ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ-ทันโลกทันธรรม

จากพื้นดินทุรกันดาน จากทุ่งหญ้าคาและป่ากก สู่พื้นแผ่นดินแห่งความสว่างไสว สะพรั่งไปด้วยสีทองของเหล่าผ้ากาสาวพัสตร์ของเหล่าพุทธบุตร เป็นศาสนสถานที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขา เปลี่ยนเหมือนพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่ โอบล้อมเนื้อที่หลายพันไร่ เป็นสถานที่ที่ใช้สร้างศาสนทายาทแห่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก https://dmc.tv/a9129

บทความธรรมะ Dhamma Articles > Review รายการ DMC
[ 26 พ.ย. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 20005 ]
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ
 
 
 
     จากพื้นดินทุรกันดาน จากทุ่งหญ้าคาและป่ากก สู่พื้นแผ่นดินแห่งความสว่างไสว สะพรั่งไปด้วยสีทองของเหล่าผ้ากาสาวพัสตร์ของเหล่าพุทธบุตร เป็นศาสนสถานที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขา เปลี่ยนเหมือนพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่ โอบล้อมเนื้อที่หลายพันไร่ เป็นสถานที่ที่ใช้สร้างศาสนทายาทแห่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 
     ดั้งมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์ ที่ว่า สร้างวัดให้เป็นวัดสำหรับการปฏิบัติธรรม สร้างพระให้เป็นพระที่รักการปฏิบัติธรรม สร้างคนให้เป็นคนดีที่รักการปฏิบัติธรรม เป็นสถานที่ที่ผู้ได้อาศัยหรือมาเยือนแล้วจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองตามหลักของปฏิรูปเทศ 4  ปฏิรูปเทศ 4 คือ สถานที่ที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัย มีทั้งหมด 4 ข้อ คือ
 
 
 
      1.อาวาสเป็นที่สบาย หมายถึง ที่นั่นอยู่แล้วสุขภาพดี ไม่ร้อนเกินไป ไม่หนาวเกินไป ไม่มีมลภาวะเป็นพิษ นับตั้งแต่พื้นที่เล็กๆ คือบ้าน ไปจนถึงระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเทศ หรือไม่ก็โลกใบนี่
 
     2.อาหารเป็นที่สบาย หมายถึง ที่นั่นมีแหล่งอาหาร สามารถทำผลผลิตทางการเกษตรได้ง่าย
 
     3.บุคคลเป็นที่สบาย หมายถึง ที่นั่น มีคนดีมีศีลธรรมกันมาก
 
     4.ธรรมะเป็นที่สบาย หมายถึง มีคำสอนของคนดีอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
     ตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ได้ทำหน้าที่ผลิตคนดีออกสู่สังคมจำนวนมาก ด้วยความพร้อมของสถานที่ และความโดดเด่นด้านการจัดการอบรมพุทธบุตรครั้งละจำนวนมากๆ ที่พร้อมจะออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกไปทั่วโลก การที่เราจะดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับเราไปตลอดนั่นเราจะหยุดพัฒนาไม่ได้
 

 
 
     ถือว่าเป็นโชคดีที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จไม่เคยขาดซึ่งเหล่าพุทธบริษัท 4 ที่ทุ่มเททั้งกำลังกาย และกำลังใจช่วยกันส่งเสริมสิ่งที่เขายึดถือด้วยความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างไม่เคยทอดทิ้งหรือดูดาย ร่วมกันสถานปนาแหล่งแห่งการสร้างพระแท้และคนดีให้บังเกิดขึ้นให้จงได้ แม้ว่าต้องเผชิญกับปัญหานานัปการก็ตาม
 
     การบุกเบิกครั้งแรกเริ่มขึ้น เมื่อพระภิกษุจากวัดพระธรรมกาย จำนวน 7 รูป อาสาเดินทางมาปักกรดอยู่ธุดงค์ และทำการขุดดินครั้งแรก ตรงกับวันอาสาฬหบูชาที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2542 การพัฒนาเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากยังไม่มีไฟฟ้าหรือประปา ทางสัญจรก็มีแต่ทางเกวียน สำหรับแหล่งน้ำนั่น พระภิกษุต้องตักน้ำที่ขังในแอ่งบริเวณพื้นที่มาใช้ และฉันน้ำจากลำธารเล็กๆ ซึ่งมีสารเคมีจากแปลงเกษตรปนเปื้อนมาด้วย ทำให้เริ่มมีปัญหาทางสุขภาพ
 
     ผู้ใจบุญที่มีจิตศรัทธาจึงได้รับเป็นเจ้าภาพขุดสระเก็บน้ำสะอาดขนาด 5 ไร่ ไว้ให้พระภิกษุใช้ ส่วนกุฏิที่ยังสร้างไม่เสร็จ เมื่อชาวบ้านทราบว่าจะมีพระมาอยู่มากก็มาช่วยกันเป็นเจ้าภาพ หลังจากนั้นก็สร้างหอฉัน และโรงครัวขนาดเล็ก และเพื่อให้ญาติโยมเข้ามาทำบุญได้สะดวกขึ้น เหล่ากัลยาณมิตรผู้ใจบุญจึงได้ร่วมกันดูแลการทำถนนกันอย่างไม่กลัวเหน็ดเหนื่อย ทั้งกลางวันและกลางคืนจนเป็นผลสำเร็จ
 
 
 
     หนึ่งปีหลังจากนั้น เริ่มรับสามเณรเข้าบวชเรียนปริยัติสามัญ จึงสร้างโรงเรียนเตรียมพุทธศาสน์ขึ้น เมื่อมีสามเณรเพิ่มมากขึ้น ผู้ใจบุญได้สร้างอาคารจักรชัย ถวายเป็นกุฏิสามเณร ต่อมาจึงได้มีการสร้างอาคารอายุวัฒนะถวายเป็นสถานพยาบาล ซึ่งบางครั้งก็ดัดแปลงเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเช่นกัน
 
     ในฤดูแล้ง บริเวณเขาแก้วเสด็จมักเกิดไฟป่าทุกปี พระภิกษุจึงชวนญาติโยมมาทอดผ้าป่า ปลูกต้นไม้อยู่เป็นประจำ มีการขุดสระน้ำขึ้นอีก 3 แห่ง เพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นให้พื้นที่ ได้แก่ สระสองปาฏิหาริย์ ขนาด 140 ไร่ สระบุษบาบรรณ ขนาด 30 ไร่ และสระทวีชัย 5 ขนาด 20 ไร่ ซึ่งสระน้ำทั้ง 3 สระนี้ มีประโยชน์ต่อกิจวัตรและกิจกรรมในศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จเป็นอย่างมาก
 
     ในปีพุทธศักราชปี 2551 มีกลุ่มนักธุรกิจผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันสร้างโรงทานมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ถวายเป็นโรงครัวประกอบอาหารเลี้ยงพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา เจ้าหน้าที่ และสาธุชนผู้เดินทางมาสั่งสมบุญ ต่อมาในวันที่ 3 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2551 พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ได้เมตตารับเป็นประธานกฐินสร้างศูนย์อบรมธรรมทายาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ มีศิษยานุศิษย์และสาธุชนผู้ใจบุญมาช่วยกันรับเป็นเจ้าภาพจำนวนมาก
 

 
     สำหรับผู้ที่ร่วมกันสร้างศาสนสถานแห่งนี้ ก็ขอให้ภูมิใจไว้ว่า ท่านคือผู้สถาปนาแหล่งแห่งการสร้างพระแท้และคนดี ให้มีบังเกิดขึ้นในโลก บุญกุศลที่เกิดจากการสร้างวัด สร้างศูนย์การศึกษาซึ่งเปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยสอนศีลธรรมให้กับประชาชนนับร้อยนับล้านนั้น อานิสงส์ที่ได้รับนั้น มากเกินกว่าจะนับจะประมาณได้ อุปมาดังฝนรัตนชาติที่ตกทั่วแสนโกฏิอนันตจักรวาล ก็ยังมิอาจเทียบกับทรัพย์สมบัติและอานิสงส์ที่พึงบังเกิดขึ้นกับผู้ที่มีส่วนในการสร้างศาสนสถานที่มีชื่อว่า ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ  
 

http://goo.gl/3wus1


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      พระพุทธศาสนากับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
      วันวาเลนไทน์ Valentine’s Day ประวัติและธรรมเนียมปฏิบัติในวันวาเลนไทน์
      ทุกข์โทษภัยของวจีกรรม
      นกน้อยผู้มีจิตเลื่อมใส
      ทำถูกหลักวิชชา นำพาสู่สวรรค์
      Affiliate Marketing ทำอย่างไร
      อารมณ์กับการเกิดโรค
      ฝึกเด็กอย่างไรโตไปไม่โกง
      เศรษฐกิจฐานชีวภาพ
      ล้มแล้วลุก ข้อคิดดีๆ ในการแก้ปัญหาชีวิต
      สรรเสริญพุทธคุณ บุญส่งถึงนิพพาน
      เลิกราอย่างเข้าใจ
      วันมาฆบูชา 2561 ประวัติความสำคัญ กิจกรรมวันมาฆบูชา
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร