ความในใจพระลูกชาย 161 วัดทั่วโลก ตอน ปัจจัยศักด์สิทธิ์ สร้างสันติภาพโลก

นับตั้งแต่ผมและทีมพระภิกษุเจ้าหน้าที่ ได้รับการส่งมารับบุญที่ประเทศญี่ปุ่นนี้ เหมือนเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ทั้งหมด เพราะเราต้องเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยที่นี่ เรียนภาษาใหม่ควบคู่ไปกับการรับบุญที่วัดสาขา ซึ่งทุกอากัปกิริยาของเรา ล้วนอยู่ในสายตาของชาวญี่ปุ่นดังที่หลวงพ่อเคยบอกว่า “เราอยู่ในสายตาของมนุษย์และเทวดาตลอดเวลา ไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม” https://dmc.tv/a19204

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน
[ 28 พ.ย. 2557 ] - [ ผู้อ่าน : 3124 ]

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ความในใจพระลูกชายศูนย์สาขา 161 วัด ทั่วโลก
ตอน ปัจจัยศักด์สิทธิ์ สร้างสันติภาพโลก
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 

     ผมพระมหาดร.พงศ์ศักดิ์ ฐานิโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นครับ
 

พม. ดร.พงศ์ศักดิ์ ฐานิโย
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย
และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโตเกียว

     นับตั้งแต่ผมและทีมพระภิกษุเจ้าหน้าที่ ได้รับการส่งมารับบุญที่ประเทศญี่ปุ่นนี้ เหมือนเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ทั้งหมด เพราะเราต้องเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยที่นี่ เรียนภาษาใหม่ควบคู่ไปกับการรับบุญที่วัดสาขา ซึ่งทุกอากัปกิริยาของเรา ล้วนอยู่ในสายตาของชาวญี่ปุ่นดังที่หลวงพ่อเคยบอกว่า “เราอยู่ในสายตาของมนุษย์และเทวดาตลอดเวลา ไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม”

     การที่จะถ่ายทอดธรรมะไปถึงชาวญี่ปุ่น ซึ่งเขาถือว่าประเทศเขาเจริญพัฒนากว่าประเทศเรานั้น ต้องมีสิ่งที่ต้องดีกว่าดีที่สุด เพียงพอในระดับที่จะทำให้ชาวญี่ปุ่นยอมรับฟังได้ พระลูกชายทุกๆรูปจึงตั้งใจเรียน เพื่อให้มีความรู้ทางภาษาและการยอมรับที่ชาวโลกสมมติกัน
 
จบตรี-โท-เอก จากคณะอักษรศาสตร์ เอกพุทธศาสตร์ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของชั้นปี
ทั้งในระดับปริญญาตรี(หัวข้อ:ธัมมจักกัปปวัตนสูตร) และปริญญาโท
(หัวข้อ:สมถวิปัสส-นา อันเป็นงานเขียนยืนยันการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงพระธรรมกาย)
และเป็นนักศึกษาที่ใช้เวลาจบปริญญาเอกเร็วที่สุด (3ปี) ตั้งแต่มหาวิทยาลัยตั้งมา 370 ปี
 
      แต่หลวงพ่อครับ ใบปริญญาและรางวัลต่างๆที่ได้รับมานั้น เป็นเพียงอุปกรณ์ที่จะทำให้สร้างบารมีเผยแผ่ได้โดยสะดวก และก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ อาจารย์ของผมขอเปิดวิชาใหม่เพื่อให้ผมได้เป็นอาจารย์พิเศษในวิชา “พระพุทธศาสนาเถรวาท” ปัจจุบันสอนมา 4 ปี มีนักศึกษาญี่ปุ่นรวมกว่า 1 พันคนที่ลงทะเบียนเรียน
 

มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาริวโคขุ อายุเก่าแก่กว่า 370 ปี เปิดวิชาให้เป็นพิเศษ
คือวิชา “พระพุทธศาสนาเถรวาท”   นิมนต์ให้สอนนักศึกษาญี่ปุ่นในระดับปริญญาตรีและโท
 
     แล้วมหาวิทยาลัยอื่นๆก็มานิมนต์ ให้ไปสอนวิชานี้ นอกจากภาคทฤษฏีแล้ว ผมให้นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ ด้วยการนั่งสมาธิ(Meditation)ก่อนเรียนทุกครั้งด้วย พวกเขาชอบสมาธิมาก บอกว่านี่คือสิ่งที่นำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากที่สุด ช่วยยกระดับจิตใจและหลายคนก็เดินทางมาศึกษา และนั่งสมาธิที่วัดพระธรรมกายประเทศไทยด้วยครับ
 

รับเป็นอาจารย์วิชาพุทธศาสนาเถรวาท ในมหาวิทยาลัยพุทธบุคเคียว
และ มหาวิทยาลัยโดชิฉะ (มหาวิทยาลัยคริสต์)


ฝึกนั่งสมาธิก่อนเริ่มเรียน ซึ่งนักศึกษาญี่ปุ่นประทับใจมากๆ บอกว่า
“ไม่เคยมีวิชาไหนให้ฝึกสมาธิมาก่อน พึ่งจะเข้าใจถึงพุทธเถรวาทเมื่อได้เรียนวิชานี้”


กลุ่มนักศึกษาญี่ปุ่น ขอตามมาศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทและนั่งสมาธิ
ที่วัดพระธรรมกายประเทศไทย

     หลวงพ่อครับปัจจัยอันศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงพ่อให้เป็นต้นสมบัตินั้น พอบริหารไปบริหารมาก็เกิดอานุภาพครับ คือที่วัดพระธรรมกายโตเกียวนั้นคนก็มาล้นแล้วล้นอีก จนไม่พอให้ชาวญี่ปุ่นที่มาใหม่นั่งสมาธิแล้ว ปัจจุบันคนญี่ปุ่นที่ทำงานในโตเกียว สนใจการฝึกสมาธิมาก เราจึงเปิดอาคารใหม่ที่ชื่อว่า“ศูนย์ปฎิบัติธรรมชาวญี่ปุ่น” และพอเริ่มเปิดเป็นทางการก็มีคุณฮะชิโมะโตะมานั่งสมาธิแล้วสัมผัสได้ถึงความสุขภายใน จนเขาเกิดความรู้สึกว่า..หากชาวญี่ปุ่นทั้งประเทศได้มานั่งสมาธิแบบนี้ ก็จะเกิดความสุขไปทั่วประเทศ และเมื่อคิดอย่างนี้ก็ไม่รอช้า..รีบควักปัจจัยออกมาร่วมบุญในการทำโครงการนี้ด้วยถึง 8 แสนบาทเลยครับ พร้อมกับบอก..ซาโยนาระ...ลาก่อนความเศร้า
 

“ศูนย์ปฏิบัติธรรมญี่ปุ่น”  ทุกอย่างที่นี่สื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด


จัดปฏิบัติธรรมภาษาญี่ปุ่น ตามบ้านและวัดญี่ปุ่น


คุณ ฮะชิโมะโตะ(หน้าสุด) เข้าถึงความสุขภายใน
ขอทำบุญใหญ่ และมาศึกษาชีวิตสมณะด้วย

     ปัจจุบันผมและพระธนาวุฒิ ติสฺสโร สลับกันแนะนำสมาธิให้ชาวญี่ปุ่นซึ่งมีประสบการณ์ภายในดีๆ จนหลายคนขอมาสมัครบวชธรรมทายาท และมีผู้ที่ขอบวชต่อ แบบวันต่อวันอีก 2 รูปด้วยครับ
 

ศาสนทายาทชาวญี่ปุ่นผู้มีความตั้งใจบวชแบบวันต่อวัน
(ซ้าย) พระวากาอิ  สุขิโต   อายุ 59 ปี (ขวา) พระทะมุระ  เขมินฺโท   อายุ 21 ปี

     หลวงพ่อครับ รางวัลและตำแหน่งใดๆก็ไม่เทียบเท่ากับความภูมิใจที่ได้เป็นพระลูกชายของหลวงพ่อ และได้สร้างบารมีช่วยหลวงพ่อเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลกเลยครับ กราบขอบพระคุณที่หลวงพ่อได้เมตตาชวนลูกๆ ทำบุญต้นสมบัติ 161 วัด ซึ่งเป็นปัจจัยที่สร้างสันติภาพโลกเลยครับ
 
 
 

รับชมคลิปวิดีโอเพลงอิ่มใจบุญต้นสมบัติ
ชมวิดีโอเพลงอิ่มใจบุญต้นสมบัติ   Download ธรรมะเพลงอิ่มใจบุญต้นสมบัติ

http://goo.gl/guEKcs


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลกงานบุญวันคุ้มครองโลก

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร