บรรพชาสามเณรล้านรูปสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองยาวนาน

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบันมีสาเหตุสำคัญมาจากความอ่อนแอในเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบไทย อันเนื่องมาจากสถาบันครอบครัวและลักษณะสังคมไทยเปลี่ยนไปมาก พ่อแม่ไม่มีเวลาสั่งสอนอบรมลูก มีเวลาอยู่กับลูกน้อยลง ทำให้จิตใจของเยาวชนจำนวนไม่น้อยเกิดความสับสนวุ่นวาย เหงา และว้าเหว่ จึงหันไปติดเพื่อน พลอยทำให้ตัดสินใจอะไรผิดพลาดได้ง่ายนั่นคือความสัมพันธ์ในแง่ของความเป็นบ้าน https://dmc.tv/a21226

บทความธรรมะ Dhamma Articles > Review รายการ DMC
[ 19 มี.ค. 2559 ] - [ ผู้อ่าน : 2074 ]
สมาธิ(Meditation)
บรรพชาสามเณรล้านรูป
สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองยาวนาน

เรื่อง : อัญชลี เรืองจิต
จากวารสารอยู่ในบุญ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙

     เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบันมีสาเหตุสำคัญมาจากความอ่อนแอในเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบไทย อันเนื่องมาจากสถาบันครอบครัวและลักษณะสังคมไทยเปลี่ยนไปมาก พ่อแม่ไม่มีเวลาสั่งสอนอบรมลูก มีเวลาอยู่กับลูกน้อยลง ทำให้จิตใจของเยาวชนจำนวนไม่น้อยเกิดความสับสนวุ่นวาย เหงา และว้าเหว่ จึงหันไปติดเพื่อน พลอยทำให้ตัดสินใจอะไรผิดพลาดได้ง่ายนั่นคือความสัมพันธ์ในแง่ของความเป็นบ้าน
 

     ส่วนในแง่ของ โรงเรียน ชีวิตของเด็กและเยาวชนอยู่ในโรงเรียนตั้งแต่วัยเยาว์ ทว่าครูในโรงเรียนไม่สามารถอบรมกล่อมเกลาเยาวชนในด้านศีลธรรมและวิถีชีวิตได้เท่าเทียมกับพ่อแม่และชุมชน ไม่มีหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาหรือวิชาศีลธรรมในโรงเรียนอีกแล้ว หรือจะกล่าวง่าย ๆ คือ บ้าน วัด และโรงเรียน แยกส่วนกันชัดเจน ไม่เป็นสังคมที่ผูกพันกันเหมือนก่อน เด็กห่างเหินจากหลักธรรม ขาดที่พึ่งทางใจ ซึ่งการแนะนำและอบรมทางใจนี้ วัด โดยมีพระสงฆ์เป็นครูสอนศีลธรรมให้แก่สังคม ย่อมมีบทบาทสูงสุดอย่างไม่ต้องสงสัย
 

     บัดนี้ นับเป็นนิมิตหมายอันดี เมื่อชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนได้จัด “โครงการบรรพชาสามเณรล้านรูป” สำหรับเยาวชนชายแท้ อายุ ๙-๑๙ ปี โดยมีระยะเวลาการอบรมในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

     โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมเป็นนิสัย
 

     โครงการนี้ยังช่วยสร้างพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมใหม่ให้แก่เยาวชน เป็นการปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เปน็ พลเมืองทีดี่ของชาติ และเกิดพลังที่จะสืบสานพระพุทธศาสนาสืบไป

     ประโยชน์ของการบวชเป็น “สามเณร”


          ๑. ทดแทนพระคุณบิดามารดา สร้างบุญกุศลใหญ่ให้แก่วงศ์ตระกูล ครอบครัว ญาติมิตรตั้งแต่เยาว์วัย

         ๒. ได้บวชสร้างบารมี สั่งสมบุญกุศล

         ๓. ได้ปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิ ทำใจให้สงบได้พบที่พึ่งอันประเสริฐภายใน พบเคล็ดลับในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขและความสำเร็จ

         ๔. ปลูกฝังคุณธรรม ได้นิสัยดี ๆ ติดตัวกลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความดีสากล ๕ ประการซึ่งถือเป็นคุณธรรมพื้นฐาน คือ ความสะอาดความเป็นระเบียบ ความสุภาพ ความตรงต่อเวลาและความมีสมาธิตั้งมั่น

         ๕. สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองยาวนาน ได้ทำหน้าที่ในฐานะชาวพุทธคนหนึ่งอย่างแท้จริง

     จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันชักชวนบุตรหลานมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ให้แก่ชีวิตด้วยการบวชเป็นสามเณรใน “โครงการบรรพชาสามเณรล้านรูป” เพื่อให้ “สามเณร”ผู้เป็นความหวังของพระพุทธศาสนาจากโครงการนี้ สามารถพัฒนาอุดมการณ์และศักยภาพเพื่อสร้างสรรค์สันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลกได้อย่างแท้จริงในอนาคต

     สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. ๐๒-๘๓๑-๑๒๓๔, ๐๙-๙๑๐๗-๘๐๐๑,๐๙-๙๑๐๗-๘๐๐๒ สมัครบวชได้ที่วัดหรือศูนย์อบรมโครงการบรรพชาสามเณรล้านรูปทุกจังหวัดทั่วประเทศหรือที่ www.thainovice.com
 
 
 
 
 
 
 
 


 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      พระพุทธศาสนากับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
      วันวาเลนไทน์ Valentine’s Day ประวัติและธรรมเนียมปฏิบัติในวันวาเลนไทน์
      ทุกข์โทษภัยของวจีกรรม
      นกน้อยผู้มีจิตเลื่อมใส
      ทำถูกหลักวิชชา นำพาสู่สวรรค์
      Affiliate Marketing ทำอย่างไร
      อารมณ์กับการเกิดโรค
      ฝึกเด็กอย่างไรโตไปไม่โกง
      เศรษฐกิจฐานชีวภาพ
      ล้มแล้วลุก ข้อคิดดีๆ ในการแก้ปัญหาชีวิต
      สรรเสริญพุทธคุณ บุญส่งถึงนิพพาน
      เลิกราอย่างเข้าใจ
      วันมาฆบูชา 2561 ประวัติความสำคัญ กิจกรรมวันมาฆบูชา

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร