World-PEC สปป.ลาว

วันนี้ผู้สื่อข่าวสว่างมีข่าวสว่างใสๆให้ปลื้มหัวใจทั้ง 4 ห้อง มาจากดินแดน “อีกฝั่งของ” นั่นคือการจัดสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC) ของเยาวชนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 7 จากสปป.ลาวค่ะ https://dmc.tv/a20918

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน
[ 25 ธ.ค. 2558 ] - [ ผู้อ่าน : 4672 ]

สมาธิ(Meditation)

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558
 
World PEC สปป.ลาว
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

     วันนี้ผู้สื่อข่าวสว่างมีข่าวสว่างใสๆให้ปลื้มหัวใจทั้ง 4 ห้อง มาจากดินแดน “อีกฝั่งของ” นั่นคือการจัดสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC) ของเยาวชนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 7 จากสปป.ลาวค่ะ
     
     การสอบ World-PEC ของสปป.ลาวนี้ได้จัดเป็นปีที่ 3 แล้ว ซึ่งได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการของ สปป.ลาว และความร่วมมือจากแผนกศึกษาธิการและกีฬาของแต่ละแขวงในการคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าสอบ
 

นักเรียนที่เข้าสอบ จะได้หนังสือมงคลชีวิตภาคภาษาลาว
และ ปื้ม(สมุด)บันทึกความดี ให้เขียนต่อเนื่องอย่างน้อย 30 วัน

     ปีนี้มีนักเรียนสมัครสอบทั้งสิ้น 20,538 คนจาก 74 โรงเรียน ใน 4 แขวงได้แก่


     1. นครหลวงเวียงจันทร์สอบ 5,193 คน จาก 18โรงเรียน
     2. หลวงพระบางสอบ5,407 คน จาก 11 โรงเรียน
     3. จำปาสักสอบ 4,838 คน จาก 21 โรงเรียน
     4. สะหวันเขตสอบ 5,100 คน จาก 24 โรงเรียน
     ซึ่งตอนนี้ได้ทยอยสอบไปแล้ว 2 แขวงคือเวียงจันทร์กับหลวงพระบาง
 

บรรยากาศในห้องสอบ World PEC ในแต่ละโรงเรียน


นักเรียน จำนวน 5,193 คนจาก 18 โรงเรียนในนครหลวงเวียงจันทร์ เข้าร่วมสอบ


นักเรียน 5,407 คนจาก 21 โรงเรียนในแขวงหลวงพระบาง
 
     และได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ สาธุใหญ่ จันทริน จินนะธัมโม รองประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว แขวงหลวงพระบางเป็นที่ปรึกษาใหญ่การจัดสอบให้แก่คณะศึกษาธิการ,ผู้อำนวยการและครูประสานงาน(ภาพที่5)พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้กล่าวตอนหนึ่งว่า

     “ขอขอบคุณพระเทพญาณมหามุนี ที่ได้ขยายการสอบธรรมะมาให้กับเยาวชนในสปป.ลาว ลูกหลานของพวกเรา ได้เรียนธรรมะของพระพุทธเจ้า โดยใช้หลักธรรมจากมงคลสูตร มีการไม่คบคนพาล เป็นต้น เป็นแนวทางทำให้เยาวชน มีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นนักเรียนที่ดีของครูอาจารย์  ให้สามารถหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ไม่ดี อบายมุขต่างๆที่มีมากมาย”

     ท่านบัวพัน บุบผา หัวหน้าศึกษานิเทศก์ห้องการศึกษาธิการและกีฬาหลวงพระบางบอกว่า “หลังจากได้รับโครงการและหนังสือมงคลชีวิตภาษาลาว ด้วยวิสัยความเป็นครู จึงอ่านเนื้อหาตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายจบในคืนวันนั้นเลย ผมประทับใจทุกบท หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งที่นักเรียนต้องได้ศึกษาทุกคน นี่เป็นคู่มือการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง”
 

พระเดชพระคุณ สาธุใหญ่ จันทริน จินนะธัมโม
รองประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว แขวงหลวงพระบาง
ที่ปรึกษาใหญ่การจัดสอบ World-PEC ในหลวงพระบาง
 
       และที่ขาดไม่ได้คือคุณครูของแต่ละโรงเรียนที่ประสานงานการจัดสอบเช่น ครูตุ้ย จันทิลาดจากโรงเรียนในเวียงจันทร์บอกว่า “ผมเห็นว่าหนังสือมงคลชีวิตดีหลาย อยากให้นักเรียนทุกคนได้อ่าน แม้หนังสือจะมีจำนวนไม่พอ ผมจึงขออนุญาตทางโครงการ ถ่ายเอกสารหนังสือ เพื่อให้นักเรียนได้อ่านทั้งโรงเรียน”
 

บัวพัน บุบผา หัวหน้าศึกษานิเทศก์ หลวงพระบาง
“ผมยินดีสนับสนุนโครงการดีๆอย่างนี้ กราบขอบพระคุณพระเทพญาณมหามุนีที่
เมตตาให้เยาวชนใน สปป.ลาวได้ศึกษาธรรมะ เป็นของล้ำค่าที่ไม่มีอะไรจะเทียบได้เลยครับ”

      นอกจากนี้ยังมีพี่ๆระดับอุดมศึกษาขึ้นไป มาเป็นอาสาสมัครช่วยในการคุมสอบให้กับน้องๆ เช่นจิดตะพอน อินดาสักหนึ่งในอาสาสมัครจากเวียงจันทร์บอกว่า “ข้าน้อยประทับใจหลาย ที่ได้เฮ็ดหน้าที่สำคัญ เยาวชนมีความฮู้ ความเข้าใจศีลธรรม ดีกว่าเมื่อก่อนหลาย”
 

ครูตุ้ย จันทิลาด ครูผู้ประสานงานการสอบในเวียงจันทร์
“ผมอยากให้ขยายการสอบ World PEC ไปที่แขวงอุดมไซบ้านเกิดผมด้วยครับ”
 
     และสุดท้ายเป็นความในใจจากน้องๆเยาวชนสปป.ลาวที่อยากจะบอกค่ะ
 
จิดตะพอน อินดาสัก(น้องนุ้ย) อาสาสมัครช่วยคุมสอบจากเวียงจันทร์
“เยาวซนทุกคน กระตือรือร้นหลาย   ข้าน้อยดีใจที่มีโครงการที่ประเสริฐแบบนี้ นำศีลธรรม
มาสู่จิตใจเยาวซนของพวกเฮาที่กำลังเติบใหญ่ เป็นอนาคตสำคัญของประเทศซาติ”


น้องทิบมะนี วงคำสีนักเรียนชั้นป.5 โรงเรียนนีระดา เวียงจันทร์ เขียนว่า
“หลานมีความดีใจที่มีปื้ม(หนังสือ)บันทึกความดีหัว (เล่ม) นี้  ช่วยให้หลานมีคุณสมบัติมารยาทดีเฮ็ดให้มีความดุหมั่น (ขยันหมั่นเพียร)
ในเวียกบ้าน(งานบ้าน)การเฮือนต่างๆได้ฮู้บุญคุณ มีความกตัญญูต่อพ่อ แม่ ครูอาจารย์ฮักแพง (รัก)
หมู่เพื่อนได้สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฮู้ฮักษาศีล 5 มีความสัตย์ซื่อบริสุทธิ์และเฮ็ดให้การเฮียนดีขึ้น”


น้องจินตะนา จันเพ็งไช นักเรียนชั้นป.5 โรงเรียนนีระดา เวียงจันทร์
“หลานฮู้สึกภูมิใจหลายที่มีปื้ม (หนังสือ) มงคลซีวิตมาให้ค้นคว้า เฮ็ดให้หลานเป็นคนดีขึ้น
พร้อมทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระของเพิ่น (หมายถึง) (พ่อ,แม่,ครู)ในปื้ม(หนังสือ)มงคลซีวิต
ยังมีความฮู้ต่างๆที่มีประโยชน์หลาย มาช่วยเฮาพัฒนาตนให้ดีกว่าเก่า”

     ครูไม่ใหญ่ก็ดีใจ ที่โครงการตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก หรือ World PEC ได้ขยายไปสู่ลูกหลานชาวลาวเข้าเป็นปีที่ 3 แล้ว เพราะไทย-ลาวเป็นพี่น้องกัน ใช่อื่นไกล อยู่ใกล้กันเพียงแค่ สองฝั่งของ

พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร