พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 31 พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิ (3)

ภายหลังจากที่สองพ่อลูกซึ่งได้ถวายบรรณศาลาแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าได้ละจากโลกไปแล้ว (คนที่เป็นลูก...ต่อมาก็คือพระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิ ทั้งคู่ต่างก็ได้วนเวียนอยู่ในสุคติภูมิแต่เพียงอย่างเดียว http://dmc.tv/a9078

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > พระศรีอริยเมตไตรย์
[ 22 พ.ย. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 16794 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2553
ตอน พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 31 พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิ (3)
 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 31 "พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิ (3)"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
 สองพ่อลูกคู่นี้ได้มีโอกาสถวายผ้าไตรจีวรแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์อีกด้วย
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... ครั้นออกพรรษาแล้ว สองพ่อลูกก็ได้น้อมถวายผ้าไตรจีวรแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยหัวใจที่ปลื้มปีติเบิกบานอย่างสุดประมาณ ซึ่งในภพชาติดังกล่าวนั้น...สองพ่อลูกคู่นี้ได้มีโอกาสนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าให้มาอยู่จำพรรษา ณ บรรณศาลาที่พวกตนสร้างถวายถึงเจ็ดพระองค์ พร้อมกันนั้นทั้งคู่ก็ได้ทำการปรนนิบัติดูแลและถวายผ้าไตรจีวรแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์อีกด้วย
 
ทั้งคู่ต่างก็ได้วนเวียนอยู่ในสุคติภูมิแต่เพียงอย่างเดียว
 
        ภายหลังจากที่สองพ่อลูกคู่นี้ได้ละจากโลกไปแล้ว (คนที่เป็นลูก...ต่อมาก็คือพระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิ)-ทั้งคู่ต่างก็ได้วนเวียนอยู่ในสุคติภูมิแต่เพียงอย่างเดียว โดยได้ไปบังเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ด้วยกันทั้งคู่
 
ผู้เป็นพ่อก็ได้ลงมาบังเกิดเป็นพระราชา มีพระนามว่า มหาปนาทะ
 
        ครั้นกาลเวลาล่วงเลยผ่านไปเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากๆ ผู้เป็นพ่อก็ได้ลงมาบังเกิดเป็นพระราชา มีพระนามว่า “มหาปนาทะ”
 
ท้าวสักกเทวราชส่งวิษณุกรรมเทวบุตรมาสร้างปราสาทให้
 
        เมื่อพระเจ้ามหาปนาทะได้ขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อจากพระราชบิดาของพระองค์แล้ว ด้วยบุญญานุภาพ หรืออานุภาพแห่งผลบุญในอดีตชาติที่พระองค์เคยร่วมสร้างบรรณศาลา เพื่อใช้เป็นที่ประทับสำหรับจำพรรษา ถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าถึงเจ็ดพระองค์ ก็ได้ส่งผลดลบันดาลให้ท้าวสักกเทวราช ซึ่งเป็นเทวราชาแห่งดาวดึงส์เทวภูมิ เกิดอาการอดรนทนไม่ไหว ถึงขนาดต้องส่งท่านวิษณุกรรมเทวบุตร จำแลงแปลงกายลงมาเป็นนายช่างใหญ่ เพื่อทำการเนรมิตสร้างปราสาททองแก้วเจ็ดชั้น ถวายแด่พระเจ้ามหาปนาทะ ซึ่งการเนรมิตปราสาททองแก้วเจ็ดชั้นในครั้งนี้ ท่านวิษณุกรรมเทวบุตรได้ใช้เทวานุภาพที่บังเกิดขึ้นจากบุญญานุภาพ หรืออานุภาพแห่งผลบุญในอดีตชาติของพระเจ้ามหาปนาทะนั่นเอง
 
พระเจ้ามหาปนาทะทรงใช้ปราสาททองแก้วเจ็ดชั้นเป็นที่ประทับ
 
        ภายหลังจากที่นายช่างใหญ่ได้เนรมิตปราสาททองแก้วเจ็ดชั้น เสร็จสมบูรณ์แล้ว พระเจ้ามหาปนาทะก็ทรงใช้ปราสาททองแก้วเจ็ดชั้นหลังนี้ เป็นที่ประทับนับตั้งแต่บัดนั้นเรื่อยมา
 
พระเจ้ามหาปนาทะดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาท
 
        ตลอดช่วงเวลาที่พระเจ้ามหาปนาทะทรงมีพระชนม์ชีพอยู่นั้น พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท โดยการหมั่นทำทานและสั่งสมบุญเอาไว้อย่างมากมายเป็นนิตย์
 
พระเจ้ามหาปนาทะไปบังเกิด ณ ดาวดึงส์
 
        เมื่อถึงกาลที่พระองค์ทรงเสด็จสวรรคต พระองค์ก็ทรงไปบังเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ตามเดิม ส่วนปราสาททองแก้วเจ็ดชั้นซึ่งเป็นปราสาทคู่บุญของพระองค์นั้น ก็ได้จมหายลงสู่เบื้องล่างของแม่น้ำคงคาในทันที (แม้ตัวปราสาททองแก้วจะจมหายไปแล้ว แต่ถึงกระนั้น...ก็ไม่ได้หายไปไหน เพราะมันยังรอคอยผู้มีบุญที่จะมาเป็นเจ้าของมันในอนาคต กล่าวคือ...ของที่ควร ก็ควรคู่กับคนที่ควร วันใด...คนที่ควรคู่ลงมาบังเกิด ของที่คู่ควรก็จะมาบังเกิดตามไปด้วย)
 
ภัททชิกุมารเป็นบุตรชายคนเดียวของภัททิยเศรษฐี
 
        ครั้นกาลเวลาได้ล่วงเลยผ่านมาจนถึงในยุคพุทธกาล ท่านเทพบุตรมหาปนาทะก็ได้ลงมาบังเกิดสร้างบารมีอีกครั้ง ซึ่งในครั้งนี้ ท่านได้ลงมาเกิดเป็นบุตรชายคนเดียวของภัททิยเศรษฐี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเศรษฐีของภัททิยนคร ที่มีทรัพย์สมบัติอยู่อย่างมากมาย โดยมีนามว่า “ภัททชิกุมาร”
 
ภัททชิกุมารมีปราสาทสามฤดู
 
        ด้วยความที่ภัททชิกุมารเป็นบุตรชายคนเดียวของท่านเศรษฐีใหญ่ของภัททิยนคร ภัททชิกุมารจึงได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดี หรือพูดง่ายๆว่าเป็นสุขุมาลชาติกันตั้งแต่เกิดเลยทีเดียว ที่กล่าวเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าภัททชิกุมารจะมีปราสาทสามฤดู เพื่อให้เลือกอยู่ ตามสภาพอากาศที่เหมาะสมในช่วงนั้น
 
ภัททชิกุมารเป็นสุขุมาลชาติตั้งแต่เกิด
 
        ในเวลาที่ภัททชิกุมาร จะย้ายจากปราสาทหลังหนึ่งไปอยู่ปราสาทอีกหลังหนึ่ง ก็จะมีเหล่าบริวารเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นคนดูแล นักฟ้อน นักดนตรี มาคอยห้อมล้อมคอยดูแลภัททชิกุมารไปทุกที่
 
เมื่อถึงคราวที่ภัททชิกุมารจะย้ายออกจากปราสาท ชาวเมืองก็จะตื่นเต้น
 
        เมื่อถึงคราวที่ภัททชิกุมารจะย้ายออกจากปราสาท ชาวเมืองก็จะตื่นเต้น และต่างชักชวนกันมาดูทรัพย์สมบัติและเหล่าขบวนบริวารของภัททชิกุมาร กันเป็นจำนวนมาก
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 31
 


http://goo.gl/kOTBE


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star โรงเรียนโสตศึกษา จ.อุดรธานี
      V-Star News ตอน อบรมประธานกฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-Star ประจำปี 2558
      ปลื้มใจได้ทอดกฐินและหล่อหลวงปู่องค์ที่ 8 ตอน ชิตังเม สวนกระแสจะรวยเร็วยิ่งกว่าจรวด
      พลิกชีวิตด้วยบุญกฐิน ตอน คิดจะหล่อทองปุ๊บ..เงินก็ไหลมาปั๊บ
      พลิกชีวิตด้วยบุญกฐิน ตอน กล้าพิสูจน์ จึงกล้ารวย
      พลิกชีวิตด้วยบุญกฐิน ตอน พลิกชีวิต เพราะปิดบัญชีครับ
      อานุภาพหล่อทองหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ตอน ประสพสุขสมปรารถนาเป็นอาจิณ
      พลิกชีวิตด้วยบุญกฐิน ตอน เถ้าแก่ วัยกระเปี๊ยก
      พลิกชีวิตด้วยบุญกฐิน ตอน พลิกชีวิต เพราะเป็นประธานกองกฐินครั้งแรก
      พลิกชีวิตด้วยบุญกฐิน ตอน จะขอรื้อผังจน ด้วยชีวิต
      พลิกชีวิตด้วยบุญกฐิน ตอน แห้วพันล้าน รวย 24 น.
      พลิกชีวิตด้วยบุญกฐิน ตอน พลิกชีวิตเป็นคุณนายสไตล์ชิวๆ
      พลิกชีวิตด้วยบุญกฐิน ตอน เพราะล้านแรกแท้ๆ ถึงได้รวยขนาดนี้