัวลูกกับตัวเธอ ได้ตั้งใจสั่งสมบุญทุกๆ บุญแล้ว ตัวลูกกับตัวเธอก็มักจะชอบอธิษฐานจิตในทำนองที่คล้ายๆ กันว่า “ ในภพชาติต่อๆ ไปขอให้ตัวลูกกับตัวเธอได้มีโอกาสเกิดมาพบกัน เกื้อกูลกัน  และได้คอยทำหน้าที่เป็นยอดกัลยาณมิตรให้แก่กันและกันไปทุกภพทุกชาติ  เป็นต้น ” เมื่อตัวลูกกับตัวเธอ หมดอายุขัยและละจากโลกไปแล้ว ทั้งสองต่างก็ได้เดินทางกลับไปสู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้อย่างสง่างาม
   
ปรโลกนิวส์ อาจารย์วิทยาธรสายขาว ตอนที่ 7
 ด้วยผลแห่งบุญและคำอธิษฐานจิตจึงส่งผลทำให้ตัวลูกกับตัวเธอจึงได้มีโอกาสเกิดมาเจอกัน
แล้วก็ได้มาสร้างบารมีร่วมกับมหาปูชนียาจารย์และหมู่คณะมาโดยตลอด
 
         และด้วยผลแห่งบุญที่ตัวลูกกับตัวเธอ ได้ตั้งใจทุ่มเทสั่งสมร่วมกับมหาปูชนียาจารย์และหมู่คณะเอาไว้ในภพชาติดังกล่าว เมื่อมารวมกับคำอธิษฐานจิตที่ตัวลูกกับตัวเธอได้ตั้งจิตอธิษฐานกันเอาไว้ ว่าในภพชาติต่อๆ ไปขอให้ตัวลูกกับตัวเธอได้มีโอกาสเกิดมาพบกัน เกื้อกูลกันและได้คอยทำหน้าที่เป็นยอดกัลยาณมิตรให้แก่กันและกันไปทุกภพทุกชาติ เป็นต้น ด้วยผลแห่งบุญและคำอธิษฐานจิตดังกล่าวนี้เองจึงส่งผลทำให้นับตั้งแต่ภพชาตินั้นเป็นต้นมา ตัวลูกกับตัวเธอจึงได้มีโอกาสเกิดมาเจอกัน แล้วก็ได้มาสร้างบารมีร่วมกับมหาปูชนียาจารย์และหมู่คณะมาโดยตลอด

ปรโลกนิวส์ อาจารย์วิทยาธรสายขาว ตอนที่ 7
 จนกระทั่งมาถึงในพุทธันดรที่ผ่านมาตัวลูกกับตัวเธอ
ก็ได้มีโอกาสเกิดมาสร้างบารมีร่วมกับมหาปูชนียาจารย์และหมู่คณะด้วยเช่นเดียวกัน

        จวบจนกระทั่งมาถึงในพุทธันดรที่ผ่านมาตัวลูกกับตัวเธอ ก็ได้มีโอกาสเกิดมาสร้างบารมีร่วมกับมหาปูชนียาจารย์และหมู่คณะด้วยเช่นเดียวกัน เรื่องก็มีอยู่ว่า ในพุทธันดรที่ผ่านมาตัวลูกได้เกิดเป็น “ กุลบุตรสุดหล่อผู้มีจิตเมตตา ” อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะมีอันจะกินน้อย โดยคุณพ่อคุณแม่ของลูก ในภพชาตินั้นซึ่งเป็นคนๆ เดียวกันกับคุณพ่อคุณแม่ของลูกในภพชาติปัจจุบันนี้ จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม อยู่ในหัวเมืองแห่งหนึ่งที่อยู่ติดกับเมืองหลวงของแคว้นพระราชา
 
ปรโลกนิวส์ อาจารย์วิทยาธรสายขาว ตอนที่ 7
ในพุทธันดรที่ผ่านมานั้น ตัวลูกจะเป็นเด็กที่เรียบร้อย น่ารัก 
มีจิตใจงดงาม และรักธรรมชาติเป็นอย่างมาก
 
     โดยอัธยาศัยของตัวลูก ในพุทธันดรที่ผ่านมานั้น ตัวลูกจะเป็นเด็กที่เรียบร้อย  น่ารัก  มีจิตใจงดงาม  และรักธรรมชาติเป็นอย่างมาก อีกทั้งตัวลูกยังเป็นเด็กที่ขยันขันแข็งและชอบช่วยเหลือกิจการงานของทางบ้านได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นงานเพาะปลูก  หรืองานทำไร่ทำนาทำสวน เป็นต้น และตั้งแต่ตัวลูก ยังเป็นเด็กนั้น ตัวลูกก็มีความใฝ่ฝันอยากที่จะเป็นคุณหมอแบบมากๆ มากๆ ที่ตัวลูกมีความใฝ่ฝันเช่นนี้ ทั้งนี้ก็เป็นเพราะเมื่อตัวลูกเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้ว ตัวลูกก็จะเกิดความรู้สึกสงสารพวกเขาขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจ  
 
     อีกทั้งตัวลูกก็อยากที่จะช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังเป็นอยู่ให้จงได้ หรือพูดง่ายๆ ว่าความรู้สึกดังกล่าวนี้มันได้กลายเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้ตัวลูกอยากที่จะเติบโตเป็นคุณหมอ   เพื่อมารักษาคนไข้เหล่านั้นนั่นเอง
 
ส่วนว่า เรื่องราวจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรต่อไปนั้น 
เราก็คงจะต้องมาติดตามรับฟังกันต่อในตอนต่อไป  
 
รับชมวิดีโอ
 

รับชมคลิปวิดีโอปรโลกนิวส์ อาจารย์วิทยาธรสายขาว ตอนที่ 7
ชมวิดีโอปรโลกนิวส์ อาจารย์วิทยาธรสายขาว ตอนที่ 7   Download ธรรมะปรโลกนิวส์ อาจารย์วิทยาธรสายขาว ตอนที่ 7
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

     บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

     "วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)

http://goo.gl/MduvX


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก