โครงการสามเณรล้านรูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ตอน สุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่ จัดบวชเณรล้านลงถึงทุกชุมชน

วันนี้เราไปติดตามเรื่องราวการทำหน้าที่สร้างเครือข่ายชุมชนบวรเข้มแข็งกันที่เมืองสุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่ สมัยนี้คนสุรินทร์ ไม่กินสุรา ได้เป็นเทวดาสุรินทร์กันทั้งเมืองเลย https://dmc.tv/a21225

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน
[ 19 มี.ค. 2559 ] - [ ผู้อ่าน : 2451 ]

สมาธิ(Meditation)

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559
 
โครงการสามเณรล้านรูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
ตอน สุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่ จัดบวชเณรล้านลงถึงทุกชุมชน
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา


    วันนี้เราไปติดตามเรื่องราวการทำหน้าที่สร้างเครือข่ายชุมชนบวรเข้มแข็งกันที่เมืองสุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่ สมัยนี้คนสุรินทร์ ไม่กินสุรา ได้เป็นเทวดาสุรินทร์กันทั้งเมืองเลย


    จากจุดเริ่มต้นเมื่อหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ ได้ส่งพระสมพงษ์ ยโสธโร พุทธบุตรหัวใจสิงห์ ไปเป็นพระอาจารย์ปักหลักทำหน้าที่อบรมประชาชนและเยาวชนทั้งจังหวัดสุรินทร์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ปัจจุบันมีประชาชนที่ผ่านการอบรมมาแล้วจำนวนกว่า 30,000 คน ได้ขยายงานพระพุทธศาสนาลงสู่ทุกหย่อมหญ้า ทุกชุมชน และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงาน
 
พระสมพงษ์ ยโสธโรประธานส่งเสริมศีลธรรม จ.สุรินทร์
ประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์


จุดเริ่มต้นของศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์จากทุ่งนาฟ้าโล่ง
สู่การเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาทั่วทั้งจังหวัดสุรินทร์


ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ จัดกิจกรรมอบรมเยาวชน อุบาสก อุบาสิกา
บวชพระและสามเณรมาตลอดต่อเนื่องทุกปี


    ในปี พ.ศ.2559 นี้ จังหวัดสุรินทร์ เปิดศูนย์บวชสามเณรล้านรูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนา จ.สุรินทร์ จำนวน 193 แห่ง ตั้งใจจะทำให้ได้ทะลุเป้า 200 ศูนย์ 200 ชุมชน 200ผู้นำบุญสู่ชุมชนเข้มแข็งพระสมพงษ์ ยโสธโร ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดสุรินทร์ เล่าว่า “การจัดโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย เป็นโครงการที่ทางจังหวัดสุรินทร์ทำมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อปี พ.ศ.2558 ที่ผ่านมาเราเปิดศูนย์บวชได้ 53 แห่ง เป็นปีแห่งการเผยแผ่มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบวชลูกหลาน
 
เยาวชนถิ่นช้างไทย ขึ้นช้างแห่นาค
งานบรรพชาสามเณรแสนรูปจ.สุรินทร์ ปีพ.ศ. 2558


เยาวชนถิ่นช้างไทย ขึ้นช้างแห่นาค
งานบรรพชาสามเณรแสนรูปจ.สุรินทร์ ปีพ.ศ. 2558

     ในปี พ.ศ.2559 นี้เราเน้นการรักษากำหนดให้เป็นปีทองของการสร้างผู้นำบุญสู่ชุมชนแม้ว่าการบวชจะผ่านไปแล้วแต่ก็ต้องตามรักษาอย่างต่อเนื่อง ลงสวดมนต์บ้านกัลยาณมิตร จัดปล่อยปลา จัดทำบุญในชุมชน โดยให้แต่ละชุมชนจัดกิจกรรม นิมนต์พระภิกษุ สามเณรจากวัดในชุมชนมานำสวดมนต์และนั่งสมาธิ อีกทั้งได้จัดกิจกรรมความดีสากลในชุมชนรณรงค์เรื่องความสะอาด ความเป็นระเบียบ,ที่น่าปลื้มใจ คือ ในปีนี้ได้มีการจัดการอบรมผู้นำหมู่บ้านละ 3 คนเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันสำรวจวัดในชุมชนที่เหมาะสมจะใช้เป็นศูนย์บวชสามเณรล้านรูป จัดให้มีการอบรมวิทยากรชุมชนเพื่อให้การบวชสามเณรสามารถจัดการได้เบ็ดเสร็จในชุมชนของตนเอง และผู้ใหญ่ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอบรมลูกหลานให้ได้คุณภาพ นอกจากนี้ก็ได้จัดกิจกรรมสัมมนาสัญจร ฉายหนังสามมิติ เรื่อง “รักแลกภพ” ให้ชาวบ้านและลูกหลานในชุมชนได้ชมต่อด้วยการจัดเวทีชาวบ้าน ซักถาม ช่วยกันระดมความคิดถึงปัญหาสังคมในปัจจุบันและวิธีการแก้ไข
 
จัดอบรมวิทยากรชุมชน ทั้งจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเตรียมการจัดบวชสามเณรล้านรูป


กิจกรรมสัมมนาสัญจร
ลงทุกพื้นที่ชวนคนในชุมชน สวดมนต์ นั่งสมาธิ ก่อนชมภาพยนตร์ 3มิติ เรื่อง “รักแลกภพ”
 
     ก่อนที่การบรรพชาจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันนี้ ผ้าไตรจีวร ของสามเณร จำนวน 5,000 ผืนได้กลายเป็นผ้าไตรมัดใจ รวมใจลูกหลานเมืองสุรินทร์ทั้งพระภิกษุ สามเณรจากวัดต่างๆ รวมทั้งพี่ทหารหาญจากกองทัพไทยก็หมุนเวียนกันมาช่วยพับผ้าไตรทุกวันและขอประกาศตนเป็นพุทธมามกะอีกด้วย
 
ทหารแห่งกองทัพไทย ค่ายวีรวัฒน์โยธินและลูกหลานจ.สุรินทร์
หมุนเวียนกันมาทุกวัน พับผ้าไตรจีวร นั่งสมาธิ และได้กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ


ทหารแห่งกองทัพไทย ค่ายวีรวัฒน์โยธินและลูกหลานจ.สุรินทร์
หมุนเวียนกันมาทุกวัน พับผ้าไตรจีวร นั่งสมาธิ และได้กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ


ทหารแห่งกองทัพไทย ค่ายวีรวัฒน์โยธินและลูกหลานจ.สุรินทร์
หมุนเวียนกันมาทุกวัน พับผ้าไตรจีวร นั่งสมาธิ และได้กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
 
     ส่วนพี่ป้า น้า อาในชุมชน พับผ้าไตรไปก็สัมมาอะระหังไป คุณสกฤตา สันติกร หรือ ป้าแอ๋น เล่าว่า “ป้ามาพับผ้าไตรทุกวันเลย มาได้ 14 วันแล้วมากันทั้งครอบครัว ช่วงนี้ป้านั่งสมาธิทุกวันรอวันบวชสามเณรล้านรูป ป้าปลื้มบุญบวช เวลาพับผ้าไตรป้าจะนึกเอาพระประธานที่ศูนย์มาไว้ที่กลางท้อง แล้วสัมมาอะระหัง ทำไปก็นึกไป ก็เห็นองค์พระท่านย่อได้ ขยายได้ ขนาดขององค์พระเท่าไม้ขีดไฟชัดมากๆยิ่งพับก็ยิ่งเห็นท่านชัด มีความสุขมากๆ เพราะสุขอย่างนี้จึงมาพับจีวรทุกวันเลย ป้าอยากบอกหลวงพ่อว่า “หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่เจ้าขา ชีวิตนี้ไม่เคยเจออะไรแบบนี้ ไม่เคยนึกว่าจะมีพระอยู่ในท้องได้ ตอนนี้ใครจะว่าอย่างไรลูกก็คิดว่า “ช่างมัน” ลูกได้พิสูจน์แล้ว มันมหัศจรรย์มากๆ ค่ะ”
 
คุณสกฤตา สันติกร หรือ ป้าแอ๋น
“ระหว่างพับผ้าไตรจีวรสามเณรล้าน องค์พระกลางท้องก็ชัด ใส สว่าง”


พ.ต.อ.ภูวดล สุธรรมแปง ผู้กำกับการงานสอบสวน สภ.เมืองสุรินทร์
 เป็นประธานในพิธีถวายผ้าไตรจีวร แก่พระหัวหน้าศูนย์บวชสามเณรจ.สุรินทร์


นายวีระ ดาศรี รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์
ถวายผ้าไตรจีวร แก่พระหัวหน้าศูนย์บวชสามเณรจ.สุรินทร์
 
    ในวันมาฆบูชาที่ผ่านมาชาวสุรินทร์ ได้ร่วมกันจัดพิธีก่อพระเจดีย์ทราย ณ ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ ด้วยความฝันและความหวังว่า สักวันเมืองสุรินทร์จะได้มีพระเจดีย์ใหญ่ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ ไว้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ที่สร้างขึ้นด้วยพลังแห่งศรัทธาของชาวสุรินทร์ในยุคนี้
 
ชาวสุรินทร์ ร่วมพิธีก่อพระเจดีย์ทราย ณ ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์
และจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ในงานมาฆบูชา
 

รับชมคลิปวิดีโอเครือข่ายโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จ.สุรินทร์
ชมวิดีโอเครือข่ายโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จ.สุรินทร์   Download ธรรมะเครือข่ายโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จ.สุรินทร์
พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร