กฐิน 101 ปี คุณยายอาจารย์ฯ และกำหนดการงานบุญวันกฐิน 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กำหนดการงานบุญ กฐิน 101 ปี คุณยายอาจารย์ฯ วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ณ วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 18 ต.ค. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 13411 ]
   Bookmark and Share
View this page in: English
กฐิน 101 ปี
คุณยายอาจารย์
 
กฐินบูชาธรรมคุณยาย
 
 


สุดยอดแห่งบุญ

1   ปี  มีครั้งเดียว
 
 
วันอาทิตย์ที่  7  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2553
ณ  วัดพระธรรมกาย  จ.  ปทุมธานี    
 
การทอดกฐิน
 
ประเพณีทอดกฐิน
 
        การทอดกฐินเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธที่ศาสนิกชนปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานกว่า 2,500 ปี กำเนิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระภิกษุชาวเมืองปาไฐยรัฐออกเดินทางไกล เพื่อไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดพระเชตวัน พระภิกษุเหล่านั้นมีจีวรที่เปรอะเปื้อนเปียกชุ่ม และเปื่อยขาดด้วยความเก่า พระบรมศาสดาจึงทรงมีพุทธานุญาตให้ภิกษุอยู่จำพรรษารับผ้ากฐินได้หลังออกพรรษา เพื่อนำมาผลัดเปลี่ยนผ้าเก่า ประเพณีทอดกฐินได้เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งนั้นและสืบทอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน
 
การทอดกฐินเป็นบุญที่มีอานิสงส์มหาศาล
 
        บุญจากการทอดกฐินเป็นบุญพิเศษ ที่ทำได้ยากกว่าบุญอื่น ด้วยสาเหตุหลายประการ ดังนี้ จำกัดเวลา คือต้องถวายภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันออกพรรษา จำกัดชนิดทาน คือ ต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้น จะถวายเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเหมือนทานอื่นไม่ได้ จำกัดคราว คือ แต่ละวัดรับกฐินได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น จำกัดผู้รับ คือ พระภิกษุรับกฐินได้จะต้องจำพรรษาที่วัดนั้นครบไตรมาส (3 เดือน) และจะต้องมีจำนวนตั้งแต่ 5 รูปขึ้นไป จำกัดงาน คือ เมื่อพระภิกษุรับผ้ากฐินแล้ว จะต้องกรานกฐินให้เสร็จภายในวันนั้น จำกัดของถวาย คือ ไทยธรรมที่ถวายต้องเป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่งในไตรจีวรเท่านั้น โดยทั่วไปนิยมใช้สังฆาฏิ ไทยธรรมอื่นจัดเป็นบริวารกฐิน เกิดจากพุทธประสงค์ พระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าทรงมีพุทธานุญาตให้พระภิกษุสงฆ์รับผ้ากฐินเพื่อพลัดเปลี่ยนไตรจีวรเก่า แต่ทานอย่างอื่นทายกทูลขอให้อนุญาต เช่น มหาอุบาสิกาวิสาขาทูลขออนุญาต ถวายผ้าอาบน้ำฝน
 
 
        นอกจากนี้การทอดกฐินยังเป็นทานที่พิเศษ คือ ทั้งพระภิกษุและญาติโยมผู้ทอดกฐินได้อานิสงส์ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย การทอดกฐินจึงเป็นบุญใหญ่ ที่ผู้ให้ (คฤหัสถ์) และผู้รับ (พระภิกษุสงฆ์) ต่างก็ได้บุญ
 
    การทอดกฐินในครั้งนี้ ยังเป็นการทอดกฐินบูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย เนื่องในโอกาสครบ 101 ปี ของท่านอีกด้วย
 
      คุณยายอาจารย์ฯ เป็นต้นแบบของบุคคลที่ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต ท่านดำเนินชีวิตตามพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าด้วยความไม่ประมาท และเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล สมาธิ(Meditation) ปัญญา ท่านทำสมาธิภาวนาอบรมตนจนกระทั่งเปี่ยมด้วยคุณวิเศษและคุณธรรมอันสูงส่งเป็นที่ประจักษ์แก่มหาชนตลอดมาเป็นเวลายาวนาน นับตั้งแต่ครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นต้นมา คุณยายอาจารย์จึงเป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การเคารพบูชาอย่างยิ่ง
 
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
 
 
 
‘ยอมแพ้อะไรก็ยอมเถิด
แต่อย่ายอมแพ้เรื่องบุญก็แล้วกัน’
 
 คำสอนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง  
ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย
 
        
     นอกจากนี้ ท่านยังเป็นผู้จุดประกายในการสร้างบุญบารมีแก่ศิษยานุศิษย์ ให้มีกำลังใจช่วยกันเผยแผ่พระธรรมคำสอนพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าไปสู่ใจของชาวโลก และช่วยกันทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆขึ้นตลอดมา ดังนั้น คุณยายอาจารย์ฯ จึงมิเพียงเป็นผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายและผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งปวงของวัดพระธรรมกายเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้มีคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลกอีกด้วย อานิสงส์ของการทอดกฐินบูชาธรรมบุคคลที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม คุณวิเศษ และคุณประโยชน์เช่นคุณยาย จึงยากที่จะนับจะประมาณได้
 
     การสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้ จะทำให้ทุกท่านมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต และจะมีเสบียงบุญติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้า อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและประเพณีที่ดีงามให้ยั่งยืนสืบไป        
 
 
 
 
กำหนดการงานบุญ
กฐิน  101  ปี คุณยายอาจารย์ฯ
วันอาทิตย์ที่  7  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553
 
พิธีทอดกฐินสามัคคี
 
 
พิธีภาคเช้า
 
 06.30  น.
 พิธีตักบาตร
 09.30  น.
 ปฏิบัติธรรม/บูชาข้าวพระ
 11.00  น.
 ถวายสังฆทาน
 
พิธีภาคบ่าย
 
 
 
13.30  น.
 พิธีทอดกฐินสามัคคี/ปฏิบัติธรรม
15.30  น. 
 เสร็จพิธีทอดกฐิน
18.00  น. 
 คณะสงฆ์ทำพิธีกรานกฐิน
 
 
 
 
 
กรุณาสวมชุดขาวๆเข้าร่วมพิธี   เพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ    
 
 
อานิสงส์บุญทอดกฐิน
 
1.   ทำให้มั่งคั่งด้วยโภคทรัพย์สมบัติ
2.   ทำให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน
3.  ทำให้เป็นผู้มีสัมมาทิฐิ พบเจอแต่บัณฑิต กัลยาณมิตร เพราะบูชาบุคคลที่ควรบูชา
4.   ทำให้มีชื่อเสียงเกียรติคุณอันงดงาม เป็นที่เคารพศรัทธาของมหาชน
5.   ทำให้มีจิตใจอันแช่มชื่น บริสุทธิ์ ผ่องใส และมีความสุขอยู่เสมอ
6.   ทำให้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้ง่าย
7.   ได้ชื่อว่ารู้จักใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญติดตัวไปในภพเบื้องหน้าอย่างเต็มที่
8.  ทำให้มีรูปงาม ผิวพรรณงาม ไม่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มอันประณีต
และเป็นที่รักของบุคคลทั่วไป
9.   ได้บังเกิดในปฏิรูปเทส ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนา
10. เมื่อละจากโลกมนุษย์แล้วจะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์
 
 
ฯลฯ
 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่
 
 
 

http://goo.gl/gg4Kl

     
Tag : อุบาสิกา  อานิสงส์  อาจารย์  อาคาร 100 ปี  อาคาร 100  สวรรค์  สมาธิ  ศีลธรรม  ศรัทธา  วันออกพรรษา  วัดพระธรรมกาย  ภาษีเจริญ  ภพชาติ  พระพุทธศาสนา  ปัญญา  ปฏิบัติธรรม  บุญ  บารมี  บริวาร  ธรรมกาย  ตักบาตร  ชุดขาว  จันทร์ ขนนกยูง  คุณยายอาจารย์  

พิมพ์บทความนี้


<< ก่อนหน้า
โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 ล้านคน วันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯ 10 กันยายน พ.ศ. 2557
ถัดไป >>

   

Bookmark and Share   

บทความอื่นๆ ในหมวด

      กลอนปีใหม่ รับขวัญวันปีใหม่
      วันปีใหม่ ประวัติวันปีใหม่กลอนการ์ดและคําอวยพรวันปีใหม่
      ประมวลภาพวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 9
      สวดมนต์ข้ามปี ปีใหม่ เคานท์ดาวน์วิถีพุทธ ที่ไหนดีที่นี่มีคำตอบ
      ไปโปรยกลีบดอกไม้ต้อนรับพระธุดงค์แล้วได้อะไร ?
      ประมวลภาพพิธีมุทิตาต้อนรับสัญญาบัตร-พัดยศ เจ้าอาวาสวัดสาขาต่างประเทศของวัดพระธรรมกาย
      ประมวลภาพพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว และพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา
      ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว
      รูปการ์ตูนวันพ่อน่ารัก
      ข่าวคณะสงฆ์ปทุมธานีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล 87 พรรษา
      ประมวลภาพพิธีถวายมหาสังฆทาน 315 วัด ณ บริเวณวงเวียน 5 แยก วัดมหาเมี๊ยะมุนี
      ประมวลภาพการเตรียมงานพิธีถวายมหาสังฆทาน 315 วัด นครเชียงตุง
      ประมวลภาพตักบาตรพระ 10,000 รูป หน้าห้าง Central World ปี พ.ศ. 2557