แม่ พระคุณแม่ เรื่องของแม่ทำคลอด

บทความ และเพลงเพราะๆ ซึ้งๆ ของแม่อยู่ที่นี่แล้ว

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 11 ส.ค. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 13654 ]
ความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่ง..เมื่อรู้ว่าต้องเป็นแม่
 
กลอนพระคุณแม่
 
พ ร ะ คุ ณ แ ม่ ยิ่ ง ใ ห ญ่ ไ ร้ ข อ บ ภ พ
ห้ ว ง อ ร ร ณ พ กี่ ห มื่ น แ ส น แ ด น ดิ น ไ ห น
ไ ม่ อ า จ เ ที ย บ เ ศ ษ เ สี้ ย ว ข อ ง น้ำ ใ จ
จ ะ ห า ใ ด เ ป รี ย บ คุณ ท่ า น นั้ น ไ ม่ พ อ

ท่ า น ใ ห้ ก า ย ม นุ ษ ย์ สุ ด ป ร ะ เ ส ริ ฐ
ใ ห้ ชี วิ ต ที่ ล้ำ เ ลิ ศ ไ ด้ เ กิ ด ก่ อ
เ ลี้ ย ง ลู ก น้ อ ย ใ ห้ เ ติ บ ใ ห ญ่ ไ ม่ เ ค ย ท้ อ
เ ฝ้ า พ น อ รั ก โ อ บ เ อื้ อ เ กื้ อ ชี วั น
 
 
แ ม้ ลำ บ า ก เ พี ย ง ใ ด แ ม่ ไ ม่ บ่ น
แ ม่ ทุ ก ข์ ท น ..เ พี ย ง ไ ห น ..ไ ม่ ไ ห ว ห วั่ น
ทะ นุ ถ น อ ม ..เ ลี้ ย ง ลู ก ย า ..ก ว่ า ชี วั น
ดุ จ เ ที ย น อั น ..ส ว่ า ง ..ก ล า ง ด ว ง ใ จ

ค ว า ม รั ก แ ม่ อ บ อุ่ น ก รุ่ น ไ อ รั ก
ลู ก ต ร ะ ห นั ก เ ข้ า ใ จ รั ก อั น ยิ่ ง ใ ห ญ่
อ้ อ ม ก อ ด แ ม่ อ บ อุ่ น ยิ่ ง ก ว่ า สิ่ ง ใ ด
อ้ อ ม ก อ ด ใ ค ร ก็ ไ ม่ เ ท่ า แ ม่ เ ร า เ อ ง..

พระคุณแม่,แม่ พระคุณแม่,แม่

ความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่ง...เมื่อรู้ว่าต้องเป็น...แม่
มาสัมผัส ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ของบุคคลที่เราเรียกเธอว่า แม่
 

แค่คิด...ก็...ปลื้ม
23 มิ.ย. 2553
แม่ทุกคนล้วนมีความต้องการให้ลูกชายสุดที่รักบวชให้ทั้งนั้นค่ะ
อย่างตัวลูกเองก็ปรารถนาเช่นกัน..

เดิมพันกันด้วยชีวิต
22 มิ.ย. 2553
ห้องคลอดกับห้องผ่าตัดนั้นอยู่ติดกัน มีเพียงผ้าม่านบางๆกั้นไว้เท่านั้น
เพราะการคลอดเป็นภาวะเสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของแม่ตลอดเวลา..

มีความสุขแบบทวีคูณ
21 มิ.ย. 2553
เมื่อท่านทั้งสองบอกว่าจะขอบวชไปวันต่อวัน
ยิ่งทำให้โยมแม่มีความสุขแบบทวีคูณ มีความสุขทุกวัน ปลื้มใจทุกวินาที ..

ต้องทนปวดท้องคลอดอยู่ถึง 12 ชั่วโมง
19 มิ.ย. 2553
กว่าสิบล้านนาทีที่แม่เฝ้าทะนุถนอมเลี้ยงดูนั้น
มันจริงยิ่งกว่าจริง และอาจจะจริงมากกว่านั้น..

หัวใจแม่พองโต
18 มิ.ย. 2553
คุณแม่ไม่ต้องห่วงนะครับ
ผมจะบวชให้คุณแม่อย่างแน่นอน..

คำสั้นๆ ที่มีความหมายยิ่งใหญ่
16 มิ.ย. 2553
ลูกฝันว่ามีคนเอาพระซึ่งมีลักษณะคล้ายพระมหาสิริราชธาตุมาให้
..ลูกจึงตั้งชื่อลูกชายสุดที่รักคนนี้ว่า เหมือนฝัน

ความรักเกิดขึ้นมา อย่างท่วมท้นหัวใจ
15 มิ.ย. 2553
แม้จะต้องแลกกันด้วยชีวิต ขอเพียงให้ลูกในท้องรอดปลอดภัย
ส่วนตัวแม่จะเป็นอย่างไรก็ยอม..

แม้ชีวิตแม่..ก็ยอมให้ลูกได้
14 มิ.ย. 2553
มีครั้งหนึ่งเขาป่วยหนักมาก ต้องเข้าห้องไอซียู ตอนนั้นเป็นนาทีวิกฤต
เพระคุณหมอบอกว่าให้ทำใจ อาการ50-50...หัวใจลูกแทบสลาย ถ้าเจ็บแทนได้ลูกก็ยอม..

รักและให้อภัยลูกชายได้เสมอ
11 มิ.ย. 2553
เขาเริ่มคบเพื่อน เชื่อคนอื่นมากกว่าแม่ของตัวเอง แสดงกิริยาวาจาที่รุนแรง
จนทำให้ลูกต้องช้ำใจ ลูกไม่รู้จะทำอย่างไร แต่ถึงอย่างไรก็รักและให้อภัยลูกชายได้เสมอ..

ถ้าหนูโตขึ้น อย่างน้อยๆต้องบวชให้หม่าม้านะ
10 มิ.ย. 2553
เวลาที่คุยกับลูกในท้อง ลูกจะบอกเขาตลอดว่า “ถ้าหนูโตขึ้น อย่างน้อยๆต้องบวชให้หม่าม้านะ..
เริ่มต้นด้วยการบวชเป็นสามเณรก่อน แล้วพออายุครบบวชก็ค่อยบวชพระนะจ๊ะ”
หัวใจคนเป็นแม่
9 มิ.ย. 2553
ไม่ว่าจะต้องรอคอยอีกสักกี่ล้านนาที ก็ยังคงหวังลึกๆว่า
เมื่อถึงอายุครบบวช เขาจะบวชศึกษาธรรมะ เป็นบุญให้กับตนเองและพ่อแม่สักครั้ง..

ลูก คือ แรงบันดาลใจทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของแม่่
8 มิ.ย. 2553
วันที่แม่ให้กำเนิดลูก เป็นวันที่แม่เจ็บปวดทรมานที่สุดในชีวิต
หากมีเหตุสุดวิสัยที่ต้องเลือก..แม่ก็ปรารถนาอย่างดีที่สุดที่จะให้ลูกมีชีวิตอยู่ต่อไป ..

 พระคุณแม่ อ่านต่อ 

 

    ฟังเพลง Download เพลง เพราะๆ ซึ้งๆ เกี่ยวกับคุณแม่     

  
ก่อนไม่มีแม่ให้กอด
มือที่คอยตี..
ก็มือคู่เดียวกับที่ทายา..

ค่าน้ำนม V.ไอโกะ
1 .. 2 .. 3 ..
แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง..

ดาวน์โหลด
ใครหนอ ดาวประจำกาย
หนึ่งรักที่คอยห่มใจ
หนึ่งยิ้มที่ใช้ปลอบขวัญ ให้ฉันเป็นคนสำคัญ..

ใครหนอ ใครหนอ
ใครหนอ รักเรา เท่าชีวี
ใครหนอปรานี ไม่มีเสื่อมคลาย..

ค่าน้ำนม ค่าน้ำนม
แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง
ที่เฝ้าหวง ห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปล
..
อิ่มอุ่น อิ่มอุ่น
อ่นใดใด โลกนี้ไม่มีเทียบเทียม
อุ่นอกอ้อมแขน อ้อมกอดแม่..

แค่นี้ก็บุญหนักหนา แค่นี้ก็บุญหนักหนา
เกิดเป็นกาต้องร้องกา..กา
เกิดเป็นม้าต้องร้องฮี้..ฮี้.. 

เอ่..เอ๊..กล่อมแม่ เอ่..เอ๊..กล่อมแม่
เข้านอนคืนนี้ นอนหลับฝันดีนะแม่
ด้วยใจรักแท้ ถึงแม่จะอยู่ห่างไกล..

แทบเท้ามารดา แทบเท้ามารดา
สิ่งที่มีอยู่ในตัวมารดา ยากจะหาสิ่งใดมาเทียบได้
นึกถึงแม่ในคราใด.. 

ต้นทางสวรรค์ ต้นทางสวรรค์
ทุกคนเสาะหาหนทางสวรรค์
แต่ไม่พบกันเพราะมองข้ามไป.. 

น้ำใจแม่ น้ำใจแม่
น้ำใดว่าสดใสสะอาด
น้ำสระอโนดาตยังไม่สะอาดเท่าน้ำใจแม่.. 

รักแม่จังเลย รักแม่จังเลย
อยู่ในครรภ์มารดา ฉันนอนหลับตาฝันดี
อบอุ่นราวกับมีปุยสำลีหอหุ้มกาย..

อากาศไม่อาจผ่าน อากาศไม่อาจผ่าน
ทุกคนต้องมีวันที่ประทับใจ
ไม่ว่าจะเป็นใครก็ไม่มีวันลบเลือน..

อุแว้ คุณแม่ อุแว้ คุณแม่
คำใดไม่ซึ้งใจเท่าคำว่าแม่ สุดยอดคำแท้
ไม่ว่าแม่อยู่หนใด ไม่มีวันจะเลือนจากใจ.. 

-- กลับสู่หน้าหลัก --


http://goo.gl/rdPMW


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ประมวลภาพพิธีบรรพชาสามเณรฟื้นฟูฯ ณ วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) จ.เชียงใหม่
      ประมวลภาพพิธีบรรพชาสามเณรฟื้นฟูฯ ณ วัดวรรณรังษี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
      ข่าวน้ำท่วม เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดทุกภาคทั่วไทย ภาพน้ำท่วม
      งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 13 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
      ประมวลภาพพิธีปลงผมธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี
      ภาพงานบวชพระและยี่เป็งถูกเลือกตีพิมพ์ในนิตยสาร FAHTHAI ของสายการบิน Bangkok Airways
      ประมวลภาพพิธีบรรพชาสามเณร 1 แสนรูป ภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ.2558
      นสพ.ข่าวสด ลง "บวชเยาวชน 2 พันรูป สามเณรดีศรีเมืองเลย"
      วัดพระธรรมกายปฏิเสธการกล่าวอ้างในเฟซบุ๊กชื่อ "เรา รัก ธรรมกาย"
      อย่าเป็นคนป่วยที่ไม่มีทางเลือก
      ข่าววัดพระธรรมกาย "วันมาฆบูชา สาธุชนเนื่องแน่น"
      วันมาฆบูชา วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ วัดพระธรรมกาย
      ประมวลภาพตักบาตรมิตรภาพไทย-พม่า พระ 1,000 รูป ณ วัดวารีบรรพต (วัดบางนอน) จ.ระนองโครงการบวชพระ อุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2558


ขอเชิญร่วมสถาปนาอาคารบุญรักษา


สร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน 24 น.
สำหรับสมาชิกเขตนอก และสาธุชน


DOU ขอเชิญทุกท่านศึกษาเรื่องราวความจริงของชีวิต


รับสมัครบุคลากรช่วยงานพระพุทธศาสนาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ข่าวน้ำท่วม เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดทุกภาคทั่วไทย ภาพน้ำท่วม
  ข่าวน้ำท่วมล่าสุด น้ำท่วมนาทีต่อนาที ภาพน้ำท่วม ข่าวน้ำท่วม..
(14 ก.ย. 2554)    ชม 116,060 ครั้ง
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 13 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
  งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43 และงานสัปดาห์หนังสือนา..
(16 ต.ค. 2556)    ชม 59,580 ครั้ง
ประมวลภาพพิธีบรรพชาสามเณรฟื้นฟูฯ ณ วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) จ.เชียงใหม่
  ประมวลภาพพิธีมอบผ้าไตรนาคลูกแก้ว โครงการบรรพชาสามเณรดีศรีเวี..
(27 มี.ค. 2558)    ชม 204 ครั้ง
ประมวลภาพพิธีบรรพชาสามเณรฟื้นฟูฯ ณ วัดวรรณรังษี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
  ประมวลภาพโครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ณ วัด..
(27 มี.ค. 2558)    ชม 152 ครั้ง
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

บันทึกผลปฏิบัติธรรม
บันทึกผลการปฏิบัติธรรม

สถานที่ปฏิบัติธรรม
สถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วไทย

สถานที่ปฏิบัติธรรมดอกไม้บาน
สถานที่ปฏิบัติธรรมดอกไม้บาน

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ประวัติพระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpageรับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย

ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
สมัครเป็นอาสาสมัคร

ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์