ประมวลภาพนิ่งและวิดีโอธรรมยาตราปีที่ 5

ประมวลภาพนิ่งและวิดีโอธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 https://dmc.tv/a20906

บทความธรรมะ Dhamma Articles > มหาปูชนียาจารย์
[ 24 ธ.ค. 2558 ] - [ ผู้อ่าน : 4862 ]
ประมวลภาพนิ่งและวิดีโอ
ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5
วันที่ 2 - 31 มกราคม พ.ศ. 2559
 
 

ธรรมยาตราปีที่ 5 วันที่หนึ่ง วัดพระธรรมกาย   ธรรมยาตราปีที่ 5 วันที่หนึ่ง วัดพระธรรมกาย กระแสสื่อธรรมยาตรา   กระแสสื่อธรรมยาตรา
ธรรมยาตราปีที่ 5 วันที่หนึ่ง อนุสรณ์สถานโลตัสแลนด์   ธรรมยาตราปีที่ 5 วันที่หนึ่ง อนุสรณ์สถานโลตัสแลนด์ ธรรมยาตราปีที่ 5 พัฒนา (อนุสรณ์สถานโลตัสแลนด์, วัดศิลามูล, วัดบ่อทอง)   ธรรมยาตราปีที่ 5 พัฒนา (อนุสรณ์สถานฯ, วัดศิลามูล, วัดบ่อทอง)
ธรรมยาตราปีที่ 5 วันที่หนึ่ง (ศรัทธาชาวไทยทรงดำ)   ธรรมยาตราปีที่ 5 วันที่หนึ่ง (ศรัทธาชาวไทยทรงดำ) กิจกรรมวัดตรีพาราสีมาเขต และ วัดคลองขวาง   กิจกรรมวัดตรีพาราสีมาเขต และ วัดคลองขวาง
จุดประทีป ณ อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี โลตัสแลนด์ จ.สุพรรณบุรี   จุดประทีป ณ อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีจ.สุพรรณบุรี ธรรมยาตราปีที่ 5 กิจกรรม 5 วัด จ.สุพรรณบุรี   ธรรมยาตราปีที่ 5 กิจกรรม 5 วัด จ.สุพรรณบุรี
ธรรมยาตราปีที่ 5 พิธีตักบาตรพระ 1,500 รูป ณ อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี   ธรรมยาตราปีที่ 5 พิธีตักบาตรพระ 1,500 รูป ณ อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ธรรมยาตราปีที่ 5 ณ วัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี   ธรรมยาตราปีที่ 5 ณ วัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
TV5 ธรรมยาตรา ปีที่ 5 โดย พระมหานพพร ปุญญชโย    TV5 ธรรมยาตรา ปีที่ 5 โดย พระมหานพพร ปุญญชโย ธรรมยาตราปีที่ 5 จุดประทีป ลอยกระทง ณ วัดสองพี่น้อง   ธรรมยาตราปีที่ 5 จุดประทีป ลอยกระทง ณ วัดสองพี่น้อง
ธรรมยาตราปีที่ 5 ธรรมยาตรา ณ วัดโบสถ์บน    ธรรมยาตราปีที่ 5 ธรรมยาตรา ณ วัดโบสถ์บ ธรรมยาตราปีที่ 5 กิจกรรม วัดกู้ วัดโพธิ์เอน วัดตะเคียน วัดไทยเจริญ   ธรรมยาตราปีที่ 5 กิจกรรม วัดกู้ วัดโพธิ์เอน วัดตะเคียน วัดไทยเจริญ
ธรรมยาตราปีที่ 5 กิจกรรม วัดบางรักใหญ่ วัดโตนด วัดหูช้าง   ธรรมยาตราปีที่ 5 กิจกรรม วัดบางรักใหญ่ วัดโตนด วัดหูช้าง ธรรมยาตราปีที่ 5 กิจกรรม วัดโบสถ์บน วัดไทรใหญ่ วัดนครอินทร์   ธรรมยาตราปีที่ 5 กิจกรรม วัดโบสถ์บน วัดไทรใหญ่ วัดนครอินทร์
ธรรมยาตราปีที่ 5 พิธีจุดประทีปวัดโบสถ์บน   ธรรมยาตราปีที่ 5 พิธีจุดประทีปวัดโบสถ์บน ธรรมยาตราปีที่ 5 ธรรมยาตรา ที่ดินตรงข้ามวัดบางปลา   ธรรมยาตราปีที่ 5 ธรรมยาตรา ที่ดินตรงข้ามวัดบางปลา
ธรรมยาตราปีที่ 5 กิจกรรมวัดตาก้อง วัดตุ๊กตา วัดนราภิรมย์ วัดบางปลา   ธรรมยาตราปีที่ 5 กิจกรรมวัดตาก้อง วัดตุ๊กตา วัดนราภิรมย์ วัดบางปลา ธรรมยาตราปีที่ 5 กิจกรรม 6 วัด จังหวัดนครปฐม   ธรรมยาตราปีที่ 5 กิจกรรม 6 วัด จังหวัดนครปฐม
ธรรมยาตราปีที่ 5 พิธีจุดประทีป ที่ดินตรงข้ามวัดบางปลา   ธรรมยาตราปีที่ 5 พิธีจุดประทีป ที่ดินตรงข้ามวัดบางปลา ธรรมยาตราปีที่ 5 พิธีตักบาตรพระ 1,500 รูป อนุสรณ์สถานวัดบางปลา   ธรรมยาตราปีที่ 5 พิธีตักบาตรพระ 1,500 รูป อนุสรณ์สถานวัดบางปลา
ธรรมยาตราปีที่ 5 ธรรมยาตราที่คลองบางนางแท่น   ธรรมยาตราปีที่ 5 ธรรมยาตราที่คลองบางนางแท่น ธรรมยาตราปีที่ 5 กิจกรรม 5 วัด    ธรรมยาตราปีที่ 5 กิจกรรม 5 วัด
ธรรมยาตราปีที่ 5 กิจกรรม 5 วัด ตอนที่ 2   ธรรมยาตราปีที่ 5 กิจกรรม 5 วัด ตอนที่ 2 ธรรมยาตราปีที่ 5 พิธีจุดประทีป คลองบางนางแท่น   ธรรมยาตราปีที่ 5 พิธีจุดประทีป คลองบางนางแท่น
ธรรมยาตราปีที่ 5 พิธีตักบาตรคลองบางนางแท่น   ธรรมยาตราปีที่ 5 พิธีตักบาตรคลองบางนางแท่น ธรรมยาตราปีที่ 5 พิธีจุดประทีป ที่ดินตรงข้ามวัดบางปลา   ธรรมยาตราปีที่ 5 พิธีจุดประทีป ที่ดินตรงข้ามวัดบางปลา
ธรรมยาตราปีที่ 5 กิจกรรม 6 วัด จังหวัดนครปฐม   ธรรมยาตราปีที่ 5 กิจกรรม 6 วัด จังหวัดนครปฐม ธรรมยาตราปีที่ 5 กิจกรรมวัดตาก้อง วัดตุ๊กตา วัดนราภิรมย์ วัดบางปลา   ธรรมยาตราปีที่ 5 กิจกรรมวัดตาก้อง วัดตุ๊กตา วัดนราภิรมย์ วัดบางปลา
ธรรมยาตราปีที่ 5 ธรรมยาตรา ที่ดินตรงข้ามวัดบางปลา   ธรรมยาตราปีที่ 5 ธรรมยาตรา ที่ดินตรงข้ามวัดบางปลา ธรรมยาตราปีที่่ 5 พิธีตักบาตรวัดโบสถ์บน   ธรรมยาตราปีที่่ 5 พิธีตักบาตรวัดโบสถ์บน
ธรรมยาตราปีที่ 5 พิธีจุดประทีปวัดโบสถ์บน   ธรรมยาตราปีที่ 5 พิธีจุดประทีปวัดโบสถ์บน ธรรมยาตราปีที่ 5 กิจกรรม วัดโบสถ์บน วัดไทรใหญ่ วัดนครอินทร์   ธรรมยาตราปีที่ 5 กิจกรรม วัดโบสถ์บน วัดไทรใหญ่ วัดนครอินทร์
ธรรมยาตราปีที่ 5 กิจกรรม วัดบางรักใหญ่ วัดโตนด วัดหูช้าง   ธรรมยาตราปีที่ 5 กิจกรรม วัดบางรักใหญ่ วัดโตนด วัดหูช้าง ธรรมยาตราปีที่ 5 กิจกรรม วัดกู้ วัดโพธิ์เอน วัดตะเคียน วัดไทยเจริญ   ธรรมยาตราปีที่ 5 กิจกรรม วัดกู้ วัดโพธิ์เอน วัดตะเคียน วัดไทยเจริญ
ธรรมยาตราปีที่ 5 จุดประทีป ลอยกระทง ณ วัดสองพี่น้อง   ธรรมยาตราปีที่ 5 จุดประทีป ลอยกระทง ณ วัดสองพี่น้อง

พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายฯ เพื่อประดิษฐาน ณ อาคาร 100 ปี
      ขอเรียนเชิญร่วมตอกเสาเข็มสถาปนาอนุสรณ์สถานบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559