พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 18 พระอชิตะได้รับพุทธพยากรณ์

พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานพุทธพยากรณ์แก่พระอชิตะว่า “ท่านอชิตภิกษุรูปนี้ จักได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สุดท้ายของภัทรกัปนี้

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > พระศรีอริยเมตไตรย์
[ 9 ต.ค. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 14941 ]
   Bookmark and Share
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2553
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 18 พระอชิตะได้รับพุทธพยากรณ์
 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 18 "พระอชิตะได้รับพุทธพยากรณ์"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 
 
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... พระนางปชาบดีโคตมีทรงรู้สึกเสียพระทัย ไม่ทรงปลื้มปีติในมหาทาน เพราะผู้ที่ได้รับผ้าสาฎกใหม่เนื้อดีนั้น แทนที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรืออสีติมหาสาวก แต่กลับกลายเป็นพระภิกษุที่เพิ่งบวชใหม่ชื่อว่า “พระอชิตะ”-พระพุทธองค์จึงทรงใช้โอกาสในครั้งนี้ เพื่อที่จะประกาศให้พระน้านางรวมถึงเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ได้รับรู้ไปพร้อมๆกันว่า...ท่านอชิตะ ผู้เป็นภิกษุที่รับผ้าสาฎกจากพระน้านางของพระองค์นั้น ความจริงแล้วเป็นผู้ที่สมควรได้รับผ้าสาฎกคู่นี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหน้า ท่านจักได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไป
 
 
        ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์จึงทรงตรัสเรียกพระอานนท์ให้ไปนำบาตรของพระองค์มา เมื่อพระอานนท์ได้นำบาตรของพระพุทธองค์มาแล้ว พระบรมศาสดาก็ทรงประคองบาตรด้วยพระหัตถ์ทั้งสองข้าง พร้อมกับทรงอธิษฐานจิตว่า “บาตรใบนี้เป็นบาตรของเรา ผู้ใดมีกำลังบุญที่คู่ควรกับบาตรใบนี้ ขอให้ผู้นั้นจงนำบาตรมาคืนแก่เรา”-ทันทีที่สิ้นเสียงคำอธิษฐาน บาตรของพระพุทธองค์ก็ได้ลอยขึ้นไปในอากาศ แล้วก็อันตรธานหายวับไปทันที
 
 
        พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ พระอนุรุทธะ และพระอสิติมหาสาวกทั้งหลาย ได้ขันอาสาที่จะไปหาบาตรมาถวายคืนแด่พระพุทธองค์ ซึ่งแต่ละรูปล้วนเป็นเลิศทางด้านต่างๆ แต่ก็ไม่มีรูปใดสามารถนำบาตรมาถวายคืนแด่พระพุทธองค์ได้ มีเพียงท่านอชิตภิกษุ ที่เพียงแค่เหยียดมือออกไปเท่านั้น บาตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตกลงมาจากนภากาศ มาประดิษฐานอยู่ที่มือของท่าน
 
 
        เมื่อพระนางปชาบดีโคตมีได้ทอดพระเนตรเห็นความอัศจรรย์ ที่บังเกิดขึ้นต่อหน้าของพระนางแล้ว ความเศร้าโศกเสียใจที่เคยมีก็พลันมลายหายสูญ และกลับแปรเปลี่ยนเป็นความปลื้มปีติปราโมทย์ใจ จนยากที่จะหาสิ่งใดมาพรรณนาเปรียบเทียบได้
 
 
        ด้วยความที่พระนางปชาบดีโคตมีทรงเป็นผู้ที่มีดวงปัญญามาก พระนางจึงทรงสามารถตรองตามเหตุการณ์อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้ในทันทีว่า “ท่านอชิตภิกษุผู้นี้ คงไม่ใช่ภิกษุธรรมดาอย่างที่เราคิดเอาไว้ในตอนแรกเป็นแน่ ท่านจะต้องเป็นบุคคลที่พิเศษมากๆ มากถึงขนาดที่สามารถนำบาตรของพระพุทธองค์กลับมาคืนได้อย่างน่าอัศจรรย์ คือ เพียงแค่ช่วงเวลาที่ท่านเหยียดแขนทั้งสองออกมายังไม่ทันสุด บาตรของพระตถาคตเจ้าก็พลันตกลงมาจากนภากาศ และมาประดิษฐานอยู่ที่มือของท่าน”
 
        ถึงแม้ในขณะนั้น พระนางปชาบดีโคตมีจะทรงทราบแล้วว่า ท่านอชิตภิกษุคงไม่ใช่ภิกษุธรรมดา แต่ถึงกระนั้น พระนางก็ยังไม่ทรงทราบอยู่ดีว่าท่านอชิตภิกษุรูปนี้ มีความพิเศษแตกต่างจากพระอสีติมหาสาวกรูปอื่นอย่างไร
 
 
        ในกาลนั้นเอง พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานพุทธพยากรณ์แก่พระอชิตะว่า “ท่านอชิตภิกษุรูปนี้...ที่แท้แล้ว คือ หน่อเนื้อแห่งพุทธะที่จักได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สุดท้ายของภัทรกัปนี้ ซึ่งจะมีพระนามว่า พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า”_พร้อมกันนั้น พระพุทธองค์ก็ทรงตรัสบอกถึง...พระนามของพุทธบิดา พุทธมารดา สถานที่กระทำความเพียร โพธิบัลลังก์ พระอัครสาวกซ้าย-ขวา พระอัครสาวิกาซ้าย-ขวา และพุทธอุปัฏฐาก เป็นต้น
 
 
        ครั้นพระนางปชาบดีโคตมีได้ทรงสดับตรับฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประทานพุทธพยากรณ์แก่ท่านอชิตภิกษุแล้ว ก็ยิ่งทำให้ความปลื้มปีติใจของพระนางปชาบดีโคตมีที่มีมากอยู่แล้ว กลับทับทวีหนักยิ่งขึ้นไปเดิม 
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 18
 

รับชมคลิปวิดีโอพระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 18
ชมวิดีโอพระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 18  MP3 ธรรมะพระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 18   Download ธรรมะพระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 18

http://goo.gl/6Vb3W

     
Tag : เทวดา  วิดีโอ  พระสมณโคดม  พระศรีอริยเมตไตรย์  ฝันในฝันวิทยา  ฝันในฝัน  ปัญญา  บุญ  ธรรมะ  Video  

พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝัน


<< ก่อนหน้า
ท่านให้ร่มเงาเพื่อให้เราร่มเย็น หายป่วยฉับพลัน...อัศจรรย์เหรียญปราบมาร
ถัดไป >>

   

Bookmark and Share   

บทความอื่นๆ ในหมวด

      เกาะติดบรรยากาศมหาสังฆทานทั่วทั้งนครเชียงตุง ตอนที่ 1
      ความในใจพระลูกชาย 161 วัดทั่วโลก ตอน ปัจจัยศักด์สิทธิ์ สร้างสันติภาพโลก
      กฐินสัมฤทธิ์ V-Star จากโลกเงียบ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
      จดหมายจากน้องเกรซ ประธานกฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-Star
      ความในใจพระลูกชายศูนย์สาขา 161 วัดทั่วโลก ตอน “อุ้มผาง” มรดกโลก มรดกธรรม
      ความในใจพระลูกชายศูนย์สาขา 161 วัดทั่วโลก ตอน จะสร้างบารมีไม่มียั้ง
      ปลื้มบุญสร้างพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว ตอน ปลื้มอนันต์ รวยอัศจรรย์ทันตา
      ความในใจพระลูกชายศูนย์สาขา 161 วัดทั่วโลก : กองทุนต้นสมบัติกองทุนสร้างคนดี
      เก็บตกความปลื้ม 3 บุญใหญ่เมืองทวาย ตอนที่ 4
      ข่าวสว่างจากยอดดอย เจดีย์สวรรค์วัดบ้านขุน
      ความในใจพระลูกชายศูนย์สาขา 161 วัด ทั่วโลก ตอน ที่พึ่งที่ดีที่สุดของชีวิต
      ความในใจพระลูกชายศูนย์สาขา 161 วัด ทั่วโลก ตอน ลูกพระธัมฯ อุตรดิตถ์ หยัดสู้ ณ ชายแดนไทย-ลาว
      เก็บตกความปลื้ม 3 บุญใหญ่เมืองทวาย ตอนที่ 3