บวชเข้าพรรษา รวมศรัทธามั่นในพระรัตนตรัย

สังคมไทยกชำลังมีการเปลี่ยนแปลงและเดินตามกระแสสังคมโลกในหลายด้าน ซึ่งไม่เพียงแต่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเท่านั้น แม้แต่ทางวัฒนธรรมประเพณีของไทย โดยเฉพาะความยึดมั่นศรัทธาในพระพุทธธรรมคำสอน https://dmc.tv/a21706

บทความธรรมะ Dhamma Articles > Review รายการ DMC
[ 3 ส.ค. 2559 ] - [ ผู้อ่าน : 2131 ]
สมาธิ(Meditation)
บวชเข้าพรรษา รวมศรัทธามั่นในพระรัตนตรัย

เรื่อง : สมศักดิ์ จนฺทสีโล
จากวารสารอยู่ในบุญฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙


    สังคมไทยกชำลังมีการเปลี่ยนแปลงและเดินตามกระแสสังคมโลกในหลายด้าน ซึ่งไม่เพียงแต่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเท่านั้น แม้แต่ทางวัฒนธรรมประเพณีของไทย โดยเฉพาะความยึดมั่นศรัทธาในพระพุทธธรรมคำสอน ความเคารพในพระรัตนตรัย ตลอดจนการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเริ่มลดน้อยลง ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาก็มีความสลับซับซ้อน ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับชาติ ซึ่งนอกจากจะเกิดการละเลยต่อการดำเนินชีวิตตามวิถีไทยวิถีพุทธ ยังมีการเสื่อมถอยต่อการเคารพในพระรัตนตรัย ดังปรากฏว่ามีการแสดงออกถึงความก้าวร้าวตามสื่อต่าง ๆ

บวชเข้าพรรษา พัฒนาสังคมมนุษย์

     มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายโดยการนำของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) มองเห็นปัญหาและได้ดำเนินการต่าง ๆ ที่จะช่วยแก้ไข โดยมีความม่งุ มั่นที่จะร่วมกันกับหลายองค์กร ท่มุ เททั้งกำลังทรัพย์ กำลังกาย กำลังสติปัญญาตลอดจนสรรพกำลังทุกรูปแบบเพื่อฟื้นฟูให้สิ่งดี ๆ กลับคืนมาสู่สังคมไทยและสังคมโลก

     โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพระมหาเถรานุเถระทั่วประเทศและได้รับการสนับสนุนจากสาธุชนผู้ใจบุญ จึงได้เกิดกิจกรรมฟื้นฟูศีลธรรมด้วยการส่งเสริมการบรรพชาอุปสมบทตามวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย และขณะนี้กำลังดำเนินการในโครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน รวม ๑๓๕ วัน โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
 


สุดยอดลูกผู้ชาย พร้อมใจบวชเข้าพรรษา

   นับเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งที่การบวชเข้าพรรษาปีนี้มีกุลบุตรผู้มีจิตศรัทธาสมัครเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทเป็นจำนวนมาก ทำให้เทศกาลเข้าพรรษาปีนี้มีภาพแห่งความปลาบปลื้มหลายเหตุการณ์ นับตั้งแต่การจัดกิจกรรมตัดปอยผมและเวียนประทักษิณของบรรดานาคธรรมทายาท อันเป็นที่อนุโมทนาสาธุการของผู้ปกครองและสาธุชนผู้เข้าร่วมงานในวันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 

     หลังจากธรรมทายาทเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์แล้ว ได้เข้าสู่พิธีบรรพชา ณ สภาธรรมกายสากล โดยมีพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์

     ในส่วนของพิธีอุปสมบทนั้น จัดขึ้นตามวัดต่าง ๆ อาทิ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม วัดพะยอม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีอุปสมบทขึ้น โดยมีพระครูวิสิฐพัฒนพิธาน เป็นพระอุปัชฌาย์ วัดสามวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพระครูวิบูลอาจารพิพัฒน์ เป็นพระอุปัชฌาย์ วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม จังหวัดนครนายก มีพระครูโพธิรัตนธรรม เป็นพระอุปัชฌาย์ และ วัดเทพประสิทธยาราม จังหวัดปราจีนบุรี มีพระครูประสิทธิชัยเป็นพระอุปัชฌาย์
 
 
 


บวชเรียนเพียรฝึกและศึกษา

     หลังจากการบรรพชาอุปสมบทสำเร็จแล้วพระภิกษุธรรมทายาทก็จะเริ่มเข้าสู่กิจกรรมการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งนอกจากจะมีการอบรมในด้านหลักธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรนักธรรมของการคณะสงฆ์ไทยแล้ว โครงการฯ ยังเน้นให้มีการฝึกจิตด้วยการทำสมาธิภาวนาอย่างต่อเนื่องตลอดพรรษา ซึ่งจะทำให้เกิดผลการปฏิบัติที่ดีเป็นที่น่าอนุโมทนาสาธุการต่อไป
 
 


 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      พระพุทธศาสนากับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
      วันวาเลนไทน์ Valentine’s Day ประวัติและธรรมเนียมปฏิบัติในวันวาเลนไทน์
      ทุกข์โทษภัยของวจีกรรม
      นกน้อยผู้มีจิตเลื่อมใส
      ทำถูกหลักวิชชา นำพาสู่สวรรค์
      Affiliate Marketing ทำอย่างไร
      อารมณ์กับการเกิดโรค
      ฝึกเด็กอย่างไรโตไปไม่โกง
      เศรษฐกิจฐานชีวภาพ
      ล้มแล้วลุก ข้อคิดดีๆ ในการแก้ปัญหาชีวิต
      สรรเสริญพุทธคุณ บุญส่งถึงนิพพาน
      เลิกราอย่างเข้าใจ
      วันมาฆบูชา 2561 ประวัติความสำคัญ กิจกรรมวันมาฆบูชา
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร