มาฆบูชา พุทธมหาสันนิบาต ตอน ทั่วโลกรวมใจ แสวงบุญใหญ่ที่วัดพระธรรมกาย

ทุกๆ ปี ชาวพุทธจากทั่วโลกจะบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาร่วมงานวันมาฆบูชาที่วัดพระธรรมกายกันอย่างมากมาย ปีนี้ก็เช่นเดียวกันสำนักต่างประเทศ กององค์กรระหว่างประเทศรายงานว่าตอนนี้มีแขกอาคันตุกะที่แจ้งความจำนงจะมาร่วมงานเป็นพระภิกษุหลากนิกายกว่า 300 รูป และฆราวาสอีก3,000 กว่าคนจาก 30 ประเทศทั่วโลก https://dmc.tv/a21121

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน
[ 21 ก.พ. 2559 ] - [ ผู้อ่าน : 2332 ]

สมาธิ(Meditation)

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
 
 
มาฆบูชา พุทธมหาสันนิบาต
ตอน ทั่วโลกรวมใจ แสวงบุญใหญ่ที่วัดพระธรรมกาย
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 

     ทุกๆ ปี ชาวพุทธจากทั่วโลกจะบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาร่วมงานวันมาฆบูชาที่วัดพระธรรมกายกันอย่างมากมาย ปีนี้ก็เช่นเดียวกันสำนักต่างประเทศ กององค์กรระหว่างประเทศรายงานว่าตอนนี้มีแขกอาคันตุกะที่แจ้งความจำนงจะมาร่วมงานเป็นพระภิกษุหลากนิกายกว่า 300รูป และฆราวาสอีก3,000 กว่าคนจาก 30ประเทศทั่วโลกและวันงานมีแนวโน้มคนจะมาเพิ่มขึ้นอีกจำนวนนับไม่ถ้วนเพื่อรวมพลังชาวพุทธและแสดงความรักในพระพุทธศาสนาจนล้นลานธรรมเลยเจ้าค่ะ    นำโดยประเทศศรีลังกาหลวงพ่ออนุรุทธะ เลขาธิการองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก แฟนพันธุ์แท้งานบุญใหญ่ของวัดพระธรรมกาย


พระมูกูเวละ อนุรุทธะ เถโร (ตรงกลาง) ประเทศศรีลังกา
เลขาธิการองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก

     ท่านได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรนำภาพงานบุญของวัดพระธรรมกายไปกราบนิมนต์พระผู้ใหญ่ในประเทศทำให้พระผู้ใหญ่ท่านอะเลิทเต้อยากมาดูการทำงานพระพุทธศาสนาเถรวาทที่ใหญ่โตและทันสมัย พระผู้ใหญ่ที่มางานนี้ พรรษาสูงสุดของศรีลังกาคือ 60 พรรษา อีกทั้งรองสมเด็จพระสังฆราชสยามโมบาลีมหานิกายฝ่ายมัลวัตตะและฝ่ายอัสกิริยา และรองสมเด็จพระสังฆราช อมราปุระนิกายจะเดินทางมาถึงเมืองไทยในวันพรุ่งนี้เป็นพระภิกษุ 16 รูป และโยม 4 ท่าน ส่วนทางด้าน ประเทศกัมพูชาพระดร.ยงเส็งเยี้ยดเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเทพวงษ์และประธานสมาคมพุทธศาสนิกสัมพันธ์กัมพูชาพร้อมคณะ 20 ท่าน เดินทางมามอบโล่ทางก้าวหน้าและเป็นผู้แทนสมเด็จพระสังฆราชเทพวงษ์มาร่วมงานวันมาฆบูชาด้วย


พระดร.ยงเส็งเยี้ยด
         ประธานสมาคมพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

     คณะพระภิกษุและญาติโยมก็มากันหลายเมือง เช่น ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ ทวาย มะละแหม่งพระผู้ใหญ่ระดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองท่าน จากกรุงย่างกุ้งและจากเมืองมัณฑะเลย์


(ซ้าย)พระภัททันตะ กุมาระ พรรษา51อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์กรุงย่างกุ้ง
 (ขวา) พระภัททันตะ เกสระ พรรษา 46 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์เมืองมัณฑะเลย์ 


พระภัททันตะ เกมาสระ (พรรษา 49)

เจ้าอาวาสวัดเมี๊ยจ้าว เมืองมัณฑะเลย์

     ก็เห็นความสำคัญของการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าที่มีส่วนกระตุ้นให้เยาวชนหันมาศึกษาพระพุทธศาสนา ท่านเมตตาเดินทางมามอบรางวัลด้วยตัวท่านเองติดต่อกันกว่า 10ปีแล้วประเทศเวียดนามพระผู้ใหญ่ระดับประเทศที่มีภูมิรู้ภูมิธรรมสูง พระธรรมาจารย์ ดร.ทิช ตริ กวงรองสมเด็จพระสังฆราชและประธานสมัชชาสงฆ์ประจำประเทศเวียดนาม


พระธรรมาจารย์ ดร.ทิช ตริ กวง
รองสมเด็จพระสังฆราช และประธานสมัชชาสงฆ์ประจำประเทศเวียดนาม 

     เดินทางมาวัดพระธรรมกายครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้ว เพราะท่านเคยสงสัยว่า วัดพระธรรมกายสามารถทำงานที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร จนนำไปสู่บุคคลและสังคมได้ เป็นสิ่งที่ทางนิกายมหายานเขาให้ความสนใจมากประเทศอินเดียพระสังฆเสนะ ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติมหาโพธิแห่งลาดั้ค


พระสังฆเสนะ
ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติมหาโพธิแห่งลาดั้ค ประเทศอินเดีย
“กระผมประทับใจการทำงานเผยแผ่ของวัดพระธรรมกายมาก มีผลงานที่ชัดเจน
และทุกปีผมจะพาทีมงานมาศึกษาดูงานที่วัดพระธรรมกายเพื่อเอาไปใช้ที่อินเดียครับ”  

     ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ท่านเป็นพระนักพัฒนาที่นำธรรมะไปสู่มหาชนอินเดียได้จริงๆ ทุกปีท่านมักนำทีมงานมาขอความรู้การขยายงานพระพุทธศาสนาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโวเพื่อให้เห็นต้นแบบการทำงานพระพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรือง ทำให้เกิดกำลังใจกับทุกคนและกลับไปช่วยขยายงานที่นั่น มาปีนี้ท่านได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยุติธรรมทางสังคมและความช่วยเหลือพิเศษนายศรีราชกุมาร์บาโทเละแห่งรัฐมหาราษฏระให้มาวัดพระธรรมกายและมอบโล่ทางก้าวหน้าด้วยซึ่งเป็นรัฐใหญ่ที่มีชื่อเสียงด้านการค้า และมีชาวพุทธใหม่ที่เกิดจากยุคของท่านอัมเบ็กก้าจำนวนมากอีกด้วย


นายศรี ราชกุมาร์  บาโทเละ แห่งรัฐมหาราษฏระ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยุติธรรมทางสังคมและความช่วยเหลือพิเศษ 


คุณ กัลปานา สาโรช – ประธานมูลนิธิกัลปาน่า สาโรช คหบดีชาวอินเดีย หัวใจ

รักพระพุทธศาสนา บุคคลสำคัญที่ช่วยประสานงานจัดกิจกรรมลอยโคมวิสาขบูชา
จัดอบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้วที่อินเดีย  ก็เดินทางมาร่วมงานมาฆบูชาปีนี้ด้วย 

     ลามะกังเชนประธานองค์กรลามะกังเชนเพื่อสันติภาพ ประเทศอิตาลีมาร่วมงานและมอบโล่ทางก้าวหน้าทุกปีเป็นเวลา 16 ปีติดต่อกันแล้ว ท่านได้พาคณะพระภิกษุ 20รูปและฆราวาส 50 ท่าน จาก 18 ประเทศ โดยตัวท่านลามะได้เดินทางมาถึงเมืองไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ท่านตั้งใจจะมาทำพิธีสวดมนต์อาราธนาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มาขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย และให้พรกับวัดพระธรรมกายกับหลวงพ่อทั้งสองรูปที่ทำคุณประโยชน์อย่างมากมายต่อพระพุทธศาสนา


ลามะกังเชน   ประธานองค์กรลามะกังเชนเพื่อสันติภาพ ประเทศอิตาลี

เดินทางมาร่วมงานวันมาฆบูชาที่วัดพระธรรมกายเป็นเวลา 16 ปีแล้ว 

      ส่วนที่ ประเทศเนปาลได้รับความเมตตาจากท่านประธานมหาเถรสมาคม พระเดชพระคุณหลวงพ่อญาณะปุญนิกะ


พระเดชพระคุณหลวงพ่อญาณะปุญนิกะ
ประธานมหาเถรสมาคมแห่งประเทศเนปาล 

     ท่านได้ไว้วางใจวัดพระธรรมกายที่เคยจัดงานบรรพชาหมู่มาก่อนหน้านี้แล้ว ท่านจึงเมตตาอนุเคราะห์ให้ใช้วัดของท่านเป็นสถานที่ในการอบรมโครงการบรรพชาสามเณร 150 รูป ในช่วงเดือนธันวาคมและมกราคมที่ผ่านมา ในการนี้ท่านยังได้เมตตามามอบโล่ทางก้าวหน้าในงานมาฆบูชาด้วยประเทศอินโดนีเซีย เดินทางมาจาก 5 เกาะ คือ เกาะสุมาตรา เกาะชวา เกาะบาหลี เกาะสุลาเวสี และเกาะปาปัว รวมทั้งสิ้น 40  ท่าน(วันนี้มาเข้าโรงเรียนก่อน 30ท่าน) มีความในใจจากลูกโอลิเวีย ยูนิต้า ที่ไม่อาจปิดบังไว้ได้ คือ เธอบอกว่า  “พวกเรามาวัดพระธรรมกายเพราะความรักและคิดถึงหลวงพ่อมากค่ะ ที่เมตตานำความสว่างไสวมาสู่เมืองอิเหนาของพวกเราเจ้าค่ะ”


ลูกโอลิเวีย ยูนิต้า
นักร้องชาวอินโดนีเซีย หัวใจรักพระพุทธศาสนา 

     เอลลี่ คามิล  - สุวันโต้ จุงเจ้าของกิจการโรงงานผลิตกล่องกระดาษ (ชื่อโรงงานเอก้า เคมาซินโด้ อาซารี)กล่าวอย่างน่าสนใจว่า “ฉันและสามี ชอบมาวัดพระธรรมกายมาก มาร่วมงานมาฆบูชาอันยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ทุกปีเลย  ฉันและสามีมีความสุขและสงบเป็นอย่างยิ่งเวลานั่งสมาธิ พร้อมๆกับคณะพระภิกษุสงฆ์และพี่น้องชาวพุทธจากทั่วโลกเพื่อปันความสุขให้กับทุกๆคน

      ฉันว่ามันเป็นหน้าที่ของชาวพุทธต้องทำเพราะเพื่อนต่างศาสนิกที่อินโดนีเซีย เขายังต้องไปแสวงบุญที่เมกกะเลยดังนั้นเราในฐานะชาวพุทธ ก็ต้องมาแสวงบุญที่วัดพระธรรมกาย เพราะที่นี่คือ ศูนย์กลางของชาวพุทธทั่วโลกค่ะ”


(ซ้าย) คุณเอลลี่ คามิล และ (ขวา) คุณสุวันโต้ จุง
นักธุรกิจเจ้าของกิจการโรงงานผลิตกล่องกระดาษ เอก้า เคมาซินโด้ อาซารี 


คุณ อากูส จาย่า เจ้าของกิจการร้านทองและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และประธานสมาคมมหานิกาย อินโดนีเซีย
“ผมและครอบครัวชอบมาวัดพระธรรมกาย ตั้งใจมาทุกปีเลย เพราะมาวัดนี้แล้วพบแต่ความสุข การงานก็เจริญรุ่งเรืองอย่างก้าวกระโดด” 


คุณรูดี้ และเทพธิดา เจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและเจ้าของโรงสีข้าว
ประธาน คณะกรรมการวัดพุทธสุมาตรา   “ผมมีความปรารถนาในใจอย่างแรงกล้าที่จะต้องมาวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ให้ได้ ผมคิดว่าวัดนี้เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดในโลก ดังนั้นถ้าใครอยากได้ความสุขและความสงบ ต้องมาที่นี่ครับ”

 

พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร