พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา ปี 2559

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา ปี 2559 โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี https://dmc.tv/a21591

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 10 ก.ค. 2559 ] - [ ผู้อ่าน : 9509 ]
พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา ปี 2559
โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

บวชเข้าพรรษา แทนคุณบิดามารดา สืบอายุพระศาสนา พัฒนาชาติไทย

     พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่าปัจจุบัน วัดต่างๆในประเทศไทย มีผู้มาบวชจำพรรษาน้อยลงมาก ประเพณีการบวชให้ได้พรรษาของชายไทยลดลงอย่างน่าเป็นห่วง หลายวัดขาดพระจำพรรษาก่อให้เกิดปัญหาวัดร้าง และมีจำนวนพระภิกษุสามเณร ต่อประชากรทั้งประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง บ่งชี้ว่าจำนวนของพระภิกษุในอนาคตมีแนวโน้มลดลง และศาสนทายาทที่จะเข้ามาทดแทนก็หายากมากขึ้น อันส่งผลถึงระดับศีลธรรมของประชาชน ทั้งประเทศ

     เข้าพรรษาปีนี้ วัดพระธรรมกายจึงเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป เข้าบวชในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ทุกหมู่บ้านทั่วไทย รุ่นที่ 14 ภาคเข้าพรรษา กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน ถึง วันที่ 6 พฤศจิกายน โดยวันนี้ (9 ก.ค.59) เป็นพิธีบรรพชา โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ป.ธ.9,ราชบัณฑิต) วัดราชโอรสาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ ส่วนในจังหวัดต่างๆ จัดบวชและอบรมในท้องที่ของตนเอง

     สำหรับวัตถุประสงค์โครงการเพื่อเปิดโอกาสให้ชายไทยได้บวชทดแทนพระคุณบิดามารดา รวมถึงฟื้นฟูประเพณีการบวชให้ได้พรรษาของชายไทยให้กลับมาเหมือนเดิมให้กระแสธรรมของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่ปกคลุมทั่วผืนแผ่นดินไทย ดับร้อน ฝ่าภัยวิกฤติไปสู่ความเข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองด้านศีลธรรม โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสสั่งสมบุญกุศลให้แก่ตนเอง ได้ศึกษาธรรมะและความรู้ในพระพุทธศาสนา อาทิ พุทธประวัติ กฎแห่งกรรม พระคุณบิดามารดา การนั่งสมาธิ(Meditation)เจริญภาวนา และอื่นๆตามหลักสูตรการศึกษาคณะสงฆ์ ก่อนจบโครงการมีการเดินธุดงค์เพื่อพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง เมื่อลาสิกขาสามารถนำหลักธรรมไปใช้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง หากบวชต่อไม่ลาสิกขาก็เป็นศาสนทายาทที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งการบวชครั้งนี้เป็นการบวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-831-1234, 087-707-7771 ถึง 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ประมวลภาพวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ประจำปี 2561
      ประมวลภาพงานบุญวันธรรมชัย 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
      ประวัติการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
      ประมวลภาพงานบุญวันสมาธิโลก ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      ประมวลภาพวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      5 เทคนิคใน "การสื่อสาร" ให้โดนใจ
      ศีล 5 กับกลอนสุนทรภู่
      ประมวลภาพวันวิสาขบูชา 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      วันวิสาขบูชามีความสําคัญอย่างไร
      ประมวลภาพวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2561
      ธรรมะวันคุ้มครองโลก
      กำหนดการวันคุ้มครองโลกประจำปี 2561
      ประโยชน์ของการแต่งกายชุดขาวเข้าวัด