ถ้าชาวพุทธไม่ช่วย แล้วใครจะช่วยพระภาคใต้

ถ้าชาวพุทธไม่ช่วย แล้วใครจะช่วยพระภาคใต้ มูลนิธิธรรมกายโดยพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ส่งแรงใจและอาหารแห้งน้อมถวายแด่พุทธบุตร ผู้หยัดสู้อยู่ใน ๔ จังหวัดภาคใต้มานานกว่า ๑๒ ปี https://dmc.tv/a21605

บทความธรรมะ Dhamma Articles > Review รายการ DMC
[ 13 ก.ค. 2559 ] - [ ผู้อ่าน : 4732 ]
ถ้าชาวพุทธไม่ช่วย แล้วใครจะช่วยพระภาคใต้
มูลนิธิธรรมกายโดยพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ส่งแรงใจและอาหารแห้งน้อมถวายแด่พุทธบุตร
ผู้หยัดสู้อยู่ใน ๔ จังหวัดภาคใต้มานานกว่า ๑๒ ปี

จากวารสารอยู่ในบุญฉบับเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
 

      จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นใน ๔ จังหวัดภาคใต้ (๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา) เป็นเวลากว่า ๑๒ ปี ส่งผลให้การใช้ชีวิตของคนในพื้นที่เปลี่ยนไป เพราะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดอันตรายขึ้นกับตัวเองและครอบครัว ซึ่งพวกเขาก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเหตุการณ์จะเกิดที่ไหน เมื่อไรอย่างไร ทำให้ชาวบ้าน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ได้รับผลกระทบ พระภิกษุ-สามเณรก็ไม่สามารถทำกิจของท่านได้เหมือนเดิมไม่สามารถบิณฑบาตเหมือนแต่ก่อนได้

      จากเหตุการณ์นี้ทำให้ภัตตาหารที่พระภิกษุสามเณรจะนำมาขบฉันในทุก ๆ วันหายากยิ่งขึ้น ญาติโยม สาธุชน ก็ไม่กล้าที่จะไปทำบุญวัดกลายเป็นค่ายทหารย่อม ๆ เพราะทหารต้องมาอยู่ดูแลเฝ้าวัด บางวัดเหลือเพียงเจ้าอาวาสรูปเดียว กิจนิมนต์ก็ไม่มี ปัจจัยที่จะบำรุงวัดหรือจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ก็ไม่เพียงพอ ทำให้เกิดผลกระทบต่อวัด ต่อพระภิกษุใน ๔ จังหวัดภาคใต้เป็นอันมาก
 
<a href=http://www.dmc.tv title='วัดพระธรรมกาย' target=_blank><font color=#333333>วัดพระธรรมกาย</font></a>และมูลนิธิธรรมกาย ส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งกว่า 30 ตัน เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ คณะครู ทหาร ตำรวจใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

      แต่ในเรื่องร้ายก็ย่อมมีเรื่องดีอยู่เสมอจากเหตุการณ์นี้ทำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างมากมาย และมีหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความช่วยเหลือมาตลอดเป็นเวลากว่า ๑๒ ปีแล้ว คือวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ที่มอบข้าวสารอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป ที่จัดขึ้นในทุก ๆ จังหวัดของประเทศไทย

     เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายก็มอบข้าวสารอาหารแห้ง จำนวนกว่า ๓๐ ตัน โดยพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทนในการมอบ และคณะสงฆ์จากจังหวัดยะลาและนราธิวาสเป็นผู้แทนในการรับมอบข้าวสารอาหารแห้งในครั้งนี้ ณ สำนักงานใหญ่มูลนิธิธรรมกาย
 

     จากนั้น ข้าวสารอาหารแห้งได้ลำเลียงโดยรถสิบล้อ เริ่มจากวัดพระธรรมกายไปถึงศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาส (บ้านร่มเย็น ) โดยใช้เวลาเดินทางกว่า ๑๘ ชั่วโมง ผ่านระยะทางกว่า ๑,๒๐๐ กิโลเมตร และผ่านด่านทหารกว่า ๓๐ ด่าน ก่อนจะถึงจุดหมาย

      เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. ของวันที่ ๖ มิถุนายนรถสิบล้อที่มีข้าวสารอาหารแห้งเดินทางไปถึงศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาส (บ้านร่มเย็น)อย่างปลอดภัย และได้กำลังจากพี่ ๆ ทหารที่รักษาความสงบสุขอยู่ในพื้นที่มาช่วยขนข้าวสารอาหารแห้งลงจากรถ โดยมีทีมงานพระอาจารย์ ญาติโยม สาธุชน รวมถึงบรรดาทหารทั้งหลายช่วยกันจัดเตรียมสถานที่เพื่อทำพิธีมอบข้าวสารอาหารแห้งในวันรุ่งขึ้น

     และแล้ววันสำคัญที่ทุกคนเฝ้ารอก็มาถึงพิธีมอบข้าวสารอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป ๗๗ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย จัดขึ้นโดยมีท่านประธานสงฆ์คือ พระครูพิพัฒนบุญเขต เจ้าคณะอำเภอเมืองนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดเขานาคา ประธานฝ่ายฆราวาส คือ คุณวีรพัฒน์ แจ้งศิริ
 

      พิธีในครั้งนี้มีวัดและสำนักสงฆ์มารับข้าวสารอาหารแห้งกว่า ๑๐ แห่ง หน่วยงานราชการ โรงเรียน มารับข้าวสารอาหารแห้งกว่า ๑๐ หน่วยงาน รวมถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสก็มารับข้าวสารอาหารแห้งกว่า ๑๐๐ คน

     บรรยากาศในงานวันนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นและอิ่มเอิบใจ แม้ว่าแต่ละครอบครัวแต่ละหน่วยงาน ได้รับสิ่งของไปไม่มาก แต่ก็รับไปด้วยความเต็มใจ และปลื้มใจที่พี่น้องชาวไทยพุทธภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศไทยยังเห็นความสำคัญ เห็นความเดือนร้อนของผู้อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ และไม่ทอดทิ้ง ไม่ดูดายปล่อยให้โดดเดี่ยว แต่ยังคงส่งสิ่งของและกำลังใจไปมอบให้เป็นประจำ
 

      ข้าวสารอาหารแห้งที่นำไปถวายคณะสงฆ์และมอบให้ทหาร ตำรวจ พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความสำคัญเพียงไรนั้น ลองมาดูความเห็นจากพระรูปหนึ่ง คือ พระกิตติชัย กิตฺติสาโร เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์เขมาราม ซึ่งท่านเปิดใจว่า “พระที่อยู่ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ได้ทุกวันนี้เพราะวัดพระธรรมกายส่งความช่วยเหลือไปให้ทุกเดือน ไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร อาหารแห้งหรือจตุปัจจัย รวมถึงยังมีพิธีถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด ที่วัดพระธรรมกายจัดขึ้นทุกเดือนเพื่อให้กำลังใจในการหยัดสู้อยู่ในพื้นที่ จึงขอขอบคุณหลวงพ่อธัมมชโยมากที่ไม่ทิ้งกันยังส่งความช่วยเหลือมาตลอด”
 

พระครูพิพัฒนบุญเขต  เจ้าคณะอำเภอเมืองนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดเขานาคา (ซ้าย)
 

      ในเช้าวันรุ่งขึ้น ทีมงานมอบข้าวสารอาหารแห้งเดินทางต่อไปยังอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เพื่อนำข้าวสารอาหารแห้งไปมอบแด่คณะสงฆ์และผู้ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งครั้งนี้ทำพิธีมอบที่วัดสุคิรินประชาราม อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โดยมีชาวบ้านจากชุมชนต่าง ๆ ในอำเภอสุคิรินมารับข้าวสารอาหารแห้งกว่า ๑๐๐ คน นอกจากนี้ ยังนำข้าวสารอาหารแห้งส่วนหนึ่งไปมอบให้วัดต่าง ๆ ที่อยู่ในอำเภอสุคิริน ซึ่งช่วยให้บางวัดที่ออกไปบิณฑบาตไม่ได้นำข้าวสารอาหารแห้งเหล่านี้มาทำเป็นภัตตาหาร

     ในโอกาสนี้ เจ้าอาวาสแต่ละรูปต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ขอขอบคุณหลวงพ่อธัมมชโยที่นำข้าวสารอาหารแห้งมามอบให้ และจัดพิธีถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัดอยู่เป็นประจำทุกเดือนสิ่งเหล่านี้เป็นกำลังใจให้พวกเราหยัดสู้ยืนอยู่ในพื้นที่ต่อไป”
 

    หลังจากนี้ ทีมงานนำข้าวสารอาหารแห้งไปมอบตามค่ายทหารพราน โรงเรียนและบ้านของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อันตรายครั้งนี้มีทหารพรานท่านหนึ่งที่รักษาพื้นที่เล่าให้ฟังว่า “บริเวณที่พวกเราอยู่นี้ คือ บริเวณที่มีเหตุการณ์ยิงชาวพุทธตาย ๔ ศพ และเผาทันทีเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจชาวพุทธมาก ถ้าพวกเราไม่ได้มารักษาพื้นที่ตรงนี้ ก็อาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก ขอขอบคุณทีมงานที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจ รวมถึงยังนำข้าวสารอาหารแห้งมามอบให้ ขอขอบพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยที่เป็นห่วงชาวพุทธใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ขอขอบคุณครับ พวกผมจะขอยืนหยัดต่อสู้กับเหตุการณ์ความไม่สงบต่อไป”
 
 

     เป็นเวลากว่า ๑๒ ปีแล้วที่วัดพระธรรมกายเป็นหน่วยงานหลักที่มอบความช่วยเหลือให้อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความช่วยเหลือวัดในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ หน่วยงานราชการ โรงเรียนและญาติโยมสาธุชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ซึ่งทางวัดพระธรรมกายก็ตั้งใจที่จะให้ความช่วยเหลือต่อไปจนกว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จะหายไป ทั้งนี้โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากพุทธบริษัท ๔ ดังโอวาทของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ที่ว่า “พุทธบริษัท ๔ ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว”
 
 
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วันวาเลนไทน์ Valentine’s Day ประวัติและธรรมเนียมปฏิบัติในวันวาเลนไทน์
      ทุกข์โทษภัยของวจีกรรม
      นกน้อยผู้มีจิตเลื่อมใส
      ทำถูกหลักวิชชา นำพาสู่สวรรค์
      Affiliate Marketing ทำอย่างไร
      อารมณ์กับการเกิดโรค
      ฝึกเด็กอย่างไรโตไปไม่โกง
      เศรษฐกิจฐานชีวภาพ
      ล้มแล้วลุก ข้อคิดดีๆ ในการแก้ปัญหาชีวิต
      สรรเสริญพุทธคุณ บุญส่งถึงนิพพาน
      เลิกราอย่างเข้าใจ
      วันมาฆบูชา 2561 ประวัติความสำคัญ กิจกรรมวันมาฆบูชา
      การเดินทางไปสู่ปรโลก

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร